ĞÏࡱá>şÿ üşşÿÿÿúûÙÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥ÁyÀø¿ˆ®bjbj½½{Øß{ß{Víÿÿÿÿÿÿ·è4è4DBDBDBDBDB$ÿÿÿÿhBhBhBP¸B¼C4hBtmŒğDEdjEjEjEiH‡H “HWlYlYlYlYlYlYl$p²²rX}l±DB+JíG|iH+J+J}lDBDBjEjEƒ.mwMwMwM+J¾DBjEDBjEWlwM+JWlwMwMwMjEÿÿÿÿpTÀıgÑÿÿÿÿéJjwMClDm0tmwM sSKT swMwMh sDBß\d›HvITwMeID©I‚›H›H›H}l}l§LĞ›H›H›Htm+J+J+J+Jÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ s›H›H›H›H›H›H›H›H›Hè4" A:  DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 GENEL SEKRETERL00 DEN0B EK0M 2015 0HRACAT DEERLEND0RME RAPORU 01 Ocak 2015 31 Ekim 2015 tarihleri aras1ndaki on ayl1k dönemde Birliimizce kayda al1nan ihracat rakam1 geçen y1l1n ayn1 dönemine göre yakla_1k %-9,30 azal1_la 1.758.204.291 USD olarak gerçekle_mi_tir. Ayl1k deerlerde ise Ekim 2014 de 198.825.940 USD olan ihracat rakam1m1z %-0,16 dü_ü_e ramen 2015 y1l1n1n en yüksek deerine ula_arak Ekim 2015 de 198.509.114 USD olmu_tur. Ekim 2015 içerisinde kayda al1nan, ana sektörlerimizden Tekstil ve Hammaddeleri ihracat kay1t rakam1 geçen y1la göre %12,38 art1_la 26.300.112 USD, Haz1rgiyim ve Konfeksiyon rakamlar1 da %-7,04 dü_ü_le 101.870.060 USD olarak gerçekle_mi_tir. Toplam Tekstil Konfeksiyon ihracat rakamlar1m1z ise Ekim 2014 de 132.983.982 USD olurken %-3,62 dei_imle Ekim 2015 de 128.170.171 USD olmu_tur. Belirli sektörlere göre geçen y1l kar_1la_t1rmal1 ihracat kay1t rakamlar1 ve % oranlar1 ile dei_im ve paylar1 a_a1daki _ekildedir. Tüm sektör detaylar1n1 SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT RAKAMLARI tablosundan inceleyebilirsiniz. SEKTÖREK0MOCAK - EK0M(FOB/1000 $)20142015De.Pay20142015De.Pay %%%%TEKST0L VE KONFEKS0YON132.984128.170-3,6264,571.266.1881.075.582-15,0561,18MADENC0L0K ÜRÜNLER012.63812.6410,026,37138.950129.544-6,777,37DEM0R VE DEM0R DI^I METALLER9.6289.603-0,264,8490.572108.72820,056,18ELEKTR0K ELEKTRON0K VE H0ZMET22.36225.63014,6112,91223.676250.70412,0814,26D0ER SEKTÖR ÜRÜNLER021.21422.4655,9011,32219.003193.646-11,5811,01GENEL TOPLAM198.826198.509-0,16100,001.938.3891.758.204-9,30100,00 Birliimiz Ocak-Ekim 2015 ihracat rakamlar1n1n toplam 643.280.402 USD ile yakla_1k %36,59 unu olu_turan Bornoz-Sabahl1k, Havlu-Mutfak Bezleri ve Çar_af-Nevresim ihracat kay1t rakamlar1 ise _u _ekildedir MAL GRUPLARI EK0MOCAK - EK0M(FOB/1000 $)20142015De.Pay20142015De.Pay %%%%BORNOZ- SABAHLIK17.69213.923-21,307,01119.94398.878-17,565,62ÖRME - DOKUMA, PAMUKLU BUKLE HAVLU36.20937.1322,5518,71372.585328.170-11,9218,67ÇAR^AF - NEVRES0M29.38824.371-17,0712,28277.077216.233-21,9612,30 TOPLAM83.28975.426-9,4438,00769.605643.281-16,4136,59 DEN0B EK0M 2015 28 Avrupa Birlii Üyesi Ülkelerinden 27 sine yap1lan ihracat Ekim 2015 de %-0,84 azal1_la 128.652.872 USD olarak gerçekle_mi_tir. Bu rakam Ekim ihracat1m1z1n %64,81 ine kar_1l1k gelmektedir. Geçen y1l ayn1 dönemde A.B Ülkelerine yap1lan ihracat 129.741.013 USD olmu_tur. Ocak-Ekim on ayl1k 2014-2015 A.B Ülkeleri kar_1la_t1rmas1nda ise deerler _u _ekildedir; 2014 - 1.295.275.847 USD / 2015 - 1.108.444.650 USD dei_im %-14,42 Tüm ihracat içerindeki pay da yakla_1k % 63,04 dür. Ocak-Ekim 2015 döneminde toplam 163 ülkeye ihracat gerçekle_tirilmi_ olup (geçen y1l 160 ülke), ülkeler baz1nda kayda al1nan ihracat rakamlar1n1n ilk on ülkeye göre da1l1m1 ve % oranlar1 ile dei_im ve paylar1 a_a1daki _ekildedir. ÜLKELER EK0MOCAK * EK0M(FOB/1000 $)20142015De.Pay20142015De.Pay %%%%ALMANYA30.88033.4398,2916,85322.342264.846-17,8415,060NG0LTERE27.13027.4151,0513,81247.170238.135-3,6613,54ABD21.50017.030-20,798,58175.715171.039-2,669,730TALYA14.51315.8529,237,99157.882126.861-19,657,22FRANSA11.08010.244-7,555,16114.59995.163-16,965,410SRA0L3.6444.93535,432,4937.18184.746127,934,82HOLLANDA9.0585.702-37,052,8783.08074.377-10,484,23IRAK4.9036.26127,703,1548.88144.389-9,192,52AVUSTURYA5.9055.041-14,632,5447.66539.123-17,922,230SPANYA4.6434.8203,812,4341.41538.587-6,832,19D0ER ÜLKELER65.57067.7703,3634,14662.459580.938-12,3133,04GENEL TOPLAM198.826198.509-0,16100,001.938.3891.758.204-9,30100,00 Ocak-Ekim 2015 döneminde ilk on ülkenin tüm ihracat1m1z içerisindeki pay1 % 66,96 olmu_tur. Bu ülkelerden %5,41 paya sahip 0srail e yap1lan ihracatta önemli bir art1_ gözlemlenmektedir. 0lk üç ülkenin toplam ihracat1m1z içerisindeki pay1 %38,34 dür.  EMBED Excel.Chart.8 \s DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 ( DEN0B ) / SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI / FOB ($) USD EK0MOCAK - EK0MSON 12 AYSEKTÖR20142015DE(%)201 .0>TŽ¬ĞÒÔØÚÜŞèõâÏɾµ®¡•‰•‰xmxcR?$h‘ZØh/W½>*@ˆB* CJaJph3f!hêsäh{Š@ˆB*CJaJphÿ *hëG_hDU@ˆh¹ÇhDU@ˆCJh¹ÇhDU@ˆh¹ÇhDU5h¹ÇhDU5CJaJh¹Çh¹Ç5CJaJh¹ÇhDU@ˆCJ aJ hå£hDUhDU5CJaJhå£hDUCJ aJ hDU@ˆ%jhå£h¯×OJQJUnHtH$h«KæhDUCJ OJQJaJ nHtHhE8ıhDUnHtH 02468:<>ŽöãĞÇDz‡$ Æ’ö*^$Ifa$gdDU$ Ƹp#„6ü$If`„6üa$gdDU$ Ƹp#„ºÿ$If^„ºÿa$gdDU $IfgdDU Æ ¸p#r„Ö$If`„ÖgdDU Æ ¸p#r„c$If`„cgdDU b$IfgdҊ ŽÒÔØÚÜŞê íØÅØdTFF $ Æ}ï„©`„©a$$ Æ}„ğ„X^„ğ`„Xa$akdÿ$$If–F”˜ÖFÿ` Ë¢(P k× ö’)6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö FaöVÿ Æ ¸p# „ºÿ$If^„ºÿgdDU$ Ƹp#„ºÿ$If^„ºÿa$gdDU$ ÆÖ@@$Ifa$gdI7èêìîôöüş : < > B L ğİͽª—„q`RK;+h {~h7 5@ˆCJ\^Jh {~h{Š5@ˆCJ\^J h˜l[h˜l[h{Š@ˆB* CJaJph3f!hï5²h{Š@ˆB* CJaJph3f$hµr†hœ(>*@ˆB* CJaJph3f$hµr†hҊ>*@ˆB* CJaJph3f$hµr†hN¹>*@ˆB* CJaJph3f$hµr†hOGˆ>*@ˆB* CJaJph3fh H>*@ˆB* CJaJph3fhÅMì>*@ˆB* CJaJph3f$hµr†hİ&«>*@ˆB* CJaJph3fh!L°>*@ˆB* CJaJph3f < > Ú Ü : < BDş2ñìææİİİÕÕȼ¼¼ $$Ifa$gdnT£ $„ª„Ä^„ª`„Äa$ ÆŒ$gd‡ e„ÿÿ]„ÿÿgdõMŒ„ÿÿ]„ÿÿgd˜l[ $ Æ}ï„©`„©a$ L T V X Z \ ^ ` b d j l r t š   ¤ ° À   b d f h p r ‚ „ ğàĞÀĞÀ³À¦³ÀĞà™s™Ğ™iĞY³™L™h {~h4oB@ˆCJ^Jh {~hû3 5@ˆCJ\^Jh?bÄ@ˆCJ^Jh¼SåhıÛ5@ˆCJ^Jh Hh H5@ˆCJ^JhıÛ@ˆCJ^Jh {~h{Š@ˆCJ^JhdV5@ˆCJ\^Jh H5@ˆCJ\^Jh {~hOGˆ5@ˆCJ\^Jh {~h{Š5@ˆCJ\^Jh {~hҊ5@ˆCJ\^Jh {~h¶>â5@ˆCJ\^J„ ˆ ž   ¦ ¨ Ö Ú Ü æ è ü ş   ñæÜÏ¿²¥˜Š|na¥SH=/hıÛh¼Så5@ˆCJ^Jh @ n z | ‚ ˜ è ê ì ò  ñæÛĞæĞæĞñö¬¡¬”¬†|ncUJĞ?hD4ı5@ˆCJ^Jhˆz’5@ˆCJ^Jh {~hû3 5@ˆCJ^Jh¯({5@ˆCJ^JhO¼hO¼5@ˆCJ^JhıÛ@ˆCJ^Jh¹8¨hõMŒ>*@ˆCJ^Jh {~hõMŒ@ˆCJ^JhõMŒ5@ˆCJ^JhõMŒ@ˆCJ^Jh {~hM)@ˆCJ^Jh?bÄh¼Så@ˆCJ^Jh F L N ~ ¬ ®  ôéôÛÎÁ·­ “†vfYL>vhÀh“Cè5@ˆCJ^JhÀhôÄ@ˆCJ^JhÀh{Š@ˆCJ^JhÀhҊ5@ˆCJ\^JhÀh{Š5@ˆCJ\^Jh55@ˆCJ\^JhŽw5@ˆCJ\^JhõMŒ5@ˆCJ\^JhõMŒ@ˆCJ^JhuJş@ˆCJ^Jh {~hû3 @ˆCJ^Jh?bÄhû3 @ˆCJ^Jh {~hû3 5@ˆCJ^JhD4ı5@ˆCJ^Jh*@ˆCJ\^JhÀh {~@ˆCJ\^Jh\bN@ˆCJ\^JhCUÊ@ˆCJ\^JhÀh<½@ˆCJ\^JhÀh<½5@ˆCJ\^Jh5@ˆCJ\^JhÀh¶b±5@ˆCJ\^JhÀh.Í@ˆCJ\^Jhµr†h.Í@ˆCJ\^JhÀh.Í5@ˆCJ\^Jh:H£h.Í5@ˆCJ\^Jh55@ˆCJ\^JhŽwhŽw5@ˆCJ\^JDr¦ÖàúLNz|¼ÖúüşğâÔƻƭ~pcVH8h{Š@ˆCJOJQJ^JaJjh{ŠUmHnHuhï\¸@ˆCJ\^JaJhø>ï@ˆCJ\^JaJh {~hø>ï@ˆCJ\^J!h {~h¿ts5>*@ˆCJ\^Jh {~h¿ts@ˆCJ\^Jh {~h¿ts5@ˆCJ\^Jh {~h¯×@ˆCJ\^Jh˜l[@ˆCJ\^Jh {~hr2>@ˆCJ\^Jh {~hW8Ò@ˆCJ\^Jh {~h’uQ@ˆCJ\^Jh {~hW8Ò>*@ˆCJ\^J24btˆšœ¤¬°¸ºèø 4HVbdŒš¨²¼ÌÜèòô.:FR\jz†’ÎÜêö".:<hv„ŽšªºğéğÕğÕéğÕğÕé¾ğªÕ–ğªÕ–é¾ğªÕ–ğªÕ–é¾ğªÕ–ğªÕ–é¾ğªÕ–ğªÕ–é¾ğªÕ–ğª&hnT£hnT£5CJOJQJ\^JaJ&hnT£hnT£5CJOJQJ\^JaJ,hnT£hnT£56CJOJQJ\]^JaJ&hnT£hnT£5CJOJQJ\^JaJ hnT£hnT£hnT£hnT£5OJQJ\^J;24NXblt~ˆ’šk_________ $$Ifa$gdnT£”kdqŽ$$If–F”ÖF • î³&€F‹ ÿÿÿÿ€fY ÿÿÿÿ€fÅ ÿÿÿÿ Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿö©&6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿ4Ö4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿytnT£ šœ ¢¤¨¬®°´¸ºèø 4HVbdŒš¨úîååîîååîîàåÔÔÔÔÔÔÔÔÏåÔÔFfºœ $$Ifa$gdnT£FfŒ— $IfgdnT£ $$Ifa$gdnT£Ff’¨²¼ÌÜèòô.:FR\jz†’ÎÜêö".:óóóóóóîåóóóóóóóóàåóóóóóóóóFf¤¥ $IfgdnT£Ff/¡ $$Ifa$gdnT£:<hv„ŽšªºÈÔÖğ*>R^lnpúñååååååååàñååååååååÛÖÆ$„ª„Ä^„ª`„Äa$gd|ä$a$Ff³Ff€® $$Ifa$gdnT£ $IfgdnT£FfªºÈÔÖ*>R^lnpr„†’š¢ÌÚìØÑÁ­ìØÁ­ìØѝ‘‚vfYLf‚=h {~h" @ˆOJQJ^Jh.µ5@ˆOJQJ^JhŽw5@ˆOJQJ^Jh% Îh% Î5@ˆOJQJ^Jh% Î@ˆOJQJ^Jh {~h{Š@ˆOJQJ^JhnT£@ˆOJQJ^JhFÅ@ˆCJOJQJ^JaJ&hnT£hnT£5CJOJQJ\^JaJhnT£hnT£5OJQJ\^J hnT£hnT£&hnT£hnT£5CJOJQJ\^JaJ&hnT£hnT£5CJOJQJ\^JaJÚÜâäêìòü"$ñáÑáÑáÁñ²£”‚sdRC3h {~h½#×5@ˆOJQJ^Jh4g,5@ˆOJQJ\^J"h {~hı55@ˆOJQJ\^Jh×n5@ˆOJQJ\^Jh% Î5@ˆOJQJ\^J"h {~h{Š5@ˆOJQJ\^Jh {~h ;‚@ˆOJQJ^Jh {~h{Š@ˆOJQJ^Jh {~hô#8@ˆOJQJ^Jh {~h<½5@ˆOJQJ^Jhpøh% Î5@ˆOJQJ^Jhpøhpø5@ˆOJQJ^Jh {~h<½@ˆOJQJ^J$*,@BLNPbdlnpz~’”ž ¢°ÀÌòâÓñŸ±±Ÿ±{±±Ÿ±Ól`G0jh {~ht:@ˆOJQJU^JmHnHuhŽw@ˆOJQJ^Jh {~hİW@ˆOJQJ^J"h {~h" 5@ˆOJQJ\^J"h {~ha#”5@ˆOJQJ\^J"h {~h {5@ˆOJQJ\^J"h {~h{Š5@ˆOJQJ\^Jh {~ha#”5@ˆOJQJ^Jh {~h{Š@ˆOJQJ^Jh {~hï\¸5@ˆOJQJ^Jh4g,5@ˆOJQJ^J &0HJdnx‚òæææRææææ”kdµ$$If–F”öÖF |Y'€F ÿÿÿÿ€fm ÿÿÿÿ€fİ ÿÿÿÿ Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿöO'6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿ4Ö4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿyt4g, $$Ifa$gd4g, $„ª„Ä^„ª`„Äa$ HJxŠž°²ºÂÆÎĞò&6DR\^¤²ÀÊÖæö6DR`l|Œš¦¨ÆÔàìü &*ôäİäÉäÉİäÉäÉݲäžÉŠäžÉŠİ²äžÉŠäžÉŠİ²äžÉŠäžÉŠİäžÉŠäžÉŠİ&h4g,h4g,5CJOJQJ\^JaJ&h4g,h4g,5CJOJQJ\^JaJ,h4g,h4g,56CJOJQJ\]^JaJ&h4g,h4g,5CJOJQJ\^JaJ h4g,h4g,h4g,h4g,5OJQJ\^JhKcà@ˆOJQJ^J4‚Š”ž¨°²¶¸º¾ÂÄÆÊÎĞò&6DRóóóóóîóååóóååóóàåÔÔÔÔÔÔÔ $$Ifa$gd4g,FfŒ¾ $Ifgd4g,FfO¹ $$Ifa$gd4g,R\^¤²ÀÊÖæö6DR`l|Œš¦¨¸ÆÔóîåóóóóóóóóàåóóóóóóóóÛåóóFf ÍFf‘È $Ifgd4g,FfÃ $$Ifa$gd4g,Ôàìü &(*,8NPxz.(*ü óóóóóóîéØØØÓÎÉÓÄÓ¿¿² $„ª„Ä^„ª`„Äa$gdæ¶gdN PgdÚágdöwìgd¿}X$ Æ}ï„©`„©a$gd*TÊgd4g,Ff“Ò $$Ifa$gd4g,*,2:<BNPRTXZtvx‚„ğİÊ·§”‰{m_QC5*5*hR+Ï5CJ\aJhR+Ïh â5CJ\aJhR+Ïh{Š5CJ\aJhR+Ïh½#×5CJ\aJhR+ÏhR9B5CJ\aJhR+ÏhıF5CJ\aJhR+ÏhÓn—5CJ\aJhk"5CJ\aJ$hE +h*TÊ>*@ˆB* CJaJph3fh>nw>*@ˆB* CJaJph3f$hÅMìhÅMì>*@ˆB* CJaJph3f$hÅMìh*TÊ>*@ˆB* CJaJph3f$h‘ZØh*TÊ>*@ˆB* CJaJph3fh>'>*@ˆB* CJaJph3f„Ššœž ¢¤¦¨ª¬ÊÌÎÔÖÜŞäæèêôòçòÙÎòÙÎÙÎÙ÷®¥œ„{pd[PHhÔ<ÙCJaJhR+ÏhtsCJaJh375CJaJhR+Ïh!”5CJaJhR+Ïhl;sCJaJh¶5CJaJhR+Ïhts5CJaJhR+ÏhŸë5CJaJhß*“5CJaJhkBı5CJaJhÔ<Ù5CJaJhÉF@h!”5CJaJhR+Ïh{ŠCJaJh% Ê5CJ\aJhR+ÏhR9B5CJ\aJhR+Ï5CJ\aJhR+Ïh â5CJ\aJ $&FfjpŒŽ’”–šœ¢ÎĞüşóêŞêŞêÕÊ¿´¬¤œ¬”ˆêvêmꬔbWKhR+ÏhÓn—5CJaJhR+ÏhÓn—CJaJhR+Ïh¿}XCJaJh8 \5CJaJhQ[t5CJaJh@BDJLRTZ\nxz„†ŒŽ’”²´óêßÔÈ¿¶ª¶ž¶ž“‡ß|sg^¶R¶^F|hR+ÏhŞ$œ5CJaJhR+ÏhOGˆ5CJaJh?5CJaJhR+ÏhŞ$œCJaJhR+Ïh:¼5CJaJha{›h¿}XCJaJhR+Ïh¿}X5CJaJhÓuvh¿}X5CJaJhï5CJaJhù>5CJaJhÓuvhÓuv5CJaJhR+Ïh¿}XCJaJhß*“hß*“CJaJhß*“5CJaJhR+ÏhÔ=´5CJaJ´º¼¾ÌÎú(*,.68:<@FHNPVX^`dfhpróêáêÙÎø­¥—áŽá€u€u€ui^ViÎ¥Háhæ¶hŞ$œ5>*CJaJh¼ CJaJha{›hŞ$œCJaJhR+ÏhÔ=´5CJaJhõ+¤5>*CJaJh8 \h8 \5>*CJaJha{›5CJaJhæ¶h¶/¤5>*CJaJhæ¶CJaJhR+Ïh:¼CJaJhR+ÏhR+ÏCJaJhR+Ïh¶/¤CJaJhR+ÏhŞ$œCJaJh)fACJaJhæ¶5CJaJh)fA5CJaJh)fAh)fA5CJaJrv’˜šœ¨ª¬®°¸ºîğô $öèöİÑÆ»°¤˜†~sksc[OF[>[shºlÿCJaJhºlÿ5CJaJhÚáhÚá5CJaJhÚáCJaJh¤6¼CJaJh@]CJaJhÚáhÚáCJaJh5)|CJaJhõ+¤5CJaJh0¤5CJaJhR+ÏhÔ=´5CJaJhR+ÏhŞ$œ5CJaJhR+ÏhR+ÏCJaJhR+ÏhŞ$œCJaJhR+ÏhEäCJaJhR+ÏhR+Ï5CJaJha{›hŞ$œCJaJhõ+¤hõ+¤5>*CJaJha{›5CJaJ$&*46<>DFHZ^jlnpr€²´¼¾ÔÖõêÜÑÆ»­Ÿ­“­…zÑƅl`l`WKBh¢x*CJ\aJhR+Ïh"L"Z"d"n"óççççççççâóççççççççİóççççFf^ìFf£ç $$Ifa$gdf\À $$Ifa$gdf\À""$"."0">"L"Z"d"n"~"Ž"œ"¦"¨"¶"Ä"Ò"Ş"è"ø"### #.#:#F#R#\#j#x#†##’#¤#°#¼#Ê#Ô#â#ğ#ş#$ $$ $,$8$B$P$^$j$t$v$Š$–$¢$°$ìØĽ¢•ìØĕìØĽ¢•ìØĕìØĽ¢•ìØĕìØĽ¢•ìØĕìØĽ¢•ìØĕìØĽ¢•ìØhf\Àhf\ÀOJQJ^J5hf\Àhf\À56B*CJOJQJ\]^JaJph hf\Àhf\À&hf\Àhf\À5CJOJQJ\^JaJ&hf\Àhf\À5CJOJQJ\^JaJ&hf\Àhf\À5CJOJQJ\^JaJ:n"~"Ž"œ"¦"¨"¶"Ä"Ò"Ş"è"ø"### #.#:#F#R#\#j#x#†##’#óóóóîâóóóóóóóóİâóóóóóóóóØFfúFfÔõ $$Ifa$gdf\ÀFfñ $$Ifa$gdf\À’#¤#°#¼#Ê#Ô#â#ğ#ş#$ $$ $,$8$B$P$^$j$t$v$Š$–$¢$°$º$óççççççççâóççççççççİóççççFfFfJÿ $$Ifa$gdf\À $$Ifa$gdf\À°$º$È$Ö$ä$î$ğ$% %%"%,%:%H%T%^%`%|%Š%˜%¢%®%¾%Î%Ü%è%ê%&$&0&>&R&f&r&€&‚&„&†&ìß˷찕ßË·ìßË·ì°~ßË·ìßË·ì°nË·ìnË·ì°g` hf\À5\ h8©5\hf\Àhf\À5OJQJ\^J,hf\Àhf\À56CJOJQJ\]^JaJ5hf\Àhf\À56B*CJOJQJ\]^JaJph hf\Àhf\À&hf\Àhf\À5CJOJQJ\^JaJ&hf\Àhf\À5CJOJQJ\^JaJhf\Àhf\ÀOJQJ^J&hf\Àhf\À5CJOJQJ\^JaJ%º$È$Ö$ä$î$ğ$% %%"%,%:%H%T%^%`%|%Š%˜%¢%®%¾%Î%Ü%è%ê%óóóóîâóóóóóóóóİâóóóóóóóóØFfŠFf{ $$Ifa$gdf\ÀFfÀ $$Ifa$gdf\Àê%&&$&0&>&R&f&r&€&‚&„&†&ú'ş'~(€(„(¾(À(Â(öêêêêêêêêåØØÈÈÈÈÀ³³³ $„ª„Îş^„ª`„Îşa$$a$gds%Ó$„ª„Ä^„ª`„Äa$gdÿ{ó „„^„`„gdYİFfS $$Ifa$gdf\À $Ifgdf\À†&&’&˜&š& &¢&¸&º&À&' '('X'Z'`'d'|'Œ'²'Ò'Ô'ñâÓIJ ñ€saRsEaRsasE8h”X÷@ˆOJQJ\^JhR@ˆOJQJ\^JhŞ'5@ˆOJQJ\^J"h”X÷hZn>5@ˆOJQJ\^JhZn>@ˆOJQJ\^Jhòpãh{Š@ˆOJQJ\^JhòpãhŸ/Ü@ˆOJQJ\^J"hR+ÏhËLä5@ˆOJQJ\^J"hR+ÏhŸ/Ü5@ˆOJQJ\^Jh#ñ5@ˆOJQJ\^Jhä55@ˆOJQJ\^JhÌ,Á5@ˆOJQJ\^JhÍfE5@ˆOJQJ\^JÔ'ø'ú'ü'ş'(8(@(L(Z(j(l(n(r(t(v(x(|(~(€(‚(„(òåØËØ»®»®»¡”‡w»‡»j]O<$hD@zh¤f(@ˆCJOJQJ^JaJjhÌx¼UmHnHuh¬95@ˆOJQJ^JhŸë5@ˆOJQJ^JhR+ÏhD@z5@ˆOJQJ^Jh}F5@ˆOJQJ^Jh*Zö5@ˆOJQJ^Jh ±5@ˆOJQJ^Jh3A55@ˆOJQJ^JhR+ÏhİW5@ˆOJQJ^Jh…NÙ5@ˆOJQJ^JhZn>5@ˆOJQJ^JhZn>@ˆOJQJ\^JhR@ˆOJQJ\^J„(†(¶(¸(º(¼(À(Â(Œ)Ž)È)Ê)*ŽRŽTŽğò‘ ‘à‘â‘Î’Ğ’¶“¸“Š”Œ”<•>•˜•š•\–^–Z—\—|—÷óè×÷ÓÏ»´»´»²»´š´‚´m´m´m´m´m´m´m´m´‚´‚)h¬9h¬9B*CJOJQJ^JaJph/h¬9h¬95B*CJOJQJ\^JaJph/h¬9h¬95B*CJOJQJ\^JaJphU h¬9h¬9&h¬9h¬95CJOJQJ\^JaJh…NÙh‚p jİh[YBh>'UmHnHuj½ªáY h>'UVhŒpSjLhŒpSU&Â(Œ)Ž)’)œ)´)È)êˆvêêê$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9akdiB$$If–F”4Öºÿ!9€Fg9 Öa t  6`”üÿ”Š”Ö °ğög96ööÖÿÖÿÖÿÖ”4Ö4Ö FBÖaöpÖ °ğyt¬9$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9È)Ê)Ø)â)ì)ú)F1111$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9¹kdC$$If–F”4Ö\ºÿvÜ~+!9€f¼ÿÿÿÿÿÿÿÿ€ff ÿÿÿÿ€f¢ ÿÿÿÿ€f¢ ÿÿÿÿ Öaaaa t  6`”üÿ”Š”Ö(°ğ°ğ°ğ°ğög96öÖÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÖÿ”4Ö4Ö FBÖaöpÖ(°ğ°ğ°ğ°ğyt¬942015DE(%)2013/20142014/2015DE(%).I. TARIM8.630.2039.881.46314,50105.089.88679.206.197-24,63126.310.843100.012.960-20,82. A. B0TK0SEL ÜRÜNLER4.010.0955.835.67745,5253.051.88548.636.488-8,3263.673.49058.740.052-7,75. Hububat, Bakliyat, Yal1 Tohumlar ve Mamulleri800.9672.472.525208,699.651.02112.101.96925,4011.090.06314.143.09627,53. Ya_ Meyve ve Sebze646.609640.439-0,954.869.3092.932.030-39,796.743.8074.456.950-33,91. Meyve Sebze Mamulleri1.187.0491.172.563-1,2226.817.16221.341.233-20,4231.767.21825.080.355-21,05. Kuru Meyve ve Mamulleri1.048.4251.253.23919,548.916.8099.611.0527,7910.454.24711.641.38011,36. F1nd1k ve Mamulleri277.218296.9107,102.482.7222.422.044-2,443.285.0503.187.073-2,98. Zeytin ve Zeytinya1771 -100,006.40134.550439,7614.51835.939147,55. Tütün  0,00  0,00  0,00. Süs Bitkileri ve Mam.49.057 -100,00308.462193.609-37,23318.587195.259-38,71. B. SU ÜRÜNLER0 VE HAYVANSAL ÜRÜNLER3.432.0861.591.933-53,6231.069.2419.621.322-69,0336.392.21215.499.147-57,41. C. MOB0LYA KAIT VE ORMAN ÜRÜNLER01.188.0222.453.854106,5520.968.76020.948.388-0,1026.245.14025.773.761-1,80.II. SANAY0177.558.117175.986.313-0,891.694.349.3571.549.454.003-8,552.065.418.0571.864.335.162-9,74. A. TARIMA DAYALI 0^LENM0^ ÜRÜNLER26.773.46128.852.7637,77251.009.884226.181.783-9,89305.290.734274.146.960-10,20. Tekstil ve Hammaddeleri23.403.25926.300.11212,38222.021.163198.614.443-10,54270.136.249240.164.462-11,10. Deri ve Deri Mamulleri1.388.9471.259.782-9,307.372.20310.339.65440,258.725.52412.193.46339,74. Hal11.981.2541.292.870-34,7421.616.51817.227.687-20,3026.428.96121.789.036-17,56. B. K0MYEV0 MADDELER VE MAMÜLLER03.264.0144.308.99532,0229.533.47431.072.0325,2135.414.51336.696.6603,62. C. SANAY0 MAMULLER0147.520.642142.824.555-3,181.413.805.9991.292.200.188-8,601.724.712.8091.553.491.542-9,93. Haz1rgiyim ve Konfeksiyon109.580.723101.870.060-7,041.044.166.397876.967.726-16,011.269.518.0451.062.714.878-16,29. Otomotiv Endüstrisi1.028.887813.987-20,898.242.2678.244.9750,039.257.2789.573.1873,41. Gemi ve Yat 1.0800,00 36.8260,0021.57736.82670,67. Elektrik Elektronik ve Hizmet22.362.44125.630.02014,61223.675.539250.704.01812,08278.208.348297.786.9207,04. Makine ve Aksamlar12.426.8532.280.331-6,0418.142.45924.848.33736,9621.216.45529.505.93139,07. Demir ve Demir D1_1 Metaller9.627.7639.602.887-0,2690.571.623108.727.94120,05112.472.708126.989.34812,91. Çelik1.321.7411.337.1221,1615.435.28812.815.469-16,9719.269.36815.214.061-21,05. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri1.164.8241.184.8281,7211.893.4568.126.265-31,6712.792.9809.397.640-26,54. Mücevher 9.6420,00 121.6830,00 121.7740,00. Savunma ve Havac1l1k Sanayii  0,00  0,00  0,00. 0klimlendirme Sanayii7.35092.2641.155,291.541.6781.487.492-3,511.776.3032.030.10714,29. Dier Sanayi Ürünleri612.3353.700,85137.293119.457-12,99179.748120.870-32,76.III. MADENC0L0K12.637.62012.641.3380,03138.949.928129.544.090-6,77165.370.946157.184.362-4,95. TOPLAM198.825.940198.509.114-0,161.938.389.1721.758.204.291-9,302.357.099.8452.121.532.484-9,99   PAGE UYGULAMA ^B./DEN0B PAGE 2/ NUMPAGES 3 PAGE Uygulama ^b./DEN0B PAGE 3/ NUMPAGES 3 ú)ŽŽŽ0ŽDŽRŽTŽhŽ|ŽŽœŽ´ŽÊŽØŽğŽL`têêêêêêåÓ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¹Ó¾¾FfYK$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9FfF$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9t€–¬¸ÎäğòhxŒš®ÄĞæü‘ ‘H‘X‘h‘t‘ˆ‘êêêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêFf U$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9Ff3P$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9ˆ‘œ‘ª‘¾‘Ò‘à‘â‘&’:’N’Z’p’†’”’ª’À’Î’Ğ’“,“@“L“`“t“~“êêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêFfÁ^$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9FfçY$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9~“”“ª“¶“¸“ø“””"”6”J”V”j”~”Š”Œ”Δ֔ڔê”ö”•• •.•êêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêêFfuh$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9Ff›c$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9.•<•>•b•f•j•t•x•|•†•Š•Ž•˜•š•Ş•ì•ğ•–– –.–>–N–\–êåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêêêFf)r$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9FfOm$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9\–^–²–Æ–Ú–è–ş–— —6—L—Z—\—®——֗ä—ú—˜˜2˜H˜úèÓÓÓÓÓÓÓÓÓμÓÓÓÓÓÓÓÓ$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd6Ffİ{$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9Ffw|—~—T˜V˜2™4™4š6š2›4›œœèœêœØÚÒžÔžäŸæŸ¼ ¾ L¡N¡P¢R¢6£8£4¤6¤¥¥ ¦ ¦Œ¦Ž¦§§ğ§ò§¶¨¸¨ˆ©Š©ª’ªœªžª¤ª¦ªªª¬ªêÒ˳ËÒ˞˞˞ËÒËÒ˞˞˞˞˞˞˞˞˞˞˞˞˳˳˚–’–ŽŠh01.hW hK(ïhs%Óh¬9)h¬9h¬9B*CJOJQJ^JaJph/h¬9h¬95B*CJOJQJ\^JaJph h¬9h¬9/h¬9h¬95B*CJOJQJ\^JaJph)h65B*CJOJQJ\^JaJph3H˜T˜V˜n˜†˜ž˜ª˜Æ˜â˜î˜ ™&™2™4™„™š™°™º™Ò™ê™ö™š&š4šêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêêêFf‘…$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9Ff·€$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬94š6š~š”šªš¶šÎšæšôš ›$›2›4›z›Ž›¢›®›Â›Ø›ä›ø›œœœúèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÎèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÉFf”FfE$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9FfkŠœ>œRœfœtœŠœ œ®œÄœÚœèœêœ8L`l‚˜¢¸ÎØÚž&žíØØØØØØØØØÓíØØØØØØØØØÎíØFfӝFfù˜$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9&ž>žJžfž‚žŽžªžÆžÒžÔž Ÿ8ŸPŸ\ŸxŸŸžŸºŸÖŸäŸæŸ& : J X êêêêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêFf‡§$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9Ff­¢$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9X l € Š ž ² ¼ ¾ î ò ş ¡ ¡¡$¡2¡@¡L¡N¡¢¡¸¡Î¡Ú¡ò¡ ¢êêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêFf;±$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9Ffa¬$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9 ¢¢.¢F¢P¢R¢’¢¦¢º¢Æ¢Ü¢ò¢ş¢£*£6£8£Š£ž£²£¾£Ô£ì£ø£¤êêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêFfïº$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9Ff¶$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9¤(¤4¤6¤Z¤n¤‚¤Œ¤¢¤¸¤Æ¤Ü¤ò¤¥¥h¥|¥¥š¥°¥Ä¥Ò¥è¥ü¥ ¦êêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêêêFf£Ä$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9FfÉ¿$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9 ¦ ¦6¦:¦F¦P¦T¦d¦n¦r¦‚¦Œ¦Ž¦à¦ä¦è¦ò¦ö¦ú¦§§ §§§úèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÎèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÉFf1ÓFfWÎ$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9Ff}ɧ\§h§v§ˆ§œ§°§¼§Ğ§ä§ğ§ò§6¨<¨H¨Z¨j¨z¨ˆ¨˜¨¨¨¶¨¸¨Ú¨ğ¨íØØØØØØØØØÓíØØØØØØØØØÎíØFfåÜFf Ø$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9𨩩(©@©L©d©|©ˆ©Š©Ì©ä©ü©ª$ª@ªLªhª„ªª’ªœª¤ªêêêêêêêêåÓêêêêêêêêêΠ$ Æa$gd“OFf™æ$„üÿ„Š&`#$/„Ifgd¬9Ff¿á$$„üÿ„Š&`#$/„Ifa$gd¬9¤ª¦ª¬ª°ª²ª¶ª¸ª¼ª¾ªÂªÄªÖªØªÚªZ­\­n­p­r­t­‚®óçååååååååÙÓåÎåÅÓåÀ³ ÆA7„ª`„ªgdFk™gdÜ„øÿ„&`#$gdnX?„h]„h „øÿ„&`#$gdnX? $ ÆSa$gdÅ`Ä $ Æa$gd“O¬ª®ª²ª´ª¸ªºª¾ªÀªÄªÆªÒªÔªÖªÚª4«6«B«D«F«H«J«L«`«b«d«f«Z­\­^­j­l­n­t­˜­N®P®\®^®`®b®d®f®z®|®~®€®„®†®ˆ®÷ó÷ó÷ó÷óéãéãß×éãéÌéãéãéÌé×ßéãéãßÁßéãéÌéãéãéÌéßó½h01.hFk™h 8\CJaJh!lİ0JmHnHuh 8\CJaJh 8\ h 8\0Jjh 8\0JUh†ZËjh†ZËU0‚®„®†®ˆ®öôè $ ÆSa$gdÅ`Ä ÆA7gdnX?:&P 1F/R :px"ß°‚. °ÆA!°²"°R#$%°°Œ° Ä=&P 1F0/R :pO/°ÆA °‚.!°U"°<#$»%°°7°7 ÄÿDdi9)ğP² ğ C ğ,AÁÿdeniblogoğ€bğ[ ¼P ;‰XZ¾(əõ'ÿ7Dnğ/ ¼P ;‰XZ¾(əõ'ÿ‰PNG IHDRHüÑí pHYsÃÃÇo¨d IDATxœä] xMG~C,‰Ú‚‰$– ±[Pj¥´v±”RXJIl‰¨Z©-­¿”"D©µ•Òª­$A‹Äö !B,­µ!ùÏ7çÎÉä&wßôùßç¹¹çÎ=wÎ{Şù¾™s¾™ïÄ>''ž®.¤·Ú°..\OK÷¡ {¡0G*´2o:¶ô²ãdr´ìl-äØëŞG;vGı„î“»²ísQ¯c£ë²—ìäWSšÇ¾¨=¾ Šo¯ÆHØ~Ú42ÆşĞ?æütå$ræÁ÷á;‘÷£‡ 1#u£‡²r«‰Ž^Ž½A‹Pvž?"W¬Aù»EP¹V%DÏ[‡qÏ¿fD²³³Q¨P!˓IMIÁÔ)Ÿàh×(Äm;…N+‘8 ]—‡cÍıьHHğTDD.²™¯ßë…Ô„xD¤¤12ë~ZƒˆèEøxŞFÔY>„)òÓ²Ÿ±nüFVNõpÅi³’¹ÿŸøàû¬òØ1ÃÛ¾1.8ü‰àÈ0V ³Ö]C¸WU ×{l"5~Ë9,û°#t;ë àÃEvh •ˆN2ñ'OÒà‰=䦡 [¶‰CK©iè@ÎÉ·˜"Å·lb¶AMó¼ß@<œ¾ˆ©X©ˆr&tb'3åàŸ€D†êÓÔÉj%C?¢w x‹m/Ú~ïyȼ†–1£²Ô4R“Id¸×:ô¢òRŸu‘›Œ¼,õSH[o¯•LÒ¡‹ë‰ğmSàçÿ&’šæÀ»Ñh°ãº¼ À$û ŒP˜íO„& z…ϥ«_¤TÉFÈcõ¬˜º^eCC 'srk<ûa«ğv¨µt«0ñf=O‚]~CÑ[öš@‰€‹ÊÀ¿Œ-,õC‹XÓ¼}|½¤Ğ>¦nÊH/øO茽Kö§ ¹rÿ&#BR{®vAU·JLê]ÒÁ˜wHMC$÷ue©|êqÙ¨i±ÉŒ"CğrrcĞa¿AØ»éPûÂغd/#ô‹j_"´U:ó>ı¡-/_±ß¡¿$…tAïNš†úzсÖKº.yhßl?s[F,®3\RÒÂs¤ı‰Œ>Ğ› ô¸×¬—¦¸)o2"'+Då´/½"Ì=6qğ±æÄP ÅzvÇhÙ(‰ĞÓõòwDhNŠamF]Bpc½>_E ¨³Ò'1Uó £ÈğA7g”&óáM¦ÇÀh2êc¶®ŞâdÔ Ğ¶)0™Œ¨„©7&“1'ô"£ë¢H¿ÌF³çM»ž1tCNÂbdˆÄԄıÆ¢6á[Å ı5’á27«ğF¾r±lmëjylj÷͇èîV£Ž'ã؝¿ó4ÓĞ#אpï1Û.¨ù $£ŞŞü³H  ß貏õmª)û´¿FeLñ]à—ê0›ÍğD6u7ºdV]¾‹Q5+]±6lN¾¯‘L–z!?KCÉğߑkCø7 6`i<éŒbzâΚ¶µ}¿Ê¯ªRö†}!u02ô§c»7qàĞaͧbtl×F&#±«îîšs5Uÿğ…9!Ò±íìՂÒVÁJfbÇ·í9 º±QP:Gufgωت‹ùlû˜ØÍ&UtéèeÔj]“mï[~]Æu4ªžµ1íìÛ´mk™ãߞTŞİë6J‹h×¾ƒñÃİÄÿ÷ãÍ,8@a'7'tݎ•÷«Û›û…\§QdÈ)@¦¸¯{½*H=wƒ}v.Q–Y¹ò+Œı¡åÉP`aD$#’æõíú×BÇ´Yğp¨ˆ}­æë}£o~Ó¡Š,t©ÿ6ŞW5MyÇÒ¸²•5YãÚM1 ¨?Û¿z›71lÃ&ó“áADŠïv®Ûû®ìBÇĞYŒÈ½§dEï‹ Ø~"ò`M”¡Ûkõ&Ãoö‰ˆ“Kqtó:…†ÂÕÁ 7‚·³¦#|4c2¾ià˶6ıfP@'~yÈcvn>±è؞y¹âfÈÅF¨ù¨ÉfzUÁ§N°&kâ=õdž°züœKâëVU5K'~Bq\"RïÆ é€^ŒHàŠ?053×X‰à,éÖc%âş%½"1@u‰ID† Ä: 6¤• ¿©'"5ªŠN#[3"N%q/d·B„‡ÖdWª¦y|‘¿ŞeÛÛ+:ê è”^5#–!…Ê9–bDd[ÈG„šlrÑB¨øÙ-Öd­š.ÀÑ­X“}Øo¦-žaª€ˆŒúlRÒI‘R¨X›÷#rP:Ô#Wr"8Iª1Ꟛ¥ö±ø±ğs…}Oî+'®Â«EuÃɸù¸2ceD 9"sÚî<ÆʉÌQł d軄û.Ï ™ÈoI£tEv‚F‘!"$uYÉF2§íaMFq]"BMÖ§"¬É–ì•ïµ%âvvvH¾y›Õ“úÉ÷Cõ:ÉxD›*æAišE!"”úvc&•QPÚ3è+£ßˆõhƒA=0)BD¢×">yšF&Â/ÚäYİ“§¥E¯¡&£x¯:Şd<(ÍÇ2}`ğØD ò ´c³Ü{fޏĞwâşúÂè‹+R„IRÍ°xÓè;Ij2™|6"Ç2Ca´2üU½‹7%”b–ˆ”¶i„üÿ7(ıwV6šïÒPÖ}ƒÚ JŸêY…ítïli2Cˆ,!7ZƒÒUJC…âöyÊ<(Mñà®?_BêãybÆüºY$4üè5ÄİՐÖHF¬ˆ0‡zEDDˆlMLAÁb](H ]0(Bn ä#³¶Mu ?rÕàŠ4…à5aNc7İdš•/ÁŞ5ɞ•ƒ"… sYœp§üdZú6Âï gòŠ$JÉ (ëÖw[Dó& aûömòÓÇÚÎƸ“žîHáú'ÒĞÿ·ô^ÒVDTÇ–'(­ú"§D‰H¼l¸ÿ[áS³:ž>y’?@N°qÜ¦HÊ5‚Ü`=}zö¯ TA šÅXe+Qâ~8…Ä_’ض߀æÊ­Š§5à„Fİ ¡¿å¦‘ éASêG•ĞrÕlèŠfï6a/š‰¡I>!B  š‡ œÏHÆÄ=Kq`ø«q´É¥ÌÅ»)¨±¸?Û¦I™ÊŞ•pëÒí<û¸ùTFÒİëlY:æF¬ «C ”@ y˜Ó÷²íÅ+×áğ¬ƒlÛµž+:؞moŠÙ‰ÚûGûŠŽe‘ò#+çÉ„^^O‹ C |¿AAãØg êñ™Ÿ Q&»ªÔuCßûx˜&]K…†)¿¥)šÇ ¸}9ÅijÅéÔxö[0Pï¹#C`Qa(kC Fë:‚¥‘PÒDR±?Xùûc†àø½jğYç·qcVÁ£TEf!-Ë¿‰‡—Á ĞjPKö=¯×R0«0”9B åñ 'e‘P«ÈBH BHäl0'…Ü ÙŶ¼ŸE)õöîÉŞ)—bÃÀÜo1ˆÊ#½Å¼Úê5Ù§ f†G6¾YNcv²Ï|Y;aïߑÒQ3AÏ@²´Ëáùò´&ŠFdzÏ L W¥)®,{ž¥âDҜŞñ,Ø]‘WûùMZ‹ÛWÒUó{ip¾)Vb\õƒcÉZçútÁ,ÂP6 ¾ßYÎ!¡dz\Ƥ폜êC‰-ô"P«‹*uÒvvÌe¾Ysı¤B¿j¸6i ª–©Ä„?]æ œº@.É\ŒšÂ˜hEA0JÊè¡D] ñÛTÊîá.C“e.r R¦O%•Ë…p ¬qEïT©,Ì37p/T^$_f^W8,lnİ‚åŒ!r±^wž²•ıñ¶™ÊÛ¾õ–ÆÉق`”0”æÄÊLSŽ”ªJ‚L¨Tž•Ú~‰§Ù6 rşÑ)à‘ìj”OÃS¡ø´U¨ê½¸ê8”‘Dç]cqQ²,Bí’ ™‹A5{ß½"+ÿ<õŽìbÿDz‘T|µe9+7æÊŞ$WÚ³ñËí¡$#z1Ñéؖyµ—bóµô"P+r—¡y^zX¿ L¥qˆ³Y$bÔ?ƒØg²ª‡]æfÒ‹‘;y+f†Ö@ü˜ú€m[Cêˆ;»–Æ’fãğ¯s%>¢íO{Ĭ¤˜ ‹R´á_'ŒµF¨×F˜m’ôv·îl£6è-̕¿žãƒ—ÙöžNµáùFQ¿Ñ÷¡|¿§nÀÙ¡(u͍õPæû”øT¥ž¯O½êõN÷¬‡âz,ãÔK˜–»“ğ蟗lû\¯ú0py¨Şà«çü¾„½j™µŞ°3iøîz&ÿx]\Ë`q3í9ìz ÃE!#JASšZ;¡g]øşx#Ž%c óBêoäʄ!ìK£¨±„1†t˜Ž… aG‡Z’Û^¼³·ĞÀÉтÌ4C/aÄ¢Ö¸™ó*U Q’©OŽK•†äòf©³ ğ†60şj§kG^ÙÂs· žíÓ´¿6‚şR?P¦uŒ/%=Š(} }àÛü!îîğ©cüÓj_w$&žÇÔT¶MÆAFÁ='ßh‚$ =º9њ$mˆ:’Iê…yF%I`émAü™³¨àìl5f¶ÄİŒŒDU´0X(‚—‹+ó‡øÀnö§smÁÏf ÷™=kæBIƒÒ6{†3_÷ÅW«ìº¿İö,m2ˆÆ¾¾4ÄiÁ-¦éÿ³(=ßé…ñcšÓ6-™¿û:Ÿ_¨r 2ÈbÌsÍm$4=XÛSŠ­€ 6 Tñõzê"h*·&l* °‹À?óïm›#>¶Z]Q]¹¶¬. _£§IşYÛşÖ€Õ…á$#ğ“E!p·âûñßYVF|œŒ(Žº¥ğϚDÑ÷±4¦Â*Âğõqêâä>Ú,¥ z,«!<ŸŸ”( ı·—¡+óX¼Çݪ ¥õ–„e—šÕ¬†ĞËr2…º8”{D “&Qꖒg´r€RGxu„]M±w‹ £,LÔ %sÔçğϱÏñ~Ö ÏhE¢¼zùòß·81øôY,l\/_¼PÄ¡“$K!QÜ­DQ|´RžÌøL¶.îV\Âôs,ÂßìÂd.ë€rã¢D¹ryÄûÑrÔ-…ûÑr«{æ¥x©RlûŞç­P~Ò1³‡Y…áKMÕÅÙ¶Gه»ƒº¥(«Ë¹¥¨ÀİM¶E~¦öô³IyDyy÷ªQ1Ó³ SvÈ7xó>²n'*∢°ÿœµ?Œ¹•( ıs+îV¢(ô®"Un%ºO­~QØ4ãG&…à4r‹ÙÎÅ,Â,»pã½+¢˜q®Eö•¾•=û…wÃBIr«ĞÚÕ¤¹s-DİR"…+äYÜ}$K!Qä^ş%sE)ZãM¶MS»ÓëW6éœL†ÏúÑ\ÿ85qïA[O;TûDnÉàSba©#}ö³¶¤aÎÅü£ÿLûJ.}6yŠ—.§Ï¡dÔÁ=òˆ²áê=ö²éó𺹕Áž›±âⶳC`mgÄ~y5–ÁçÎx8fFæòŽ(7îŞXÖ.¾õe‡VêOJænEîC–Â3n¢Şfbİ[ÜF²”+r†®„KR$±rE!ô«ZΤó2Z˜ÄóçQ§n],Rı¯'úB:¢å”˜”ÿ¾@«@•[İ:¯´|ú“ûŠå[©[ ÿ,ö)d)$ !.ª ÜïÉO\<Á—Êf˾Ç†bÅØv_Ïr˜İPvՄøxø6mjğù% _µ½{ßEœW9@ıõ¿)ûğчܪø·ó”r>úĞh¾`¾RÎ݇[Ê+¡O!÷¡ß‰¢8ØŒ¢^m™¥(ÿQ‰òž§[ C Qúô’ƒü†ÆµÆÙÙèŞ¥£"Ž( ıϾÇR‡L}Ž( ıÿ>îV¢(ìùíø¹UxÜ뻁ƒ:÷S&¹%Àİcf2±hõÅ:•(Ã% ¬°úW@jQ”*U ÿ F wæ,š5ª¯ˆ1ê å»ÄamUŸs$%÷eÏLWÜ*és©ä‡è„…LÃBI6Z Ypd)$ Ük’}®¥(rOž¥K–ÂDFgꪱLœ~³å“äüme´R»ØçPŠñÜÑ=˜ûˆ£Õ…3c1³÷&|ÚȍY ­(µxMÂr£D!˜4*}Ôj ÖÆ}”´ëLœº}k³ÕKv FwߏqíU &Η3Øh5kí/¨Wu:İø\ç$2£;£\Ğ~,jᛧŞÈf1ëÒUæ>“‹üQYrBè̕;%±Ú2÷!K!Qs· ”„9Â܇,…D!Œğgô¹- o™áÍÆbűHf9İ:w`ÿ0’°;a1Æw߀Ÿo=b£ÕõÕò|ù¹ä ô¶6ŽDVÚY¹Oɒ/óÇü Ë:´EÖó縳°9rÊ!…¹£ºaæ*ù :|Ënl."/‰ŸöÎ&Ìß!gó7€;_bÛ_Ç/ÅM'(<™m0JõÈÛûÂÜ*¾Gi¥œ>ãRPô»åJ9}Ê^½Æ*¢p÷!·z¼º»"ŠÓğ(Z³½ô»öÿNÅ^¥—»æ5q“^GĞbö¤¯:ÄÊ]İÜpìdBžÆˆc”0´žÖՈE¡QšÔ?‘¹•( %¤{ªÜJ%hdI<‰é‹â’[=‹é­ˆr&³!zŽfnyş¶"JëÙxùí É"œ>• ˆR±r%ï⠏_!Û‘o`”0×ç}:xCØtç#dHïäVƒ‡WʳúŽÒä‹ÀäߏÁA%ʔ­Kñä‡ dKßİ™ñ?ö®,Šk UQ b£Ø{¯ ±ÆĒ¨±ÄÄ¢ÑhžhŠ‰æi,±—D)FíÅ *vEPĞXcÁF©"‚TõÍgïìÌì.¢²…èù¾ùvçîìîì¿gşsï̝ÿ¸â±¦°…ıëßáøëb™áU gocω),(ՊßğNLáAQ_šy<÷@çÔÁ !8"11ë׺Ă3ókÑz‰Ç쮑åj¡Ç´¥øª¿/ìʖƒ•­5R7Œ–‚¯.˜Şs›7FžsޘÒY±Ã‡˜ÂՊîÖ?vø tøÖu¨B;í ß Ÿn~Ø¿'IIIbp†¾Å+ÇÁĞzáf„æÙb§SmԌËA€pfì[ ø¬ûÁóà,æ»ø‡8´b:ø±àØ ï‡pXÑáC5xù‚v;+öƒ‚R¼ØóÍëîÀ¨ÿşOúúuǁ½{sè°igËrJ•±ıĞmsˆ¤Vş{FÂ.ş{O©ŽÈ8¼¹1c΁Ãø9Ute³İrY:2µZÖ§'¾‰‹j„>„¶;Iß+•?/ õD•¾StXõ¸OJ´SÏ^`‡Ïø°[»8ñGòÃÇÊ­ÅYc­&(”S>Ÿô“§±fØ)(”SŽ†T|oa^o2ÊÉpùÎõJO“Æ>Ae0øömx ™* 4“%¿è²͋¹ã]áù·%ZaíƒÖŞ»t> rÊ.\»‹…çαöš..ğIMU|·),j`Ôÿ–¼óî^ ×"ѽ«/Ž|á+MP~ïõŽ$Xãȅ8K¸/:ïãb‹ ø!Gxž¼¼;úÎë湸º¢}B3 „^nf|,æ« •Õ¾¹Áȉ>…”=à°S Ni#MÔ6®…D9ñæÏäžB¢¯’ú„İ…VuçIAácR«[)÷„ ˆ§*(§ ž±Yg¶!uãû:Á1L2ہ«ãğ_˜$†l؋ÕWDõiò8 ÃìÅ]yÛ&}ß™RÉ«F­ÜȞÛ6êâ'7æ4Œ “†®f_Úïnl}á…;Ú KDZ±ıAü˜¿h &MøµWòğÆıq ÙaExÇ£‚z46L6£ÊÆ[,ž³è¢6(¤>sš5D³i呜œ$…Ÿãblè-쏻§SÀäsğV]–E<ğÃÚ_Ğ·§¿´ÍÏë6°Çe­İ¥àË(0¦‚ÉCW#¢¥ œùû´"(?ßÎسÿ <½¼YpÆ yi+w=Ÿf<˜ež¯¾ °ÃGè¼5kXŸVòà˜:(³Î W…qö¼œWºø0[EsÀ¬¡«ƒmZ4•‚ÂAÁ¡~Nø™sfÚ3 ¨¢ ‡9ƒB0{`,/c…˜)ÑÒssï*ì}(”Àğ¢Ys¦°÷¡ÈJ¼'lìŠ$E*0éyXPÆ.×R¤S܄ßU¤c_²8ü«”î˜Ô—‡’ó[Tc‹±Qäc*XL`vÇŞÃ+neŸ¼¡‰ğTy/ä&ŽÄ§IëÜ=X.§e¡Ÿ¦ `óò¥¡ž¢2©ž 8ŠÓ6øìr{kì{Å[±ºÈ _÷q)ƒå­«ëınr(ŽÉÈÁí9RÛ[µËcjƒ‚O£/p`ò« ¦¯X am‡š:¯ëCœì‡<änɱrÑm÷?ø%2‰-MÚ L½ßµ#]c©Mqß|#¾Aÿ`÷:…ö¹nöV[§2›YAèà*¶úx<ñ} Œ¾rMƝÌÜBÿLšÚÆs15³@ﱘäKà…ûˆşU“ûz*ğÄÀì¹}OzNÉñY ÎAó[ºÃ?º˜úà™¾'?PçğAž8•íDR†äìmO Lk™òähæÈ=-ž&/ô¯‹Î».bRx4æ7/¼‘ºƒU )0Ö˜ÅùÄÀ”±*!=OÎÊËgËÂAE[q—vEß-ÔÀÄËrWã6µ¨ÃñS‡ZqäV]I4Û>(0[yp@¼ûcë­ôww2êNñãх¹t²/NÛ)Ş¤J>[jQ°~L9;´«äÀJRO;W;k´­h¸×[˜ÒĞ ³Ï>ÿøWÓ²1.ô&{NsôT/؟ZàC‰WE%…yçØõ'nOµ¹© 5>䗔‡Õr–SİÁÖàvú ïûÖwª&OQ4ù©sLA† –?oÙZ}íO³íó€ã´fõʔQïÏ;º(aÕw+èÁ‰ ߥ›?_FĬ¯fĞ¥ã»òBǏ_ô ŠšJج÷'/tüBG‚"ùj‚C&÷¾$m­Û´EÙ²–sV­0‘ššŠ°ĞãüÌÁ~á·w‘¿®·´>>…ÒMOj 0şıb–†óƒpC{ ¢í­àÕŞÓàöç‚/ üwqûÁÀÕï¸ £ IDAT˯Œëjôı´„:#Yq}hî1JZ+ûü!ÃØ¢&Žœ(Š÷ÛXäõ8£‚~ñ³]¡/‚¸‘‡崆|<;ì^ŒÛ—µõ8qÜUÅ­3Ñ:ŸS­aUtİY§ıjJ <œ v!¯¨â…8DÚ¬ƒĞh­]äG›PËQ; ÏqÔd1D”ó 7Ğ`Ù0i½KÍf±¨°vߢğBæR¢²0텃أš8®u\„Q£J]å\Ï QêˈÂq.şÉ®‹*ş•„¡Óİò’Cw?ÙÅgù#5+]jçÄ m³wèzaÚØ[#[6¯–KU•µà·/PgûŠ¥ø§Nû£GP¼¸)ï 1şU„Y¶l)¢ni³Éœ¹óò%Î\—‘(ÁJ‡,ÕÒó^giKU†ë#ŒËúاüŞ ¥Ê!!ğ/ı!¢L œ,­×öğÀèÑEûÔÅ¿Š0r²'‹õÕÄ9Új>Nl‹R”ïõx€Ï“×!rà&E{Õ7j£ûÒ逪Г»]%|ÛmıZ+ÚÕDሼzõi’Åá_E^äM]ÀŸgX÷·qr[„Îûbkgàó”õ@²¸Î¥jûйèµN÷w·«(åUi=dc([Ú j…ş\•ï¾uIÂ|ÿú«ˆ ëG–´±‘ ›8 gmĞ̇¨nvc<~ôUëWA×1>ìµÏ0åfuǽ¬ i{5YÊۗEâ”íÒzĞ’½ˆ»¢½’|SóE²ó²Æ©¨“Š}QCî)P«CG _÷kÁ`F9Âd$'Kd!ğ2ıúˆ3\È($=Ü؊㢍XŽrÄ{ÊÍÇG¯Dİ%Ê69NŒY­X÷ۅIO›ò‘­½ù$ór#N»Ámt>CNŽkG#+-M²A²d9wa$␹‡œ8¯»]ì£hÀÍÔÄáR52p\¾Dᨹ` {¼& Ç¿›¥­Å|<é0Ë\jâÛpœ-Dœ_ßê¢C‚ÜD¬(À¢ “ò]oäܳ‰•K=æçÅ¡8Şş‘]²©‚,­ôˆeÔ%·¸Š¥0÷ş~Ì[¦Ø^-=\ªlJXáÃô¦ ²pÈ¥'h± UWE©ŠÚõ9nü¥{ó¢!¢ÈıÄl<:ÁñíM:ۘK˜ì‹»$²È猜êôgЏÁ8ñ[8²UŸáTÙgÖbä2¥T½ø!ê,ÜWnïfç„Á)˜;CÙïH™²S輻@¦r×'*âºï¦Wzd6×¢_s²È‰"Åàê!äD–¬Å,Kò}c…JâÕ‡œ8ñ –!ìá:ï%¢D¬ž€šu.UCŠDQÁÕÎCR<…·¸Î3Ğ׳ç`êİt" —*"ÎÚf­ %'3—-r©r ®CödÆ|–‹ ̐Ã×p:Y¼ï]‰™vqäG§8tªŞ‡nŠ&[U꺡[€8W$HnÏD}œ ÍÚàs;|¥q]t¶/ƒ¤);¤mÔ£*}d‘ÜӝQ#ΐjø,$Å®Š×¡¸¯ A.U" „ÑY³:±¨#^{2D¹G_ۊø¾] İ@šf'ÌÇ'£$²È̌–Ò|à­$NŠßÜ9sŽ*r±¢¿ÃaX¹Ö‡s@°Ô^ª|y Ž8Ÿ5ãD£Er£üùºfT¥ô¶˜=g®Aé!Ğ @9R? bÒ³t¸’ó´EşÛÖJøWk²Œc+»…¤Šl³NäL@|´ööúˆˆÀóXÆ©\[Y‹@NŽ„ûøòïXÉÃĞ”0;aÈ3‘"™Jr,ÿ'ž-T²£s\²Bzn Áu¯m£ ¹ã1©ˆ“øæ é!§ÍÊ¥œđª>»™/Q8ø¨JíÍ°F¼´°bT=qäRåğã@ä%ˆgz›âÀ8Un¹‚8r©úÍ¡ÖFêŞ`Nf—Ü×Ñ0)a¼Ö'ÃDíç>’œ8âiˆÓ˦s$ S}I/“ž ©ºYŞ m…®¯ªŸBÒø‡ğII’T•°¶Fzß×ô’E>ê‘KU©ß¶`Úfİ“l$=34ÙD.UaB“İœ&P÷jȾ±‡‡èè#—ªûí½ñj¼@¢xeCD‘û^vòñÁÏF>h2ÂpëHò×$¨‰³@ Í;éz;³iMj x[tSõqR'3Ê=eQ';\)çqÚ~ I՗7¢ f”Ò#S9XFÑX¶rQ2 ž¸3.—9˜Kn\$p;R’ª·`SôcƒD©pTô#;HR•fuW‡(„g5}Z˜¼ó$âqmF’˜Žå£ž›'¢˜‰-ÜéÄÎ1˜¡í–™¬]>êɾ HÕ:Ù¨*ö>uÅ—–ø)N;_—KOFàŨŠLáäÎÀòQ>—r &Y_ÓÚj<¦©;^væ+HËÖJMØc»³‘’çÀž“£ğWšz-Añ©zFUÀ{ÇaåfÑdÓTDá0[§—ˆsñà%¼?y3òå C_‚Zª¶¬†KBzÿ8ä$®?ÔÖª#£_2å¥Î1•n㰩珊3…Æ·ßÀ/F{f–Ü‘'–¿ƒ¹is,[tç–ù¨Š0úíòŒhj8_‡¹?1Ũª¥ŞâOÌ|­ßnö¼Œ Uœ8­Š»¡SİF:ۓ%èsØó]‹÷àÎÕxéµ£ëBØb ☌0?[§S­TŞGá ©ºœÍ2Ê-(·w*n#0G_ŽÅ­ÜÙçÊ3ŠÕGMVJUıžì̱6£(³ÊøO[Ãyôÿ¤u.U<£p³mŽ³i-à·\9=“2 pÿxU·3KfÜ«ü+ÚÒ©"gá×úôÂ(;ÌdÒ½98H!UşãEû²]‹âD*‰Cıœ¸òş¬0a¸98Ç­Ž«QW¢x©¤‡@DqX-NMè±Z<ŠIªêÔ­k(ä¶Î “*"Ž!é!öG™©È½qL!U†F=äÎ~|7•«;…£ÛµR•QÊíMÉ'k‰Xœ(jQNø—ÑS.U âLĞ'şz‚Q‰Âaò>ŒÚUž@7€y.zS§¤'yª8êiù‡rTEÙ2Xϕ]ìãÍaTµ'V{æ˜÷qzL]ûã¤vîøšuîOfÂÎÁû8:û¤q—(F›)x§¤@h\ì Ü÷“À‰Â!M³ú?<û’ôp3w¹T8qn Ä©¦‡8¦€Ù/ p‡{9í2u§¢¤Š‚Ú¢qf8ÏAÆóÊ8r©ZԒn®¯†QÀñ?üµ­èÕB+1\ªæ‡_šè C¹}ﲙ˜ã«ı|ò'â„؇AC… rVieYÓÅûÕ¥Uò#e"õ´ sÂb £¢ÁÛ5 Œz‚Ê áî]¬í×W\Şï:u5õá¬Úş ßí8’n-h—ğ1g1±¾ 3ˆ–Û‘ËÑ«t&î;¡wöÖU›À)`—^Ÿe¥=eBa¥ÊNªHƒ¿Ù҈Âa±„áxZ¢ğQÏÎF íİ»ŠÃøñ5îwŽÃa^õ¶‚T!]+Ud·Î-×åàÎäYgÿ@ª¬='ú4ëã8;) qËeµTåfe>‘8–‹'Œ3 t¶ÿñH4FŸ¼ƒ¬3ېúöÎ,Š£}àïQìQ@+‚ *vM,ˆ l1‰-…hb‰%ƖÄ|¶øÙ¢&jüÔĨÿDÁcş]? ¢¨QD‚5F‰b¥IÿæİcÎ-³·׸ŸÏ=w7ì-{÷ÙÙ1^Sž{ï’VqÌ ³FŒœ(4F¡Ğ¦êã_Á9_®Õ¿NeXÖáåù´©š}"¶|ĞbDÛ»ÕkçÎş¡y_¡å[àF²âÔm 5ÆïsÅb„ymr8÷L»ó«%¢H»Ì5Yƒ‹ Ü¿è9œ4ğ–4| oŸ&²Y«/¤OZ 8¿>6U4«¢ˆÅÁ¦Çu±~Ç2&# G¢YÈ¥Ç4ëi+ʪz0÷C³º*=…fUrâX 'Œ˜ï¯&Ãúò¢PhSÕ¦…!ßqÇ¢õŞxxQ Ì>b5{Ş2}%¥ï±Y'9ùÜIº4°9T°-ı~õ…\Çİ”âiMşÉÌå&Çşœ'oÜ  ïC׫0˜B¶eôRŠ',|UIJ ¯" òèÅË»(V®·ÓÕ <¶Şg2½¬,è´&iDğ®…wM4ß­®•ôyüz&*-FFJWåëã¢WY AۚÎPEp7]}$Ö4¦, R“4¡xŒ¬¦ Ë®Ÿé£²Ñ›0,Y¼žÖ9ÔӇkV±yEÌA›!Z³ğñÕÓñëE˜„ é½Îˆ£­á÷¾•.½ZLíŠöàl§û1…5…"MªI£-fyžWUìm_iÿzF.ûiPÉQ»×‰$hUbyûzì^Uq;>(Í!"Í ó‘†ƒñ9“šQâï/F/Âø×pb–_–Í,/ Êò$F7…®Dš´biüvÇA¼ ßJ’ÑÇp„Şb˜Ê¤ªKϯõa9œ"Ò¼A²L·1ın±'.¿iºÒ°p*As,‡Ş„9ßßW6B7õ*\W°#¯Ãş+ÜF~a×´ µ‡±K€ïî8f¹¾Î^ûağ Ä·Ž"(M$ùÏ~ÍÑüG"ğ£Í¾xÈÎ/äúƒĚƔÙEĞf¯T–Š¤V¹8Àñ‰Ògóá}퐪xüÁs˜t.ASŞ¥¸SÉV¥âV^ëó Á— ÉvhæBésäü··O©÷Yğ´"µKæyîËfXõŠ‡%åò“l}æ¶äò Ä¥‚={黄’G×wwyò$téÖMo;îQ»Š ľÙßñûÏaŕdn©>ñÚº‚™K>ù踳w¸3‘{™9Šã-|ÄUt RûÙŸp]zÿè3.ރ}‰O¸÷¯U°ƒÈ`屧Ò"÷İğ˜[¤#ȽŒôªYf¿ÿdÄ î™¶i!ï «YқºJ†[Cê×àúÀŽœS}.Å{Z‡F1xS?ëÆ~>^/Ù1V"Mˆ)Æ|#Şç¦öÈ CD©Ej™"¼m´,¥±bžßN\DÜpÑD¡äŠü Š<Ú­ıiôë/]WĞJùbïžİğÙn½ªóďŽøB¶Bn-:"MáDÍüx4Ì[°ĞğGjỮ36ı¼_b­"è¼aæ¹t#"Î òÁ%øÚÙÙ"Nÿµ\Ìkäي2SS¡[çN•©™q`k[­#äCKÉÓRúž„‘!.WV~&D±|ğJ·Áä\K§ e`W’Ô–ƒkßâÒ¥;6+&^fğ#‘eŠ®Pìz%’`ON¿­éœprr‚ÆŞŞàæVÛàUV^ \½.5%ş¾õdeeáşdrŽ'“g¬9y´^(­U²#4Ğ_ş.,[¾R_ÇmńørúTعc;şå'sžG¤‘mA˜Âáê Üü]ã&L‚¯fÍ*›#µb`E€%‹ÁºVÛcŸ)ö'âĊ·•C6!O¡øÚډW¾ÀŠÅu1èq@°²©@˜âš%ÔÖÖşN4QX+†+ŠFuİ¡   Œ8KŞk†ÁÅ5 × Ye±‚×48ê©Él4rWQ[›!+:--ºA^shs§ÎàZ±Âgìø °şÇˆ#žDš{´†á–9³fCVÄ̜=…Á—Ø?cC…Qa?‹+,»vşÊÅ1v¤ªázãÊk§\Ş‹<°¯`_¢Ïä€í+ŞfN|·r ƒ¡Ë ¬a&û€ŒʲåóÜğÆÈÕ(€ğ˧aÜó‡+ß+WÒ3…qprv6ö* ‚°›&mQ”†Ê‚„NİV®¤ÁñC{âbooo¥í-* EI¾,”æ£5!er|¦6ÇÆĨÓju.o`í€'œœ4,Y‘ÿÑ­³\]Õ³ppÂØؖj•6%ºH£M•Mù¹´ƒ:bş·"êÈóœ,¨â(œ4@I¹‹ËädÉÎυŠv–}mY¹e©º¨xVuÄé¿ ~¦Mr²¸.©™O kîq‹–ÆⅡ² ÷ž¥Bİåïè,%Y§ù=,Z‹†ÊB)­4ºÈBAiŠæG¾â‘›&/ÌùOÖC‡ŸÆ Êä¤ÑVÃlž¼U’=±dAâ> }…#6m,^˜öîMu’F.¢ˆ³'·eò²ø¹èïžoSÃâ„ÉÍÍaü $Í¿ï ÒißTš¯îNßŕ×^ö&$g<–l²d§¨g;àgO(K\œT–àà¾н{)¿é`1 xR–4ø—u:õ1WK- %ñY Ô_1ròseAhödÛ®€) ÊÜ=0°TßÉÔ0Kar33aa3oٍ» O„œ4/Fƒ¿Okȹ!œqrĪ÷Á7¹­${ºû”}» Æ,¾5ê3Ǟ .ØTn²`s)&~ÿ>Ø9q̽yì 7Åş«bvÂPY°‘!%’&&ñ’@”ÅÆֆ „ÿûtZÿ‰ÖßÍpå,›½ğ‡«b¸÷J² 󽚕4f% _Ji¥>a8' ¥£G3­Òˆ³!m£Ü(MİAµe¡˜“4f%Œƒ³3¸úø@Ê áÊ%rÒ$xí›t‚¨»ÊQ»]60tØpAù[Ûş%û»nı ¦ı&(Û¶} Ü®z >JŒÒ$îy ò…% âŞ²¥YȂ˜•0ÈÄ#á°¶w ¢44J¿žÅ”&:ZZSiä²! Æ4SiøÙĞíª7¥Ò’@ø³-šË8µÉòÉŞƒº}yÀì„A”¤9ı»p2%i&ßİ®U •fAÍş‚l('7[«4탪[„,ˆI S”› )_7×9×@åT]ğ39iIJPŞÿ8v„ˆˆAùg ۘr1~á.¹Ç4ã;2Sçî= [—ILSÃÍvŒ—AÈÉR˜ž ©‹[€Û‚»äì˜^3e²ÂPY”MÁuîuPU®É,–¦Á€%Ì}Ñl¨o¿şÜ{*Mh͛²²´tóâ^Ÿ³^ß ®–¸‚G $Ûó³!~ üZˆşišd{%Yä9õLR“†/ %e~­Ò8yÄÜ•…‚Òà庣¯n`^¢À—éäéËIsjïaEYš=øvS–:Í[(ÊB1EiLR•ƒ3¨lí¡¨@Ø3+'œ,IGçÃߑĞ8@Ø%?æÚFf̲¸r?¸q2Zó”ß:͔Åλ|³Dé󍣇™²x´ `I9KDe_ѤdALRÄuá=H™í©(ÜØʒ÷" ÂF|!›·h¤©óí xşH²=Êò$5 ¢É¡Ù“Üؐ]ãZğͽıÜk~ötõàf̂²Ø× ’dOÚdq‡ùİŒ‰É ƒ(I³é‹}ÌÏQY(TšnVi•…B³'¼ÆFV–¤ıš÷4{:Øô#­²P¨4.êmV² &!LV~!´İÏ\'H›4ŽN« 'K¸f6Æ,?ı ©7o ÊQ¯i}à…ù“Ä,÷/^‡ˆÔA9•FLPP0Tôvƒo6씣4Añ`¤h{ŒYFı*í&҄Î:A¢y´É‚‹lżÙŒxǥх¡² r ŠÊIh;ÂyҌø^à~zô¬îÿúK°}ÀŠÿi"©ËQàú÷SÇ,â”[ ÊØC¯ğ³'ʽô4Øôi{¹&Š{²ŒÛˆ{ÍF ÒÎüŽHó9÷^IÄOœQ¥1ª0|Y(¥•føâ!`Ã[fwÒ±X݃Hs‹-͆Íäd¡ˆSn1|Yš=ÉI3óä ,ˆìØS±4ÁÕæ(ÊB1¦4F¦‚Ì:ÊrÒ|ºúV›E¤6C(*¯ù6Âì雠j0ꤨân ÊQç–!nÂlèÑ#i|CIK{()«VÆ8ÁTÿ,A9J³$Ğ Ä}»ªœÇôÚb8üh¦ ¥9ôt¤9CäÖz,—5 êOÄğÓa½kš |ºˆ)8{¢ÙĞÂÖ³A*8{’ˆ(Ⱨ«‡Žqc¸×+ÁO"xì©0ã!¤.jÎMx+' ?{¢ÿ,Œ¹&¤Ñc]¤§ÎJÒ¸¯)Ȇ¶.„Ù*"Íe¶4çµÊB¡ÒøU©¢‘y¯UšÛcàd¡¨rŸ(JcŠ² &;; :µk1ñ×åÚ¤‘ëg©5/Ϋ'‰iê¬ş’=¸o¯ß§CÆHá£Ñ !%U²}ïŞ}àŋpêÔIAù“ØرUzL m˜1M‘š/ Ŧ(›}/wQÉk?/¸wUr_Y`0aP–¦^ê{wüıšê$ÍÇ%‹ippÙ‰āp«ê홲\ÿ3´ªİZa Ì˞Ü&M–•¥g¯^š÷TšFövğC~6ė¦NåpññyÉö*û $ÀMà^ó¥Á뎗²¥Ğ&KFFx7¨ 7ï$–¹4†/ òôÉEi”d¡Piü«´Ò* ³§5½ºƒMŸ`dé?`w"“ΞV”¡ÙÓà3eAhö6m{©e¡Bƒóà¾tF›4r²¬êİ >bdV­ª¬–* IDAT¶dFî‰jöà_­–¤¼Ú‡ÃåËÒß᝕ õì¥ÿ% lmàM FÈHIy‡ê.LYrí+B×jm!ATŽÒÈÉ2㉭ˆe¡<|˜ îîÌ}éƒÓ°Q#?u»¾!(gI#³ ,¹…’ìInleiòğª${Ú&+Kâş½Fü쉟 ñAY’Z¶‚$!C‡ ãži6$e©äDŠ²'D.fù2ü2I³'9YÎDE—©,ˆÁb]¤Q’…B¥Q’…¢–ælݵW«,̞> Û ¹™YZe¡DK3¸_ vYŠá§ÜÚd¡Ó¦ñ³'cʂ4KÒ&MÿV0®³ô’€³|+ê FüvÇ1eÁîşÚkºƒx†º”ù>pËAzò{÷éח.–”‡†¼Ïü³xŽ›I'#å(Máã; Úc–ÆìeO(çò!P¹áÉïˆëï ¡¢f™JcLYƒ÷ÃÈI“òğ¬;½B pÅÙ¡XU7mµ®ı9QSNdž@fa\îXç4²²²¹÷(KϞ½¸kìIŒ8À=)’æÒí4ò§@@â÷êã,p]=ö”ôŒHsgTjğRÚÜÊ #Ì{ç;˜÷ûçš2Cʂ¥ãNiøÙ?{BYø3\Ri4²#7öD¥éÜ¥+' e’(å#–¥_õؓœ4ݬdC²cOO_JÏʹ=Qi - b´ž^”fÙèµğåƉ‚r”fUÄb’ §dGi2nχJ çJö…Òø‹Æ…£>‹¡çY¢a”ÆõÏ%Û÷˜ş%3fAz~9CRĞ\îƒßşş7¢4¶í—ÁÑö(Mïv³àȅE‚r”¦AÂBòj§ ¥ùñìw0şuá±Ri - b4aèÄÉKG­ÿ÷©àg¬ì‰¸ö—'ƒW‹U’ı‰³'š ]†¡0Íq§DŒi0VU¬Ê½—ˆ(Ó` ìÕ5€{O³!Oòz°÷»°ë¦p6õ QQ "ÿy©:À­AífÃá Ûßyò® ·§¾”Æ×»dffÂò£ÿ†é½¾lÏ{2F†?ËvÖãlEiøÙP^A>ÜRFœ:¯ÈÑ.͵ˆ3Ze¡Pi¶ödCuoogJ¥î‹AiøÙĞİüÚÜ~6Š’—³!”Á@wűù0­§°v5†4†5%;Js,<zv”£4nKJnAi6wp„çs$ûŸ½}/ä2RçË]6@ËÈQ$¦É”_\{·\”l1K^v¶äzšC3'Ð.)’íë%ş?téº"O”_¸sí|$Û'äՆӣ€Î…ËU¡4¾(‹(JOO‡Ài] |…pş_CKcPaäæï§îñ“§¡G·ÎšòœÏ:Y¤W÷GÛmêø@Ü €æ»_şå¾““9—NI¶Çà3"è“Da4I6íÙ²ø5׸ü‹°jyÖdÊ¢²s×wa@ñ{* èû:±—ǡͧXšf¿>ÈÂíó\xzօÜ0CJc0a”dAyyi¤AY’µÈ‚ت€Hӂ“†“å¢YŠq]¨–& ZÃŞ0YÖ¼Ÿt\}åä<Ñ* eÀ€ÜóéÈHEY7ê6×H£$ bç`G¤y×hÒD˜«×e¡ 4yS:ArzšdûñU5²PPšY™±+m†ò»½Mdy]Rş˜4O{Ǝ–”7kçÃÂ~•”OÜó³eÉèÊõ³ğAifäחl,(À‹Ó…cC(/‘…Õ)ç9½¿FŠ6iş:÷74î(¤Q_D˜fM¸çó».hÊX² ß½÷²t?£‚ØëђìiÛÖ-²²Ϋ‡EÙÓõ#‡a»Œ,oH²'¹±!”em(iÚB߃aÛ Q×n/÷%Óİ?ğÜ8_XÈıñğ³'¹î~՘öpúé Iö„°¤éüÁëe* ÷{Ëtï<øÒh“åŸçlYn_Wß6ÂϞP–˜˜ÉöTÍï.–eÙ6f”dû¦ÿcïLÀª¨Úş²*¨Š"¨ ²(.„˜Z†˜¸k‚n¥ı͖O-5mϾ¢Ô[LMó__e¹ÛW¹%.ˆ fšŠŠâ†{¡‚ˆˆ‚ì|ç{ç2˙»1—»p~Ï3Ͻ sç÷şxç}Ï9sæ N^š*…ÁO:Y´ü8¾Z}²TVjúÄÕS—!Š²\ªÔ$û´’JS²pïiñw€ÒğâHQ’eÓ°xé;q¿'M§0p裲í1gy¹¨¡l=~‘ñ/ËeñëÔbÂ2ˆâõ( ”eİ>œñ[\=¡4yo}A’¤0Ùkæ¹^†”ÊJÑ:”æàı\õ#eá¯+!î÷Ñ:}ÒÔæ}'­>¦Q’…OpÃ$Õ’ŸŸÛ·lIÃ'¸Ç«ÄÕÏ¿L$ÒT_ی²L޲{.¬ž”àÜ©ÔKXš|4bˆ4Éi4§ÃpnJXiÉ]Eª¨‘£ÇÂÏk«O+|‚»×¯9µä¦IS›X]C² ˜'íI…ş}$í4i„Ր°z’ÂK#”á«'%i¤Õ_=é“F˜;qÕ95U,“‹‹Na5$¬ž„ 4AóGÃùòä¼6°ª0Kn0( Opp$Ìşş-i¯‘æw˜÷ég¢õ(ÍϞWad‘¿lÿ( mØc³·ŽBΜÎÔcm>K~UJ3ûñx(;,žÙ ¥Ù´\~ï¥á±±ğ¦R²¥ùhŞç²j¥I}n1ô–ô·]¸uV¥ï€'Ã@mcUa&uƒÂ²{ğêÖźu4YU«VÂÉS'a܄g`ŲD¿Ëϗ÷=a‚»ö…gaT=’s|²^¶?ißSUáMEYì÷CÁ÷½³àTÿ>Ñ>`ü»0¶ê}(KÛ/Ú^˜ó`‚‹9ËÈ1cÁÉY܍päèp'ÇúD|¼h}T@¸Lšoâ^·Š,ˆÕOI¯ôÒ\†Òè“åè‘#ÜóÒÒ2º4‚êIX U–”À¨7Fè•eɞÓÉà±rÒhKna5´úé÷`,藆—ùyÍjª4h^O“&åÙÅıİ‹œ,ÏwÖÂê (ÍÓƒ¡™§·ìwBYxPšO¿X¯Íœ.ZÒLyr øü!îoAi¦-› 'ˆ‡ }¶dÀÚTù|º˜³`é$Íirfw€¾İ·É¶Gi&忹΋֣4¿yxʪ!”æó_é$áQ’¦w`8ä¼¹‰úÕ&6! b¬,H¿şıaĞ ÁÙ<­[ß»{w™,&¸“6l‚ç%ÕS³z.Š²ğ ®4¦É‚dHåôX ,ì-’fc}jéÌ'¸nnn°w¯ø˜•¤±¶,ˆÍ#Ő,HHH(ì؝ÂIõ@wh{$M¶½°VOÆȂ«§˜Û©ÇÊÉ¢}>mWµ4(K¾¾¡Ø¸8î‘* ÙéOÄË^oMlR˜S§N”…¥Yö駐ü֛²í‹Jg¥IØ rçt”m_áÖZ~p^¶¥QjÁ=1´-HçQ@i"IΒO‰,ë¾^*«†¥Ù¿"##¡m[ùİŞ¬…M Æ]q¸ySõ”d4YLp©²´ ‚gÎÀòğN–ž¡[_U”§(ˀ®¿P¦Q’%ùĞÈù«|2Á©^#İúğ°P( ÈòR`lžú"ø4i í¢ÄmJ4iâãGڔ,ˆM ƒDkËQ”FŸ,´¾!Ní”ey7oB¤V”%{6MO,Z„%·>Y Rӟ¢“†“¥ @¶=ÊR¥™tzÙSc`ÂÊ5z¥AYzôìI}okb³Â (M@@ ´iÓFö;%Yü:v‚OÒÅ_2/͖aò똜\݉,ô’[‰ä´á:YxPšñ)şTYfEEÁßûō{ú¤¹?"ßߚش0ˆ©²LNÜı3ϊª'¥³£1¬P=Üeñ}E±ï‰†¦ºLíFX}+h×òªOG)û@ùò¥Õ¢$­Ê‚ؼ0R ɂ«'!—®İÒIÃ˂èë{"¬†”úž~{ô<¶Y# / "¬ž„(Ic«Ø•0·._6( J“´u#ô+ZÏK³ûxÖ®z"҄+H#”…GŸ4e“¡µ$Rè“æõCG¡a3ùL¶†] Ә|ƒßy¶Îù@·Ž& ‚Íı Wžém ×‚K¢ß¡4‘’ê Q’éD©ž4 n9xÆU&Û÷1P•pŽ$Ââ±94iâ>žg² v% ÒëyÍíhP}²ğ}Cη.Q¥VOˆ¾$—GX= «¡ž?Ğ¥ÉN&Փ~iP–ncéşÛ"v' ‚Òx6i ”VP®t–t$rÒÌ…^óųƒóÒ¿/L­”ÆõíxY5dŽ4Ç7®‡.±#Œ~o[À.…Ae¡´³`s¿ÿ«)°#N^=)ɂ9K%¥zryµtÆחœ2³gµ„*YÉM—ÆŞdAìV)údáû†¤Õ“çWúû†¤ÕÊrç†|^6$ Ê2ºmuŞqxa^š‰äÑYx IóË¥<‡–© ¼4R”dÁœ¥¸øž,§Ñ'£Ë‚Ôah蓅Opi‰°’4u:+Œ1² ¡í;0iÔYa¦Lϝ-ZGëHD”¤™ùÚ뇮6ò9،0¯Ü’­{¸y£:'ŒÒçÀ„aØ%L†I0a,̅;%0"ù,”WV›³lè×Ú4t·öa™ Ƃ\¼[&Uß魌H3tÇiØ6°´n`ŸÒ0a,HÜγÔõÃÉú£±ÊwN±e˜0OC4J+¤wL²˜0s–2Š4õ\ìw&ŒÙÜ¿= Ú~Z¶ş÷ôÚL ‚‰íV’àƒœOCYP"7kšÙ0a,L‘Æ^\L†I0a&Á„a˜†aLg Šápn! må Şî.†_P±¸0×î•ÁGéW!éêmU÷x r‹ËÌz-mv¨™¯ÀÖò¹çsŽeÁ¢‚ W³÷uÿ†ãºÆ¹n> ayoñ-÷h3`™:;Õ‡®p‹>F4"[q³HX‹ s$¯Æ¥œ‡ª*yK§»³3tiâ.NÕİ_7äw_U"œ|IÒfwOwhef‡^Ù/ Ïs{Ï+N>TÛ´kT|êk¾ª;epöv19fñß¿şJ·4pu¤ÁÀËÍ2Ò"ÂEG£ş7ݔ̹˓CN§(¨¥Ã¼¹tğªÏŞÆî9ÇHD²êB.œ»S Ë¢Ô½+­ªÂ<–œ)“QKäŸÂRÕöe ¶&‘Ѷ¯¥^İ'ú‘ã¼V$şlğ4¿ätLéĞ\µ÷RM˜Ãätæö=Ùú÷»ª;£$†\Kâå™Ú¿%û^í j.;É)™vZÿêÔu˜D„Q«\5aƧÈï(Œlcó¾mˆ }ø¶Ÿ†m;Ê o‡·„Ó³dë‡'…ßû‡ªòª£4¨…2õÚÀŸT\Wµ§¿¬Z> šË¸ ¦Ta.Ş¡ß½ÅTæ‹שë•f®´’ŠC<QØØOÿRKâíî ù¥å²õ»¯ßGZ4ªñşUfåú¢|k~€ÖÄ×Íä0šÆÁsêı—Z’qA>\Ş"å›39¶#L‰ÂÕÎŞjìŞ ØˆuîN‰Áí‚Õ3i¿ÛI"yÿú㺟±}ietÉÇW›`{ M˜£y…”­MÇ!ú’ J+ Vp9‡¦6É»99Aser´QFÚi‹Xúò‡ƒ¬ …^¿WßÒoÊşK°äÁ6Ö; +ãÂ4®ç •ß$T °×[ªoh;:÷ä±.£Š0ÂTȽŠ*ğp±ÑvuXAò~ô?v¦¾“–s"[Zù¨èTĞ/…g'u¾U„Áƹ%§³eë7ÿ}Ë.î¤`^Ğ´žÜ,ÑüSl¸’g³ÂlWFĞX•ı«"̤¾TaÖ]Ìsa¯{µQ»2¹çX•Í?™ 3:úZù¨äü|é&uı íÕéORE¥ŞÜŒü"ú/ìl"6Šı˜yÃ&…ÙŸCW¨Rõ¤ZÒûY÷xõ |T؞ì;ĞÇÎğx>êÖ&ÿy‘{^ZY +ÎÓÿ›­EF¾¼óÁ±1j¡š08çg“nš¼ï¢ÃÜ0³O‹F\ÿX¡vǗ'¯xEí2R{ʔ¢æ@*UËêô¸.Ô.vS²£#ℸ¨”í›Ë]üáİ4ÍąEå•Üh?[ ^A–õ*÷qÂT”Ë;«ÌåĞğÎğÀ&ñM§²ŠJá‘ÄS°[…T”s1¶ôÖñaî±,]wˆ0¢Z«g¸Âq¾R޹¿%„ŞW_•÷(×: “Mïm6OWgîÔ;ñ$Ü,®1§¸Œ‹>½}ïƒE‚»™ÿ™xê“æJXµdCˆJŽ!°âXtRş™uò®İ™.Žf‘J”žG-‚nM _õ`,9ٚ*˜æìYúLI5!uHG¸z¯ žH΄ۂîöÔìˆØp\Ï+ êU_ö¥4ۍ-½áËf¿ÿd"Ìòs¹²a¯unaö>õaÌe&<6oß?¬î8^ä\¦æóEaJ‹ -Òc…ÓZü9LÓdòö=®]æ4yĉicûwÖ_¹¦_­Ñ~x0ÖùÔ×LÁ¡ĞP*cù»pê±óÚaó{¾A—%¸Ïİúùyqü,a‹Š¸&’Ræk²L·Ø;iéèå 굎ŽhÌ-j0>¨)·˜Ê&#JS+D¯(»^ʺşr›–-¦¿şÊ ˜÷ù|kÃymæËÜ#qe&_VW­[³Ú‰ àñóÚ5øÀ­yaڒåÒÇs盳fYë¸6ȇs>àŸrI' 5—Éi©té’EîL†o¾^‚¥Ä®µR×ÒKVÔ#ÒT‘Ÿ[ëø6º€ ü:i×@$Y҂ZÂù+òë[ut@‹¨l CL:B¬zº¢¢â'iê.|d!Œ'ˆZYedƒåäØ”†/œ4e*K„ëXô<–ÿ1‚¸pLº µ·# ypÒ&Ân¸“QcƲvÛàÖ­YÍÿXF¾Ŗ½Ãğ…D,§.b; ¿SOOO ß-ÀÕÅ~¯Ÿ®‹”•—s‰çÏeòÍı<ØÎÒ+f}¯78F»n¶"ƫȹO?¸0ìœeàklí7ö®´9è̅…;sÉ2Š,¦wÎ0 k‚“$`³ş»$ˆÈïVk5¡I ĞÙ@–~´ßûùùAχ‚øQc ªwtMŞŠÁ`¨ÌŞÔøïº5°ߟpı:7</x AËJYF€cÖ¼&òÆØHœJ–îÂõ^^Ş0mÆ xöù™s £–Á“>íÄÿİ·ÿ ç·os×Ğö'Ë]mÀ9H–Ş$ØžYG‹Ñ†¼Á`ò°Iøš à`XûËzğñQï*)ƒa]0Ià…ÜÜ\õx\8ÏÍxŠIE1‰8’}8 4[ íË`€Ñ–- ' ÎÎΰpñRx46¶ƒÁ°0yHNùƒ{¾yãF˜öâ$¨¬¬Ä¸‘ˆC¡Èã`h¶+½^1ÀhK¡dá.¢ÇÀ²bõ:è¥êÀ`0ìL*pÙ·w/<5f$Ϋ…IÇ6+pF¶f´Ò‰`È ^!Ÿñ?O˜ø$̞c±g0ö&ÿ¹ ÿ~–}ÿ\…I–N3I~’²Ñ6ò0Ÿ»¸¸ÀÁ£éФ ëqf0b0éÀŽîáPQÁ]«ş‰IÂo# 0ä—;ÉC >÷òò‚c' ϪÍ`0ê.˜|à•Eáa¡PPÀİ%q0‰#;H€?èŒvÔ%\<4`Á…Á`Mú©³Ğ1¤?<¼?‰' I™ÆòÎSø¿ñ.m«1ƒÁ`Ë®Ô}г[ÿãTW¾â3˜_ùµq#ç.2bÔ ÊŠË`ûâpãR.<4º´RÿŞ„Ç“2àĞú4ğoïı'õ;¾(CŒ±q#`ã†õüª_]I”Á{ëq“æ:99Á‚ÅK¬v€ŒÚƒ,9oèÖí[sş\û—j†,Õ ÓQ#Ğ°ÀÂ0 0FAI úi&d܀]APcı·w47Ğàb,¦–9¡ßÓ¡‹o;Ø4nx¸ZäfLŒZ€,ûÿÎĞ­ ž?Z{5·H 1sKN¡f2µƒçı _»n,ĞØ),ÀØ9´À"äïÛ9µhL ,$°Ä‹hì`ìœÓ¹—áô ½us˜hüÃüL08–ªUG£‚‹¡À"åxö8Ÿ—›·5é˜փ;§GË0¸õv"ü•u ı8ò‹ïêİŞ˜@cjã­czN޸DË4Ⱦk\`iŞ 1ì|f ,v 0‚¦&EŠ8Ğô$&„–: 06NII |ûí7àÓÔFÕ ú0'Ğüºf+ød¸}L]ZCôÿ= Éßî1ª×iGÊ>ˆşã£K!SKee%,ÿéG()-…‰ŸWW¦µ­À¾ …,W.kÚWğ1-í0DFvS-ĞÌó{FXòŒ;& ,1ÏW7Şj .ô¯„Ù.¿Xš5ğ†¤ _B¸oQÛó%#£ºûí·Ş„àhlö ØÒÀ"ƒLMÍ'$°4«A`BëuÂÀ2‡–l –˗ÉÇ©¿?—™ÉÀ>ycWr²bpbN Iíù9üí°Ñ%+¤~¨J†í£æìÂ@ÓzL0Løa\¿kÜzøÂ'åOBÄÃ] ½ÁÅP`‘‚foj*<Ò·¯QÛ3ԇcğ!ܲ51’“wÜŞ˜@“±ó$ü…ÅH0°Ì¾½Jo–q?óÁ»'.‚v”^'l¼År¦–I`¹—UEPûÖì‡?×Ğ5KÁÀ²rÅr8~ܸÀ‚ :Œ€…4‰‰[¸¬Æº@ӍšÑš@cr` .$e.°ÁÆà h½[À®‰ ¡­·œÊ½ 1ßO3+°ÜñH5½Nâ@cN`ÁÏ,&†z'c†`¦–)-,„UÏ=¿0 BúÆÜ~Ȑ¡Üò?öî*ŠsíøT,HQTŠ Jì%ÁŠŠæF# –h¢Q±_[ò%ù£æ^½MÔkøÔ¨XPÑ$ ¶Øc¡Š‚ˆ"MzAÊ7ïÀèììÎÌ»‹æ$ ÿsæx^^\~;û<óÎPCÎnΖ.x_EµO–İ;Àd¬9–û®Dy¥2.ü$d Ó–ÉTórieÔ¿Ïø麏‘ş0Cr,š&]õ•L‡‹º°Dàö1?xı´zÔ_×õÒ̟Ëş¦!9,”}üèÆuö‰íµëÿŞ4wR"æ獵• ÊãªP]U­4†ÀBŠ·Ü5YH1øVj Fï_ŽÂçİë\!Òn抷ÎKº°Åàó;/RASú Ž:=Yh"’CUŽÓÿ¥‹PYQÁ>^Ûµl‡¼i»n€æ ¤˜7!,üT”•áÀ¬ošÈdeh„°ğÓ¿ƒ# >;S'h„°ğCŠÁ£—ŒÔ ;š¤šßãèÑ ,Ã5‡…Ÿ„kW yCiæ ¦$/{='!óô-`4…Ʋ± bcï#äñMÙñ4½{÷ÆğÉ®²]'Í͹»0tÏbê3oI¬š·ÁåÙ?°5©hF-Ž£‡ı`Ú)…’ãYhbk èÕ]v¦Ú)X„!Ğìö˜€Y™}21¡š¿!Òiæ ÆÈÌ Õ䮒 IDAT Ï]Dqn.~öòxmĞ‹·p†‰½B’ä¡ c7Íä)ž*Ǩ[¼å'¹0“­Ñğ‹Á¨*Ş47„K³>TĞ\?t“­Ó ô‡FXH,œ1Ó÷š4kF5¾!tiæOHӖ-_ 4R]¡¢Ø’:CSX„áŠÁ|h¤ºBe奸™s•š*ÕĞ4Àò×J0uLuy1ŠN}·Ï¡cd*9VShܽğ\יj4£º»£Ü²—/_–O O¾}Õ·©ß ‘ˆQó±â̏²5ÃÖiXÛzA§E¡Ñ1oŠ}U ,Eô°SúÛÖ-Ìv'Y 6h¤¯[¹#÷q:ržÉãB¢Ğbşa‹Á;.ŠBÓ²}cÜŞı +¤Ûë\4%Ïg*²ØÇ%ÁûaĞå˜~°¿Š4£f„°ğó"ı2×9Ô@ó±?t ¥ïÒ Kå>Iu…2d;ˆ+W.³Ó57fX2ŠèŞ aá‡ë:İL¹‡1V°ĞğaÉ}FwÁ*±v3ÛuZ:R š?~Êâ® ã­ ¡H0j¤<áäïõBµÌÉh,4kíՆæNs˜t³¶Mà0°º“?%Ş}Ü8Øöwb»B´°XšaƒıTLŸ0EvìËnÈû4?ïÿ±÷b¨a1v´ÀŒ žT]'Mtà)ø/]H K‡·\1dñÿÀahwªñR°C !ÿÏfsO@¿C/ªùë[€Q#m£Íú”ÅœFÁ¡¹¯ š˜K÷ìF½–»>Câó„û ¦üÓntqU MlN2{¡§ô¢\ªù , õ ?+wo„b5³‘b°Çä)*ÛۚœÒ¯×¥5ş$_m9!Ùu"‰ :…c‹P×X,MmÇ£¼ônùßFğÉHÉ®“:°èè2G/ûиóÛTãëk€Ñ Žc^ 4u…¶e%åTûDj,ñ›pGršÛËÜñKF$Õü-ša»Ó„_º®‹04͛7Ga¡t+™Ÿş®Cğѝ(L•ï:hÈ {3Ïe0J&RÍß¾‡lÇ,Gêı X„áCÓ»çS´Š[K5¿&°ø%æa‚µ)×ãÍ5SËÇ7q;·æàˈTxÛ·Áb‡6²_«.4ȊÀ°F(±‚[ٓD¡éàhás]¡«§ËŞ$¾8'{<'!;.NrzM'ĞÃĞ—½]q-WõxËﳶ¢gmñvÊØ ’]'~hqáŸÒ?Ñı Å`©öÖõӁ刾˜y6:q)*ÇXf<‚&µ·+•ë:q!Ğ„F˜@Gw3\ìRažú½ÊqšÀò¯»Oà›Põב©hn‚lê%4õ!,üìŒÍd·7QŞ5šk(±y·²Ş ~š¶j…Å¿_®f M¼44(-ƒë–³p@#„…®ëD XÄÖ ‘b°°ë$•”¢¬¨K7Eh„°pë:‰…@~ßB šºÂÂύ¬"ôü5ª^BS¯Ùù ?ÄH?ÙqB“xúW]_Ì@#ıVÈ(÷*ÍU”u„ó|ĞÈXúí ͅˈx‰“Ë—B'*^z‡xĞ Ú²nc=d‚Ìè1c±yӐ“#ı¶‰ ,YºLv­Mà/¾˜uw?r+J%Çó¡9ç¹ö–Ê·CᇃæE~&Îû\Gf²4d|hú»ÛÀŞm°äx~Ä`†ƒæ3' L·mI=ÿß9õo;sÌc¶Õ¡ÉJ-ÏA³È¡-؛‹ŽS,Ş~ëÎ薳RƒœëÈşÆúí»×œ°'ÒuR(޺m‡ôƜkTĞ\÷^†`ƒO$»Nšo¹¤¥¥á“Õ«$»N$üâí汙sw¬ï]MƒÏlÙ®SÕ³läùLDEVù¡º¥)n­GfJ‰Êñ\47qëÔcÉ® -,\&wl‰5=-¨ÇkCê50$äMÈæ>Vø³ÑBóãı vB#ÖJŠ/C’мx]Óu@#ÖÊ(ÎÃz5 ë:ÕaÄUŠu…òîDcÁzhĺN|XøÑ)χKùBµ [T¹!*û㳩~$6-ñu¯ú ­¦´´©))èÒÕNr\] ùÂXe¿Ê_š’ƒ¦×À¦h³T¾ëT Mªƒ;ŞÍ̕m7sĞ8Žtż€4äPƒ 4ÆÆ°X¾ 1±±²?kkk$Q\œœƒfeDnıN¶İÌAc5aVš'Q­u"Ğôoo‡€ÒJ°óš¶mi¼2Pğ¡Éñè=9Ò0ñ£.,÷cb`Û¹37֞{ok-0–¦y!48˜}ÜÂԏC·îÒgtò¡YÉ@sFšqàA}æ­bñv¢l1øq+;L¨lÎü<¤šŸoÏÏü½Úu–B¶ëԈy"·žçÇ™Y(¤ÄeÔ(7Œ9òåãÀ€\½zEt¼­¾2ü#œò<~ñvóX®ÜŞÄ 'uó`•šï £ß¦3ö¡q—w@ŽyäŠÁä-ŞÓAvø/¹%.êŠYÓ½ğìYͽ«Ş:>{öi4ZŒ.ùùpw¡4[d6«€†ƒ…6b]!±®ÓKX É"Dù…ˆ °ğò²ë”›Ë^ø*ëa T|XŠ™&BX¸Œ?žİøkH8XÒ4€…±®ÓKXr‚UM§>,üˆu`¡Ìû6fX׫õx!,\®\º„®­´­fἏ™'z€ä˜º@³ëì=4  ‡ÅÀÉ ž Q‚Ei\-4QaÇ0êâjXÌ MpŞk=\l\$ǑµN‹Î_BsDspÿ>›Án×XäÊtHñöĞÁƒ¸{WúL`~º–#9ğ7„=ŒÛk¿’ì:‘°Å[²Vèİ"ÄVvöÈuy ÉÌïèËõëĞ»wLž"¾¨’+Şv”©±p!°|ÔÎÒãÿM°¾p@²ëD²1*ûؚ .³ÊÊ`~ı{•½ŸOËvhaábii…#ş'`aATôW‹VCÒÉÖ!·ïâÑk€FݵB|XPùê–!bçÑÔ ^ĺNu%™÷1®¬ß¤ ¼|v£óÛ®/?§),©‚ßQXX(» ¡ë ‰E–ôWİ4~׉Ü@Άù—Ë+X臅»WƒTש>ÂÂEë€áRh¶­û S¯jgklkc¦‹04vnïÎĞÃBj,Ç _À>CúíÙKh,zàR«Y ¿Mı3t×k„øC¾ °(Íÿü9öϘÆBÓÿ£9¸á³‹–6ŽİåÜS a8húô鍡Ov¢"Súª\He¾•~IŽQ€EMÇ-,4s]×À7©’j~’ºUh÷{´,Âğ¡é:ÜsWϨ—°pÑZ`¸hÍ‹<Цu;¬xï KtøÅÛYÌc¹®“níIg{ã Ğ¢óZ 6|‚c7¾/<¥¿ìŞi¦XT™…Ái+àØ®/Ž:£¤Düœ’Qnn1¢¦x[¼rµB1Xt~šk;~”ÃEX¼ƒÅ†¸tƒ¡©Û˜?\Õ(ñ‹·'!ßuâB ùü—ùèм-¬».C^…ø]øÅÛʱ=¨— <8•nkŞ( »Žş :Vaá¢õÀpQšÌìt¬öY¨U]!~1xEH2Φ½‚†ÀB^ñªª_÷¢KÛá×vt@#¶VÈ [m×é^Í,\¸b0í¢J©ˆu…¸b0-4r© 4­ ë ñ»NäRžOˤ[Ë©…H ı–̍UEhTu…4YëÔ¶Ê kŞß¬6ÃÂ¥ŞÃ…ʹɓž!}å5>4kn€Û‡#%»Bä3ßõµBeµ–'àBz±,ÂpĞôlš…ÕN6*!òcĞm, Miô)ñf^V¥Ï 6Ëf  f¡Érò†ëˆÑ’ãù‹*zoòST¯dV•Ö]ºàcÿ_e»B4§;‰K×®ËΡfâˆJ°C )üü,®'G1G4+Q$M sD“R ͇o…¯{KwùĞm;‹œDé·»|hŠZäa⼉Z —z IÌåX„ø‡aî€å023Ď3›‘”öXòk4Şkf¢ÅVù®¿x«ßH£z-£Jù6fd±9¦Ş,Á"‡,ɵNŠÅÛÉèacŽ‘é?RAcv!¹±N0›} :†â¨[¼åBŽz6õuQ*+ı µÅÛ^d­¾’m¦àXœüӑ…æ§ôé› é{d×o«™#ÎM°ÒKǍ»[¨ Yû›7\k‡Kıëæâİ?R¼9ÍÅÅÅ066†÷?ş £ékşhŒóLq~ãe òê.èn ÷wM½†ƒ¥šwDQ’WŠY}RCÃ/ò;Çnİ^~îAn {Í[~ñöEeN…}_ Íbù'”ØZ'²ß}}•ºBQ³E éÈ@óDšiw‘¹ÖúÊĞh ‹Âü¼b°U]!òsY&Á š¤Žž8ş°‘ì÷ a·¾}ûa’‡âêpU]¡äŠv,46úéøãŽ<4‰ùé°ùv:š*CDž )än:¸®š÷˜®bé;Chş8x×ßÒjhê0ª`†Íö3›œ&½Î†@3vÔpšïفÙW¶Jv…j ùŽ…Æ­×$T*ß·Yš% 4Æ¡geÛÍQ‰5Ğ8ulÃ@³¢ü š «ù8¾|95,ºººì‘”äüŞ9¾R¶ëD¢4:̑ìß­†„ C6UG3êÂòÀ²w ҞÒ]ñ,wğ¨öcüb°²o‡X"#én/BÂÁžb]'’Øsgà·`¾°<`¶šIuÔ]+ć¨¹r)ï›1•-«‚†…%Ž~­ )Bseh~1X eæ4/QÍÏÁÂÀ‚ªšUïR]'U‘‚F`á¢uÀpáC“óD-XâòRÙvs]`† 9æΝÈ:Ã" šaÉjÁâĞÛݳ`†M‹)ۑï;›…îbXª`Qš_Íÿ³w&àQiÿç`rA 9 $áRÖÑ "‡.á’Eı¼ÖÑEAıÖİEEEù”Ã[DåVÄO”C‘„@€@$侶ŞÆ†Ng2]=“™ôÌÔïyê!ÎP™ã×UïûVÕÇÁ‰6‹ER4ññ]l‹[Dóݛе¼KˆEÆe##‹†İbQÄXx²NÄÅ:špÓ؛Q£±oŠc¡M 4‡$tƨ,„ÿ\ËÙ¡ˆ^½qÇÊÕğkßAŠÑœ[uŸÅ¬A¢É_˜¬ÙBcIÎÏÇñ´ šÇ­È¢ñf¢úĞ<üĞ©‡Åë•1–ϪN[Ì:ÉÈ¢9j4Ö­YeqJ­Œ±PŒfÔû³5— (EC«·c8DC•Á®†Ë †½b ¢žn_Ô(xk)ëdŽsçÎáÃå˚:xKÁ`y Â,&šo8Dóep7`ñWUx¼‰h”b‘ñé=Z WøÅ«§kŠÆ悷mCC/ƒ—NÖM-Mğsc2Mžј Ş6—uj¶Ÿ^^˜0e*û]뚈Æ\ğ–‚Áz– hbuˆÆÕpkÁ´„XÔÈ¢9Î>şè,)+”2i2<<µ— h®N„ÛwXŒŒ,š­§÷³©Ó#EC«êKžê6r!ÜZ0Ĭ“¥¶àçUMDcXV®\½{.môT]]ƒ¡ÃGò‹ÆB։0—Ššq &úøp‹ÆR։ÄR¸d‚{úŽÑ|WÃí#£ͼŸŞ×,SbN,jlgæ‹Y¡úª*›Dó¿Ñ^6‹E:½½ ­¢‘XÔH¢¹í „ŞmhJÚ¶m"%ô:é͎Û¥Æ+šäØK¢ÍDóâÈn)!²hxà‹šdv·}æÙçpìX*n¢£¹¬[7¬wêy·¦ì–€Ç%ÂØAs­êæßÏ@n†vœ‚PÆXxc4KgaùFíCÚd® o¯ÿçóò¤%gO¤Y¼>0>ãï¹ ç8 ä:ÓùÙ3’¦@¼1kDCÁ`wGÆ ¬ËõÆaĈK=%$$â×½û›Mò•W"şÀ~4ìÙİlM‡sY!y­“9ѐXŸœ‹ˆŒæMSb.x« ^6ä=,/‹àª~&(+ôlߨ‹{ú· Û67+šž=±ôÄIœÛÏwÔ­¹¬Ğ˜±c¥öé† Øºu‹æc\Í&šñÚ¢qw„`tĞbQ£ eºÇÅ¢ëÁ’XxVT™‹å¢J͞‚óX|êit>ó#Wÿy²BE³Š×܏¥ÉK°¼<Òj±¨Q‹¦ÁdÂÒS§l‹š±ãÆI[4Û·KMˆÆ2B0: ¹{{³òFK,jêNžÀ˜²RÔíİÃ%– ø®X™ŸÚŒ ÉÊBw ig³¢s¶ßšœßùúÓ&s­Æ–Rfz„ã^ŽŸyë?–ôıà<¾yLÛ<ôã$˜²/z¯|,oҔ–•‰·srPRRÂõøñejƒŠ‚BÔĞ9ÚY!=¢¡÷Ctÿ¢KwDF'ƒ]'5:™ÎeV£W,z× ÉbQîü?rØP‡„`ÅêµèŞ£g£ëÊ Q¸$…‰å0×ã+ł?b¥‹åHí᪸;!´ÉÏ,bÿ¶$•ï¤HB ê/R}frŸL€)ú ݵ*Ñìcҝ6e’n±”dfBş‰eS'£¯¦¾³ñ×jW![ ‰…F-WõïÏÕwFÆJÔ¢i ±(),(h$š¤ØpbñÇÜä5Ørş’XÔ,<˜-µYL4w1ÑèËh&–‡bQ£ͺߏëK—ğpÜäcj$%5•6‰fÛ¶­B,:‚±Y4¼èKDÏ^¸cÕdäåáÔñš×Ë¢‰‹Š‰AĞZŞéámB‡©ïÀ;éøîdӈóڕÁ ˜d¨ñ2&&Ï÷FÅhş8ÂŲhB‚àİ`VJ":wƚÖ#ˆ‰ƒb4ZØ">„`„µb‘ƒ· ìÏ]û\ Ÿ=«±÷lv¾TtI4E×yËbñé~i¥¬“5Èb‘ƒ·¾—“š ÖJo{¦bıh –‰fÂòld6Z‘XV¯[˜Ø؋g)ë¤ÆÑô!cgl‹Ê:Ù"¯ÒŒ&bQ¢Î:Y#µXÔØ*ø¶k"%Zém5B4öCÆΦ§sÉEK,jºvÆ×ÿ‚ªêL[[Š´,ËÉ¢‘b4·FBk MT€‰«/j}›•‹’£õ1˜ö‘?fÜØãüã)º‚ƒ5_¯hj«*QtÆÒéܽÁؙ÷üMjtPüÆgæ6ùw½bQ¯¢ˇÀú 8.ѨƒÁꬡ^+¤9Ü\ÖIš·zæ±?ŸÔŸK4—‚Áş#ëdùh-ÑPVhìsóÑwÊT}¿¨@!¡n±HéæñÍÖ±x²Y4¶ŠE,š™½Âqob˜fºY¿hv3Ñt³Z4'O±Ø!#‹†½u,^¥Ùøêƒw‘îÍ£!ÑÌÛs»ŽğoË@•·O]‰Ù¿žæŠÑ|™–ƒW&C©Æº+™¥[Î`äºm;·Åkf ¡™´¶Œµ¢Ø!ƒ¢W,ê’~: [+<è…eØå×»8û¤.é× 'úiÿø+örŠ¥IVˆıéÛçTî[oÑ쏌ÁĞ/–¦éf%æ²N¶ŠE‰¹¬“ÍbQA’±J41}tçj!šVDÆ`”ïZÉ%-±¨!ÑL]ñ­TyË+–+Jptîtܶr•fVˆDs§O!6=> {9+o;%õB»Ù/crB“KÓ`°½¢©a¢©Üû1üúóù*hy„` FÀ û¥V¶ù5”~õt“¿ –·™X†s?¦Ş’~Ë/3'a[İ…°VÖIïZ!Y,YUu(eM+ë¤FK4” 7_ˆÅÁµh!–>L,;bQ"gBB:båÚuHLên³XÔØ*f!ƒ!cpdÑèA÷êæ˜ ÜX[S¦¢ŞŒ\”œÅğ¡ƒuõ‡b,+֮ǂà‡lí¬“µ¢!±(Kú¥`pêQLN/‰ÄVÔÁÛWã€Ú`æŽt»ˆF`<„`\€Å‡sğŸ£Ö‹EIBb~Û©G`ʄ«Dc)+äÍşÓWÄ Ñ¸ B0NÎ;Çò¹å¢µQ ÅXŞ]ş¾® A1š÷>XÑlÊYÆÑĞ­·&uÑ^‡$0B0NmüDDÓÜ-zÄBè Ş*‘c4Ê`°%xDCY¡9}"…Xœ!Áœh)5-!!çGÆŐE£½b¡ËÜgæáÿ™­£±V4×@ƍ±F,Êàí #FrƒõŠFàÁ¸!¶ŠE ‰BOÖIˆÆ½‚q3Ş}û?˜ûÄ®kµ!*±F4#®‚ù/.ÄÄÉS¸ú#p>„`܌;ï¾Wjo¾şž¶éZ'BXÔğˆ†‚·Ï<7S§‰’~WGÆM¹oúıRSŠÆ±¨1'!÷CÆ͑ESZZŠví,İj ²hìõøc##°÷‡_ÈÅ=‚vCF Ø !@`7„`İ‚vCF Ø !¥5õèÿùA®kç÷‹Á˜h¾£_ÎÉùÚz\õ™x?X‹Œ@ °B0ÀnÁ\šÎ)®À¹ê:t0y¡G{?x{¶v·Ü!SóSn)fíLG9“Ksx{Içg gT;!ÓòàŽt|—¥}AYmîŞv£¢:àÅ+cĞ3ŒŒÀ)ùõl—\”|™qíÚ S¤-Ó  IDATö·S¯j„`İ‚8%Wv ¦<4*áåæ˜`1zq0B0§…â))qÁR,æ|M]³×š¼ğê€8ô p`ï„ŒÀ©Ú;G÷’¾.¯«GjqåÅ4uR{?øyñ;'°B0—ÁßËSL †Œ@ °B0ÀnÁ»!#ì†K æ÷âJìÌ?3eÕ(ª®EquÔ¤¯)ÙĞüÏ6XúÇ¢¢®[sK°)»§ÎW¡ ªçXßêíø_ë]‹3~Óq±~²V×Ğ€ o¶ñ“WD¡_HËR©ŽeÁ¡³ÏúŸCğb¿h‹??c{:v°×Z‹äğvXhçesöd`îŞL‹×xx@zƒLŞhoò’Z0{nûù£_DŽûµ±kS æhI%ŞIÍÇÆÌs¨µç§³…Xq¢Ïì³ü´õœâ|á`>J/@Iu㺒³•5R»móqD˜poR'¤ÄÙܯ†?»ÆÌë—ëoÒüùªúzi­‘æuuÍ/†l)èÿ¨â¸Žjv²Ê«ı݇f® c²™ß“ºKRrFœJ0ôyùpŞfR©oĞşÀx{z`px &Ä£{?„úhÿºzv´ÓÃ#»Nã‹3ÚU§^ÖwtëØâÿ?» Êñ5“µZ.j2ØÈp%­zóê8ÇtÎ ĞÚÑ®šIôxi%~Î;²J°¯¨ ŞÇy5Xt([jDGß6øWŸÎ޹}‹÷İ^8…`haÛßw¤KÓ-Ú2Ó?ß7C#Ğ3>öUpɅ¦!­%"µ¤‚&´Ÿc¢’İ­Î+Ţùx¨g';÷Ì50±^Ïö~R»;!ôâß™QŒ'÷fX¬F&h¤7“}ˆ«BÛ⍫»¾ĞĞ‚ÉcoöÉ?GNEµæµ^lrûεñ¸ª£ñÊÁÓØ]˨®§f~*áëå)IE MKß;žö&ÿ[R˜#ºè’ŒŠj/5áܾ% û Ë5†bŒ}?=Àn¤íñê€XôÒ: +˜íÎÀÇé…\×viçƒÏ‡%Á¨.Ï.¯ií.Ø̀°¶Ø˦PêQd5“Î[Góàïí…i]CZ©w®pV^×MŠ-Nıé¸ÅM´d~È.FïO`ÕànèİÁϽԇ!3usö”q]KóÒO†&V.„#2Sö&Œ=Ïϱ©ç£»N£T5”§‘ÍK‡³áçíÙ"_w')Ğ›GõĈoŽ €cÊJñȉ›Ža{}nŽ1Öóo8Á<²ë ·\ˆEWÅ §‘õâ:\ŞO^‰9{2Q¦’ İmçÈB€·nŒGwØ ­«úad şêw©\€‡Ç;#¥½‡„'şh(ÁìbbùâL÷õC"ÑW,Áw($Ú\ûùıY¨P áI:O1ùøyya0“‘À6Úxxà…~1ÒvŸ¼ÌÚy[ÙèÇß ›J0Ok)©¹)JÜ)[ƒ ±ÁL. RúT]_RÂ$óv'¥Â>#ܝ *ŽÙßdòmJÓÕ׏äavïp;÷ŒÃ¦Œİ •è˶\ÛIÜ%[‹Ûº†HiU ğÖ¨2OÅÕµxhg:^¿:NªPØÆèè nÁëÒ „`ÔĞy6zK×] šk÷\¿¿EkÁU±l:c߂¬éİäMž(U]§ªÄ¥ßåş_NI¥´XŞš.*”<Ì>OToÓÚF0TA«‡&Ãtİ­™İ+\*Õ_{²°Iu5­cºgÛI,OŽG\[ŸVê¡óCÑÊâåUò—;äU°›• ~ ó)¥Z=ğ,p6Lžž¸¦SËæ븗ö‰>‘(¯mÀçgŠš”¾Sõéí[NHu.¶Ï‘PvH`Œ‚a`’Öñ.ZÌ®p¾'[‹€6žxm@\kwÃ*æ÷b’©Ã÷fÎ*Êg ªÈ^?4Á>®5­u™åÚÕìJâÚj/u† A8oÍ-庖*HUಠ֟g .ğJÿXÜóóIl3ó’dş²)Ÿ]Ÿ„vmŒ‘BuÒ˪¹ªzeâÛùfJj(ÁÜÑ-”[0ĆÓEB0cÉÀ.˜Æ¦D¿mºG ­óıQ|=¼;|Dq$7â[2#3­kë-˜Uc(ÁPΟRrŸsÛ­8q·wëˆèc x?9ؔèPQÓE{$*ÿ~D|!°! #X(KÇË!Òş1FÁP‚!ş¿_4RK*‘Ê™¶¦C·ÖM°s¯zY;¸ÆıŠcÅMk›H2þ>‚M#»·BϜ‹vœ2»—9h- „áC|„1å§ã\Ë֏2û>Ÿ\oìîȆ¡‰¸ñ»£H/mºÏ[nE5†nü³zG´BϜƒÛ¥©&ߺ<ª ûò†$Ã,1¤`Z¶şö±|,<˜­y-UøüV°Ÿéª3İ-°/_ KÂ06%Ê*kšÉa#™Å‡sZ¡WÆ&¿êÂ>Hٜ™£ŞAşXÃFŒFÄ°‚!hׯۺvĽ?Ÿ”6رm!0†İ-/cOö[l˜HG‡w/ ünxwi´’c¦´ ӌxÜÚpŠ¦ü›sJ¸®÷ğğ62açŠm[ w~ü͹"ş•ÌŽ‚6áYvm¼´/m˜½êDÅë•cà‡¤'ÿÖøܛ†P™ãÎİü©¼~;)¥ë] Úz`“L®Žú%ª^uu*ë°æTÊ᪘œêÅæü))±Æ æ*).¾´=,}òŽÈßdfd´F¸ ™åœ>‘R£È:-²[y²@ª‡1U”~˜vVj2$*ô ÷5¡“_tdâQgK«ëZ¾B˜jşŞ3/qLîÜz‚õÉ}‚ı¥ìXKΩ{´÷“6@o-Ö IÀì÷KãXÔJGyLlžZÃúӅØSh>fRYۀ¬ŠjiwC’ls[“6½wiCñG{w6|±bæ™K!Á<ËÚ?é›Ó§Ó[©Kú éÏc—EH ¡å·YÅø‘ -·æž—V󚃤C;„Q;¤½w‹B{֎‹ Âll.}«„–AЦ[z6Şâaxd‡VL“Æg×'bÙñ³x“İ Jšy(`Iç/õu®í¶ç—ZK@7@Úowr—$:W\QéïS™9q‘ῳ¯{ĞpæÓ±ø•×[¯wV@Ó(Ú†gºoĞ!l-pNNÎØ ªµVŒ£ MÚCÅş§ö~^–GC´ñôğvÒá`JhyQKîH''Pۜ[Šu§Špê|%hàØ«ƒîLE÷öü«¯ç÷A%Çh@ëwoŽ¶lù›Şµ4´™T{l£e}låÁé÷)¿=,BşÂIŸ|ü1şùï'暻ÄÓËÄF@A0Æ0Óß@o²Žtn”o–ƒ:µ“š-\˜.Ø÷µì,ir‘›“ƒO7|¢ü«[$Á°QÌ6Šy•}9ƒ¾¿îÚ«q85­º(œ•!ɕ߾¼’zqŒÏ¾y€I¦'ûrhyYúôL¾ÃGŞI@à|\şßiª1|û[Ü,Oò@ ”A  3°Ù dº}üø‘AYNšáô…K BB£÷İŒ‚Q0 0Á»woL ôşş…ß2±XŽxÂ8£”@Iw`!S dö€4éj3$$¥044·ĞÉÉ£`Œ‚¡jk̛ƒ,T,?ú‘°NƒõBÇd@Û8yA†,Z0aÉòU V66´sñ(£`ЃcGŽ0DG„"Ÿ^:cEXn`l:Ã9Ï UÌ,h<€ô¶ÿş1F…‡00111Lš:ƒÁÇϏ&Ž£` N°eÓ&†¼ì †ˆe ÆXVìÂ¥‡àB æ@Š ZĞlΒ“™ÆÂÊ** +×n`<܌‚Q0 ¨޼yÃäÏpï.ʬ2h…¤/´lÀ ˆ^)5ŒXĞ€VJbÓ»wî0˜èë€åùùò ’SÓIòÀ(£`p¹³g2LêïcMô Ó@l‹­+„ ¼ j¸ˆ ,l@k¹7±3hƒSsC=À¤¤$ƒ¹¥%CHXƒ­©V‚Q0 hŽ>Ä°fÕ †ǎ3¼xóX”=@Ì÷dí[¡h›1ÔRXà2@ö6…±ğóçÏÁ+ƒAxŒ‚Q0èhgğ ®æmª­@Õs  ŽÊ‚b,|@§sÛ±%K1¨0]Y7º{ŒÚĞ Cf@ùó⃠}ˆ´¶ŽİÊc»v–IEND®B`‚p$$If–Vÿ!vh#vP #vk#v× :V –F”˜ö’)6ö5ÖP 5Ök5Ö× 4Ö4Ö FaöVÿ$$If–P!vh#v‹ #vY #vÅ :V –F” Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿö©&6ö,Ö5Ö‹ 5ÖY 5ÖÅ 9Ö/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö 4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿytnT£Œ$$If–P!v h#v‹ #vƒ#vĞ#v4#vÒ#v1#vŽ#v4#v Ò:V –F4” Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö©&6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö‹ 5Öƒ5ÖĞ5Ö45ÖĞ5Ö15ÖŽ5Ö45Ö Ğ9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytnT£‹kd‰$$If–F4”ÖÊ • èî­!á#³&€F‹ ÿÿÿÿÿÿÿÿàfƒÿÿÿÿàfĞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿàf1ÿÿÿÿàfŽÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö©&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytnT£æ$$If–P!v h#v‹ #vƒ#vĞ#v4#vÒ#v1#vŽ#v4#v Ò:V –F4” Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿö©&6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö‹ 5Öƒ5ÖĞ5Ö45ÖĞ5Ö15ÖŽ5Ö45Ö Ğ9Ö9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿytnT£‹kd¤”$$If–F4”ÖÊ • èî­!á#³&€F‹ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Fƒÿÿÿÿ FĞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ F1ÿÿÿÿ FŽÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿö©&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿytnT£Ÿ$$If–P!v h#v‹ #vƒ#vĞ#v4#vÒ#v1#vŽ#v4#v Ò:V –F”n Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö©&6,Ö 5Ö‹ 5Öƒ5ÖĞ5Ö45ÖĞ5Ö15ÖŽ5Ö45Ö Ğ9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytnT£ˆkdš$$If–F”nÖÊ • èî­!á#³&€F‹ €fƒÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿ€f1ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fŽÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö©&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytnT£é$$If–P!v h#v‹ #vƒ#vĞ#v4#vÒ#v1#vŽ#v4#v Ò:V –F”n Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö©&6,Ö 5Ö‹ 5Öƒ5ÖĞ5Ö45ÖĞ5Ö15ÖŽ5Ö45Ö Ğ9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytnT£ˆkdDŸ$$If–F”nÖÊ • èî­!á#³&€F‹ ÿÿÿÿ€fƒÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€f1ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fŽÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö©&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytnT£é$$If–P!v h#v‹ #vƒ#vĞ#v4#vÒ#v1#vŽ#v4#v Ò:V –F”n Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö©&6,Ö 5Ö‹ 5Öƒ5ÖĞ5Ö45ÖĞ5Ö15ÖŽ5Ö45Ö Ğ9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytnT£ˆkd¹£$$If–F”nÖÊ • èî­!á#³&€F‹ ÿÿÿÿ€fƒÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€f1ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fŽÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö©&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytnT£é$$If–P!v h#v‹ #vƒ#vĞ#v4#vÒ#v1#vŽ#v4#v Ò:V –F”n Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö©&6,Ö 5Ö‹ 5Öƒ5ÖĞ5Ö45ÖĞ5Ö15ÖŽ5Ö45Ö Ğ9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytnT£ˆkd.¨$$If–F”nÖÊ • èî­!á#³&€F‹ ÿÿÿÿ€fƒÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€f1ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fŽÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö©&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytnT£Û$$If–P!v h#v‹ #vƒ#vĞ#v4#vÒ#v1#vŽ#v4#v Ò:V –F”n Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö©&6,Ö 5Ö‹ 5Öƒ5ÖĞ5Ö45ÖĞ5Ö15ÖŽ5Ö45Ö Ğ9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytnT£ˆkd£¬$$If–F”nÖÊ • èî­!á#³&€F‹ ÿÿÿÿ€fƒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fŽÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö©&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytnT£÷$$If–P!v h#v‹ #vƒ#vĞ#v4#vÒ#v1#vŽ#v4#v Ò:V –F”ü Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö©&6,Ö 5Ö‹ 5Öƒ5ÖĞ5Ö45ÖĞ5Ö15ÖŽ5Ö45Ö Ğ9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytnT£ˆkd ±$$If–F”üÖÊ • èî­!á#³&€f‹ ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fƒ€fĞÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿ€f1ÿÿÿÿ€fŽÿÿÿÿ€f4ÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö©&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytnT£$$If–P!vh#v #vm #vİ :V –F”ö Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿöO'6ö,Ö5Ö 5Öm 5Öİ 9Ö/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö 4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿyt4g,¨$$If–P!v h#v #vt#vÈ#vš#v—#v#v€#v£#v  :V –F4”ö Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöO'6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö 5Öt5ÖÈ5Öš5Ö–5Ö5Ö€5Ö£5Ö ž9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿyt4g,‹kd¥¶$$If–F4”öÖÊ ƒKå|–"¹$Y'€F ÿÿÿÿÿÿÿÿàftÿÿÿÿàfÈÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿàfÿÿÿÿàf€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f£ÿÿÿÿ€fžÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöO'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿyt4g,®$$If–P!v h#v #vt#vÈ#vš#v—#v#v€#v£#v  :V –F4”ö Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿöO'6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö 5Öt5ÖÈ5Öš5Ö–5Ö5Ö€5Ö£5Ö ž9Ö9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿyt4g,‹kdÜ»$$If–F4”öÖÊ ƒKå|–"¹$Y'€F ÿÿÿÿÿÿÿÿ Ftÿÿÿÿ FÈÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ Fÿÿÿÿ F€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f£ÿÿÿÿ€fžÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿöO'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿyt4g,u$$If–P!v h#v #vt#vÈ#vš#v—#v#v€#v£#v  :V –F”o Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöO'6,Ö 5Ö 5Öt5ÖÈ5Öš5Ö–5Ö5Ö€5Ö£5Ö ž9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿyt4g,ˆkdÁ$$If–F”oÖÊ ƒKå|–"¹$Y'€f €ftÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÈÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f£ÿÿÿÿ€fžÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöO'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿyt4g,u$$If–P!v h#v #vt#vÈ#vš#v—#v#v€#v£#v  :V –F”o Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöO'6,Ö 5Ö 5Öt5ÖÈ5Öš5Ö–5Ö5Ö€5Ö£5Ö ž9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿyt4g,ˆkdÆ$$If–F”oÖÊ ƒKå|–"¹$Y'€F ÿÿÿÿ€ftÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÈÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f£ÿÿÿÿ€fžÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöO'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿyt4g,ƒ$$If–P!v h#v #vt#vÈ#vš#v—#v#v€#v£#v  :V –F”o Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöO'6,Ö 5Ö 5Öt5ÖÈ5Öš5Ö–5Ö5Ö€5Ö£5Ö ž9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿyt4g,ˆkdË$$If–F”oÖÊ ƒKå|–"¹$Y'€f ÿÿÿÿ€ftÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÈÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f£ÿÿÿÿ€fžÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöO'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿyt4g,g$$If–P!v h#v #vt#vÈ#vš#v—#v#v€#v£#v  :V –F”È Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöO'6,Ö 5Ö 5Öt5ÖÈ5Öš5Ö–5Ö5Ö€5Ö£5Ö ž9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿyt4g,ˆkd*Ğ$$If–F”ÈÖÊ ƒKå|–"¹$Y'€f ÿÿÿÿ€ftÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÈÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿ€f£ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fžÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöO'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿyt4g,$$If–P!vh#v #vŠ #v:V –F”Ú Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿö$'6ö,Ö5Ö 5ÖŠ 5ց9Ö/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö 4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿytf\À¶$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F4”Ï Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö$'6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytf\À‹kd5Ö$$If–F4”ÏÖÊ # ş ,–­GF!$.'€F ÿÿÿÿÿÿÿÿàfÛÿÿÿÿàf.ÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿàfšÿÿÿÿàfÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytf\À®$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F4”Ä Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿö$'6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿytf\À‹kdzÛ$$If–F4”ÄÖÊ # ş ,–­GF!$.'€F ÿÿÿÿ FÛÿÿÿÿ F.ÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Fšÿÿÿÿ Fÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿytf\À/$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\Àˆkd·à$$If–F”ÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f €fÛÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\À/$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\Àˆkdrå$$If–F”ÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f ÿÿÿÿ€fÛÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\À/$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\Àˆkd-ê$$If–F”ÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f ÿÿÿÿ€fÛÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\À/$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\Àˆkdèî$$If–F”ÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f ÿÿÿÿ€fÛÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\À/$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\Àˆkd£ó$$If–F”ÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f ÿÿÿÿ€fÛÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\À/$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\Àˆkd^ø$$If–F”ÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f ÿÿÿÿ€fÛÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\À/$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\Àˆkdı$$If–F”ÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f ÿÿÿÿ€fÛÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\À/$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\ÀˆkdÔ$$If–F”ÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f ÿÿÿÿ€fÛÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\À/$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\Àˆkd$$If–F”ÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f ÿÿÿÿ€fÛÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\À/$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\ÀˆkdJ $$If–F”ÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f ÿÿÿÿ€fÛÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\Àƒ$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\Àˆkd$$If–F”ÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÛÿÿÿÿÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytf\À=$$If–P!v h#v #vÛ#v.#vj#v#vš#vÿ#vĞ#v :V –F”l Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö$'6,Ö 5Ö 5ÖÛ5Ö.5Öj5Ö5Öš5Öÿ5ÖĞ5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytf\Àˆkd$$If–F”lÖÊ # ş ,–­GF!$.'€f €fÛÿÿÿÿÿÿÿÿ€f.ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fjÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fšÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿ€fĞÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö$'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytf\ÀŒ(Dd &—èè !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklşÿÿÿnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùÚıÿÿÿıÿÿÿışÿÿÿ×Root Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀF 0äıgÑÿÀData ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿmréWordDocument ÿÿÿÿÿÿÿÿ{ØObjectPoolÿÿÿÿ€(¹ıgÑ 0äıgÑ_1507961533ÿÿÿÿÿÿÿÿ!ÀF€(¹ıgÑ€(¹ıgÑOle ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:CompObjÿÿÿÿdObjInfoÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿ şÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*ÀF! _1507961163şÿ ÿÿÿÿ!ÀFMicrosoft Excel GrafiğiBiff8Excel.Chart.8ô9²q şÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0ì PXx¨ À Ì ØäæDOVIZ CINSLERINE GOREGULDEN SENSOZMustafa ÖnküMicrosoft Excel@›k¦üĞ@ıÿÿÿBıÿÿÿıÿÿÿıÿÿÿ   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€Workbook ÿÿÿÿãSummaryInformation(ÿÿÿÿ ÿÿÿÿDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Ü1TableÿÿÿÿD s‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüışÿ   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖşÿÿÿØCıÿÿÿÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüışÿ T8ÍÁÀá°Áâ\p Mustafa Önkü B°aÀ= œŞ,ǯ¼=%;9Û@"·Ú1Èÿ¢5Arial1ܐ¢5Calibri1ܐ¢5Calibri1ܐ¢5Calibri1Èÿ¢5Arial1 ÿ¢5Arial1´ÿ¼¢5Arial1"Èÿ¼¢5 Arial Tur1"ğÿ¼¢5 Arial Tur1"Üÿ¼¢5 Arial Tur1"Üÿ¼¢5 Arial Tur1"Èÿ¢5 Arial Tur1"Èÿ¢5 Arial Tur1"Üÿ¢5 Arial Tur1"Èÿ¼¢5 Arial Tur1"Èÿ¼¢5 Arial Tur1"È ¼¢5 Arial Tur1 ÿ¼¢5Arial1"ğÿ¢5 Arial Tur1" ÿ¢5 Arial Tur1È ¢5Arial1Èÿ¼¢5Arial1Ȑ¢5Arial1"ğÿ¼¢5 Arial Tur1Èÿ¢5Arial1ܐ¢5Calibri1Ü ¢5Calibri1ܐ¢5Calibri1h8¼¢5Cambria1ܐ¢5Calibri1Ü4¢5Calibri1,8¼¢5Calibri18¼¢5Calibri1Ü8¼¢5Calibri1Ü4¼¢5Calibri1Ü ¼¢5Calibri1Ü?¼¢5Calibri1Ü>¢5Calibri1ܐ¢5Calibri1,>¼¢5Calibri1>¼¢5Calibri1Ü>¼¢5Calibri1Ü<¢5Calibri1h>¼¢5Cambria1ܼ¢5Calibri1Ü ¢5Calibri1"´ÿ¼¢5 Arial Tur1´¢5Arial1Èÿ¢5Arial1" ÿ¼¢5 Arial Tur1" ÿ¼¢5 Arial Tur1 ¼¢5Arial1´¼¢5Arial1 ¢5Arial1È ¢5Arial1" ÿ¼¢5 Arial Tur1Èÿ¢5Arial1 ÿ¼¢5Arial1" ¼¢5 Arial tur1"´ÿ¼¢5 Arial Tur1" ÿ¼¢5 Arial Tur1Èÿ¢5Arial1È ¢5Arial1È?¼¢5Tahoma1È8¼¢5Arial1Ȑ5serif1ȼ¢5Arial1È ¢5Arial1 ?¼¢5Tahoma1 8¼¢5Arial1 5serif1Èÿ¢5Arial1 ¢5Arial1"´ ¼5 Arial Tur1È ¼¢5Arial1h ¼¢5Arial1ܐ¢5Calibri1Ü ¢5Calibri1ܐ¢Calibri1*h6¢£ Calibri Light1Ü4¢£Calibri1,6¼¢£Calibri16¼¢£Calibri1Ü6¼¢£Calibri1Ü?¼¢Calibri1Ü>¢£Calibri1Ü4¼¢£Calibri1Ü ¼¢£Calibri1ܐ¢£Calibri1ܐ¢£Calibri1Ü<¢£Calibri1ܼ¢£Calibri1Ü ¢£Calibri1"  ¢£ Arial Tur1 ¢£Calibri1 ¼¢£Calibri1´ ¼¢£Arial1"È ¼£ Arial Tur3#,##0\ "º ";\-#,##0\ "º "=#,##0\ "º ";[Red]\-#,##0\ "º "?#,##0.00\ "º ";\-#,##0.00\ "º "I"#,##0.00\ "º ";[Red]\-#,##0.00\ "º "q*6_-* #,##0\ "º "_-;\-* #,##0\ "º "_-;_-* "-"\ "º "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _º _-;\-* #,##0\ _º _-;_-* "-"\ _º _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ "º "_-;\-* #,##0.00\ "º "_-;_-* "-"??\ "º "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _º _-;\-* #,##0.00\ _º _-;_-* "-"??\ _º _-;_-@_- ¤#,##0.0L¥G_-* #,##0.00\ _Y_T_L_-;\-* #,##0.00\ _Y_T_L_-;_-* "-"??