İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-97 Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10003-10333                                                   Denizli, 11/10/2018

Konu:Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2018-97)

Sayın Üyemiz,

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 08/10/2018 tarihli yazıda;

"İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Kapsamında, söz konusu Genelge'ye dercedilen geçici 3'üncü madde marifetiyle, hayvansal yem ihracatını öngören DİİB'ler kapsamında 14/08/2019 tarihine kadar mısır ithalatında dönemsel kısıtlama şartı kaldırılmış olup, yine aynı tarihe kadar anılan DİİB'ler kapsamında mısır ve arpanın eşdeğer eşya olarak kullanılmaması ve söz konusu ithal edilen ürünlerin ihraç edilecek mamül madde bünyesinde kullanılması şartı getirilmiştir.” denilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter