2014 Mart Ayı İhracat Değerlendirmesi

Değerli Basın Mensupları, Mart ayına ilişkin ihracat rakamlarını değerlendirmek üzere düzenlemiş olduğumuz basın toplantımıza hoş geldiniz.

Pazar günü, bizleri yönetecek yerel yöneticilerimizi seçmek üzere hepimiz sandık başındaydık. Öncelikle seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçilen Belediye Başkanlarımıza, Meclis Üyelerine ve Muhtarlarımıza hayırlı olsun diyor, başarı dileklerimi sunuyorum.

Denizli ihracatının başarılı performans seyrini sürdürdüğümüzü ifade edebiliriz. TİM verilerine göre Denizli, en fazla ihracat gerçekleştiren 10 il arasında en yüksek aylık ihracat artış oranını yakalayan 3. İl oldu. Denizli İhracatçılar Birliği tarafından kayda alınan ihracat, Mart ayında % 15'lik artış ile 193 Milyon Dolara, Ocak-Mart döneminde kayda alınan ihracat ise yine % 15'lik artış ile 576 Milyon Dolara ulaştı. TİM verilerine göre Denizli, Mart ayında % 11 artış oranı ile 278 Milyon Dolar, Ocak-Mart döneminde ise % 10 artış oranı ile 799 Milyon Dolarlık ihracata imza attı. Hem DENİB verileri, hem de TİM'in Denizli'ye ilişkin verileri ülke performansından daha başarılı bir ihracat performansına işaret ediyor.

Kısaca öne çıkan ekonomik gelişmelere değinmek isterim; 2013 yılının büyüme rakamları % 4 olarak açıklandı. 2014 yılına ilişkin olarak Orta Vadeli Programda büyüme beklentisi ise yine % 4. 2013 yılında büyümeye etkide ihracatın etkisi sınırlı düzeyde kalmıştı. 2014 yılında ise dış talebin artma trendinden yola çıkarak ihracatı büyüme performansımıza katkısının daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu noktada karlılık oranlarından söz etmek gerekirse, dünyada büyüme beklentilerinin olumlu bir trend sergilese de henüz geçmişteki düzeylere eriştiğini söylememiz güç. Dolayısıyla, kar marjlarının arzu edilen seviyede olmama ihtimali yüksek görülüyor.

Merkez Bankası tarafından yapılan faiz düzenlemesinin etkilerini artık hissedebiliyoruz. Kredi maliyetlerinin arttığını görebiliyoruz. İhracatçılar olarak altını çizmek istediğimiz husus, bireysel kredilerdeki daralmanın olumlu sonuçlar oluşturabileceği ama ticari kredilerdeki daralmanın ise dikkatle takip edilmesi gereken bir konu olduğu. Diğer taraftan faiz düzenlemesi ile kurlardaki keskin dalgalanmanın sona ermesi ile rekabetçi kur düzeyini birlikte değerlendirdiğimizde olumlu gelişmeler yaşadığımızı ifade edebiliriz.

Dünya'daki gelişmelere bakacak olursak, Kırım kaynaklı siyasi riskleri ortaya çıktığını görüyoruz. Çin ekonomisinde bir yavaşlama eğilimi olması, diğer ülkeleri de şüphesiz etkileyebilir. AB ve ABD arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması süreci devam ediyor. Bu noktada Türkiye ABD ile biz STA imzalanması noktasında talepkar olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Diğer taraftan ABD'de varlık alımlarındaki azalma devam ediyor ve 85 Milyar Dolar'dan başlayan gerileme şu aşamada 55 Milyar dolar düzeyinde. Beklentiler, bu yıl içerisinde, muhtemelen son çeyrekte varlık alımları politikasının sona ermesi.

Doğrusu, AB'deki toparlanma bizim için çok önemli. Bu yılın ilk çeyreğindeki ihracat değerleri de bu durumu doğruluyor. Ülkemiz genel ihracat artış oranı %5,8 iken AB'ye gerçekleşen ihracattaki artış oranımız %11,3 olarak gerçekleşti.

Özetlemek gerekirse, Denizli ihracattaki başarılı seyrini devam ettiriyor. 2014 yılı sonu için kendimize % 10'luk bir hedef koymuştuk. İlk çeyrek bu hedeflere ulaşma noktasında olumlu ipuçları veriyor. Ümit ediyoruz ki 2014'ü de hedeflerimize ulaşmış bir şekilde geride bırakacağız.

Saygılarımla,

Süleyman KOCASERT

DENİB Başkanı

 

 

 

İlgili Fotoğraflar