İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-81 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/206-1461                                             Denizli, 16/08/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-81)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Mevzuat Değişikliği - Hong Kong

2) Romanya Ülke Günü

3) 25.Tiran Uluslararası Fuarı

4) Futurallia Tunisia 2018 İş Forumu

 

1) Mevzuat Değişikliği - Hong Kong

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla, Hong Kong Ticaret Müşavirliğimizden gelen yazıya atıfla; Hong Kong (HK)'a gelen veya HK'dan ayrılan gerçek kişilerin, beraberlerinde bulundurdukları büyük miktarlı para ve devredilebilen, piyasası olan, alınıp satılabilen, ciro edilebilir borç araçları, bono, tahvil ve benzeri kıymetli evrakı (örneğin toplam değeri 120.000 HK Dolarını aşanlar) yazılı olarak deklare etme zorunluluğunu getiren "Cross-boundry Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments Or dinance (Chapter 629)”ın 16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Kanuna www.customs.gov.hk/en/enforcement/cds/index.html adresinden ulaşılabileceği,

Ayrıca, bahsekonu Kanun çerçevesinde;

- Aşağıda yer alan 13 belirlenmiş kontrol noktaları yoluyla, yüksek miktarlı para ve kıymetli evrak ile HK'a ulaşan kişiler, Kırmızı ve Yeşil Hat Sistemindeki Kırmızı Hattı (Red Channel) kullanarak Gümrük memuruna yazılı deklarasyon vermek zorunda olduğu,

- Belirlenmiş kontrol noktalarını kullanmaksızın, HK'dan ayrılmak üzere olan veya HK'a ulaşan kişiler, gümrük memurunun, beraberinde yüksek miktarlı para veya kıymetli evrak taşıyıp taşımadığına yönelik bildirimde bulunma talebi üzerine, taşımaları halinde yazılı deklarasyon yapmak zorunda olduğu,

- Deklarasyon Formları gümrük varış holündeki Kırmızı Kanal'da hazır tutulacak, aynı zamanda Customs and Excise Department (C&ED) web sitesinden de erişimi mümkün olacağı,

- Kargo sevkiyatlarında ithalatı ve ihracatı yapılan para ve kıymetli evraklar için C&ED web sitesinden erişilebilen, Currency and Bearer Negotiable Instruments Declaration System yoluyla ön deklarasyon yapılmak zorunda olduğu,

- Kanuna uymayanlar maksimum 500.000 HK Doları para cezası ve 2 yıl hapis cezasına maruz kalacağı,

- Deklarasyonu vermeyen ve vermediği ilk kez tespit edilen kişiler, geçmişte para aklama veya teröre finans sağlama gibi suçlamalara tabi olmamaları halinde 2.000 HK doları ödemeye mahkûm edilebileceği,

- Kamuya, ziyaretçilere ve ticaret yapanlara yardımcı olmak amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 16 Temmuz 2018 tarihinden sonraki ilk 3 ay içerisinde, Kanuna uymayanlara mümkün olduğu ölçüde yazılı uyarı verileceği, Suçun tekrar edilmesi veya kişinin para aklama veya teröre finans sağlama eylemi içinde bulunduğuna ilişkin şüphenin bulunması durumunda yazılı uyarı verilmeyeceği, Kanun çerçevesindeki yaptırımlar uygulanacağı bildirilmektedir.

Belirlenmiş Kontrol Noktaları

1. Lo Wu Control Point

2. Hung Hom Station

3. Man Kam To Boundary Control Point

4. Sha Tau Kok Boundary Control Point

5. Hong Kong-Macau Ferry Terminal

6. China Ferry Terminal

7. Lok Ma Chau Boundary Control Point

8. Hong Kong International Airport

9. Tuen Mun Ferry Terminal

10. Shenzhen Bay Port Hong Kong Port Area

11. Lok Ma Chau Spur Line Control Point

12. Kai Tak Cruise Terminal

13. Ocean Terminal

 

2) Romanya Ülke Günü

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, İstanbul Sanayi Odası (İSO)'dan aldıkları yazıya atfen; Avrupa'nın güney doğusunda yer alan ve Polonya'nın ardından Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük ikinci pazarı durumunda olan Romanya, Türkiye ile Balkanlar'da birbirlerinin en büyük ticaret ortakları olduğu, 2017 yılında Romanya'ya ihracatımızın 3,1 milyar Dolar, Romanya'dan ithalatımız 2,4 milyar Dolar olmak üzere, toplam ikili ticaret hacminin 5,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş olduğu ve ikili ticaret hacminin 10 milyar Dolar'a yükseltilmesinin hedeflendiği belirtilmekte, Konumu ve potansiyeli ile ülkemiz için önemli fırsatlar sunmakta olan Romanya'daki Türk yatırımları, toplam 6 milyar Dolar'a ulaştığı bilgilerine yer verildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 06 Eylül 2018 Perşembe günü, 13.00- 16.30 saatleri arasında Odakule Meclis Salonunda düzenlenecek "Romanya Ülke Günü” etkinliği ile Romanya pazarı hakkında bilgilendirmeler yapılacağı ifade edilmektedir.

