İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-107 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/233-2107                                           Denizli, 18/10/2017

Konu:Çeşitli Konular 

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-107)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2) AB Antidamping Önlemi Hakkında

3) AB Mevzuat Değişiklikleri

4) Tunus'a Tüketim Malı İhracatı

5) Sri Lanka Ticaret Heyeti

6) Türkiye - Birleşik Krallık 6. Dönem JETCO Toplantısı

7) 7. Uluslararası Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Konferansı

8) İlaç ve Tıbbi Ürünler Satın Alımı

9) Aircraft Interiors Expo 2018 Fuarı

10) Prodexpo 2018 Fuarı

11) ISM 2018 Milli Katılım Duyurusu

 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden aldıkları 22.09.2017 tarihli yazının bir örneği ekte sunulduğu bildirilmektedir.

Ek : AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Yazısı

 

2) AB Antidamping Önlemi Hakkında

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Avrupa Birliği (AB) tarafından Brezilya, İran, Rusya, Ukrayna ve Sırbistan'a menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler” (y. 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 90, 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 91 ve 7226 91 99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında 6 Ekim 2017 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nihai kararda, Brezilya için 53,4-63 EUR/ton arasında, İran için 57,5 EUR/ton, Rusya için 17,6-96,5 EUR/ton ve Ukrayna için 60,5 EUR/ton nihai anti-damping vergisi önlemine hükmedilmiştir.

Bununla birlikte, Brezilyalı ihracatçı bir firma, soruşturma döneminde Türkiye'nin ilgili ürün ihracat rakamlarının Brezilya'dan daha yüksek olduğunu ve yine aynı dönemde Türkiye ithal fiyatlarının da Brezilya ithal fiyatlarından düşük olduğunu öne sürerek Komisyon'ca yapılacak zarar tespitine Türkiye'nin de dahil edilmesi gerektiğini belirtmiş, Komisyon ise kararında soruşturma dönemi içinde Türkiye'nin Birliğe ihracat rakamlarının düşüş gösterdiğini, bu sebeple zarar analizinde negatif etki yarattığı şeklinde değerlendirilemeyeceğini ayrıca Türkiye'nin ithal fiyatlarının (344 Euro/ton) soruşturmadaki ülkelerin ithal fiyat ortalamasının (327 Euro/ton) üzerinde olduğunu ve bu yüzden soruşturmaya dahil edilemeyeceğini açıklayarak ilgili gerekçeleri reddetmiştir.

Ayrıca soruşturmada yer alan ülkelerden olan Sırbistan'dan yapılan ithalat miktarının (%1,04) ihmal edilebilir düzeyde olması sebebiyle Komisyon tarafından söz konusu önlemden muaf tutulmuştur.

Söz konusu karara ilişkin AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1795&from=EN linkinden ulaşılabilmektedir.”

denilmektedir.

 

3) AB Mevzuat Değişiklikleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler adına Avrupa Komisyonu (Komisyon) tarafından yürütülen anti-damping soruşturmaları, 08 Haziran 2016 tarihli "AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Yapılan Dampingli İthalata Karşı Korunmaya İlişkin 2016/1036 sayılı AB Parlamentosu ve Konseyi Kararı” çerçevesinde; telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) soruşturmaları ise 08 Haziran 2016 tarihli "AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Yapılan Sübvansiyonlu İthalata Karşı Korunmaya İlişkin 2016/1037 sayılı AB Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Kararı” kapsamında yürütülmektedir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize iletilen yazıda, söz konusu mevzuatta değişiklik yapılması için Komisyon tarafından 2016 yılının Kasım ayında sunulan değişiklik yapılması için Komisyon tarafından 2016 yılının Kasım ayında sunulan değişiklik önerisinin AB Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edildiği ve bu yılın sonunda AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen söz konusu değişikliklerde iki ana hususun yer aldığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu değişikliğin ilkinin anti-damping soruşturmalarına yönelik olduğu belirtilerek Komisyonun, soruşturma başlatılan bir ülkenin firmaları için damping marjı hesaplanırken devlet müdahalesinden dolayı o ülkenin iç piyasa satış fiyatları ve maliyetlerinin baz alınamayacağına karar vermesi durumunda, o ülkeyle benzer ekonomik gelişme ve sosyal ve çevresel korumaya sahip bir başka ülkenin iç piyasa satış fiyatları ve maliyetlerini baz alabileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ikinci önemli değişikliğin ise telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) soruşturmalarına ilişkin olduğu ve Komisyonun, soruşturma başlatıldıktan sonra yeni bir sübvansiyonun ya da sübvansiyonların varlığını tespit ettiğinde, söz konusu soruşturma incelemesine bu yeni sübvansiyonu (sübvansiyonları) da dahil edebileceği belirtilmektedir.”

denilmektedir.

