İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-21 İran'ın İthalatını Yasakladığı Ürünler

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/22-00318                                                       Denizli, 11/02/2019
Konu: İran'ın İthalatını Yasakladığı Ürünler

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-21)

Sayın Üyemiz,

İlgi: 30.01.2019 tarih 2019-14 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizle, İran Devleti tarafından döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla 15 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan 1.292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8'li GTİP bazında ve çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürün daha eklendiği duyurulmuştu.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; bahse konu ithalat yasaklarına ilişkin süreç ile ilgili bilgilere detaylı bir şekilde yeniden yer verilmekte olup, aşağıdaki hususlar belirtilmektedir:

"ABD'nin 2018 yılı Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekileceğini açıklamasının ardından İran, döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla dış ticaret rejiminde kapsamlı değişiklikler yapmış, 1.339 ürünün ithalatını 23 Haziran 2018 tarihinde yasaklamıştı. (Ek 1)

Bilahare Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan 7.1.2019 tarih ve 40475427 sayılı yazıda, İran Sanayi Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 31.12.2018 tarih ve 60/261453 sayılı Tebliğ uyarınca söz konusu 1.339 üründen 47'sine (Ek 2) ilişkin ithalat yasağının kaldırıldığı ve sipariş kaydı oluşturulmasının serbest bırakıldığı, böylelikle ithalatı yasak mallar listesindeki ürün sayısının 1.292'ye (Ek 3) düşürüldüğü bildirilmiştir.

Ancak, aynı konu hakkında Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan 22 Ocak 2019 tarihli yazıda ise bu defa, İran Hükümeti tarafından ithalatı yasaklanan bahse konu 1.292 ürün listesine 15 Ocak 2019 tarihinde çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürün (Ek 4) daha eklendiğinin duyurulduğu ifade olunmaktadır”.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek 1: İthalatı Yasaklanan 1339 Ürün - 2018 Haziran

Ek 2: İthalatı Serbest Bırakılan 47 Ürün

Ek 3: İthalatı Yasak 1.292 Ürün

Ek 4: İthalatı Yasaklanan İlave 215 Ürün