Romanya Ankara Büyükelçisi Gabriel ȘOPANDĂ'nın da konuşmacılar arasında yer alacağı seminerde katılımcılara, Romanya'nın ekonomik durumu, dış ticareti, pazar yapısı, yatırım ve iş fırsatları, iş kültüründe dikkat edilmesi gereken konular ve Türk firmalarının deneyimlerinin aktarılacağı ifade edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

Osman GÖR

ogor@iso.org.tr

Tel: 0212 292 21 57 / 176

İstanbul Sanayi Odası

 

3) 25.Tiran Uluslararası Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) alınan yazıya atfen; İTO tarafından Tiran/Arnavutluk'ta geçtiğimiz dönemde beş kez Türk Ürünleri Fuarları gerçekleştirilmiş olup, sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda bölgenin en önemli uluslararası platformu olarak bilinen 25. Tiran Uluslararası Fuarı Türkiye milli iştirakinin İTO tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Son yıllarda ortalama %4 ekonomik büyüme trendi gösteren ve ihracatımızın hızla artmakta olduğu Arnavutluk ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin yeterince değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan 25.Tiran Uluslararası Fuarı'nda firmalarımızın Arnavutluk, Avusturya, İtalya, Kosova, Macaristan, Polonya, Slovenya, Yunanistan Ülkelerinin profesyonelleri ile görüşme ve ihracat gerçekleştirme imkânı bulacakları,

Bahse konu yazıda devamla, ülkemiz ile Arnavutluk arasında imzalanan "Serbest Ticaret Anlaşması” ile 25.Tiran Uluslararası Fuarı'nın önemi artmış olup, Fuarda tüm sanayi, ticaret ve hizmet firmalarımızın yer alması mümkün olduğu ve katılımın kontenjan ile sınırlı olduğu bilgileri yer aldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 25. Tiran Uluslararası Fuarına katılım için aşağıda irtibat bilgileri yer alan kişiler ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

İrtibat:

Özlem KILIÇ, Mustafa ÇAĞLAYAN, Aylin ODABAŞ

Tel. : 0212 455 65 12, 0212 455 61 08, 0212 455 61 00

GSM : 0533 959 30 57

E-posta :

ozlem.kilic@ito.org.tr , mustafa.caglayan@ito.org.tr , aylin.odabas@ito.org.tr

EKLER:

1) 25.Tiran Uluslararası Fuarı Duyurusu

2) 25.Tiran Uluslararası Fuarı Katılım Sözleşmesi

 

4) Futurallia Tunisia 2018 İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü kanalıyla, Tunus Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen; Tunus İşadamları Konfederasyonu'nun (CONECT International) ülkemiz işadamlarından oluşan bir heyeti 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında başkent Tunus'ta Laico Otel'de düzenlenecek olan 22. FUTURALLIA İş Forumu'na (FUTURALLIA TUNISIA 2018) davet ettiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, CONECT Başkanı Tarek CHERIF'in (Fahri Konsolosumuz) Büyükelçiliğimize forumun çok önemsendiğini, özellikle Türk-Tunus ortak işbirliğinin Afrika'ya açılımı bakımından ayrı önemi haiz olduğunu, şu ana kadar 20'ye yakın Afrika ülkesinden 300'ün üzerinde birlik ve işadamları kurumlarından katılım teyidi alındığını, Türkiye'nin münhasıran katılımına özel önem verildiğini ve programda özel yer tahsis edilmek istendiğini vurgulamış olduğu, İlgili Forum'a dair CONECT Başkanının tevdi ettiği broşür ve program ekte iletildiği bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, Tunus Büyükelçiliğimizin de Türk firmalarımızın anılan foruma katılımının Türk-Tunus ortak işbirliği için önemli olduğunu ifade ettiği belirtilmektedir.

EK: Orijinal Yazı

 

Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.