\ _Y_T_L_-;_-@_-¦ [$-41F]0.00àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À à À àõÿ ´Ÿ àMõÿ ´› àõÿ ´¯ àõÿ ´­ àMõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´ª àMõÿ ´² àõÿ ´š àõÿ ´® àMõÿ ´š àõÿ ´¯ àõÿ ´› àMõÿ ´² àõÿ ´› àõÿ ´¯ àMõÿ ´ª àõÿ ´š àõÿ ´¬ àMõÿ ´¬ àõÿ ´– àõÿ ´ àMõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´‹ àMõÿ ´± àõÿ ´« àõÿ ´® àMõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´¬ àMõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´³ àMõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´ž àNõÿ ´¬ àõÿ ´± àõÿ ´ àNõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´‹ àNõÿ ´± àõÿ ´« àõÿ ´¤ àNõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´± àNõÿ ´¶ àõÿ ´± àõÿ ´´ àNõÿ ´¹ àõÿ ´ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ôÀ àOõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àPõÿ ôÀ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ Ô`@ @À àQõÿ Ô`@ @À àõÿ Ô`@ @À à õÿ ÔP@ @À àRõÿ ÔP@ @À à!õÿ ÔP@ @ À àSõÿ ÔP@ @À à"õÿ Ô @ @À àTõÿ Ô @ @À à"õÿ ôÀ àTõÿ ôÀ àH)õÿ øÀ à#õÿ ”— — ‰ à#õÿ ”— — ‰ à#õÿ ”— — ‰ à#õÿ ”— — ‰ à#õÿ ”— — ‰ à$õÿ ”ff¿¿· à$õÿ ”ff¿¿· à$õÿ ”ff¿¿· à$õÿ ”ff¿¿· à$õÿ ”ff¿¿· à¥õÿ øÀ àõÿ À à¥õÿ øÀ à%õÿ ”¿¿– àUõÿ ”¿¿² à%õÿ ”¿¿‰ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ à&õÿ ”— — ¯ àVõÿ ”— — ¯ à&õÿ ”— — « à'õÿ ´ª à'õÿ ´ª à'õÿ ´ª à'õÿ ´ª à'õÿ ´ª à(õÿ ÔP@ ÀÀ à)õÿ ÔP@ @ À à*õÿ Ô @ ÀÀ à*õÿ ôÀ à#õÿ ”— — – àWõÿ ”— — ² à#õÿ ”— — ‰ àõÿ ôÀ à7õÿ ôÀ à?õÿ ôÀ àDõÿ ôÀ à&õÿ ”— — « à&õÿ ”— — « à&õÿ ”— — « à&õÿ ”— — « à&õÿ ”— — « à$õÿ ”ff¿¿· àXõÿ ”ff¿¿· à$õÿ ”ff¿¿· à'õÿ ´ª àYõÿ ´ª à'õÿ ´ª àõÿ ´­ àZõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ Ô`@ @À àõÿ Ô`@ @À àõÿ Ô`@ @À àõÿ Ô`@ @À àõÿ Ô`@ @À à+õÿ ´« à+õÿ ´« à+õÿ ´« à+õÿ ´« à+õÿ ´« à1õÿÀ àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àMõÿ À àMõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿÀ à9õÿÀ à>õÿÀ àõÿÀ à1õÿÀ à õÿ À àõÿ œ š àMõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àMõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š à+õÿ ´« à[õÿ ´« à+õÿ ´« à%õÿ ”¿¿‰ à%õÿ ”¿¿‰ à%õÿ ”¿¿‰ à%õÿ ”¿¿‰ à%õÿ ”¿¿‰ àH,õÿ øÀ àH*õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à,õÿ ôÀ à-õÿ Ôa@ >À à\õÿ Ôa@ >À à-õÿ Ôa@ ±À à-õÿ Ôa@ ±À à-õÿ Ôa@ ±À à-õÿ Ôa@ ±À à-õÿ Ôa@ ±À à-õÿ Ôa@ ±À à.õÿ ôÀ à]õÿ ôÀ à.õÿ ôÀ àH+õÿ øÀ àõÿ ´¾ àNõÿ ´¾ àõÿ ´± àõÿ ´Š àNõÿ ´µ àõÿ ´Š àõÿ ´¹ àNõÿ ´· àõÿ ´¹ àõÿ ´¤ àNõÿ ´´ àõÿ ´¶ àõÿ ´± àNõÿ ´¾ àõÿ ´± àõÿ ´µ àNõÿ ´¹ àõÿ ´µ à.õÿ ôÀ à.õÿ ôÀ à.õÿ ôÀ à.õÿ ôÀ à.õÿ ôÀ àH õÿ øÀ à À à"À à¤"À à À à À à (À à¤"<À à ¤"<À àÀ à À à (À à "À à#À à !8À à#<À à (À à#<À à hÀ à lÀ à lÀ à xÀ à `À à¤"|À à"xÀ à ¤"|À à "xÀ à#À à "À à À à <@ @ À à <@ @ À à <!@ @ À à <@ @ À à|@ @ ) à|@ @ / àáü@ @ à| @ @ + à| @ @ + à| !@ @ + à8@ @ À à h@ @ ) à"x@ @ ) à"x@ @ / à"x!@ @ ) à h@ @ ) àx!@ @ ) à2x"@ @ + à2x"@ @ + à2x"!@ @ + à3x"@ @ + à3x"@ @ + à3x"!@ @ + àü àÀ àÑ8À à0Ñü à0ü à5Ñü à H à4Qü""±± à4Qü"1 ± à4ü"  à4ü""  àÀ àx@ @ 1 àx!@ @ 1 à\, àx"@ @ ( àx"@ @ ( àx@ @ ( àx!@ @ ( à6ü""±± à6ü"1 ± àüÀ àüÀ àXÀ àx"@ @ 3 àx"@ @ 3 àx"@ @ 3 àx"@ @ àÀ àx @ @ àx @ @ , à |@ @ + à |@ @ + à |!@ @ + àx"@ @ 3 àx"@ @ 3 àx @ @ àx"@ @ , àx"@ @ àX, àX( à;ü@ @ + à3x"@ @ + à8¤|""@ @ , à8¤| "@ @ ) à8¤|" @ @ , à8¤| @ @ ) à8x""@ @ , à8x "@ @ ) à8x" @ @ , à8x @ @ ) àx""@ @ , àx"@ @ , àx"@ @ , àx" @ @ , à|"@ @ ) à |!@ @ + à |!@ @ + à |!!@ @ + à |!"@ @ ) à |@ @ + à8|"@ @ , à8|"@ @ , à8|"@ @ , à8|""@ @ , à<| @ @ ) à<| @ @ ) à<| @ @ ) à<| "@ @ ) àx"@ @ , à=¤|""@ @ , à=¤| "@ @ ) à=¤|" @ @ , à=¤| @ @ ) à=x""@ @ , à=x "@ @ ) à=x" @ @ , à=x @ @ ) à| @ @ ) à | @ @ + à | @ @ + à8|"!@ @ , à8|" @ @ , à<|"@ @ ) à<|"@ @ ) à<| @ @ ) à|"@ @ À à|"@ @ À àx" @ @ , à< @ @ À à< @ @ À à< !@ @ À à |" @ @ ) à/| @ @ ) à/| @ @ ) à/| !@ @ ) à/|" @ @ ) à<"@ @ À à<"@ @ À à<"!@ @ À à\ à\4 à| "@ @ àx@ @ 3 àx@ @ 3 àx@ @ 3 àx@ @ 3 àx@ @ 3 àx @ @ àX( à^ À à h, àüÀ àXÀ àÀ àx""@ @ àx @ @ , à | @ @ + à<|"@ @ ) à|"@ @ À à8| @ @ , à8| @ @ , à8| @ @ , à | "@ @ ) à|""@ @ ) à<| "@ @ ) à8|""@ @ , àx@ @ àx!@ @ àx@ @ àü1 @ * àü* àü1 @ àü àü""±± àü1 1 àü@ 1 à@ü@ 1 àü@ 1 àü À1 àü1 @ àü à@ü àü À@ àAü1 @ àAü àAü À@ àBü1 @ àBü àBü À@ àAü1 @ àAü àAü1 @ àü 1 À àü @ À àü @ À àü ÀÀ àCü àü* àü àCü àü À@ àü À@ * àCü À@ àü"1 ± àü"±1 àAü""±± àü" ±À àAü"1 ± àü""±± àü"1 ± àü""±± àü"1 ± àAü""±± àCü""±± àCü"1 ± à À àx""@ @ ( à5ü"@ @ à5ü!"@ @ à5ü"@ @ à5ü"@ @ à5ü""@ @ à6ü@ @ à6ü!@ @ à6ü@ @ à6ü@ @ à6ü"@ @ à6ü@ @ * à6ü!@ @ * à6ü@ @ * à6ü@ @ * à6ü"@ @ * à6ü@ @ à6ü!@ @ à6ü@ @ à6ü@ @ à6ü"@ @ à6ü@ @ * à6ü!@ @ * à6ü@ @ * à6ü"@ @ * à6ü@ @ à6ü!@ @ à6ü@ @ à6ü"@ @ à5ü"@ @ ( à5ü!"@ @ ( à5ü"@ @ ( à5ü""@ @ ( àÀ àx""@ @ àx""@ @ à|@ @ + à|@ @ + à|@ @ + à| "@ @ à4|"@ @ à4|!"@ @ à4 |"@ @ à4ü"@ @ à4ü!"@ @ à4¦ü"@ @ à4ü""@ @ à4|!@ @ à4 |@ @ à4|!@ @ à4 |@ @ à4|!@ @ à4 |@ @ à4ü"@ @ à4|"@ @ à4|!"@ @ à4ü"@ @ à4ü!"@ @ à4|!@ @ À à6ü@ @ À à4 |@ @ À à4|!@ @ À à6ü@ @ À à4 |@ @ À à4|!@ @ À à6ü@ @ À à4 |@ @ À à6|@ @ À à6|@ @ À à6|@ @ À à4ü!@ @ À à4ü!@ @ À à4ü!@ @ À à4ü@ @ À à4ü@ @ À à4ü@ @ À à4ü"@ @ À à4ü"@ @ À à4ü"@ @ À àx"@ @ 4 à4|"@ @ 4 à6|@ @ à4|!"@ @ 4 à4 |"@ @ 4 à|""@ @ 4 à|"@ @ à|"@ @ à|"@ @ àx"@ @ à4|"@ @ 1 à4|!"@ @ 1 à|""@ @ à6|@ @ à6|@ @ à4|"@ @ à6|@ @ À à6|@ @ À à6|@ @ À à4|"@ @ à|""@ @ à|"@ @ + à|"@ @ + à|"@ @ + à|""@ @ à4 |"@ @ , à4ü"@ @ à4ü""@ @ à6ü1 @ * à6ü* à6ü1 @ à6ü àAü À@ àü @ À à6ü* à6ü à6ü1 1 à6ü@ 1 àEü@ 1 à6ü@ 1 à6ü À1 à À à6ü1 @ à6ü àEü à6ü À@ à6ü À@ àFü1 @ àFü àFü À@ àGü1 @ àGü àGü À@ à6ü À@ àFü1 @ àFü àFü àFü À@ àFü1 @ à6ü 1 À à6ü @ À à6ü @ À à6ü @ À à6ü ÀÀ à6ü* à6ü à6ü À@ * à6ü À@ à6Aü1 1 à6Aü@ 1 àEAü@ 1 à6Aü@ 1 à_ À à6Aü1 @ à6Aü àEAü à6Aü À@ àFAü1 @ àFAü àGAü1 @ àGAü àFAü1 @ àFAü à6Aü1 @ * à6Aü* à6Aü1 @ à6Aü àFAü1 @ à6Aü 1 À à6Aü @ À à6Aü @ À à_ À à6Aü* à6Aü àEAü@ 1 àEAü àFAü àGAü àFAü à6Aü @ À à6Aü À1 à6Aü À@ àFAü À@ àGAü À@ àFAü À@ à6Aü À@ * à6Aü ÀÀ à4Aü1 @ à4Aü à4Aü à4Aü À@ à` À à4Aü1 @ * à4Aü* à4Aü* à4Aü À@ * à4ü1 @ à4ü à4ü à4ü à4ü À@ à À à4ü1 @ * à4ü* à4ü* à4ü* à4ü À@ * àÀ à À à À àCü""±± àCü"1 ± àCáü@ @ àx@ @ + à"x@ @ ) à"x@ @ / à"x!@ @ ) à| @ @ ) à| @ @ ) à|! @ @ ) àCü@ @ à6ü@ @ àü"@ @ ( àü"@ @ ( àü!"@ @ ( àx"@ @ ( àx"@ @ ( àx "@ @ ( àx"@ @ , àx"@ @ , àx "@ @ , àx@ @ ) àx!@ @ ) àx!@ @ ) àx!!@ @ ) àx"@ @ , àx"@ @ , àx!"@ @ , àx"@ @ ) àx"!@ @ ) àx"@ @ , à "xÀ à "8À à xÀ àx@ @ ) àx!@ @ ) àx"@ @ ) àx" @ @ ) àx @ @ ) àx @ @ ) à"À àü"@ @ àü"@ @ àü "@ @ à:x@ @ à:x@ @ à:x @ @ à:ü @ @ à:ü @ @ à:ü @ @ àx"@ @ àx"@ @ àx" @ @ àx"@ @ , àx"@ @ , àx "@ @ , àü"@ @ , àü"@ @ , àü "@ @ , àx"@ @ àx"@ @ àx "@ @ àx @ @ , àx @ @ , àx @ @ , àx @ @ àx @ @ àx @ @ àx"@ @ 1 àx"@ @ àx"@ @ àx "@ @ ||‹MŠñj}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef "??\ _Y_}A}# #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}& #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}) #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}, #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}/ #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}2 #,##0.00ÌL "??\ _Y_}A}5 #,##0.0023"??\ _Y_}A}8 #,##0.0023"??\ _Y_}A}; #,##0.0023"??\ _Y_}A}> #,##0.0023"??\ _Y_}A}A #,##0.0023"??\ _Y_}A}D #,##0.0023 "??\ _Y_}-}¿ ÿ#,##0.00}-} #,##0.00}A}É ú}ÿ#,##0.00ÿ€ÿ"??\ _Y_}A}Ì #,##0.00"??\ _Y_}A}Î #,##0.00ÿ?"??\ _Y_}A}Ğ #,##0.0023"??\ _Y_}-}Ò #,##0.00}‘}â ???ÿ#,##0.00òòòÿ"??\ _Y_???ÿ-;_-???ÿ?\ _ ???ÿ@_-@ ???ÿ}‘}ê ??vÿ#,##0.00ÿ̙ÿ"??\ _Y_ÿ-;_-ÿ?\ _ ÿ@_-@ ÿ}‘}ö ú}ÿ#,##0.00òòòÿ"??\ _Y_ÿ-;_-ÿ?\ _ ÿ@_-@ ÿ}‘} #,##0.00¥¥¥ÿ"??\ _Y_???ÿ-;_-???ÿ?\ _ ???ÿ@_-@ ???ÿ}A} aÿ#,##0.00ÆïÎÿ"??\ _Y_}A} œÿ#,##0.00ÿÇÎÿ"??\ _Y_}-}$ #,##0.00}-}% #,##0.00}‘}0 #,##0.00ÿÿÌÿ"??\ _Y_²²²ÿ-;_-²²²ÿ?\ _ ²²²ÿ@_-@ ²²²ÿ}x}?ÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}AÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}FÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}‘}H #,##0.00ÿÿÌÿ"??²²²ÿ-; ²²²ÿ?\ ²²²ÿ@_-@ ²²²ÿ}x}RÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}TÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}A}[ œeÿ#,##0.00ÿëœÿ"??}U}j #,##0.00"??-; }-}r ÿÿ#,##0.00}A}v #,##0.00"??}A}y #,##0.00"??}A}| #,##0.00"??}A} #,##0.00"??}A}‚ #,##0.00"??}A}… #,##0.00 "??}(}Ç’ĞPÿ#,##0.00}x}Èÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}Éÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}(}Ğ°ğÿ#,##0.00}(}Ñ°ğÿ#,##0.00}(}Ò°ğÿ#,##0.00}(}Ó°ğÿ#,##0.00}x}Ôÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}Õÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}(}Ü’ĞPÿ#,##0.00}(}Şÿÿÿ#,##0.00}(}ßÌL#,##0.00}(}åÿÿÿ#,##0.00}(}æÌL#,##0.00}(}ç’ĞPÿ#,##0.00}(}è23#,##0.00}(}é°ğÿ#,##0.00}(}%’ĞPÿ#,##0.00}(}&ÿÀÿ#,##0.00}(}'’ĞPÿ#,##0.00}(}-ÿÿÿ#,##0.00}(}.°ğÿ#,##0.00}(}/ ÿÿ#,##0.00}(}023#,##0.00}(}4ÿÿÿ#,##0.00}(}@à#,##0.00}(}Aà#,##0.00}(}Bà#,##0.00}<}Cìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Dìÿìÿ#,##0.00}<}Eÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Fÿÿÿÿ#,##0.00}x}Gÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}P}Hÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}Iÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}Jÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}Kÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}Lÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}Mÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Nÿÿÿÿ#,##0.00}(}Oÿÿÿÿ#,##0.00}<}Pÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Qÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Rÿÿÿÿ#,##0.00}<}Sÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Tÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Uÿÿÿÿ#,##0.00}<}Vÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Wÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Xÿÿÿÿ#,##0.00}<}Yÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P}Zÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}[ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}\ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}]ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}(}^ÿÿÿÿ#,##0.00}(}_ìÿìÿ#,##0.00}(}`ÿÿÿÿ#,##0.00}(}aÿÿÿÿ#,##0.00}<}bÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}cìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}dÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}d}eÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}fÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}x}gÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}hÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}iÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}x}jÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}kÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}x}lÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}mÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}x}nÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}x}oÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}pÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}(}r°ğÿ#,##0.00}(}sÿÿÿ#,##0.00}(}tÿÿÿ#,##0.00}(}uÿÿÿ#,##0.00}(}vÿÿÿ#,##0.00}(}wÿÿÿ#,##0.00}(}xÿÿÿÿ#,##0.00}(}yÿÿÿÿ#,##0.00}(}zÿÿÿÿ#,##0.00}(}{ÿÿÿÿ#,##0.00}(}|ÿÿÿÿ#,##0.00}(}}ìÿìÿ#,##0.00}(}~ìÿìÿ#,##0.00}(}ìÿìÿ#,##0.00}(}€ìÿìÿ#,##0.00}(}ìÿìÿ#,##0.00}(}‚ÿÿÿÿ#,##0.00}(}ƒÿÿÿÿ#,##0.00}(}„ÿÿÿÿ#,##0.00}(}…ÿÿÿÿ#,##0.00}(}†ÿÿÿÿ#,##0.00}(}‡ìÿìÿ#,##0.00}(}ˆìÿìÿ#,##0.00}(}‰ìÿìÿ#,##0.00}(}Šìÿìÿ#,##0.00}(}‹ÿÿÿÿ#,##0.00}(}Œÿÿÿÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}(}Žÿÿÿÿ#,##0.00}(}°ğÿ#,##0.00}(}°ğÿ#,##0.00}(}‘°ğÿ#,##0.00}(}’°ğÿ#,##0.00}(}”’ĞPÿ#,##0.00}(}•à#,##0.00}(}–ÌL#,##0.00}(}—ÌL#,##0.00}(}˜ÌL#,##0.00}(}™à#,##0.00}(}š’ĞPÿ#,##0.00}(}›’ĞPÿ#,##0.00}(}œ’ĞPÿ#,##0.00}(}’ĞPÿ#,##0.00}(}ž’ĞPÿ#,##0.00}(}Ÿ’ĞPÿ#,##0.00}(} ’ĞPÿ#,##0.00}(}§’ĞPÿ#,##0.00}(}¨à#,##0.00}(}©à#,##0.00}(}ªà#,##0.00}(}«à#,##0.00}(}ÁÿÀÿ#,##0.00}(}ÂÿÀÿ#,##0.00}(}ÄÿÀÿ#,##0.00}(}ÅÿÀÿ#,##0.00}(}ÆÿÀÿ#,##0.00}(}Çÿÿÿ#,##0.00}(}Èÿÿÿ#,##0.00}(}Éÿÿÿ#,##0.00}(}Êà#,##0.00}(}Íÿÿÿ#,##0.00}(}Ğ’ĞPÿ#,##0.00}(}Ôà#,##0.00}(}Õ’ĞPÿ#,##0.00}(}ÖÌL#,##0.00}(}×ÌL#,##0.00}(}ØÌL#,##0.00}(}Ùà#,##0.00}(}ÚÌL#,##0.00}(}Ûÿÿÿ#,##0.00}(}Üÿÿÿ#,##0.00}<}İìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Şìÿìÿ#,##0.00}<}ßÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}àÿÿÿÿ#,##0.00}<}áÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}âÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}(}ãìÿìÿ#,##0.00}(}äÿÿÿÿ#,##0.00}P}åÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}æÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}çÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}èÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}éÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ëÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ìÿÿÿÿ#,##0.00}(}íÿÿÿÿ#,##0.00}<}îÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ïÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ğÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ñÿÿÿÿ#,##0.00}<}òÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}óÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ôÿÿÿÿ#,##0.00}<}õÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}öÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}÷ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}øÿÿÿÿ#,##0.00}(}ùÿÿÿÿ#,##0.00}<}úÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ûÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P}üÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ıÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}şÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}(}ìÿìÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<}ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}-} #,##0.00}<} ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(} ÿÿÿÿ#,##0.00}(} ÿÿÿÿ#,##0.00}<} ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<}ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ìÿìÿ#,##0.00}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}-} #,##0.00}(}ìÿìÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}(} ÿÿÿÿ#,##0.00}(}!ÿÿÿÿ#,##0.00}(}"ÿÿÿÿ#,##0.00}(}#ÿÿÿÿ#,##0.00}<}$ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}%ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}&ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}'ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}(ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<})ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}*ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P}+ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<},ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}-ÿÿÿÿ#,##0.00}(}.ÿÿÿÿ#,##0.00}<}/ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}-}0 #,##0.00}<}1ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}2ìÿìÿ#,##0.00}(}3ìÿìÿ#,##0.00}<}4ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}5ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}6ÿÿÿÿ#,##0.00}(}7ÿÿÿÿ#,##0.00}(}8ÿÿÿÿ#,##0.00}<}9ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<};ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}<ìÿìÿ#,##0.00}(}=ìÿìÿ#,##0.00}(}>ìÿìÿ#,##0.00}<}?ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}x}Cÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}Dÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}(}Mÿÿÿÿ#,##0.00}(}Nÿÿÿÿ#,##0.00}(}O°ğÿ#,##0.00}(}P°ğÿ#,##0.00}(}Q°ğÿ#,##0.00}(}R°ğÿ#,##0.00}(}S°ğÿ#,##0.00}(}T°ğÿ#,##0.00}(}lÿÿÿ#,##0.00}(}mÿÿÿ#,##0.00}(}nÿÿÿ#,##0.00}(}oà#,##0.00}(}pà#,##0.00}(}qà#,##0.00}(}rà#,##0.00}(}sà#,##0.00}(}tà#,##0.00}(}uà#,##0.00}(}và#,##0.00}(}wà#,##0.00}(}xÌL#,##0.00}(}yÌL#,##0.00}(}zÌL#,##0.00}(}{ÌL#,##0.00}(}|ÌL#,##0.00}(}}ÌL#,##0.00}(}~ÿÿÿ#,##0.00}(}ÿÿÿ#,##0.00}(}€ÿÿÿ#,##0.00}(}ÌL#,##0.00}(}‚ÌL#,##0.00}(}ƒÌL#,##0.00}(}„’ĞPÿ#,##0.00}(}…’ĞPÿ#,##0.00}(}†’ĞPÿ#,##0.00}(}ˆ’ĞPÿ#,##0.00}(}‰’ĞPÿ#,##0.00}(}Š’ĞPÿ#,##0.00“ %20 - Vurgu1’.’ÿ %20 - Vurgu1“%20 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu1 2 efİë÷ÿ ÿ%“%20 - Vurgu1 2 2“ %20 - Vurgu2’.’"ÿ %20 - Vurgu2“%20 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu2 2 efüäÖÿ ÿ%“%20 - Vurgu2 2 2“ %20 - Vurgu3’.’&ÿ %20 - Vurgu3“%20 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu3 2 efíííÿ ÿ%“%20 - Vurgu3 2 2“ %20 - Vurgu4’.’*ÿ %20 - Vurgu4“%20 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu4 2 efÿòÌÿ ÿ%“%20 - Vurgu4 2 2“ %20 - Vurgu5’.’.ÿ %20 - Vurgu5“%20 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu5 2 efÙáòÿ ÿ%“%20 - Vurgu5 2 2“ %20 - Vurgu6’.’2ÿ %20 - Vurgu6“ %20 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu6 2 efâïÚÿ ÿ%“!%20 - Vurgu6 2 2“" %40 - Vurgu1’.’ÿ %40 - Vurgu1“#%40 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu1 2 ÌL½×îÿ ÿ%“$%40 - Vurgu1 2 2“% %40 - Vurgu2’.’#ÿ %40 - Vurgu2“&%40 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu2 2 ÌLøË­ÿ ÿ%“'%40 - Vurgu2 2 2“( %40 - Vurgu3’.’'ÿ %40 - Vurgu3“)%40 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu3 2 ÌLÛÛÛÿ ÿ%“*%40 - Vurgu3 2 2“+ %40 - Vurgu4’.’+ÿ %40 - Vurgu4“,%40 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu4 2 ÌLÿæ™ÿ ÿ%“-%40 - Vurgu4 2 2“. %40 - Vurgu5’.’/ÿ %40 - Vurgu5“/%40 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu5 2 ÌL´Æçÿ ÿ%“0%40 - Vurgu5 2 2“1 %40 - Vurgu6’.’3ÿ %40 - Vurgu6“2%40 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu6 2 ÌLÆà´ÿ ÿ%“3%40 - Vurgu6 2 2“4 %60 - Vurgu1’.’ ÿ %60 - Vurgu1“5%60 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu1 2 23›Âæÿ ÿÿÿÿ%“6%60 - Vurgu1 2 2“7 %60 - Vurgu2’.’$ÿ %60 - Vurgu2“8%60 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu2 2 23ô°„ÿ ÿÿÿÿ%“9%60 - Vurgu2 2 2“: %60 - Vurgu3’.’(ÿ %60 - Vurgu3“;%60 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu3 2 23ÉÉÉÿ ÿÿÿÿ%“<%60 - Vurgu3 2 2“= %60 - Vurgu4’.’,ÿ %60 - Vurgu4“>%60 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu4 2 23ÿÙfÿ ÿÿÿÿ%“?%60 - Vurgu4 2 2“@ %60 - Vurgu5’.’0ÿ %60 - Vurgu5“A%60 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu5 2 23Ž©Ûÿ ÿÿÿÿ%“B%60 - Vurgu5 2 2“C %60 - Vurgu6’.’4ÿ %60 - Vurgu6“D%60 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu6 2 23©ĞŽÿ ÿÿÿÿ%“E%60 - Vurgu6 2 2“F20% - Accent1 2“G20% - Accent1 2 2“H20% - Accent1 2 2 2“I20% - Accent1 2 3“J20% - Accent1 3“K20% - Accent2 2“L20% - Accent2 2 2“M20% - Accent2 2 2 2“N20% - Accent2 2 3“O20% - Accent2 3“P20% - Accent3 2“Q20% - Accent3 2 2“R20% - Accent3 2 2 2“S20% - Accent3 2 3“T20% - Accent3 3“U20% - Accent4 2“V20% - Accent4 2 2“W20% - Accent4 2 2 2“X20% - Accent4 2 3“Y20% - Accent4 3“Z20% - Accent5 2“[20% - Accent5 2 2“\20% - Accent5 2 2 2“]20% - Accent5 2 3“^20% - Accent5 3“_20% - Accent6 2“`20% - Accent6 2 2“a20% - Accent6 2 2 2“b20% - Accent6 2 3“c20% - Accent6 3“d40% - Accent1 2“e40% - Accent1 2 2“f40% - Accent1 2 2 2“g40% - Accent1 2 3“h40% - Accent1 3“i40% - Accent2 2“j40% - Accent2 2 2“k40% - Accent2 2 2 2“l40% - Accent2 2 3“m40% - Accent2 3“n40% - Accent3 2“o40% - Accent3 2 2“p40% - Accent3 2 2 2“q40% - Accent3 2 3“r40% - Accent3 3“s40% - Accent4 2“t40% - Accent4 2 2“u40% - Accent4 2 2 2“v40% - Accent4 2 3“w40% - Accent4 3“x40% - Accent5 2“y40% - Accent5 2 2“z40% - Accent5 2 2 2“{40% - Accent5 2 3“|40% - Accent5 3“}40% - Accent6 2“~40% - Accent6 2 2“40% - Accent6 2 2 2“€40% - Accent6 2 3“40% - Accent6 3“‚60% - Accent1 2“ƒ60% - Accent1 2 2“„60% - Accent1 2 2 2“…60% - Accent1 2 3“†60% - Accent1 3“‡60% - Accent2 2“ˆ60% - Accent2 2 2“‰60% - Accent2 2 2 2“Š60% - Accent2 2 3“‹60% - Accent2 3“Œ60% - Accent3 2“60% - Accent3 2 2“Ž60% - Accent3 2 2 2“60% - Accent3 2 3“60% - Accent3 3“‘60% - Accent4 2“’60% - Accent4 2 2““60% - Accent4 2 2 2“”60% - Accent4 2 3“•60% - Accent4 3“–60% - Accent5 2“—60% - Accent5 2 2“˜60% - Accent5 2 2 2“™60% - Accent5 2 3“š60% - Accent5 3“›60% - Accent6 2“œ60% - Accent6 2 2“60% - Accent6 2 2 2“ž60% - Accent6 2 3“Ÿ60% - Accent6 3“  Accent1 2“¡ Accent1 2 2“¢ Accent1 2 2 2“£ Accent1 2 3“¤ Accent1 3“¥ Accent2 2“¦ Accent2 2 2“§ Accent2 2 2 2“¨ Accent2 2 3“© Accent2 3“ª Accent3 2“« Accent3 2 2“¬ Accent3 2 2 2“­ Accent3 2 3“® Accent3 3“¯ Accent4 2“° Accent4 2 2“± Accent4 2 2 2“² Accent4 2 3“³ Accent4 3“´ Accent5 2“µ Accent5 2 2“¶ Accent5 2 2 2“· Accent5 2 3“¸ Accent5 3“¹ Accent6 2“º Accent6 2 2“» Accent6 2 2 2“¼ Accent6 2 3“½ Accent6 3“!¾Aç1klama Metni’2’5ÿAç1klama Metni“%¿Aç1klama Metni 2’G’ÿÿAç1klama Metni 2 ÿÿ%“)ÀAç1klama Metni 2 2“Á Ana Ba_l1k’*’ÿ Ana Ba_l1k“ Ana Ba_l1k 2’?’ÿÿ Ana Ba_l1k 2 DTjÿ%“ ÃBad 2“ ÄBad 2 2“Å Bad 2 2 2“ ÆBad 2 3“ ÇBad 3“È Bal1 Hücre’,’ÿ Bal1 Hücre“É Bal1 Hücre 2’O’ÿÿ Bal1 Hücre 2 ÿú}ÿ%ÿÿ€ÿ“#ÊBal1 Hücre 2 2“ËBa_l1k 1’&’ÿBa_l1k 1“Ì Ba_l1k 1 2’I’ÿÿ Ba_l1k 1 2 DTjÿ%[›Õÿ“ÍBa_l1k 2’&’ÿBa_l1k 2“Î Ba_l1k 2 2’I’ÿÿ Ba_l1k 2 2 DTjÿ%ÿ?¬Ìêÿ“ÏBa_l1k 3’&’ÿBa_l1k 3“Ğ Ba_l1k 3 2’I’ÿÿ Ba_l1k 3 2 DTjÿ%23›Âæÿ“ÑBa_l1k 4’&’ÿBa_l1k 4“Ò Ba_l1k 4 2’;’ÿÿ Ba_l1k 4 2 DTjÿ%“Ӏÿ’8’ÿBinlik Ayrac1 [0]“Ô Calculation 2“ÕCalculation 2 2“ÖCalculation 2 2 2“×Calculation 2 3“Ø Calculation 3“Ù Check Cell 2“ÚCheck Cell 2 2“ÛCheck Cell 2 2 2“ÜCheck Cell 2 3“İ Check Cell 3“ ŞComma 2“ß Comma 2 2“ àComma 3“áÇ1k1_’ ’ÿÇ1k1_“âÇ1k1_ 2’y’ÿÿÇ1k1_ 2 ÿòòòÿ ÿ???ÿ%ÿ???ÿÿ???ÿÿ???ÿ ÿ???ÿ“ã Ç1k1_ 2 2“äExplanatory Text 2“åExplanatory Text 2 2“æExplanatory Text 2 2 2“çExplanatory Text 2 3“èExplanatory Text 3“éGiri_’ ’ÿGiri_“êGiri_ 2’y’ÿÿGiri_ 2 ÿÿ̙ÿ ÿ??vÿ%ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ“ë Giri_ 2 2“ ìGood 2“ íGood 2 2“î Good 2 2 2“ ïGood 2 3“ ğGood 3“ñ Heading 1 2“ò Heading 2 2“ó Heading 3 2“ô Heading 4 2“õ Hesaplama’(’ÿ Hesaplama“ö Hesaplama 2’’ÿÿ Hesaplama 2 ÿòòòÿ ÿú}ÿ%ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ“÷ Hesaplama 2 2“ø Hyperlink“ù Hyperlink 2“ú Hyperlink 3“û Hyperlink 4“ üInput 2“ı Input 2 2“ş Input 2 2 2“ÿ Input 2 3“ Input 3“!0_aretli Hücre’2’ÿ0_aretli Hücre“%0_aretli Hücre 2’‹’ÿÿ0_aretli Hücre 2 ÿ¥¥¥ÿ ÿÿÿÿ%ÿ???ÿÿ???ÿÿ???ÿ ÿ???ÿ“)0_aretli Hücre 2 2“ 0yi’’ÿ0yi“0yi 2’=’ÿÿ0yi 2 ÿÆïÎÿ ÿaÿ%“0yi 2 2“ Kötü’’ÿKötü“ Kötü 2’?’ÿÿKötü 2 ÿÿÇÎÿ ÿœÿ%“ Kötü 2 2“ Linked Cell 2“ Linked Cell 2 2“ Linked Cell 2 2 2“ Linked Cell 2 3“ Linked Cell 3“ Neutral 2“ Neutral 2 2“ Neutral 2 2 2“ Neutral 2 3“ Neutral 3“€ÿ’"’ÿNormal“ Normal 2“ Normal 2 2“ Normal 2 3“ Normal 2 3 2“Normal 2 3 2 2“ Normal 2 3 3“ Normal 2 3 4“ Normal 2 4“ Normal 2 4 2“ Normal 3“ Normal 4“ Normal 4 2“ Normal 4 2 2“!Normal 4 2 2 2“" Normal 4 2 3“# Normal 4 3“$ Normal 4 4’;’ÿÿ Normal 4 4 ÿ%“ %Normal 5’7’ÿÿNormal 5 ÿ%“& Normal 5 2“' Normal 5 3“( Normal 5 4“ )Normal 6“ *Normal 7“ +Normal 8“ ,Normal 9“3-Normal_2014 YEN0 GRAF0K“. Normal_Grafik“/Not’’ ÿNot“ 0Not 2’d’ÿÿNot 2 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ 1Note 2 2“2 Note 2 2 2“3 Note 2 2 2 2“4Note 2 2 2 2 2“5 Note 2 2 2 3“6 Note 2 2 3“7 Note 2 2 3 2“8Note 2 2 3 2 2“9Note 2 2 3 2 2 2“:Note 2 2 3 2 3“; Note 2 2 3 3“<Note 2 2 3 3 2“=Note 2 2 3 3 2 2“>Note 2 2 3 3 3“?Note 2 2 3 3 4’v’ÿÿNote 2 2 3 3 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“@ Note 2 2 3 4“A Note 2 2 3 5’r’ÿÿ Note 2 2 3 5 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“B Note 2 2 4“C Note 2 2 4 2“DNote 2 2 4 2 2“E Note 2 2 4 3“F Note 2 2 4 4’r’ÿÿ Note 2 2 4 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“G Note 2 2 5“H Note 2 2 6’n’ÿÿ Note 2 2 6 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ INote 2 3“J Note 2 3 2“K Note 2 3 2 2“LNote 2 3 2 2 2“M Note 2 3 2 3“N Note 2 3 3“O Note 2 3 3 2“PNote 2 3 3 2 2“Q Note 2 3 3 3“R Note 2 3 3 4’r’ÿÿ Note 2 3 3 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“S Note 2 3 4“T Note 2 3 5’n’ÿÿ Note 2 3 5 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ UNote 2 4“V Note 2 4 2“W Note 2 4 2 2“X Note 2 4 3“ YNote 3“ ZNötr’’ÿNötr“ [Nötr 2’?’ÿÿNötr 2 ÿÿëœÿ ÿœeÿ%“ \Nötr 2 2“ ]Output 2“^ Output 2 2“_ Output 2 2 2“` Output 2 3“ aOutput 3“bÿ’*’ÿ ParaBirimi“cÿ’2’ÿParaBirimi [0]“d Percent 2“e Percent 2 2“f Percent 3“g Percent 4“ hTitle 2“ iToplam’"’ÿToplam“ jToplam 2’S’ÿÿToplam 2 ÿ%[›Õÿ[›Õÿ“k Toplam 2 2“ lTotal 2“m Total 2 2“n Total 2 2 2“o Total 2 3“ pTotal 3“q Uyar1 Metni’,’ ÿ Uyar1 Metni“r Uyar1 Metni 2’A’ÿÿ Uyar1 Metni 2 ÿÿÿ%“#sUyar1 Metni 2 2“tÿ’"’ÿVirgül“ uVurgu1’"’ÿVurgu1“ vVurgu1 2’C’ÿÿVurgu1 2 [›Õÿ ÿÿÿÿ%“w Vurgu1 2 2“ xVurgu2’"’!ÿVurgu2“ yVurgu2 2’C’ÿÿVurgu2 2 í}1ÿ ÿÿÿÿ%“z Vurgu2 2 2“ {Vurgu3’"’%ÿVurgu3“ |Vurgu3 2’C’ÿÿVurgu3 2 ¥¥¥ÿ ÿÿÿÿ%“} Vurgu3 2 2“ ~Vurgu4’"’)ÿVurgu4“ Vurgu4 2’C’ÿÿVurgu4 2 ÿÀÿ ÿÿÿÿ%“€ Vurgu4 2 2“ Vurgu5’"’-ÿVurgu5“ ‚Vurgu5 2’C’ÿÿVurgu5 2 DrÄÿ ÿÿÿÿ%“ƒ Vurgu5 2 2“ „Vurgu6’"’1ÿVurgu6“ …Vurgu6 2’C’ÿÿVurgu6 2 p­Gÿ ÿÿÿÿ%“† Vurgu6 2 2“‡Warning Text 2“ˆWarning Text 2 2“‰Warning Text 2 2 2“ŠWarning Text 2 3“‹Warning Text 3“Œÿ’ ’ÿYüzdeŽXŽTableStyleMedium2PivotStyleLight16’â8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€€€€€€€€€ÀÀÀ€€€™™ÿ™3fÿÿÌÌÿÿffÿ€€fÌÌÌÿ€ÿÿÿÿÿÿ€€€€€ÿÌÿÌÿÿÌÿÌÿÿ™™Ìÿÿ™Ì̙ÿÿ̙3fÿÌÌÌìììøøøÿ™ÿfff™–––3f3™f333™3™3f33™333\ÿÿÿ`….!Grafik1…` sektörel ham…k DEN0B sekt…ªülke ham…œİ ÜLKE TABLO…jş mal Gr ham…ºMAL GR. ve SEKTÖR TABLO… Ä<AB…®XAY2014…°µAY2015…4 2015 GRAF0K…"˜N DEN0ZL0 sekt…"¿Z DEN0ZL0-DEN0B… TR-DEN0ZL0šš££ŒZZ® <ÁÁ¿SfVfğ@ğ @ñÿÿÿ€€€÷ë’ğŠğP 3 ğ¿AÀ@@ñ ÷ü cIALMANYA0TALYAFRANSAHOLLANDA AVUSTURYAIRAKOCAKÜLKELER (FOB/1000 $)De.Pay% 0NG0LTERE D0ER ÜLKELERTOPLAM MAL GRUPLARI BORNOZ- SABAHLIKÇAR^AF - NEVRES0MSEKTÖRTEKST0L VE KONFEKS0YONMADENC0L0K ÜRÜNLER0D0ER SEKTÖR ÜRÜNLER0 GENEL TOPLAMMARTHAZ0RAN^UBATN0SANMAYISTEMMUZAUSTOSEYLÜLEK0MKASIMARALIKTÜM SEKTÖRLER DAH0LPAY %DE.%AYLARDE(%) DE0^0M % 2013 FOB $ 2013/2014 2014 FOB $!ÖRME - DOKUMA PAMUKLU BUKLE HAVLU TOPLAM5 * SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI - FOB USD * .I. TARIM. A. B0TK0SEL ÜRÜNLER . Ya_ Meyve ve Sebze ". Meyve Sebze Mamulleri %. Kuru Meyve ve Mamulleri . F1nd1k ve Mamulleri !. Zeytin ve Zeytinya1 . Tütün !. Süs Bitkileri ve Mam.. C. AAÇ VE ORMAN ÜRÜNLER0 .II. SANAY0'. A. TARIMA DAYALI 0^LENM0^ ÜRÜNLER#. Tekstil ve Hammaddeleri#. Deri ve Deri Mamulleri . Hal1 &. B. K0MYEV0 MADDELER VE MAMÜLLER0. C. SANAY0 MAMULLER0&. Haz1rgiyim ve Konfeksiyon . Otomotiv Endüstrisi. Gemi ve Yat). Elektrik Elektronik ve Hizmet. Makine ve Aksamlar1). Demir ve Demir D1_1 Metaller . Çelik2. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri. Mücevher(. Savunma ve Havac1l1k Sanayii!. 0klimlendirme Sanayii!. Dier Sanayi Ürünleri.III. MADENC0L0K . TOPLAM). B. SU ÜRÜNLER0 VE HAYVANSAL ÜRÜNLERELEKTR0K ELEKTRON0K VE H0ZMET6. Hububat, Bakliyat, Yal1 Tohumlar ve Mam. d DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 ( DEN0B ) / SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI / FOB ($) USD0SPANYA0SRA0L+TEKST0L VE KONFEKS0YON TOPLAMI (FORMÜL VAR) D E N 0 Z L 0 D E N 0 BDEN0BTÜRK0YEDEN0ZL0DNZL 2014/2015 2015 FOB $ABD2013/2014-2014/2015PAY % De.%Pay%2T Ü R K 0 Y E / D E N 0 Z L 0 - KAR^ILA^TIRMALI -0D E N 0 Z L 0 / D E N 0 B - KAR^ILA^TIRMALI -OCAK - HAZ0RANFORMÜL VAR*S0LME*DEM0R VE DEM0R DI^I METALLER"ÖRME - DOKUMA, PAMUKLU BUKLE HAVLU OCAK * EYLÜL"AYLAR 0T0BAR0YLE GENEL ÜLKE RAPORUULKEADDEG %DEG %ANTIGUA VE BERMUDASUR0NAM BAHAMALARSOMALI MADAGASKARCAYMAN ADALARITRAKYA SERBEST BÖLGEMENEMEN DER0 SR.BLG.B0RLE^0K KRALLIKB0RLE^0K DEVLETLERÇ0N HALK CUMHUR0YET0ROMANYA DAN0MARKASUUD0 ARAB0STAN0SV0ÇREPOLONYAMISIRRUSYA FEDERASYONUB0RLE^0K ARAP EM0RL0KLER0 YUNAN0STANSLOVAKYABELÇ0KA0SVEÇ BULGAR0STAN AVUSTRALYA MACAR0STAN HINDISTANÇEK CUMHUR0YET0TUNUS0RAN (0SLAM CUM.) F0NLAND0YAFASKANADACEZAY0RKATAR SIRB0STANÜRDÜN0RLANDAUKRAYNAPORTEK0ZSUR0YE GÜRC0STANGANABURSA SERBEST BÖLG.KUVEYTET0YOPYAAZERBAYCAN-NAHÇ0VAN HIRVAT0STANSLOVENYAL0BYA KAZAK0STANLÜBNANL0TVANYAVIETNAM MAKEDONYAGÜNEY AFR0KA CUMHUR0KKTCPAKISTANDEN0ZL0 SERBEST BÖLGNORVEÇTAYVANGÜNEY KORE CUMHUR0YEANGOLA HONG KONG BANGLADE^JAPONYAMOLDAVYA^0L0 BOSNA-HERSEKSINGAPUR SRI LANKAN0JERYAMEKS0KAMALTA MAUR0T0USBREZ0LYABAHREYN ÖZBEK0STANEGE SERBEST BÖLGEKOSOVASENEGAL TAC0K0STANUMMANKAMERUN TÜRKMEN0STAN YENI ZELANDAMAL0LETONYACIBUTI ARNAVUTLUK VENEZUELLAESTONYAARJANT0NBEN0N BEYAZ RUSYAAVRUPA SERBEST BÖLG.TRINIDAD VE TOBAGOGINE KOLOMB0YA GUATEMALASUDANYEMENPANAMAMALEZYAF0LD0^0 SAH0L0GUYANA ENDONEZYAKARADAMERS0N SERBEST BÖLGENIJER FILIPINLER KOSTARIKATANZANYA(B0RLE^.CUM) MOR0TANYAMOZAMB0KDOMINIK CUMHURIYETITAYLANDGABONBARBADOS NIKARAGUA KIRGIZ0STANJAMAIKASEY^EL ADALARI VE BACADKONGOPERUER0TRETOGOGAMBIYAAHL SERBEST BÖLGEKENYAL0BERYAHONDURAS0^GAL ALT.F0L0ST0N T EL SALVADOR BURK0NA FASOBERMUDAEKVATORNEPALDUBA0INGILIZ VIRJIN ADALAEKVATOR G0NES0 MOGOLISTAN AFGAN0STANST.K0TTS VE NEV0SYENI KALODENYA VE BAURUGUAYHOLLANDA ANT0LLER0UGANDATURKS VE CAICOS ADASMALD0V ADALARI0ZLANDAANTALYA SERBEST BÖL.FRANSIZ GÜNEY TOPRAKMYANMAR (BURMA)KAMBOÇYA L0HTEN^TAYN LÜKSEMBURGKAYSER0 SERBEST BLG.0ST.DER0 SERB.BÖLGEKONGO(DEM.CM)E.ZA0REToplam109:0909:11 Genel ToplamFOBUSDB0RL0K BAZINDA MAL GRUBU RAPORU GT0P GrupGT0P Grup Ad 4 AYLIK DEG(%) KUM DEG(%)1001 DIB-ÇORAP1002 DIB-HAVLU1003DIB-NEVRES0M-YATAK ÇAR^AFI1004#DIB-P0JAMA VE GECEL0K (DOKUMA-ORME)1008"DIB-AMBALAJ 0Ç0N TORBA VE ÇUVALLAR1009 DIB-BORNOZ1010DIB-BAY 0Ç G0Y0M1011DIB-BAYAN 0ÇG0Y0M1012DIB-DÖ^EMEL0K PERDEL0K KUMA^1013 DIB-PASPAS1014 DIB-TERL0K1015DIB-KUMA^ VE AKSESUAR SON 12 AY OCAK - EK0M KASIM-EK0M OCAK * EK0M 2/11/201509:01CGSEK:7 AY:EK0M YIL:2015 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU EK0M 2014 FOBUSDEK0M 2015 FOBUSDOCAK-EK0M 2014 FOBUSDOCAK-EK0M 2015 FOBUSDARUBA/09:03PGSEK:7 AY:EK0M YIL:2015 ULKEGRUPSINIF:GENEL ULKEGRUP2:AB GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU 09:06Gen.Sek. Kodu:7 Ay:EK0M Y1l:2015 Beyan Kay1t Kodu:DH GB Durum:ONAY,GÜMRÜKONAY GT0P Grup S1n1f:GS07 GT0P Grup:1001 - 1015 Ülke Grup S1n1f :GENEL EK0M 2014 Fob USDEK0M 2015 Fob US<ªDOCAK-EK0M 2014 Fob USDOCAK-EK0M 2015 FobUSDJGSEK:7 AY:OCAK - EK0M YIL:2014 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU JGSEK:7 AY:OCAK - EK0M YIL:2015 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU 2015 / 163 2014 / 160ÿR–ñ èñ^WòÍ3ó©“ó ô„õ†¢öPøÆ®ù$ÒûH fıÜ Êı@ NÿÄ êÿ`É?‚ø‹– ƒ£=³»13©¤†’úp¯%,¢ˆş †× Mr è, ¢İ S‘ I ¿ñ g|B¸LŸcc–G –†VPK!éŞ¿ÿ[Content_Types].xml¬‘ËNÃ0E÷Hüƒå-Jœ²@%é‚ÇŽÇ¢|Àș$Éز§Uû÷LÒTB¨ l,Ù3÷ž;ãr½µÃ˜œ§J¯òB+$ëG]¥ß7OÙ­V‰}øğôÁ©/ÃpÅSİğÅ·ŸııõÇÎ_O¾yñè ;žëøßøä·_>·a±«(<ÿòñO?ÿêÓ?¿{d·t¨Ã‡$ÂܹŠOœ,‚µ©(˜ÌñaòzÃÃ…àÛâº'Bxu¨ ×Áfğn% 06àåùƒë Læ‚Xf¾Fğ€1Úa‰5Wä\Z„‡óxjŸ<™ë¸ÛæPl¤¶7Ÿ²›Ë ÄÍëÅMqŒ…#¯±#Œ-«»Mˆ×2JgáÜ&NkH†äĞ(¤•Ñ‰ / AHµ›ƒ[N‡QÛª»øØD ¨…üS#Œ—Ñ\ Èærˆ"ª|‰ĞFr°HF:®ÇdzŠ)szc̹ÍæZëՒ~ÄŞöºˆLd"ȑÍç>bLGvÙQ¢hfÃHêØø”(r®3aƒ0ó‘çoM÷-‚tŸ-7AWuJ«‘Wæ‰%——13êw° „•Ê€ìj‘øLi_uÿ¨§]i]ÔÛ ±ŞZ{kR¾ ÷ğ.šÇ×1Ü3› ì~¿Óo÷¯ßÛîå7¯Ú+¡ —[Åt·®öîÑÖ­û„P: Š÷¹Ú½shOã> J;õàŠóG¹Y‡òN† Ü4AÊÆI˜øˆˆp¢lñË®t2å™ë)wfŒÃÎ_ [}K<Glœ>±–Ëòé4ŽÄj¼äçãğ´!Rt­¾z Ëİ+¶Sõ´¼$ m_‡„6™I¢j!Q_Ê ©gsš…„ZÙaÑ´°hH÷ËTm°jyV`ÿäÀ®«åú˜€~è_'Øá.¼žSÁU*áÛC‚`C4P{’T6à¹+²[ŽœyBZßö‚ŠJ ¿Wğª^©ĞğÛÕBÛ÷«åž_.u;•ûĞXD•ıôÃKŞGÑEöùEo|‚‰–¯Ü.ŒXTdêKQWŸ`Êë'ù…ÅuˆÎ½Z¥ß¬6;µB³Úî¼n§QhµN¡[ êİ~7ğÍş}×9V`¯] ¼Z¯Q¨•ƒ àÕJ’~£Y¨{•JÛ«·=¯}?ÛÆÀÊSùÈbáU¼vÿÿÿPK! ѐŸ¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„M Â0„÷‚wooÓº‘&݈ЭÔ„ä5 6?$Qìí ®,.‡a¾™i»—Éc2Ş1hª:é•qšÁm¸ìŽ@RN‰Ù;d°`‚Žo7íg‘K(M&$R(.1˜r'J“œĞŠTù€®8£Vä"£¦AÈ»ĞH÷u} ñ›|Å$½b{Õ–Pšÿ³ı8‰g/]şQAsم(¢ÆÌà#›ªLÊ[ººÄßÿÿPK-!éŞ¿ÿ[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 0_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!kvZ¿Ötheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐŸ¶'É theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]Ä ŒŒ T8ÍÁÀPPPZaajk¦ƒ„&ffffffæ?'ffffffæ?(è?)è?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Nov 02 09:26:14:26 2015wº`KKwº`¡" dXX333333Ó?333333Ó?3œ&œ<3ìPğHğğ0ğ( ğ ğèçÀº3 d23 ÿÿ ÿÿÿ MR R R R¤9¤*i+ó! S S4 3Q: 2014 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM €€ dR R R Rÿÿ¤¤áutğ žž "#ÚS S4ES S 4 3Q: 2015 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM ÿÿÿÿ!!dR R R Rÿÿ¤¤uÛÍgî žž "#ÚS S4ES S 4D$% vıÿÿ¬ÿÿÿ0@53O&IQ4$% vıÿÿ¬ÿÿÿ±@53O&IQ4FA?Vê h3O9¡5 ’ 3 boR RR RV Vd˜ÿ Z&J! ÿÿ¤¤¾J¨í žž .S S43*eÍ­A„ׇAĞcAÿ &K! ÿÿR R¤¤¾J¨í S S4% ÿŠîC Z3OKÿÿÿìÿÿÿ&&aQ 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤ϤÁ]¬· S S4'<¦C<ÍÆɅ?ÂZ‹PCÚ?žž /S S4523 ÿÿM ÿÿÿ foã ğ€‚ƒ „…ô†Ái‡Áˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—Á˜™š›œ@¿€zğa™3xü!tVÃ$ΠŽdì»Ì( ‰ ‰ ÿÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿ³"ñBžÿÿÿÿŸÿÿÿÿ  ¡Á¢ÿÿÿÿ£ÿÿÿÿ¤ ¥Á¦ÿÿÿÿ§ÿÿÿÿ¿`R R¤Â¤MII⪠S S43" 2¯ —[3O2¯ n% ÿvıÿÿ¬ÿÿÿ0 3O&LQ423 ÿÿ ÿÿÿ MR RR R R R¤9¤*i+ó! S S4<* ßÀ߶%Š?Ü/Ëd ê?«èŒJû Ï? Óîyæúî?¥½¥5¾?© žž /ÚS S 4S S4S S4§D§9¡5 ’ VÓ:ŞœĞ?Ç';r°‰Ë?9dìµËä?·WŞ’PCÚ?% ÿ'—ž ê?3O%ÿÿÿCæ(&bQ €>DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 AYLIK 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤Ϥ0Á]¬· S S4'<gÿÿÿ–ªzĞ?Ã-Êúe¤?¦¦å{à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxžž / ÚxS S4žž [ÚS S 4 e OCAKOCAK^UBAT^UBATMARTMARTN0SANN0SANMAYISMAYISHAZ0RANHAZ0RANTEMMUZTEMMUZAUSTOSAUSTOS EYLÜL EYLÜL EK0M EK0M KASIM KASIM ARALIK ARALIKe¶¥S§Aš™:F¤A¤p½: r¨A\B„q¤A×£ğÒ¢ ¥A)\EÏÙ¢A×£pƒDÕ¦AìQ8y엣AÍÌÌ ¨A®GáßÏ¥AÍÌL*’§A„+¥A Z,¦A €¤AR¸ž:Õ]§Aâ6Ë¥Aš™™o'-¦Ağ&¢¥A fff^-Ž§A Ö|¤¤A ¨¯³§A tª§A \Bİ?â¦A š™:F¤A e> š™:ž*žvtr-TRrtž˜ž„3ˆ PK!)“ S,[Content_Types].xml¬‘ËNÃ0E÷Hüƒ5[”8ejҏEù€‘3I,’±e»Uû÷LÒDB¨ l,ÙsçŞ3ãõæ0ôjO!ZÇ%¬ò±qµå¶„÷íSv *&ä{ÇT‘"lªË‹õöè)*éæXB—’¿Ó:šŽŒ¹óÄRi\0É5´Ú£ùÀ–ôuQÜhã8§,P­¨Á]ŸÔãAžO$úêş$³J@ï{k0 ©Şsı-%›réœ4±³>^ è³ cå瀹ïUVlMê CzÁA0t’!éëùŒ,£…üwÇ3È®i¬¡Ú™İ ëÈ'ãÙlÿÀ"ZıÂb·0è鯫OÿÿPK!¥Ö§çÀ6 _rels/.rels„ÏjÃ0 ‡ï…½ƒÑ}QÒÃ%v/¥C/£}á(h"ÛëÛOÇ »„¤ï÷©=ş®‹ùá”ç šªÃâC?Ëháv=¿‚É…¤§%[xp†£{Ûµ_¼PÑ£<Í1¥H¶0•ˆÙO¼R®BdÑÉÒJEÛ4b$§‘q_טžà6LÓõR×7`®¨Éÿ³Ã0̞OÁ¯,åEn7”Liäb¡¨/ãS½¨eªÔе¸ùÖıÿÿPK!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xml ÌM à @á}¡wÙ7c»(Eb²Ë®»öCœAǠҟÛ×åãƒ7Îß՛K Y,œ ŠeÍ.ˆ·ğ|,§¨ÚHÅ,láÇæéxÉ´ßIÈsQ}#Ր…­µİ Öµ+Õ!ï,İ^¹$j=‹GWèÓ÷)âEë+& 8ıÿÿPK!j_¼âö%theme/theme/themeOverride1.xmlìYϏ5¾#ñ?ŒæIvó£Y5[íæGºÛVMZÔ£“qfÜxÆ#ÛÙmn¨="!! â@%nP©•¸”¿f¡ŠÔgÏdÆN¶]i…šH«Œç{ϟß{şžgöò•û1õŽ1„%¿öaÕ÷p2aIŽ{4øà’ï ‰’Q–àŽ¿À¿²ûş{—ÑŽŒpŒo€-'öÀO"vPǏ¤Lw*1ÛH|ÈRœÀ½)ã1’pÉÃJÀÑ øie«ZmVbDN(*+ì%(†¹nL§d‚õ­`VS±]ʽcD;>¸ØÉߗ¾G‘p£ãWõǯì^® ÜˆÊ ¶†İ@r»Ü ˜mé9y8.&­×õæ^á_¨\Çõ[ıf¿YøÓ4™à$çbúlì·÷{k€²Ÿß½Vo»fá ÿÛkœ÷êká5(ó__Ã]ˆ¢…×  ßXÃ×ë­­nİÂkP†o®á[Õ½^½eá5(¢$™­¡«ævw¹Ú2eôÀ o7êƒÖVî¼DA5Õ¥¦˜²Dnªµİc|¤H’Ä“‹OÑj²‹(sâ’0‚ÂKQ W·ªƒê6üUߺş¥#‚v02¬/`"ֆOL8IeÇÿ¼úäÕó_=ê>xvúà—Ó‡Oüœ9²¬PšV/¿ÿâïǟz=ıî壯Üxaâÿé³ß~ıÒ „•–!xñõ“?ž=yñÍçşğÈßãhlÂG$Æ»ŽO¼[,†…éØÌñ˜¿™Å(BÄ´ØKB¤fqøïËÈB__ Š¸}lGğ‰q¯ÎïY„‡ŸKâğx-Š-àctŸqg®©¹Œ0æI螜ÏMÜ-„Ž]swQbå·?OA[‰Ëe7Â͛%…8ÁÒS÷Ø cÇêîbÅõˆL8l*½»ÄÛGÄ’[ÕTò²p„|[±9ºãí3êZuÛH؈:ȏ0µÂxÍ%Š].G(¦fÀ‘Œ\$‡ >1q}!!Ó!¦ÌëX—Í ë5’~ äŝö#ºˆm$—dæòyˆ3‘=6ëF(N]Ø!I"û‘˜A‰"ï&“.ø³wˆº†< dcºïl¥ûl5¸ ÊjR* Dİ™sG.¯bfÕïpA§k©á·ô<&əâ¾"ëÿVÖAH_|ûرª‹*è{œ8wÔÁŠŒo­Šw—ñ€\|íî¡yrÃvYo`ï¤ûtûÿ{骴Ÿß¾`— ò­ŽŠÙQ]Üãçö)¡t( }tĞ™‚ *;ı8Š‹ç¸4‚Ÿj'Ã.äHÛxœÉOˆŒ†Já|_ó•“Pä®Cá¥LÀ±_;}+<ÇG,ÈWk5õhš‰‡@²¯6ŠqxԐºÙ*Á ÷šm(2&eû&$ŒÉlÛ­å  ’~0‡ 9H蕽m‹KÊı2Uk,€Z‘8:ypàêø:˜€.cGIüŸ¤át‹«ùá¢A’…C׃áäd É[ø¼¾=½€ÑJi¢U[ØXá4>> ^©¶.!«iJR K­ùQİ‘´“Ì©Mf)‘j+‹ÇLî›<ãsß±ü6`ܙæchartLegacyPb.xml<ÏMnÂ0à}¥ŞÁš}q ª" ;ĦbS`lçGqƑm½=ÑaåçožFšİá1yqs1 ”«„C쀝‚ËïñëDÊ­ö‚?—à°ÿüؙÆøø£çó- ځ©1 úœçFÊdz7é´ ³Cšµ!N:Ó7vÒF}§İ“—UQÔÒô:f×®Tàs "?(ّҵ««£dGJÚ‡™ÿ…æ/ywÖ,kîlX6,[–-KÍRƒèı€#´< ÚàO/àrÿÿÿPK-!Û~ûğŠ[Content_Types].xmlPK-!"aËüÀ )_rels/.relsPK-!Ó͟Ğ>chartLegacyPb.xmlPK¹g T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&üı~¿ßïç?'üı~¿ßïç?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Thu Oct 01 10:53:46:548 2015wº`KKwº`¡" cşÿH ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} $ q>¶@‹‹ ï7ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁ=&L&8Uygulama ^b./DEN0B&R&P/&Nƒ„&M&“Éd2Ù?'M&“Éd2É?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dX,A4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Thu Oct 01 11:03:21:827 2015wº`KKwº`¡" _X, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} I*İ} Û İ} ’İ} I İ} ’İ} I İ} ’İ} İ} ’ İ& ,@ ,@ ,@ ,À3" ğÀ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğÀ ğÀÂ! ,À3" ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğ@ ğ@ ğÀ ğ@ ğ@ ğÀ ğÀ ğ@ı OP¾PPPPPPPPQİ Ğı R¾ STı R1¾ STı R0¾ ST ı .2ı ѽÒxŸ@Ó|Ÿ@ı Ñ&½ÒxŸ@Ó|Ÿ@ı Ñ&ı Ò)ı ÓZı Ñ&ı é]¾4stustvstw3 ¾Ùxyzxy{xy| ¾ã}~}~€}~İ ¾ã‚ƒ„‚ƒ…‚ƒ†İ ¾ã}~}~}~İ ¾ã‚ƒ„‚ƒ„‚ƒ†İ ¾ ã}~}~}~İ ¾ ゃ„‚ƒ„‚ƒ†İ ¾ ã}~}~}~İ ¾ ゃ„‚ƒ„‚ƒ†İ ¾ Ú}~}~}~Â ¾Û‡ˆ‰‡ˆ‰‡ˆŠÂ ¾4stustustw3 ¾Ùxyzxyzxy| ¾Ú}~}~}~ ¾ã‚ƒ„‚ƒ„‚ƒ† ¾ã}~}~}~ ¾Ú‚ƒ„‚ƒ„‚ƒ† ¾Ú‚ƒ„‚ƒ„‚ƒ† ¾Ú}~}~}~ ¾ã‚ƒ„‚ƒ„‚ƒ† ¾ã}~}~}~ ¾ã‚ƒ„‚ƒ„‚ƒ† ¾ã}~}~}~ ¾ã‚ƒ„‚ƒ„‚ƒ† ¾ã}~}~}~ ¾ã‚ƒ„‚ƒ„‚ƒ† ¾ã}~}~}~ ¾ã‚ƒ„‚ƒ„‚ƒ† ×D&l,lŽ ğÀÂ! ğÀÂ!" ,À3"# ,À3"$ ,ÀØ% €Â¾ ã}~}~}~ ¾!ä‹Œ‹Œ‹ŒŽ ¾"4stustustw ¾#r‘‘’ ¾$1ÖÖ×ÖÖ×ÖÖ× ı %èS!%Ï DÀDÀ!%& DÀDÀ,%%ÿÿ D%ÀD%ÀD%Àd!%Ï DÀDÀ!%& DÀDÀ,%%ÿÿ D%ÀD%ÀD%Àd¾ %ÂÂÂ × d>¶@_ ‹‹   ™’ å" ï7ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„& …B¡P(Ä?' …B¡P(Ä?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Nov 02 08:03:10:640 2015wº`KKwº`¡" FX, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} I } ¶ } ¶} Û} ¶ } Û} $ ±ááááááááá á á á á€0 á€0á€0á€0á€0á€0á€0á€0á€0á€0áááááááááá¾ı 4¾ %¾  ı 5¾ &ı h¾!'ı 6¾"(ı iı 7ı 8ı #jı 9ı :ı )kı l~ ¹å5A½YÀ;V~ *YÀı n¾ ½âÍ@~ &YÀı m¾ ½·Ó$~ *YÀı r¾ ½'¡z~ &YÀı q¾ ~ Ãõ(\o·ã@ ~ *YÀı o¾ ½ ÛÃR ~ &YÀı s~ éî@ ½ YÀ„ A ~ *YÀı , -fffzır}A -)\‚áãA . k‡½Û“ @ -ö(ò‹6³A -Âõ¯q’¯A /ãO:JÖ1Àı 1t 2ìQ¸¦‰ßyA 2ázÒ%zA 3h^C ÛËğ? 233³$ w­A 2ÍÌÌPPc¬A 4Ú:÷K> Àı ,u-Âõôû€tA-= ×½=pA.GVØÌ&Ê4À-š™™öfò¤A-¸…w´c¤A/‰‰ÃÓŞIÀı 12)\Êƒ®kA2ÍÌÌ<žA4Ù¦ ¦3Àı ,-R¸>"eA-Ãõ(D*ŠcA.bìvÔ³+À-\Âx˜R›A-®GØL°–A/Ë#ŞÎÍõ0Àı 1R~ 2ƒìàV2fff†JÓRA3â&HܶA@2…ëQN¶ºA2…ëv4”A4¾İÿîIû_@ı ,-š™™ÙÕFaA-fffvMÀUA.0¿æÚw†BÀ-®GsÈΓA-Ãõ(ƒ™»‘A/Hn:àcó$Àı 12= ×£C´RA2Ãõ(üâWA3ğä­°;@2= ×õçN‡A2ázêŠ*…A4•j4Ra"Àı ,-…ëQ˜¼†VA~ -?\-x.j$ŠïG-À-R¸»tº†A-R¸Õ¿§‚A/f£Ci±ë1Àı 1Q~ 2[€°n2q= wıbRA3=&m@2®GƒA2R¸ÙMf‚A4Ğ.±ƒPÀı v½·À¶lﯔTGQeŞ26À\Â=%½ƒA…ëQ²¨A&NjÄ%Àı w½GC‘js%Ôg Œ[8EÀÎ)ŒƒAìQ¸¶Ç¤A*¢S›Å¦z#Àı x½¿]á?áı ½ ­Y0>ÿ+ æ4µ¹Ò"À q= cÖuA Ãõ(8íJpA &ÀËÛÑèb9Àı !½!W@¹$ü(!žsxçÚj"@!ö(\÷ zA!š™™ nA!*´÷—$/EÀı "ƒ½"KÍn97¶_,">æ^âŞ¼6À"= ×|ásA"\Â èlA"&+ø¾K;Àı #‚½#?³.ãÑs##™)k(i8À#ö(\ßµZnA#HázY€lA#*Á‹ÉÿjÀı $„½${$Kîé#$7rÍ!ÜÒ¿$®G1nkfA$®GŒgA$&9仢_Œ@ı %†%ffff~ A~ %Ë×Æ-%4Õ#áѓ@%)\b;NWA%¤p=è’eA%*Ê­OºâHU@ı &…½&ëá ôg &í¤ ’&1@~ &ßHz&{®ŸxEdA&&Q$iÎZ@ı '‡½'›+ü%Käİ'/ӓ.ç?À'ğ̇hA'×£pÅòEcA'*qB gsn5Àı (ˆ½(ŽS'?µ(šatgşVH@(…ë!ùGbA(= ×[ÖAcA(&ÆI— %[@ı )‰½)ÿ{+¯,D )ÔqôµÓXEÀ)¸…óöÕfA) ×£°Ûí_A)*³ÿB5ù>Àı *‹½*û¹á7á *‹^L×P6@*R¸ej2\A*Ãõ(\Õ=_A*&ÏcTc˜%@ı +Š+q= ×ÅpA~ +C!¯+¶jYrƒ£v@+…롃$À8fff6ß`QA~ 8/¥t8&ÃÕi>X’@ı 9ž½9ÿÄ›öı9ó41\aû!À9 ×£à‹ŠWA~ 9g^hl9*—Ñ#2ÖQ:Àı :š½:O·ü "±:ıûPïHÀ:®Gáj›VA:q= 7uÌPA:& Íg9æƒ9Àı ;—¾ ;~ ;;q= ×£UÂ@;®G¡ƒÃPA;*¼$´.Ïæ@ı <™½<Ğnò@Àìá@<q™âzf°IÀ<š™™™ì2A~ <É"f<&àÅışl¨—@ı =œ½=§•ñŸDõ= "Ü&¼QÀ=P~ÈfA=Ãõ(ÜÏPA=*WvŽì™0PÀı >½>ÿ €A>q'RQB³QÀ>¤p=’‚7aA~ > ïa>&%Cä¢7?KÀı ?Ÿ?= ×£o«A~ ?§é?x%Ö¿Hÿ/@½?cáAa+Bà`?*…ûşÙ¿×DŞllllllvhllllvlllhllhhhhhhrhl`hlh@áAáBáCáDáEáFáGáHáIáJáKáLáMáNáOáPáQáRáSáTáUáVáWáXáYáZá[á\á]á^á_áı @ ½@q2yA×! @ãú pd%À½@#É1F`\@&3!xW™?@ı A¢½ASÓÚ s×ß AAd"ÀA= ×3N}QA~ AGğ÷PA*@Nj2Ví9Àı B¤~ Bï˜íBÃõ(\± AB`Ié dGT@½Bó2„JÃXNB&“nN×Ï@ı C£½C³ÏÑÛH& CŠû\&ğvr@½C[ïT#'MC*(஖©‰]@ı D¡½D[k?û¢D?¨È}–¤Y@½DY?ÚĞKD&,Š%–”@ı E¥E½EƒØu) û7E*‰ı'½™\@@ı Fª½Fóé—)?F¢Z¥ E'e@~ F«`8FÃõ(üèAAF&`"“¥á½Àı G§½G€+IèGôSÛ¸¾îA@½G§@$?«%Â4G*¬%ؓÀq0Àı H¦½HC}#WÂ9Hj„R,@½H—c*EW%ˆ1H&Q°·øb<Àı I¨½IOq+¯ ñI»à »e@½IÏÓî;5’/I*–”%l|H@ı J¬½Jp§@ÜAJ«ªªªêNÆ@½JG)‚)³yË,J&;Bg«@ı K©½K3õlß\ÎKúëŒ#ÿ+À½K»®L"[l+K*.Óë΁³9@ı L«~ Lk)†L= ×£hã@L§"ß"9RÀ½L·3j&½Ö&L&/¿žK­¨ñ?ı M²½Mó„ç‰J M-À~¼–g@½Mƒ:€}Å$M*ËÏ!Q°X@ı N­~ N_0¾NÂõ(„Tô@NªÑväÑ+@½N¦Ó/·—"N&μw4@ı O°½O A³0OşL7€´H@½O:\//·"O*»0¨§)<Àı Pµ½P½(8A+½uP¹Ã5ÖP@½P㼌¯œ!P&˜fht˜ @ı Q¯½Qÿ­õg,Qo0—§k@½QcÏ ïõ™ Q*Èm­d m@ı R®½RÏßk"7R‹P7ݯVÀ½Ro¤èCKÆ R&/ª;¤ÎoJÀı S±½SŸ.7«¶S~ŸŸôPÀ½S—JÛ$£ªS*׿†;Rï8Àı T´½TiASςTì³ XG6’@~ T«Ëü TìQ¸«1AT&±D-èb@ı U¸½Uÿm+VUDx‚ê.H@~ UGg#U®Ga 1AU*ÿ|k­i:@ı V³~ V`\V½VYÀSfCÿpAV&¿9Nî@&B@ı W·½WŸ‹ªõIW¨Øğr4ÔIÀ½Wì´-»©W*ÑK7îGÀı X¶~ XÑ9AX~ XYÀXÂõè¦2A~ Xã!SX&ªêùL!,Àı Y¹½Y FAæªYÜdäïRTÀ½YãM#T-Y*EĞ4Œ.<@ı ZĞZq= ×Ğğ@Z®Gá™" AZŸ]¨Ş„@Zq= ×ï A~ Z/ÂWZ&:`/0UO@ı [½½['mC¢[[ñEFÿ©@½[_Z@"›$ [*u ØB¼DÀı \º½\¯t\«âÑ~IÀ½\£e¬ëş©\&HŒ¹:i¨¿ı ]»½]*ÒÇÁ0] Ÿ#/Úd@½]ç}ÒU]*å:‹†”±1Àı ^À½^›o,CC^"Àı3m NÀ½^ë ¹kÊú^& ¨æq ‹?Àı _¼½_›soBŞ_¶×!İñ CÀ½_kxu Û­»_*­z©¹ .I@×DŠl^hh^^Lh^^^^^h^h^^^^^hhT^f^v^^^^`áaábácádáeáfágáháiájákálámánáoápáqárásátáuáváwáxáyázá{á|á}á~ááı `Á½`gy=³.‡`ğQâj_0DÀ½`¿Ú‰_­æ`&UoEîT“4Àı aýaC¹[£WÃa~ˆßó€=9À½awÛ'˼a*²n{¿¥§LÀı bŽb+âN£·»búaËó)@½bëks‡:€b&óSÁ</@ı c¾¾ c½c;є¿àyc*Ğ¢ç€v@ı d¿d½dçÜ"¿LT ó×d&2ñÆ$ R@ı eǽeLJt 'àƒe"›l>hLÀ½eëM2Wköe*¯V,„YlTÀı fƽfߒÌ# ‡f™£è|X@ffffæ‚*#Afq= ×D?$Af&òìuAş@ı gĽgŸÙîg_êWQòzÀgfffæ!A~ g/Æ£g*;tï»E1@ı hÂ~ hsˆ h½hYÀ—ïPYh&Ô*?•õïAÀı iÈiÂõ(4Ap¢DÜÆ®3RÀ½p^»¦¼p&cu›ÇK7JÀı qÒ½qKšuû‰Àq0eû(%ÜO@qffffDAqš™™™0Aq*œ}º#IÙ¿ı rÖ~ rıArÃõ(\{oô@rA,#©e§@½r·˜Vÿ_Xr&°8…8ÌB@ı sѾ s½so¬°û8%s*êt‹œNRÀı t×½t“EpÛ ti¥AvØë:À½t_=Š ß7ft&jFFÀı uÓ½u?ƒcÜ)Auû míwHÀ½ugwgÜu*×c縂5Àı vÔ¾ v½v§‘òą Av&ÌSÕAy*!µã~זOÀı zóz½zc`wuƒßLÖz&˳'Â>‰(Àı {İ{½{ øBA}Ğk4Î{*M9)Îö¼Ç¿ı |Ù~ |=µCA|½|YÀ=µCAËe |&¨™¿Y„@ı }å}½}w=Oğ±÷@ˬ†}*åß5é?æW@ı ~Ú½~çËü-\A~ÏNÎ¥dVÀ½~_3%—.…~&ë½ÇÂSÛE@ı ßffffÖ~ò@~ [=‹¼ÙÍhÀxQÀ½Ÿ'\²v*±o£¸÷¸0À×Dâ l^^^JL^lhTrf^^Lh^^lhJ^^JhJTLLTL^€áá‚áƒá„á…á†á‡áˆá‰áŠá‹áŒááŽááá‘á’á“á”á•á–á—á˜á™ášá›áœáážáŸáı €Û¾ €~ €€ffffâYA~ €Ó d€&´%òN™,0@ı Ü~ S"Á½YÀ³@ó^*¼†‹o@ı ‚낽‚¤ñ@wk£ O5‚&›åPßÑLÀı ƒ޾ ƒ½ƒ0jA“«ƒ*ØÁrÌM/Àı „ㄽ„¿¬UóySÿ¢ß„&¨åò½rh@ı …á¾ …~ ……= ×£6BA~ …zÄ…*7ğ‡/Ž•@ı †â¾ †½†g€¼7$©†&S{ïsÒx@ı ‡ä½‡—me]"6A‡öâىZk)À½‡—ïâÓf’‡*ÊŽûx‚TÀı ˆæ¾ ˆ~ ˆˆq= ×#´@~ ˆÄˆ&§Å>{2ü¢@ı ‰ç¾ ‰~ ‰‰½‰k„*ı ŠèŠq= ×;ô@Š½ŠYÀk2 o Š&œ@A)7ŒQÀı ‹í½‹Ÿ²Ö >‹üs,.#À½‹+!º÷V‹*f/!$@ı ŒîŒ½Œ[]¿‘Å ş‘Œ&,Žy;øSÀı é½éˆAy~AL¢Ô ~î/@½Cı^Sf€*ıQdb@ı Žê~ Ž¥žŽ½ŽYÀ£œ 8uŽ&%_ÙÓ¹JÀı ì¾ ½[şH“£Y*q…»%Ø·T@ı ğ½jÀ@Å@dÿ2ıš<@½š÷7ŒL&Íåz¼NÀı ‘ï¾ ‘~ ‘‘½‘k *ı ’ñ~ ’kŒ¯’½’YÀ·3î “/ü’&!Im*×TÀı “ò¾ “~ “““= ×£Pó@~ “*ı ”ô~ ”éÜ'A”½”YÀüï”ìQ¸•Eğ@”&í,Øé}`Q@ı •õ~ •À,Ù@•½•YÀƒË •Âõ(Lğ@•*1ÉÑ¿UÀı –ö¾ –~ ––½–k]1&ı —÷~ —«İ—½—YÀkøœß —*d— 36´?Àı ˜ø¾ ˜~ ˜˜½˜Àıå@&ı ™ù¾ ™~ ™™= ×£ÀüÑ@~ ™§Ÿ™*ıº~Ğa@ı šú¾ š~ šš½šhüä@&ı ›û~ ›s¼ß›½›YÀ§Uó›ffffœâ@›*š©“™7(XÀı œü~ œ×K-œ½œYÀ»äòJAœ&VmSóâSÀı ÿ½Ñ 5Aç:(Ëfȝ*šÁ!÷8âx@ı žı¾ ž½ž?óÒߛ®ž&V8ˆ9:1Àı Ÿş¾ Ÿ~ ŸŸ½ŸS+›*×Dì l\TLJL\J^\JX^L^TJ^JTT``JTJ\J`TLJ á¡á¢á£á¤á¥á¦á§á¨á©áªá«á¬á­á®á¯á€0°ğ ı  ½ ‘G9Ai9A 0 µAQ翽 C¢<k\— &s_[„ßcXÀı ¡¾ ¡½¡;ÖÄ9ó9A¡*K/-úDSÀı ¢;¢½¢…‘9A¢½¢…‘9A&ı £¾ £~ ££½£¸6A*ı ¤¤½¤i Aפ›yÂ5A¤&¹Û§½UÀı ¥¾ ¥½¥M­Ae¢3A¥*´Ê¬Õ}b@ı ¦½¦A(AqŸù@¦~,÷Ë4ÜSÀ½¦ËÆè·#C¦&›”¤ÊQÀı §½§¡ÿò@A§Qbu;s@§ffffæÑÓ@~ §ÿA§* ½ÑêÁGÀı ¨¾ ¨~ ¨¨½¨IV.A&ı © ©½©y§@Ói 7Î7©*žr¢aU~XÀı ª¾ ª½ªm@ßØ1ª&–{ay¸ª@ı « ¾ «½«UG5Aå&«*d¢ŽLÆ&KÀı ¬ ¾ ¬½¬Ùğ@õØA¬&´³±\ŞXWÀı ­p­½­©Aûg·©A­*¾‹‘8ÍWÀı ® ¾ ®½®ïÇ_nä@®&HR<ŠÑXÀı ¯ ¯-…ëѨ¯³§A¯-Háútª§A¯.I°·‡eÄ¿¯-¸õ,^âÜA¯-Í̼`3ÚA¯/XSºX—"Àı °¾°$+×&˜@^JNJLJ^hJLJJJLJz>¶“@d‹‹¯¯¯ï7ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&üı~¿ßïç?'üı~¿ßïç?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Tue Jun 30 15:54:33:601 2015wº`KKwº`¡" dşÿ, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} ’} ’} m} m} m} $ } $ } ¶} mŽ} $} ’} m} ’ } ¶ ,@ @ h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@hÀ!óÀ‘!ÿÿ¾(Žı õı U¾ VVWı U3¾VVWı ö½XxŸ@Z|Ÿ@ı ì ı í ½XxŸ@Z|Ÿ@ı ğ ı ñ ¾ ¾ ÷Y[ı î ı ï ¾ Y[ı ò ı ó ¾ ı 꽪(Ş@ùàSà@-ş^ùDÌæ’ @DÀDÀDÀd%ºwç*WØ0@DÀD@d½ª˜¬Aù8*A-şòÎæ»BÖ1ÀDÀDÀDÀd%"‡Z,{ .@DÀD@d ı , -fffzır}A -)\‚áãA . k‡½Û“ @-ö(ò‹6³A-Âõ¯q’¯A/ãO:JÖ1Àı ê ½«€~Ú@úÀÅÚ@-ÿÑd“ÖÎğ?DÀDÀDÀd%¬ìÖ6ôž+@DÀD@d½«,Aú¸ A-ÿ;ÄvI7> ÀDÀDÀDÀd%æïşŞ£+@DÀD@d ı 1t 2ìQ¸¦‰ßyA 2ázÒ%zA 3h^C ÛËğ?233³$ w­A2ÍÌÌPPc¬A4Ú:÷K> Àı ê\½«ÿÔ@ú€¡Ğ@-ÿ²¦¬)kÊ4ÀDÀDÀDÀd%? °ïl(!@DÀD@d½«sAúøàA-ÿM”¶(ıIÀDÀDÀDÀd%nƒ<Ãt#@DÀD@d ı ,u -Âõôû€tA -= ×½=pA .GVØÌ&Ê4À-š™™öfò¤A-¸…w´c¤A/‰‰ÃÓŞIÀı 꽫€XÌ@úöÎ@-ÿ*íÑs"@DÀDÀDÀd%…=~V/ñ@DÀD@d½«ĞEAúĞøş@-ÿՉB¢ñ¥3ÀDÀDÀDÀd%KçK‹Ü@DÀD@d ı 1 2)\Êƒ®kA 2ÍÌÌ<žA4Ù¦ ¦3Àı 꽫¤Å@úÄ@-ÿ¨ßVš5.ÀDÀDÀDÀd%Ë,—R¤@DÀD@d½«púû@ú°;÷@-ÿñAçÃõ0ÀDÀDÀDÀd%.9‚i¦@DÀD@d ı , -R¸>"eA -Ãõ(D*ŠcA .bìvÔ³+À-\Âx˜R›A-®GØL°–A/Ë#ŞÎÍõ0Àı êR½ «x¬@úG³@- ÿ*C_̶A@D ÀD ÀD Àd% ×weã@D ÀD@d½ « 'â@ú °ô@- ÿ3ÊıThû_@D ÀD ÀD Àd% žÅl‰¶G@D ÀD@d ı 1R~ 2ƒìàV 2fff†JÓRA 3â&HܶA@ 2…ëQN¶ºA 2…ëv4”A 4¾İÿîIû_@ı ê½ «±Á@úF¶@- ÿÍúaj†BÀD ÀD ÀD Àd% İ>.´ú@D ÀD@d½ «€Hô@ú(ò@- ÿÿÜ˒mó$ÀD ÀD ÀD Àd% (uÂ;Ïë@D ÀD@d ı , -š™™ÙÕFaA -fffvMÀUA .0¿æÚw†BÀ -®GsÈΓA -Ãõ(ƒ™»‘A /Hn:àcó$Àı ê½ «'³@úu¸@- ÿdE„²;@D ÀD ÀD Àd% ԀƒAk; @D ÀD@d½ « Şç@ú ¬å@- ÿY$$»a"ÀD ÀD ÀD Àd% ­§œ°Š2@D ÀD@d ı 1 2= ×£C´RA 2Ãõ(üâWA 3ğä­°;@ 2= ×õçN‡A 2ázêŠ*…A 4•j4Ra"Àı ê½ «·@ú±³@- ÿ‘ÿiC-ÀD ÀD ÀD Àd% °..qÁP@D ÀD@d½ « Fç@ú`ã@- ÿ]AV„Àë1ÀD ÀD ÀD Àd% ÷:y%Í@D ÀD@d ı , -…ëQ˜¼†VA~ -?\-x .j$ŠïG-À -R¸»tº†A -R¸Õ¿§‚A /f£Ci±ë1Àı êQ½ «#²@úÔ²@- ÿV¶g­]@D ÀD ÀD Àd% ¶@‘‹‹’å2ï7ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„& …B¡P(Ä?' …B¡P(Ä?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Jun 01 11:34:16:246 2015wº`KKwº`¡" ZşÿX ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} mê} mê} mê} mê} m ê} ’ê} $ê} I ê} $ ê á á á á á á á á á á€: á€: á á á€: á á á á á á á ğ ¾åæççççı è4¾ çé¾ëìííííı î?¾ íî¾ëìììììììï¾ëìììììììïı ğ¾ñññññññòı ó@¾ôôôôôôôõ¾ßäääääääöı ÷ı øı ùAı ùBùı ùı ùCı ùDı úı İı 㽟Qì— ŞT†f¬oLÀ~ XM[333£Òç_A+‘"bš]@ı 5ı 6 7š™™ÉDA 7 ×£ÄôA 7 8ƒ§âñ¬g@ 7ìQ¸45¶A 7®G¡³x³A 9a Š×'Àı ;ı < =ÂõøÊ|A =Øö=wA = >Âsê?1À =¸Åyۃ°A =€éÆ©A ?*Ó¦‹õ5Àı ßı ä½ «¥ıA;·õ& àšÙ7{DÀ ×£ Ì9tA ®G)ÇoA ò»ÈİMq5Àı İ ı ã!½ o@“ûò. ŞoıuvoZ@½ à®óó3 Åa73&@ı 5"ı 6# 7¸…£\ßpA 7Âõ jŽjA 7 8l–ûĞ’M5À 7Házò؜A 7¸…D“—A 9“b¢²&1Àı İ$ı ã%½#ÏGQŞONI+}'À½3XàbÇ1‹-1Âöc'øJÀı ß&ı ä'~ Ó½7Âõ(|AàêgZ¶×;GÀ½{¼\oM>RÑ»”Q¡&Àı İ(ı ã)½«+\G÷[ŞäşÚ¾2Õ@½ÏH {™cn™ìY“$Àı ß*ı ä+½¿SL-[qéàM]T»û@À\ÂÛrAš™™ÖoAŸôYKÉ1Àı İ,ı ã-½hÁî@×>¬Ş¹¿—~É&@½ëV‡¼2<Â邡Àı ß.ı ä/½oiR¿)sà¿¥Ù¨„@½ܐ A7P¿ w`òİë/^@ı û ùÃõ(?¾Œ•A…ëQT“Aà¶Íf#Á&À\br„²ÈAáz4H½ÄAiǺC0Àı ü¾ ıııı ş<¾şÿÿ×0 ¤22((z€’’„v’v€v„vvŽ>¶@d‹‹ ï7ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Wed Apr 01 17:38:45:268 2015wº`KKwº`¡" dşÿXà?à?œ&œU} I} ’} m} m} m} $ } $ } m} m} $} $ } m} $ } m%,  h@h@h@h@ h@ óÀ•! ;€¢,€¢;€¢!  ’À•’À•’À•!óÀ•!, ;    ¾.’’’““’’’’ı õı U¾ VVWı U1¾"VVWı ½gxŸ@i|Ÿ@ı ı ½gxŸ@i|Ÿ@ı  ı  ¾ ¾ hjı  ı  ¾ hjı  ı ¾ ı ¼¾ ,şÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ,9ÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ı »¾ ,ÿÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ,:ÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ı »e¾ ,ÿÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ,:ÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ı »N¾ ,ÿÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ,:ÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ı ½3 8PEAD ÀDÀDÀDÀDÀ3 6h;AD ÀDÀDÀDÀDÀ, ËĞ+ehÄ¿D ÀD ÀD Àd% 7Y@D ÀD @d3 8Փ=AD ÀDÀDÀDÀDÀ3 6üÓ:AD ÀDÀDÀDÀDÀ, ;d-¤Y—"ÀD ÀD ÀD Àd% Y@D ÀD @dı /d¾ ı 5½ =PEA<h;A, ?