İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-55 Yurtiçi Fuar Destekleri Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/417-1085                                   Denizli, 29/05/2018
Konu: Yurtiçi Fuar Destekleri Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018-55)

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.05.2018 tarih ve 56005 sayılı yazıda; 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar çerçevesinde Bakanlığımızca destek kapsamına alınan fuarlara katılan Türkiye'de yerleşik firmaların yer kirası ve stant masraflarının 30.000 TL'ye kadar %50 oranında karşılanmakta olduğu belirtilmekte ve söz konusu fuarlara katılan Türkiye'de yerleşik firmaların destekten yararlanabilmesini teminen;

- fuar organizatörlerince katılım fiyatının TL olarak belirlenmesi,

- stant masrafları ile ilgili fiyatların TL olarak belirlenmesi,

- faturalandırmanın TL olarak yapılması,

- tahsilat işleminin de TL olarak gerçekleştirilmesi gerektiği;

Bahsekonu işlemlerin kısmen veya tamamen döviz ile gerçekleştirilmesi durumunda, yabancı para esas alınarak yapılan sözleşme, fatura ve ödeme belgelerinin destek hesaplamasına dahil edilmeyeceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter