İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-11 Çeşitli Konular

Sayı  : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/11-00240 Denizli, 30/01/2019
Konu : Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-11)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Madagaskar - Rekabet Avantajı

2) Meksika Ticaret Heyeti (13-17 Mart 2019)

3) Kenya, Nairobi Ticaret Heyeti (19-22 Mart 2019)

4) Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti Temasları

5) Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP)

6) Dolandırıcılık

7) Türkiye - Macaristan II. Afrika İş Forumu 13 Şubat 2019

8) Tunus'un Tüketim Malı İthalatı

9) Ülke Masaları Bülteni

10) Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

11) İSİB - Afrika Fuar Katılımları

12) İtalya İSALONİ Mobilya Fuarı Ticaret Heyeti

 

1) Madagaskar - Rekabet Avantajı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Madagaskar tarafından 20 Eylül 2018 tarihinde "Battaniyeler” (6301 HS kodlu) ithalatına, 31 Aralık 2018 tarihinde "Toz Deterjan” (3402.11, 3402.12, 3402.19, 3402.20 GTP kodlu) ithalatına karşı iki adet korunma önlemi soruşturması başlatıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan 08 Ocak 2019 tarihli bildirim ile battaniyeler ithalatına karşı yürütülen soruşturma kapsamında %41 oranında, 09 Ocak 2019 tarihli bildirim ile toz deterjan ithalatına karşı yürütülen soruşturma kapsamında % 39 oranında 200 gün süreyle uygulanmak üzere geçici önleme hükmedildiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, ülkemiz DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında Madagaskar'ın söz konusu ürünler ithalatındaki payının % 3'ün altında olması sebebiyle söz konusu önlemlerden muaf tutulmuş olup, bu oranın üzerine çıkılması halinde önlem kapsamına alınacağı, bu durumun ülkemize bahse konu ürünün Madagaskar'a ihracatında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmektedir.

 

2) Meksika Ticaret Heyeti (13-17 Mart 2019)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 13-17 Mart 2019 tarihleri arasında Birleşik Meksika Devletleri'ne yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, Meksiko şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete otomotiv, inşaat, inşaat çeliği, tekstil ve hammaddeleri, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, zeytinyağı, fındık ve mamulleri, halı ve mobilya, enerji, medikal cihazlar, ev tekstili, mutfak eşyaları ve ambalaj malzemeleri sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, azami 30 katılımcıdan oluşacak bahse konu heyete son başvuru tarihi 04 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimi olup, bu tarihe kadar https://bit.ly/2H1MHhl internet bağlantısında yer alan heyet başvuru formunun doldurulmuş ve ilgili katılım ücretinin yatırılmış olması gerektiği; Organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderleri için kişi başı katılım ücretinin 14.300-TL olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Yapılan başvurular, ödeme dekontları Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne ulaştıktan sonra kesinleşmekte olup; Heyet ön hazırlıkları kapsamında, uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesinin yapılamayacağı bildirilmektedir.

Ek : Heyet Taslak Programı

 

3) Kenya, Nairobi Ticaret Heyeti (19-22 Mart 2019)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; TİM organizasyonu ile 19-22 Mart 2019 tarihleri arasında Kenya'ya yönelik bir ticaret heyeti düzenlenecek olup, Nairobi şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri, tarım ve gıda sektöründe kullanılan makinalar, diğer makina ve aksamları, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, elektrik ve elektronik aletler, buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu cihazlar, beyaz eşya, gıda (hububat, makarnalar, şeker ve şeker mamulleri, yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular), demir ve çelik, alüminyum ve alüminyumdan eşya, plastikler ve mamulleri, sıhhi tesisatta kullanılan plastik ürünler, kauçuk ve kauçuktan eşya, hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar, eczacılık ürünleri, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri, temizlik ürünleri, muhtelif kimyasal ürünler (haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici ürünler), hayvansal veya bitkisel gübreler, optik alet ve cihazlar, tekstil ve hazır giyim ürünleri, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya, ağaç ve orman ürünleri (kâğıttan veya kartondan eşya, mobilyalar), tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri, prefabrik yapılar, sentetik ve suni devamsız lifler sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, azami 20 kişilik kontenjan kapsamında gerçekleştirilecek bahse konu heyete son başvuru ve ödeme tarihi 22 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimi olup, bu tarihe kadar https://bit.ly/2TrnPRE internet bağlantısında yer alan heyet başvuru formunun doldurulmuş ve ilgili katılım ücretinin yatırılmış olması gerektiği bildirilmektedir.

Organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderleri için kişi başı katılım ücretinin 7.000-TL'olduğu, bu tutarın TİM'in aşağıda belirtilen TL hesabına yatırılması ve ödeme dekontunun yigiteser@tim.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Yapılan başvurular, ödeme dekontları Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne ulaştıktan sonra kesinleştiği, heyet ön hazırlıkları kapsamında, uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesinin yapılamayacağı belirtilmektedir.

Ek : Katılım Şartları ve Heyet Taslak Programı

 

4) Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti Temasları

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Kazan Başkonsolosluğu yetkililerinin Rusya Federasyonu (RF) Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bulunduğu temaslarda, Başkurdistan Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri tarafından;

- Başkurdistan pazarında ince inşaat işlerinde kullanılan malzemelere ihtiyaç duyulduğunun,

- Deri işlemeciliğine ilgi duyabilecek Türk firmalarıyla çalışılabileceğinin,

- Reanimasyon ekipmanı, röntgen malzemeleri, cerrahi malzemeler gibi ürünlerin ithal edilebileceğinin, uygunluk belgesinin temin edilmesine ilişkin çalışmalarda Türkiye'de kain kurumların desteğiyle mesafe kaydedilebileceğinin, RF'nin tıbbi cihaz ve ürünleri için büyük ve uygun bir pazar olduğunu düşündüklerinin,

ifade edildiği bildirilmektedir.

Başkurdistan'a ince inşaat işleri malzemeleri, yaş meyve ve sebze ihracatı amacıyla İhracatçı Birliklerince ziyaretler gerçekleştirilmesinin, deri ve deri ürünleri imalatında işbirliği yapılmasının, Türkiye'de üretilen tıbbi cihaz, araç-gereç ve ürünlerin RF'ye ihracatı ve sertifika işlemleri konusunda pazar araştırması yapılmasının yararlı olabileceğinin de belirtildiği bildirilmektedir.

 

5) Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP)

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; "Kapsamlı Yenilikçi Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması”nın (CPTPP) Singapur'un da içinde bulunduğu yedi ülkenin (Meksika, Japonya, Singapur, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya ve Vietnam) onay süreçlerini tamamlamaları ile birlikte 30 Aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Ek : Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması - Üst yazı ve Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı - CPTPP - Basın Bildirisi

 

6) Dolandırıcılık

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Uganda merkezli çalışan dolandırıcıların Güney Afrikalı ve Kenyalı firmaların adını kullanarak giriştiği dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmekte olup, ilgili yazı ekte sunulmaktadır.

Ek : Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin Yazısı

 

7) Türkiye - Macaristan II. Afrika İş Forumu 13 Şubat 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıya atıfla; Afrika kıtası ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi stratejisi kapsamında DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseylerinin, Türk özel sektörünün Afrika kıtasına yönelik yatırımlarının artırılması ve ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla üçüncü ülkelerle işbirliklerinin oluşturulduğu faaliyetler düzenlediği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto'nun onurlandırmalarıyla "Türkiye Macaristan II. Afrika İş Forumu” nun 13 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da düzenleneceği, buna ilişkin mekân bilgisinin bilahare iletileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, anılan foruma katılmak isteyen üyelerimizin 1 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/837/12118 bağlantısında yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

İletişim: DEİK, Aydan Er, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı

E-posta: africa@deik.org.tr / 0212 339 50 72

Ekler:

1-  Macar Firma Profilleri

2- Taslak Program

 

8) Tunus'un Tüketim Malı İthalatı

T.C. Ticaret Bakanlığından, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) iletilen yazıda, Tunus Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen; Tunus Merkez Bankası'nın 21 Aralık 2018 tarihli ve 2018-13 sayılı sirküleriyle alınan kararı çerçevesinde, evvelce 27 Ekim 2017 tarihli ve 2017-09 sayılı sirküler uyarınca "öncelik taşımayan", başka bir deyişle tüketim malı niteliğinde olduğu belirlenen, daha sonra da 1 Mart 2018 tarihli ve 2018-1 sayılı sirküleriyle revize edilen ürünlerin ithal edilebilmesi için ithalatçının ürün bedeline karşılık gelen Tunus Dinarı kaynaklarını teminat göstermesi şartının yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir.

 

9) Ülke Masaları Bülteni

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; ihracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temininin ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

Anılan yazının devamında, Ticaret Bakanlığımızca bu amaçla hazırlanan "Ülke Masaları Bülteni”nin ikinci sayısı ekte iletilmektedir. Aylık periyotta yayınlanmakta olan bültende dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberler yer almaktadır.

Ek : Ülke Masaları Bülteni

 

10) Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ve "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği”ne ait taslak metinlerin anılan Bakanlığın web sitesinde görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve önerilerin ekli tablo formatına uygun olarak en geç 31 Ocak 2019 Perşembe mesai bitimine kadar TİM'e (tim@tim.org.tr) ve sektor@tim.org.tr e-posta adreslerine bildirilmesi gerekmektedir.

Ekler:

1- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Taslağı

2- Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı

3- Görüş Bildirme Formu

 

11) İSİB - Afrika Fuar Katılımları

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 2019 yılında Afrika kıtasında gerçekleştirecek olduğu aşağıda detayları yer alan fuarlara katılım gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Tabloda yer alan fiyatlar İSİB'e özel olmakla birlikte Birlik üyeliği zorunlu ve söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (isib-pr@oaib.org.tr) adresi ile irtibata geçmeleri istenmektedir.

 

TARİH

YER

FUAR ADI

KONSTRÜKSİYON DAHİL FİYAT

11-13 Nisan 2019

Tunis / Tunus

Climexpo

185 €

11-13 Nisan 2019

Chisamba / Zambiya

Agritech Zambia

100 €

9-11 Mayıs 2019

Addis Ababa / Etiyopya

Agrotech

340 €

20-22 Haziran 2019

Kazablanka / Fas

The Big 5 Construct North Africa

400 $

11-13 Temmuz 2019

Lagos / Nijerya

West Africa Hvac Expo

280 €

12 - 14 Eylül 2019

Darüssalem / Tanzanya

Climexpo Tanzanya

350 $

20-23 Kasım 2019

Algiers / Cezayir

Best Algeria Mega Clima Expo

280 €

 

12) İtalya İSALONİ Mobilya Fuarı Ticaret Heyeti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; "Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği” tarafından, Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması durumunda, 08 - 11 Nisan 2019 tarihleri arasında Milano / İtalya'ya Dünya mobilya pazarının önde gelen fuarı olan Salone Internazionale del Mobile İSALONİ 2019 fuarı ile eş zamanlı 599 Euro katılım bedeliyle Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlenecektir.

Dünyanın tasarım başkenti olarak anılan Milano'da gerçekleşecek faaliyetle dünyanın en geniş katılımlı mobilya fuarında imalatçılarımız farklı ülkelerin tasarımlarını ve modellerini tek bir fuarda görme imkânı bulacaklardır. Her yıl ortalama 165 farklı ülkeden 330 bini aşkın ziyaretçiye ulaşan fuarla eş zamanlı ticaret heyeti faaliyeti ile Türk mobilya ihracatçı ve tasarımcıları kendilerine özgün tasarımları yaratma yolunda bolca ilham edinebilecek ve aynı zamanda yabancı rakiplerinin nabzını tutmuş olacaklardır.

Heyet programında, ikili iş görüşmelerine ek olarak uluslararası ve sektör için önem arz eden fuarın ziyaret edilmesi ve dünya genelinden ticari partnerler edinilmesi amacıyla 9 - 14 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen Salone Internazionale del Mobile İSALONİ 2019 Uluslararası Mobilya, Mobilya Aksesuarları, Aydınlatma, Ofis Mobilyaları ve Tasarım Fuarı ile eş zamanlı olarak planlanmıştır.

Söz konusu Ticaret heyeti programına katılım payı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye firmaları için 599 Euro, üye olmayan firmalar için ise 855 Euro'dur. Katılım payına İstanbul- Milano-İstanbul ekonomi sınıfı (THY) uçak bileti, iç hatlar uçak bileti, 3 gece konaklama (oda+kahvaltı), firmalarla ikili iş görüşmeleri, ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler, havalanı - otel - havaalanı transferler, her türlü tanıtım, ilan, basılı malzemeler dâhil, vize ücreti, yurt dışı çıkış harç bedelleri, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariç olacaktır.

Heyet programı "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 'ne İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda detayları verilen Akdeniz İhracatçı Birlikleri hesabına katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte, ekte yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formu ve Katılımcı Şirket Talep Yazısı başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, en geç 8 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurup, fadimecanturk@akib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ekler:

1- Taslak Heyet Programı

2- Katılımcı Şirket Bilgi Formu

3- Katılımcı Şirket Talep Yazısı

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter