İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-62 Sektörel Nitelikli Yurtiçi Fuar Genelge Değişikliği Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/452-1230                                   Denizli, 03/07/2018
Konu: Sektörel Nitelikli Yurtiçi Fuar Genelge Değişikliği Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 62)

İlgi: 28.05.2018 tarih ve 2018-51 sayılı sirkülerimiz,

Sayın Üyemiz,

2014/4 Sayılı "Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar'a ait genelgede 21.05.2018 tarihinde yapılan değişikliklerin duyurusu ilgi'de kayıtlı sirkülerimizle yapılmıştı. Genelge değişikliğinden sonra eklerde de değişikliği gidilmiştir. Genelge eklerinin güncel hali aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : Güncel Genelge Ekleri (4 Sayfa)