İhracat Rakamları (Bin USD)
English

İhracatta Devlet Yardımları - 24 Ağustos 2017

*2009/5 sayılı Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ

*2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ

*2010/6 sayılı Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ

*2008/2 sayılı Tasarım Desteği kapsamında Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi hakkında Tebliğ

*2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi hakkında Tebliğ

*2011/1 sayılı Pazar Araştırması Desteği

*2016/1 sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

*Beyaz Yakalı Tüm Çalışanlar

 

Eğitimin Amacı :

İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı, ihracatçı firmalarımızın ihracata yönelik yurtdışı faaliyetlerini destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır. Bu kapsamda, Devlet Desteklerine ilişkin eğitimle birlikte söz konusu devlet yardımlarına ilişkin süreçler konusunda ihracatçı firmalarımızın bilgilendirilmesi ve etkin bir şekilde destekten yararlanmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

 

Konuşmacı : Esra DAYIOĞLU (Denizli İhracatçılar Birliği Devlet Yardımları-Şube Müdürü)

                   : Fatih KÖMÜRCÜOĞLU (Denizli İhracatçılar Birliği Devlet Yardımları-Şef)

                   : Ali Murat TUNCEL (Denizli İhracatçılar Birliği Devlet Yardımları-Uzman Yardımcısı)

                   : Mustafa ÖNKÜ (Denizli İhracatçılar Birliği İhracat Uygulama-Şube Müdürü)

Tarihi/Günü : 24 Ağustos 2017 * Perşembe

Saati : 14:00-17:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu