İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi - 13-14 Kasım 2018

*Piyasa ve Temel Maliyet Kavramları

*Verimlilik ve Etkinlik Kavramları

*Verimlilik ve Etkinliğin Ölçülmesi ve Geliştirilmesi

*Stratejik Yönetim ve Verimlilik ile İlişkisi

*ARGE Süreçlerinde Maliyet Düşürme Teknikleri

*Üretim Süreçlerinde Verimlilik Arttırma Teknikleri (Yalın Üretim)

*İnsan Kaynakları Süreçlerinde Verimlilik Arttırma

*Diğer Süreçlerde Maliyet Düşürme Teknikleri

*Tedarik Zincirinde Maliyet Düşürme

 

Programın Amacı: Temel maliyet kavramlarının bilinmesi, bu kavramları etkileyen faktörlerin daha iyi yorumlanabilmesi, genelde birbirine karıştırılan etkinlik ve verimlilik kavramlarının tam olarak anlaşılması, bu konudaki iyileştirmelerin maliyete olan etkisinin irdelenmesi, stratejik yönetimin verimlilik ile ilişkisinin ele alınarak stratejik yönetimin temel yapı taşları hakkında bilgiye sahip olunması ve ARGE, İnsan Kaynakları, Üretim (Yalın Üretim Teknikleri), Tedarik Zinciri ile diğer süreçlerde maliyet düşürme teknikleri konularında katılımcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Eğitmen : Bülent YENİ - NOVA AKADEMİ

Tarih - Gün : 13-14 Kasım 2018 / Salı - Çarşamba

Saat : 10:00 - 17:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği / Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu 

NOT: Bu eğitim programının katılımı 20 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.