Ayrıntılı bilgiye http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3703_en.htm linkinden ulaşılabilir.

 

4) Tunus'a Tüketim Malı İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla, Tunus Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları bir yazıya atıfla, bazı tüketim mallarının ithalatına dair Tunus Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara ilişkin aşağıda yer alan bilgilerin iletildiği bildirilmektedir.

1-Gıda, kozmetik ve diğer tüketim/lüks tüketim malları ithalatında 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren, ihracatçı ülkeden sevkiyat aşamasında düzenlenen Gümrük Çıkış Beyannamesi örneği veya içerdiği bilgileri kapsayan muadil bir belge aranacaktır. Uygulamanın nedenleri başında "çifte faturalandırma” veya "düşük değer beyanı”nın geldiği, bu durumun vergi gelirlerini etkilediği ve yerli ürüne karşı haksız rekabet yarattığı yapılan açıklamalar arasındadır. Müşavirliğimizce konuya ilişkin olarak yetkililerle yapılan görüşmede, ülke ayrımı öngörmeyen kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiği ve henüz uygulamanın nasıl şekilleneceği konusunda karar verilmediği bildirilmiştir.

2-Kozmetik, oyuncak ve okul malzemeleri ithalatında 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren teknik denetim birimlerince, bu ürünlerin standartlara uygunluğunu ve sanayileşmiş ülke piyasalarında satışlarının serbest olduğunu tevsik eden yetkili mercilerce verilmiş belgelerin aranacağı açıklanmıştır. Uygulamanın tüketici sağlık ve güvenliğinin korunması ile standartlara uygun olmayan ürün ithalatıyla mücadele amaçlı olduğu belirtilmiştir.

 

5) Sri Lanka Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ülkemiz ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla son yıllarda gerçekleştirilen yurtdışı ticari heyetler ve uluslararası platformdaki etkinlikler giderek yoğunlaştığı, bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda 04-07 Aralık 2017 tarihleri arasında Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İhracatçılarımıza yönelik Sri Lanka'da yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması ve pazar payımızın arttırılması için düzenlenecek söz konusu heyete özellikle; Yat ve Gemi Yapımı, Doğal Taşlar, Değerli Taşlar, Mücevherat, Otomotiv Ana ve Yan sanayi, Tekstil ve Hammaddeleri (Kumaş bazında), Demir Çelik, Tarım ve Gıda (Bakliyat, Kuru Meyveler, Unlu Mamuller, Bitkisel Yağlar, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller, Meyve-Sebze Suları, Mayalar) ve sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve/veya ihraç eden ya da ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, heyete katılmak isteyen firmalarımızın https://goo.gl/9Eh9mQ adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 14 Kasım 2017 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama ve organizasyon giderleri karşılanacak firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 1.200.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği, ödeme dekontlarının nebilemercan@tim.org.tr e-posta adresine firma bilgileri ve katılımcı ismi ile gönderilmesi ve sorular için 0312 472 05 60 numaralı telefondan Nebile Mercan ile iletişime geçilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvuru formları ile ödemelerin som başvuru gününden önce yapılmasının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Nebile Mercan : nebilemercan@tim.org.tr 0312 4720560

Abdullah Keskin: abdullahkeskin@tim.org.tr 0212 4540487

Ek : Heyet Taslak Program

 

6) Türkiye - Birleşik Krallık 6. Dönem JETCO Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; eş bakanlığı Sayın Bakanımız tarafından deruhte edilen Türkiye- Birleşik Krallık Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi 6. Dönem Toplantısı'nın 28-29 Kasım 2017 tarihlerinde Londra'da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemizle Birleşik Krallık arasındaki ilişkilere yönelik olarak, varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bir bilgi notuna ve anılan toplantı sonucunda imzalanacak protokolde yer alması talep edilen İngilizce metin önerilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu bilgi notu ile önerilerinin 25 Ekim 2017 Çarşamba günü TİM'e kemalbatuhanyazici@tim.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

7) 7. Uluslararası Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Konferansı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Etiyopya Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Baharat İşleyicileri İhracatçı Birliği'nin, 22-23 Kasım 2017 tarihlerinde Addis Ababa'da düzenlenecek 7. Uluslararası Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Konferansına ilişkin Addis Ababa Büyükelçiliğimize sunulan davet mektubunun iletildiği bildirilmektedir.

Bahsigeçen davet mektubunun bir örneği ekte sunulmaktadır.

