DENİB'de Alacak Sigortaları Konulu Seminer Düzenlendi

Denizli İhracatçılar Birliğinde, 12 Mart 2013 Salı günü Alacak Sigortaları konulu bir seminer düzenlendi. Euler Hermes'in Türkiye Ofisinden üst düzey yetkililerin katıldığı seminerde, söz konusu firmanın yurt içi ve yurt dışı satışları konu eden alacak sigortası hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

Seminerde, değişen dünya ticaretinde alacakların sigorta edilmesinin ne kadar önemli olduğunun altı çizilirken, yaygın olarak yurt dışı satışlarda kullanılan yöntemin, özellikle çekle ödemelere ilişkin yenilenen yasal düzenlemelerden sonra yurt içi satışlar açısından da önem kazandığı vurgulandı.

Euler Hermes Genel Müdürü Sayın Özlem ÖZÜNER ve Satış Müdürü Sayın Ayşe Nur SANCAK'ı yaptığı sunumların ardından, seminere katılan firma temsilcileri, konuşmacılara sorularını yöneltme fırsatı buldular.

İlgili Fotoğraflar