İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-99 TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/179-1608                                          Denizli, 16/08/2016

Konu:TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 99)

 

Sayın Üyemiz,

Güney Ege Kalkınma Ajansından alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 28/07/2016 tarihli ekteki yazısına istinaden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen "TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı” desteğinin adıgeçen Bakanlık ve KOSGEB arasında imzalanan protokol gereğince programa ilişkin iş ve işlemlerin KOSGEB tarafından yürütüleceği bildirilmektedir.

Ayrıca, destek programının sürekli açık olduğu, başvuruların alındığı, destek kapsamında yapılan harcamaların %100'ünün karşılanmakta olduğu ve programla ilgili detaylı bilgiyi http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-tanitim-ve-paarlama-destek-programi adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : Müdürlük Yazısı (1 Sayfa)