DENİB Başkanı KOCASERT : "Faiz İndirimi Olumlu Ama Yeterli Değil"

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulunun son toplantısında almış olduğu karar ile birlikte, üst bantta 0,50 puanlık bir indirime gidildi. Şüphesiz ki bu gelişme reel sektörün aktörleri olarak biz ihracatçılar tarafından olumlu karşılandı. İndirim olacağı yönünde piyasalarda bir beklenti hakimdi ve beklentiler yönünde bir indirim kararı geldi.

Faiz kararının yatırımlara olacak etkisini değerlendirmeden önce, bu faiz indiriminin şartların oluştuğu bir ortamda gerçekleştiğinin altını çizmek isterim. Doğrusu, bu toplantıdan bir indirim kararı çıkmamış olsa idi, son birkaç ayda ekonomideki olumlu göstergelerin getirdiği rüzgarı kaçırabilirdik. Nedir o göstergeler; mart ayı enflasyon verilerinde bir düşüş yaşandı, bütçe gerçekleşmeleri sevindirici bir performans sergiledi ve ihracat Mart ayında yeniden yükseliş trendini yakaladı. Bu olumlu işaretlere faiz indiriminin eşlik etmesi gerekiyordu ve öyle de oldu. Bu bakımdan Merkez Bankamızı kararının yerinde olduğunu düşünüyoruz.

Faiz İndirimi Finansman Maliyetlerini Düşürdüğü Ölçüde Anlamlı Olacak…

Peki bu oranlar yatırımları tetikleyebilir mi? Açıkçası faiz düzeylerinin hala yüksek olduğunu ifade etmeliyiz. Ekonominin ve ihracatın etkin hamleleri gerçekleştirebilmesi için yeni yatırımlara ve dolayısıyla makul maliyetlerde finans kaynaklarına ulaşmaya ihtiyacı var. Bu da ancak daha düşük oranlardaki borçlanma imkanları ile gerçekleşebilir.

Sanayicinin ve ihracatçısının en somut beklentisi, Merkez Bankamızın politikalarını belirlerken reel sektörü de düşünmesi ve finansman maliyetlerinin makul düzeylere gelmesi için çözümler üretmesidir.

Özetle diyebiliriz ki, faiz oranlarındaki indirim sevindiricidir, beklentimiz ise faiz indirimlerinin sürmesi hatta daha büyük adımlarla devam etmesidir. Bunun ülkemiz ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu özellikle vurgulamak isterim.

 

Saygılarımla,

 

Süleyman KOCASERT

TİM Başkan Vekili

DENİB Başkanı


 

 


İlgili Fotoğraflar