DENİB ve DETGİS İşbirliğinde GEKA Destekleri Hakkında Seminer

11 Şubat 2014 Salı günü Denizli İhracatçılar Birliği Toplantı Salonunda DENİB ve DETGİS işbirliğinde, GEKA uzmanlarının katılımlarıyla bir bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

GEKA-Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından Yenilikle Dönüşüm ve Çevre konularında Mali Destek Programlarından oluşan 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı, 30 Ocak 2014 tarihinde ilan edilmişti. Söz konusu programlar kapsamında; işletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerini geliştirmek, Bölgenin AR-GE teknoloji tasarım yenilik kapasitelerinin arttırılması, özel sektör, üniversite, kamu kuruluşları ve STK'lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, bölgede çevre kirliliğinin azaltılması ve atıklardan yeni ürünler elde edilmesi gibi öncelikler mevcut bulunmakta.

Gerçekleştirilen Bilgilendirme Seminerinde, Mali Destek Programlarına ilişkin detaylar hakkında bilgi verilirken, katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.

İlgili Fotoğraflar