Ek : Davet Mektubu

 

8) İlaç ve Tıbbi Ürünler Satın Alımı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden aldıkları ve örneği ilişik Nota'da bulunan bir yazıya atıfla; "O'zmedeksport” isimli devlet kurumunun doğrudan sözleşmeler yaparak ilaç ve tıbbi ürünler satın alımı gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmektedir.

Özbekistan'a tıbbi ürünler tedarik eden imalatçıların listesi ekte sunulmaktadır.

Ek : Dışişleri Bakanlığı'ndan Alınan Yazı

(21/09/2017 DİB Özbekistan İlaç ve Tıbbi Ürünler Alımı)

 

9) Aircraft Interiors Expo 2018 Fuarı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 10-12 Nisan 2018 tarihleri arasında Hamburg-ALMANYA'da gerçekleştirilecek AIRCRAFT INTERIORS EXPO 2018 Fuarı'na havacılık sanayi ve teknolojileri, kabin teknolojileri ve kabin idari sistemleri, kabin içi temizlik sistemleri, kokpit iç dizaynı ve kapı sistemleri, kabin iç dizaynı sistemleri, kabin aydınlatma sistemleri, kabin içi tekstil ürünleri, pencere güneşlik sistemleri, hostes üniformaları sektörlerinde Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesi çalışmalarına Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından prensip olarak yeniden başlandığı,

Fuar 2000 yılından beri her yıl düzenlenmekte olup, sektörün dünyadaki en büyük buluşma noktası olup, 2017 yılında 82 ülkeden 600'den fazla firmanın katılımı ile düzenlenmiş olan fuarı 7000'e yakın profesyonel ve 1200'den fazla VIP ziyaret ettiği, fuar toplamda 11 holde 26.200 m²'lik bir alanda gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

AIRCRAFT INTERIORS EXPO 2018 Fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacağı,

Fuara nakliye dahil m² katılım bedeli 780.-Euro (her 3 m²'ye gidiş-dönüş 1 m3 taşıma hakkı) iken, nakliye hariç katılım bedeli 660.-Euro, ayrıca her katılımcının 440.-Euro kayıt ücretini de ödemesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından belirlenerek web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya m² bazında ödenecek tutarın oranı %50 olup, üst limit 75.000.-Türk Lirası olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimiz ekte sunulan başvuru formunu doldurarak (fuar@ssi.gov.tr) başvurmaları gerekmektedir.

Ek : Kayıt ve Başvuru Formu

 

10) Prodexpo 2018 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 05-09 Şubat 2018 tarihleri arasında, Moskova/Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan "Prodexpo 2018 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonu adıgeçen Birlik tarafından gerçekleştirileceği,

Prodexpo fuarı bu sene 25. kez düzenlenecek olup söz konusu fuarda bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, et ve et mamulleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat-bakliyat mamulleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatlar sergileneceği,

2017 yılında 100.000 m²'lik sergi alanında, 58 farklı ülkeden 2.188 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı, 61.000 kişi ziyaret edildiği, Bununla birlikte bahse geçen fuar, Rusya ve Doğu Avrupa'nın da en büyük fuar organizasyonu olduğu, Bu sebeple Rusya gıda sanayisini yönlendirme kabiliyetine sahip olan fuar Moskova Hükümeti ile Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilmekte olduğu bildirilmektedir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 31 Ekim 2017 günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birliklerine 0 2121 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi, Başvuru Formu ve Fuar katılım Sözleşmesi

http://www.iib.org.tr/tr/fuarlar-prodexpo-2018.html

 

11) ISM 2018 Milli Katılım Duyurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda aynen, "Köln/Almanya'da 28 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2018 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonu Birliğimizce gerçekleştirilecektir.

Kakao, çikolata ve çikolata mamulleri, bisküvi, atıştırmalık ürünler, şekerli mamuller, kuruyemiş ve dondurma gibi geniş bir yelpazede ürünlerin sergilendiği, 2018 yılında 48. Kez düzenlenecek olan ISM 2018 Fuarı, konusunda Dünya'nın en büyük fuarlarından biridir. 2017 yılında yaklaşık 110.000 m²'lik alanda, 68 ülkeden 1.674 katılımcıya ve 143 ülkeden 38.000 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Ziyaretçilerin % 65 sinin Almanya dışından olduğu ifade edilmiştir. Genel Sekreterliğimiz ise ISM 2017'de, yaklaşık 950 m²'lik alanda, 36 firma ile milli katılım organizasyonu düzenlemiştir.

Bahse komu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 23 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.”

denilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi

http://www.iib.org.tr/tr/fuarlar-ism-2018.html

Ekler : 1) Başvuru Formu 2) Fuar Katılım Sözleşmesi

 

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter