İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Zor İnsanlarla İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi - UŞAK - 24 Ekim 2019

* Temel kavramlar ve giriş

* Zor insan kimdir

* Kendini tanıma ve zoru tanımlama

* İnsan davranışlarındaki farklılıkların kaynakları

* Bazı kimseler neden zor insan olurlar?

* Çatışmalı zor durumlar

* İletişim ve engeller

* Önyargılar ve bilgi eksikliği

* Olumsuzluk kaynakları, sebepleri ve başa çıkma yöntemleri

* Yaygın zor insan tipleri ve davranışları

* Zor davranışlara örnekler

* Zor insanlara yaklaşım nasıl olmalıdır?

* Zor insanlar karşısında taktikler

* Ast-Üst ilişkilerinde zorluklar

* Zor insanları sakinleştirme teknikleri

* Çatışma durumunda durum yönetimi ve ikna süreçleri

* Memnuniyetsiz kişileri memnun etmede dikkat edilecek hususlar

* Güven uyandırma ve samimiyet

* Karakterlere göre iletişim kurma metotları

* Zor insanlarla baş etmede dikkat edilecek hususlar

* Zorlayıcı davranışlar karşısında çözüm odaklı yaklaşım

* İkna edici olmanın püf noktaları

* Zor değil, ikna edici iletişim

* İkna edilmesi zor kişilik profillerine karşı davranış modelleri geliştirme

* İkna ile müzakere becerilerinin geliştirilmesi

 

Eğitmen : Özcan Toralı / Kodpit Teknoloji A.Ş.

Tarih - Gün : 24 Ekim 2019 / Perşembe

Saat : 10:00 - 17:00

Yer : Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.