ËĞ+ehÄ¿D ÀD ÀD Àd% >Y@D ÀD @d½ =VOv<üÓ:A, ?d-¤Y—"ÀD ÀD ÀD Àd% >Y@D ÀD @d¾ •••••••••••¾. ¡bbbbdddd¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¾.¡dd££dd¤¤¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¾.¡dd¥¥dd¦¦¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢ı õı a¾ ]]^ı \1¾"]]^ı ½_xŸ@e|Ÿ@ı ì ı í ½_xŸ@e|Ÿ@ı ğ ı ñ ¾ ¾ `fı î ı ï ¾ `fı ò ı ó ¾ ı ¾½GÑ@à€1Ë@,ş®À‰¬M5ÀDÀDÀDÀd%öyÉb@DÀD@d½"pHı@àà#ø@,ş§mž”1ÀDÀDÀDÀd%+<DÇ~@DÀD@d •ı 6# 7¸…£\ßpA 7Âõ jŽjA 8l–ûĞ’M5À7Házò؜A7¸…D“—A9“b¢²&1À¾ ••ı ¿f½ ®á@á€!â@,ÿÈøL‰d@DÀDÀDÀd%±1QP˜´2@DÀD@d½#¤½Aá¨A,ÿBô4"o×'ÀDÀDÀDÀd%'× Bª2@DÀD@d •ı 6 7š™™ÉDA 7 ×£ÄôA 8ƒ§âñ¬g@7ìQ¸45¶A7®G¡³x³A9a Š×'À¾ •••ı À½³Ü@âÀÌ×@,CsùS1ÀDÀDÀDÀd% |:@֍(@DÀD@d½$TéAâHe A,Ô¼ÿ«õ5ÀDÀDÀDÀd% #Âsê?1À=¸Åyۃ°A=€éÆ©A?*Ó¦‹õ5À¾ ••ı ,#Uô@ %ÀÀd# jò@ %ÀÀ,@P»B™á"ÀDÀDÀDÀd%!¶V‚„…ÿB@DÀD@d#Š|'A %ÀÀd#¢¡#A %ÀÀ,kÏZ¸j0ÀDÀDÀDÀd%!!b,®/KB@DÀD@dı /d •# @…ëKÛ“A % À Àd# @×£pܬû‘A % À À “#@{E ïÆA %ÀÀ#@®G ×+ÃA %ÀÀ¾•••¾.’’’““’’’’¢ı 0½øPEAüh;A¾ ””½øVOvüüÓ:A¾ ccı /d¾ ¢¾.¢¾.•ı õı a¾ ]]^ı \c¾"]]^•ı ½_xŸ@e|Ÿ@ı ì ı í ½_xŸ@e|Ÿ@ı ğ ı ñ ¾ •¾ `fı î ı ï ¾ `fı ò ı ó ¾ •×:¤2`’vüüüüÈ 222`’v€€€,2‚22`’!’@"’@#’@ $ó@ ı !¾½!€Ä@àÁ@,!şˆ}j{3-ÀD!ÀD!ÀD!Àd%! ÉÃs@D!ÀD@d½!"Oï@àÀØé@,!ş8¶µr1ÀD!ÀD!ÀD!Àd%!½&Ò}â@D!ÀD@d¾! ı "¿+½" @á@á bà@,"ÿC=e¯°&ÀD"ÀD"ÀD"Àd%"¦rıÆ ç0@D"ÀD@d½"#Ğÿ Aáè|A,"ÿ 3rHí)ÀD"ÀD"ÀD"Àd%"Ğ_ž8¾Ñ&@D"ÀD@d¾" ı #À½#ÀÙ@âÀ:Ô@,#¼qéÊ8k3ÀD#ÀD#ÀD#Àd%# úR­ßŞ$@D#ÀD@d½#$X7Aâ0ú@,#$œáØx<ÀD#ÀD#ÀD#Àd%# Y%‚äœH@D#ÀD@d¾# ı $,#$ğxñ@ %!#ÀÀd#$@ãî@ %!#ÀÀ,$Tßqú^8'ÀD$ÀD$ÀD$Àd%$!%_F8×İ?@D$ÀD@d#$tA %!#ÀÀd#$XıA %!#ÀÀ,$J=n¼Ÿ2ÀD$ÀD$ÀD$Àd%$!ş)¥Â}4@D$ÀD@d¾$ × ğ<  >¶@‹‹ åÊ   ï7ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&¬ÕjµZ­Ö?'¬ÕjµZ­Ö?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Thu Oct 01 15:46:28:593 2015wº`KKwº`¡" dşÿX ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} ’q} ¶q} $q} ¶q} mq} $ q"ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾HIJJı K4¾ JL¾MNOOı P=¾ OPı Qh¾RRRRRSı T>¾UUUUUVı Wiı X7ı X8ı Xjı X9ı X:ı ákı C_fffzır}A_)\‚áãAD k‡½Û“ @_ö(ò‹6³A_Âõ¯q’¯AcãO:JÖ1Àı Et`ìQ¸¦‰ßyA`ázÒ%zAFh^C ÛËğ?`33³$ w­A`ÍÌÌPPc¬AbÚ:÷K> Àı C_)\Êƒ®kA_ÍÌÌ<žAcÙ¦ ¦3Àı E`R¸>"eA`Ãõ(D*ŠcAFbìvÔ³+À`\Âx˜R›A`®GØL°–AbË#ŞÎÍõ0Àı C _š™™ÙÕFaA _fffvMÀUA D0¿æÚw†BÀ _®GsÈΓA _Ãõ(ƒ™»‘A cHn:àcó$Àı E `…ëQ˜¼†VA~ `?\-x Fj$ŠïG-À `R¸»tº†A `R¸Õ¿§‚A bf£Ci±ë1Àı CQ~ _[€°n _q= wıbRA D=&m@ _®GƒA _R¸ÙMf‚A cĞ.±ƒPÀı Ew½ `GC‘j`s%Ôg F Œ[8EÀ `Î)ŒƒA `ìQ¸¶Ç¤A b¢S›Å¦z#Àı Cx½ _¿]ÿ+Fæ4µ¹Ò"À`q= cÖuA`Ãõ(8íJpAbÀËÛÑèb9Àı C½_W@¹$_ü(DžsxçÚj"@_ö(\÷ zA_š™™ nAc´÷—$/EÀı Eƒ½`KÍn9`7¶_,F>æ^âŞ¼6À`= ×|ásA`\Â èlAb+ø¾K;Àı C‚½_?³._ãÑs#D™)k(i8À_ö(\ßµZnA_HázY€lAcÁ‹ÉÿjÀı E…½`ëá ` ôg Fí¤ ’&1@~ `ßHz`{®ŸxEdAbQ$iÎZ@ı C‡½_›+ü%_KäİD/ӓ.ç?À_ğ̇hA_×£pÅòEcAcqB gsn5Àı EŠ`q= ×ÅpA~ `C!¯F¶jYrƒ£v@`…롃hLÀ½`ëM2W`köb¯V,„YlTÀı C ¾ __½D_UG5A_å&cd¢ŽLÆ&KÀ×Döl..$$bzzzzzvvlllzllllhlvlhhl^^^^ €A! ı Y aR¸UÃîžA a ×£Y¬žA ^–¶@\‹‹Z ï7ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡"ÿÿà?à?œ&œU} ’q} ¶ q} q} ’q¨ ÿ ÿ ÿ                                          ¾HIIJJJJJJı K4¾ KL ¾MNNOOOOOOı P¾ PP ı Qh¾RRRRRRRRRRS ı TE¾UUUUUUUUUUV f½BGğ?e@G@G@e@e@G@G @e"@G$@ ı ghı gı iı gı gı iı iı gı gı iı gı gı Gû¾jkjjkk½$lCĞlОô@m§@ls¼ßl§Uó ı Gí¾ jkj½lùè"Am‹&+mפQj~ lQ40A k½ lŸ²Öl+!º ı Gláz‚4ǀAm333 Áw|Al×£p)§C~AlÃõ(ˆ¹ß}Am{®·>À~Am×£p©Â¦{Alffflî[ƒAlHáz„~A m(>ª|A lfffzır}A lö(ò‹6³Aı Gª½ l_3rmIdAl÷tŽ lffffjæA~ m‡¹‘ mš™™™é4ô@½$ loëˆl«¾ msÛN lóél«`8 ı G j½ meCAl/¬RlÕø@m‘A k½$ lYwAlí¡&AmIÑAlA(AlËÆè ı Gl j½ m) $Al*w j~ m`ÁÒ@ mìQ¸%ûĞ@~ l¯è¾ jk ½ l¹å5Al;V ı GȽ l+xÿm›~žl¯ùø j mÂõ(<Ñğ@½ m§6ılËÕìl7ÀPm+O lÂõ( m&¢ l{hlX!ó@mÀú@lp§@lG)‚) ı Gâ¾ jkjlÃõ(\uÓ@¾kkjj~ m§áB j~ lg€¼ı G~ lk4>mfff¶u¶QA½6lSzâ^l·ğ\mÓ²  ?  ı Gu l¤p=Ú؃kA mÂõ˜r gA lfff^û jA l\ÂmŞkA mȉïkA mázZ ?rA l¸…¯ävA l®G…éUsA m®G-™UuA lÂõôû€tA lš™™öfò¤Aı !Gt!lÃõ(¸ÛwvA!m¤p=ƵøtA!lffffXtwA!l×£pIn•wA!mÂõ¨PuA!m®GÁó¯tA!lq= o 3vA!lš™™ Ö~zA! m\Âm˜¬|A! lìQ¸¦‰ßyA! l33³$ w­Aı "Gq¾ "jk~ "l¹÷BA¾ "jk~ "mÍ­7A¾"jjkj " lÃõ(\o·ã@ı #G½0#lóÌmŸLrl+p#l»9žmgİ™#mhÀ&AlË?#l®Gáª8!A# m= ×c'1A~ # lãċ# l…ë) aAı $GĽ$lŸžm™ñ@¾ $jjk~ $m/%$j~ $l«’Ò$ k~ $ lŸÙ$ lfffæ!Aı %Gx½%l?XJzm'×XlSµx{%l®GááåTA%mfffæ©ßVA½$%mSf¨TlËèalûÓ¸FmÇGl¿]"eA2 l\Âx˜R›Aı 3GÔ~ 3l€áÛ@¾ 3kjj½3mş€m›ƒ–l°Eö@¾ 3jkj ~ 3 l§‘òı 4GŠ½4l[k™mÆ4lÃõ(Ü$k#A½*4l+­– mXm§€Q lóñĞlø‚Am¢ø 4 lq= ×ÅpA4 l…롃G†½>l¯H³mϲ¨ lãјl#¢t>m®Gá OA½>m/pl§äÊlƒzVm«å’ > lffff~ A> l)\b;NWAı ?G›½B?lSq mÛ· lÛâw l÷m_JmôŒl¿_$l·+Öm×eèlËìI ? lR¸%ZA×DblÔÔj†„ˆp˜VžrXZ†rp’fÔfˆ~N€’xPp’fˆ@  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  ı @G@l\ÂUtcA@m= ×kš¯`A@l\Â%LeA@l{®”êfA@m= ×SøYA@m…ëQøc[ZA@l= ×ã(ĞSA@lÂõˆ¡õYA@ m¤p=Ú°ÍXA@ lš™™ÙÕFaA@ l®GsÈΓAı AGÿ¾Ajkjjk~ Amç:(¾Ajjkj ~ A lç:(ı BGğ½$Blǒ.m[¬µl7…×l‹4m—ú¾ Bkj½BlĞ@m€UØ@ljÀ@lš÷ ı CG«~ ClߢÊCm= ×£¸Žñ@½<ClnlŸ£{mßèÿmWûlCl)]BAmßTŸlk)†l·3j& ı DG½Dl×höpm3ñ¢olK¢‘vDlq= šnSADmfffÆ;æYA½DmmÕ^l·…olÃØXmËvW D l= ×£C´RAD l= ×õçN‡Aı EGå¾ Ejk½ElÁ®/Al{]—Ek~ Em¹Ú:A¾ Ejj~ E m›:E j~ E lğ±÷@ı FG­½*Flgó9m§šùlwՊlK€lmoMqmkFlìQ¸»"A½Fl—†¡m{çzl_0¾l¦Ó ı GG¾ Gjk~ Glm@¾Gjkkjjkj ~ G lm@ı HG¿½Hl€‹@mk›J¾ Hjj½Hm×l†mv9Al[G?lËÅؾ H kj ~ H l¿LT ı IGŒ½$IlOžU mÿŸ8l‡Œ lï“8mãöÀImÃõ(œºË2A~ Ilª$Il®G!&k0A½I m罙lŸ1ƒ I l¤p=bï`Aı JG×½*Jlkˆ@mÿâÀlo¾liÏbAm'DGmt‹ğ@Jlq= ×óßã@½Jl›ƒ·m‡¯kl“Epl_=Š ı KGŽ½Klgã¤mo—F l›©]Kl®GáA½0Km»dß m¿_ºl?+> lÑ« mëÆzlƒœÜ l«4i ı LG ~ Ll’¾ Lkj½Ll@~Ù@m€öÚ@¾ Lkj~ Ll—è¾ L kj ~ L lÓi ı MGž½BMlKÁ& mk{plWü¡ lóm> mhù mfo lÃ/´lc™¥ m¬"lÿÄ M l ×£à‹ŠWAı NGîNj~ Nm³º%Nj½Nlàç@m€ ù@m_ôlÃ#…¾ Njkj ~ N l¿‘Å ı OGäOj~ OmëµFOlÂõ(4òğ@½$Ol79Ëmƒlmk:löklµS1AO k½O l—mel—ïâ ı PG¤~ PlÓüiPmìQ¸M±A½<PlaI l eZ m ¹ m !lwúl;ÖÊ mKŽùlï˜íló2„J ı QGνQlC]°mÇê Qj½Qlw‚·m£İ†Qm= ×£Xnà@Qlfffff.Ã@½Ql€@×@mCÕElçül³!ğ ı RGè~ Rl‹¹¾ RkjRlš™™™SKARkRmÃõ(\¿Òó@¾ Rjjk R lq= ×;ô@~ R lk2 ı SG ¾ Sjk~ SlïÇ_¾Sjkkjjkj ~ S lïÇ_ı TG»½Tl«H—mÇõlíƒQATlq= ×߃ó@½0Tm@(Ê@m+£ÊlÛ°lóÛgm3Ël*Òlç} ı UGÛ¾ Ujkj½Ul—V®m;:»Uk~ Ulÿ|Uj~ U ms€ĞU jU lffffâYAı VG˜½<Vl8&m«k+l‡U®l[ mƒv m#”ÚlŸÒßl÷RÓm_¡Ä V lÂõ¨Ê6#AV lfff6ß`QAı WGý6Wl19ms0ål_Vl{ãámoWkm‡2îl¯Š]l;–ÈW mÂõ(ìHó@½W lC¹[lwÛ' ı XGŸ½Xl/À¾ m›l;”ùl3&L XmìQ¸yA½Xmç@ÚlŸs6 ls5 m[Oé X l= ×£o«A~ X lcáAaı YG ¾ Yjk~ YlUG5A¾Yjkkjjkj ~ Y lUG5Aı ZG½Zl§Ž¤mgÀ© ZlìQ¸žzF2A½ZlÛ¼Ñ!m“ò2-mGjÌZlq= ×7…!A½Zl ç@mïΔlÿ Z l¤p=’‚7aAı [G½[lYmAmáè@l;È@[j½[m–è@m‘-ö@[j[lÂõ(¦ m¯ílëûQlßB¥ mŸÍ um= ×#6ž"A½$ul+)Zl“²~m¿4íl‹Ô¼l ı vGw½6vlKL fm{ßiblÿ€ª]lۛ`ZmƒOMhmS`glèÇcl×LuIv mÂõÈËçPA~ v lGC‘jv lÎ)ŒƒAı wG}½BwlÇb^m«ªîKlûaå*lë§Zm¢†Lm/ñ @lÛVe\lO¤Om—~Il‹Ä©8 w l®Gáòİ}Aı xG¼½xl)Am’Ò@l&Û@xj½xm`y÷@moíl7ôAxlš™™™Ißğ@x k½x l›slkxu ı yGæ¾yjkjjkkylq= ×#´@¾ yjkj y lq= ×#´@ı zG±½zlÛuÊmór‰zlìQ¸ååÒ@zlìQ¸žÍ #A½zm¿EmgÌl‡€Pl¬z mÃõ(\¡A½z lŸ.7l—JÛ$ ı {G½{lóŽÊmw”){lÂõ¨Ê# A{lq= ×Wç#A½*{m;¯ãmnj l×B% lÃ~œ$mw½¸lϐ( { lázŞŒ¥`Aı |G€½<|lsKNGm'Cß-lϝQ;lçZAmŸUM6mS=!-lSZ{0lk¦.mÿz]+ | lq= ·]5@A| l®Gá: 6uAı }Gœ½6}l£ÙÊmS~ElÚQl‡;RmïÑFm«åN&l'ù˜ lc+­} mq= WW­#A~ } l§•ñ} lP~ÈfAı ~Go½~lÑß@m›é‹¾~jjkkjjkj ~ ~ lÛÃRı G²~ lgŸ ¾ kj½lVwm׸Yk~ l3ÅÚlš™™™™!À@½ mÙğló„lƒ:€ ×D2lN†|vZ`h|pfPT@PpZ|ft’pzf‚X’ˆrzL€    ‚  ƒ  „  …  †  ‡  ˆ  ‰  Š  ‹  Œ    Ž      ‘  ’  “  ”  •  –  —  ˜  ™  š  ›  œ    ž  Ÿ  ı €Gü¾ €jkj½€l#*mxšm;öF¾ €jjk ½€ l×K-l»ä ı GĞ~ lüû@k½lHÕı@lügò@m®Gá¾ ğ@~ m€$Ø@¾ jj~  m`âé@ lq= ×Ğğ@ lq= ×ï Aı ‚Gm¾‚jkjjkk½‚l\×@l€&Ã@m9¾5A ‚ j~ ‚ l·Ó$ı ƒG”½ƒl#¡¹0mW˜ ƒl= ×ã&3A½0ƒl“%mƒÆ"mnvlƒş#l÷NïmB*Dl+̯. ƒ lìQ¸}ckAı „Gy½B„lS %Em› ıHl#ŠClW¸Tm[“¥ImŸjAl«TqDl‹X/BmóY>loFP „ lÃõ(˜¬k|Aı …G½½…lKãXm©é…j~ …l󹚅mffffÄUA½*…mÑÁtAl£±l÷ùWmÿÆæl'ml_Z@" ı †Gܾ†jkjj~ †m€Ô@¾†kjjk ½† lS"Ãl³@ ı ‡Gà½6‡lÃÈXm1¨HAlù‡%Al÷¬m›·QmûíIl³˜Îl‹ s‡ mÂõ(\ Ä@½‡ l%^WAlϙx ı ˆG¨½Hˆl)^m‡B™lED2Alÿ·imÿ~Óm—fÉl?ğâlÿfœmŸğülOq+lÏÓî ı ‰Gë¾ ‰jk~ ‰l–¾‰jkkjj~ ‰ mûԎ‰ j~ ‰ lwk£ ı ŠGrŠlš™™™éğ@~ Šm7 +Šl®Gá½îA½Šl_u¹m[ĞÁ m¸Ê@Šj½Šl5öUAmâXA Š j~ Š l'¡zı ‹GÌ‹j~ ‹mGŽ‹lffff&÷Ñ@‹j~ ‹m[ò¾ ‹kjj~ ‹ mˎ—‹ j~ ‹ lkˆı ŒGˆ½Œl÷ì mp lïÑ l ? Œmš™™<"AŒmÃõ(Ü>j4A½ŒlÛÇIly[m듰#lŽS Œ l…ë!ùGbAı GÀ½làşñ@m÷°j½$l€~¿@m# –mçìlCAl¯ç€ mÃõ(\a[A½ l›o,lë ¹ ı ŽG½ŽlÉø&AmõìGA¾ ŽjjŽmq= ×3=á@¾Žkjjkj ~ Ž l;ÖÄı G’½$lã³v&m‹Ã%l'û,lߎ¹mÎp!mš™™Yd32A½l»íClG 'mo#lc,  l…ëQÔügAı G¾¾jkjjkk~ l}HAj~  m[Ԑ j~  l;єı ‘GƽB‘lšDAm³+lOÁSl×ê™m{òˆm¿Ìqlû6Žl×Fm›ÕÆlߒÌ ‘ lfffæ‚*#Aı ’G¡’lffffÀ@~ ’m[ñe¾ ’jj~ ’mŽ@’k½’lëƄlóÁö’ k½’ l[k?lY ı “GÑ“j½*“m³ìl¿ÿ¼lw­<mËè¤m³gDl˯Œ“lq= ×¹A¾ “ kj ~ “ lo¬°ı ”Gı”j~ ”m?óÒ¾”jjkkjjkj ~ ” l?óÒı •GÁ½H•l]RAmx”l9­l‡k7mcãämÛ­l§Ï©l¯gmsN,lgy=l¿Ú‰ ı –G–lìQ¸~ZCA~ –mÏ¡ 1–lìQ¸žCA½0–l—ã&Dm·‡t5m×R7lGi-lwİ.m‹š;l ­Y0 – lq= cÖuAı —G‡—lq= å­1A½—mg}l³‚¸—lÃõ(\Dt2A½*—mÿË!mK²T,l/dl§9*mïVl›+ü% — lğ̇hAı ˜Gv˜l¤p=:z3YA½˜m74ƒ;lϲŠD˜lÃõ(ÜuQA˜m= ×S©?WA½$˜mGÈPl;«HRlW&P[m£ÿßSl·À¶l ˜ l\Â=%½ƒAı ™G¹~ ™lĞlè@™k~ ™l€ÀA™j~ ™mË`b™k½$™l”€l€ö@m·sl FAlãM ı šG½*šlSúm+.¥l âlk¨ám@èê@m§~>šlq= ×ûò@½šl vmAm÷3$l“vïlù…- ı ›G‰½›l[,m§Ÿİ2›lq= ×`w A½0›lsºÂm_#À$m÷f»!loí{ l;ç%m'àlÿ{+ › l¸…óöÕfAı œG‘½BœlwO m{¿– l–lŸ‹m mo(Ì mm¦lO’rl36$mÛ÷Ùlkıñ œ lHáz„T=UAı GQ½BlO=Ønmc04elC×Ãcl#Khmg:´umËæ^l¿öÕ:lsæ¥dm}kYl[€°n  l®GƒAı žGR~ žl3€ˆZžmÂõHúHSA½6žl¿'~hl“ßIm׋JmsÅÖLl¿9µXlkÚµRm£9XlƒìàV ž l…ëQN¶ºAı ŸG Ÿj~ Ÿm€„Ò@¾ Ÿjj~ Ÿmøoè@¾Ÿkjjkj ~ Ÿ lÙğ@×DÜl`œX|f|VpZd”†ˆ~f|bfŠtNZ†ˆ”~p|ffz   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦ €B#§ ı  G‚½ lc%´0mœ)lß& l= ×c8;3A½* msFs m‹üSl«*ı4lkBùm¿Ş/l?³.   lö(\ßµZnAı ¡Gz½0¡l» ;Rm×ôÇAlïÏéAl3 rQm?ŸºEmûnbHlË_M;¡l®Gá¼×CA½¡ mëKğFlãÈ9 ¡ l333¿&€{Aı ¢G¢lÍÌ̐#›sA¢mìQ¸V{¦iA¢l…ë¡NWoA¢l333ôØiA¢mHázôbÙrA¢m\Â­*¿pA¢l)\X›kA¢l…ë +]iA¢ mq= Ÿ›=kA¢ l)\Êƒ®kA¢ l€0,Ò¢Aı £G¾ £jk~ £l¯‹J£lq= ×Ë8ô@~ £m©¢A£m®Gáz‘@£j~ £l— G¾ £ kj ~ £ lפ›ı ¤Gñ~ ¤laÌ8A¤k½¤lߎRlË-xmkbkm±I1A¤j~ ¤l 8A¤ k½¤ lkŒ¯l·3î ı ¥G¯½$¥l÷ؗmaÈ Aly¯PAl獫msçK¥m®Gáj`â@½$¥l¨ıä@lËa™mËd˜lÿ­õlcÏ ı ¦n¦o¤p½: r¨A¦p×£ğÒ¢ ¥A¦o×£pƒDÕ¦A¦CÍÌÌ ¨A¦DÍÌL*’§A¦D Z,¦A¦CR¸ž:Õ]§A¦Cš™™o'-¦A¦ Dfff^-Ž§A¦ o…ëѨ¯³§A¦ o¸õ,^âÜAı §Z¾§[[[[[â\\\\] ×îŒ||Ԑ€pÔ>¶@[‹‹Z¦ ¦¦ ™’ï7ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡"ÿÿà?à?]œ&œU} Ûq} ¶ q} mq} $ q« ÿ ÿ ÿ                                          ¾HIIJJJJJı K4¾ JKL ¾MNNOOOOOı P¾ OPP ı Qh¾RRRRRRRRRRS ı TF¾UUUUUUUUUUV f½BGğ?e@G@G@e@e@G@G @e"@G$@ ı ghı gı iı gı gı iı iı gı gı iı gı gı Gû¾ jkjlffffœâ@¾kkjjkj lffffœâ@ı Gí~ l­“!AklÂõ(¼pÂ@½lَ&Amî.mĞRÕ@¾ jjk ½ l >Âl÷V ı Gl{®”xAmÍÌ̀ž2uAl¤p=z¿wAl×£p‰J‹vAm…ëQœt7xAm= ×3^wAl…ëéëµyAl…ëõg}A mÂõ8í{A l)\‚áãA lÂõ¯q’¯Aı Gª½B l€ÒÛ@mêjlà`ä@l=OwAm›–m«8slËz l;ïom—§Fl—)? lÃõ(üèAAı G~ l€ƒ@ mš™™™™‡¢@½ l@lÉnA k~ mQ A lìQ¸… t@~ l©WA k½ lqŸù@l·#C ı GÈ lìQ¸ÅÂ@ mš™™™©|ñ@ lffffŞ2ã@½$ l^žm¯fFmKÜ_l“Dl[3ž mq= × şó@½ l§ìlk=ú ı GŽH ló OmKXl7§®l›“ém›Ÿm?Ä«lól‡—m7„l£·»l‡:€ ı G;¾ jkjjkkjjk ½ l…‘9Al…‘9A ı GË~ lo9mfffffó@~ lÿ«lÃõ(\cvğ@½mwÓ¤mó‘ælffffLÑ@½l¿×mWsçlºvl›Û ı G„~ lkyÿmÃõ(Ü1‰1Alfff¦Æ1Alš™™Š9"A½m+×bmã”Ğ(l®GaóJ3Al®G!Á)3A½ m;F<"lKîé# l®GŒgAı G~ l‡¨F]mÃõ(ì!ĞQA½6lühZl/ân^m¯´mmÊNlÃKlÿ˶]mË Bl?\-x lR¸Õ¿§‚Aı Gš½BlO©JmSæ»lK­7l¿?ãmßâJmK51l{ø¥l‹/£ mÇıel"± lq= 7uÌPAı G¸½l!+hAm;]lgş¹lå.'Amš™™™Ï)A½$mÇlC#]lËT)m{µMl+V l®Ga 1Aı G¬½Hl rAm¿‰‡l'ğ*l?G¥ mëˆem`¨ğ@lÀyæ@là)Am¿¥¸lÜAl³yË, ı Gâ¾jkjjkmffff ½ó@lš™™™I¿ñ@¾ jkj ~ l7$©ı G½Bl_è<$m{Gg'l#ø)l;÷…"m–.m¿¨ïlïZç%lê²cm#õlü( lš™™ nAı Gɾ jk½lÛ=³l€µ@m9´@k½ln”lH´@m“Î: j~ lϯâ ı Gô¾ jk½l3nˆlc]¾kkjjkj lìQ¸•Eğ@ı GÊj½mÓ ğl±OAlš™™™y]Ä@½m¨Üà@mgã„l®GáŞA½l¼¶@m/Æl/EAl+m ı G°½l—jmhùò@lÂõ(ÜBA½6l¯9TmŸëTmg*´lóJÌlWÀ2mÓ¦íl³0l/·" ı G·½lœä@mü²l‡4Tl£c mìQ¸g]A½*moş¥lĞ7lk§æms1îlõIl»© ı Gƒ½l¯5/mw‰¸ l;†žl= ×cRt3A½*m÷‘T m·jž*l§e¨!lM*mŸ™Bl7¶_, l\Â èlAı Gó¾ jk~ lt¾ jkk~ lomM¾ jk ½ lc`lßLÖ ı G—l= ×#F<$Ak½lOÊşlŽ|m_Uk½lCµ™l ÿ m'd j l®G¡ƒÃPAı G~½BlfÏm£0l/Ö,l‹V¬,mc·Cm'L!"lϟ#-lSØN"m£ìË.l׎§- lö(\ˆ–qAı Gul×£pÕ.ÌgAmHé’hAl¤p=JŒıjAl×£pµ•‘mAm®Gáú•kAmÍÌÌôˆğpAlÃõ(и*vAlÂõôI‘uA mffff½ñsA l= ×½=pA l¸…w´c¤A×DÔl88..^¤XzÔfœ”Z@˜´zf|ZdfvZŠpp|lˆf  !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .  /  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  :  ;  <  =  >  ?  ı Gt l×£pñkuA m…ë!wA lfff’R#uA l{®“ª¼wA m®GájU¤wA m333©7vA l®Gá~Á³wA l¤p=fz.vA m{®#N-tA lázÒ%zA lÍÌÌPPc¬Aı !Gç¾!jkjj~ !mC0J¾ !kjj~ ! m+TÎ! j~ ! lk„ı "G½"lW,I m“ ÆlŸì"lq= Wu0A½"mœqmw!A½/m³Ó lãÿğ/j½/ mÄâ@lÀìá@lÉ"f ı 0G‹½0l=£†Amÿ2ºlÇ>l©20m= ×#ü¶0A½$0ms¿Ál§ lëÁ*m×ël7á 0 lÃõ(\Õ=_Aı 1GÚ½*1lcó ma Al!Ê Al×S-mیMm_˜ß1lÂõ(ÜuÄ@½1l‹¿am- Al-\Al—.… ı 2G2lfffkcA2mìQ¸ÆoaA2l…ëQp@bA2l{®/UÏbA2m®G)â?aA2mR¸í aA2lÂõ0¦`A2láz>4Al»¦¼ ı ;GÕ¾;jkjj~ ;mÿ!õ¾ ;kj½;l;mámç.­ ; j~ ; l¾ƒı <G£<lq= ×E«A½B<m¯¹mlÈ5lïİmW»má”l³ À l ̺ m‡û_lÛH& l'M ı =G©½0=lÚºmƒøŞl_Ölû Wm(%mÿ²l3gq=lš™™™A½= m7Flß\Îl[l+ ı >G•½H>l‡ƒ´mÛ\Ël£Y9lÏê<m7!Vm%w lO««.lƒ€† mMl_¨}lOÏÀw ı ?G†½*?lG·†m?[ñlŸ(l[ më_+mÌÖ?lš™™™•Ó2A½?lã =8m›œ’lË×Æ- ? l¤p=è’eA×DTlÔd’vf†€V†lPh„˜t€|pÔP\|vV’ThjfpZ@  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  ı @G›½@l«uWmk(Ÿ @lÂõ(ª˜ A@lìQ¸žL$A½0@m;˾ mû¯ž l[6ló m“ŸÄl­Ölÿ—u ı AGAl®GÑ¥ücAAm= ׃€eXAAlR¸%ë°WAAl®Gá"mJfAAmfff¦Àu^AAm)\Bò•[AAláz bAAl…ëQX·TA~ A m?wxZA lfffvMÀUAA lÃõ(ƒ™»‘Aı BGÿ¾ Bjk~ Bl¸ABlÃõ(\Ïh´@¾ BkkjBlìQ¸…yÁ@B k½B lÑ 5AlËfÈ ı CGğ~ Cl€G¾ Ckjj½Cm™má§ACj½Cl{«€m+$‘lÅ@l7ŒL ı DG«½DlŸ|Åm3ò¹l‡Àl‡ Dmffff–†ò@½DmûÛlç6Õlïs mjÓ D l= ×£hã@~ D l½Ö&ı EGø¾Ejkjj~ EmÀıå@¾Ekjjkj ~ E lÀıå@ı FG½$Flä*gm¹}flß&AWlGkêvmğXFm= ×#¶PA~ FlHœiFl…ëQH6YUA~ F mŸjÇDF lÃõ(üâWAF lázêŠ*…Aı GGå¾ Gjk½GlۙŸl°Ì@¾ Gkk½GlÑÜ@AlÿH·G k½G lw=Olˬ† ı HG­~ Hl3lHm= ×£žqA½0Hl¯l¯Smw$mClJl÷(.lÛf\meåTA H lÂõ(„Tô@~ H l/·—"ı IG¾Ijkjjk~ ImßØ1¾Ijjkj ~ I lßØ1ı JG¿Jj½$Jmg"öl Il3«mÍû5AmÅÂ!A¾ Jjj½J m³ClçÜ"ló× ı KGŒ½Kl7ǁmWáBKlÂõ(š> A½0Kl_ –mk¯³ m‹Xl×âl¿öñmk$®lØ- K l…ëÁµÄ[Aı LG×Lj½BLmÛ0l7ñ·lïÙ¨mó2mŸÅlk7¬l'ÄBm³©ŠlÛ lß7f ı MGŽ½MlgžymߢPMlq= —¸¿1A~ Ml_ğáMmÂõ(û(!A½$Mmÿé{lŸ‹l#n m£ƒlë M lš™™ùuÀ[Aı NG ¾ Njkj~ Nl¯w%¾Nkkjjk ½N ly§@l7Î7 ı OGž½HOl{KÕm3 l¿( l»5jmãN·mo˜ l;òw lÛ¾œmW¨l›öılg^hl ı PGîPj~ Pm·|4¾Pjjkkjjk ½P l[]lş‘ ı QGä~ Ql÷Ù4Qk½QlP…@lOİYmÀÒ@¾ Qkj½Ql¶Am ç@l]"6AlÓf’ ı RG¤½<Rl?94më@ClÿrÉl¯Äj m·1Å mÓ l›4l+’mÛ]ÿ R lÃõ(\± A~ R lÃXNı SGνHSl¢ƒm >WAl/çÉl ’m?ŶmäElT-l¼ù@m»BOl%AlßLá ı TGèTj~ TmÀzğ@¾ Tjj~ Tm¯n¾Tkjjkj ~ T lo ı UG ¾ Ujkj~ Ulnä@¾Ukkjjkj ~ U lnä@ı VG»~ Vl_näVm®Gá‚Añ@½*Vl£jOlßâm;g?mg1&l# Úls˜*V mq= ×;¢ã@½V lÇÁ0lÒU ı WGÛWlš™™™ù“ã@½WmÅR3Al¥¨DAl92AWk½Wm›\l°0AWlÂõ(ì7á@¾ W kj ~ W lÓ dı XG˜½Xl·ëØ m ài l#élT Xmfffæ¬ò!A½*Xm›>llK‘!lG&˜m£» l³w l/¥t ı YGýHYlÁhú@mSjµl‡©Clc?¦m_/ZmwîÈl›ëTl¿[im£¹l£WÃl˼ ı ZGŸ½$Zl©K‰Am¨ş l㈠lÊº m·A ZmÃõ(\ïMA½Zl= l;’gZ mÂõ(ÿ{A½Z l§él+Bà` ı [G ¾[jkjj~ [må&¾[kjjkj ~ [ lå&ı \Gï¾\jkjj~ \mk ¾\kjjkj ~ \ lk ı ]G½*]l§½Žmïd÷l×-l‹$Í m‡½¾mKUÎ]lš™™°ã#A½]l×Xö mëC7l€Al ïa ı ^G^j~ ^ma!ü@^j~ ^laOA¾ ^kkj½^lahø@mÁœAlAlÿA ı _G ½_ls¼m«l²'_lìQ¸A½0_mëŒ{m—tÎlË` lß¡ mËÂòl×! l`\ ×D‚l|Ğ~n„Pšv‚Pj|^VZTrnZdP„ŠpZ†PPpp`  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  {  |  }  ~   ı `G…½6`l mım*àl£Ó"lû&mŸ¹:)mOZ@lç¶ÆlGÿì` mÂõ¨çu0A~ ` l ôg ` l{®ŸxEdAı aGp¾ajkjjkkjjk ½a l©Al©A ı bG¢½$bl?“im·cîlӗ-lwP mƒ±ªbmš™™™(A½$bl7ólžmmo® ls×ß lGğ÷P ı cG~ cle¢3A¾ckjjkkjjkj ~ c le¢3Aı dGÓ½*dl°©m_~+lŽl/ÆTm+Fm»‰‰dl®Gá–Oô@½dl+ÔàmW‹ClÜ)AlgÜ ı eGµ½elım7EalñelÂõ(ã@½emo»ùm¯ xl¿z¹l[òoe mš™™™oPA½e l+½ul¯œ! ı fGÂfj~ fm¦aAflffffb‹Afj½fm'Ám›©Dfj~ fl+f m®GáhzAf j~ f lPYı gG¶~ glÕ60Agk~ gl¿h@gjgm®GáVk!A¾ gkjj~ g m÷6g j~ g lã!Sı hG´½Bhl7¼4m‡’}lǯpló¥fmÓúŞm_Kulû5›l#¿mãžlSς h lìQ¸«1Aı iGØ~ il›@imš™™™‰Oò@½ilé¦IAlW¢Zma;.Am›¾ijjkj ~ i lû>Aı jG|jlfffæÜ1A½jm;éï*lŸ 7%l _¡2jmìQ¸~g2AA½$jm'œY0l?%lEmWû"lcÂáF j l3333WØrAı kGúkj~ kmhüä@¾kjjkkjjkj ~ k lhüä@ı lG®½*ll¿.ÁmÏOölÃLl/Ïdm;mÿõÂllìQ¸µ A½ll@ğ@m››xlk"7lKÆ ı mGİmj½mmË l?+WlӅ ¾mkkjjm mffff ğ@½m l øBAlk4Î ı nG޾njkjjkk~ nl“«¾ njkj ~ n l“«ı oG½ol£ó@mõ'A¾ojjkkjjk ½o li9Alk\— ı pGö½pl•2#Am…¯PA¾pjjkkjjkj ~ p lk]1ı qGÙ¾ qjk~ ql }¾ qjkk~ qlW¢>qjq m= ×£tcó@q j~ q lËe ı rGã¾ rjkj~ rlĞğ@¾ rkkrlìQ¸}äğ@rj½r m»Rl¿¬Ulÿ¢ß ı sG§½$slã×iml;él è müOsmq= ו A½$sl[?´l×î#mϨ1 l+Ièl«%Â4 ı tG³½tl?·ƒmt l£g¢tj½$tmcpVm{Ì_l—vlc†0mG—¼ t j~ t lÿpAı uG¥½HulO ]mi¢l“h‹< x l)\FèvAı yG“½Bylÿ›µm¿L l[ÁDl¯#]mà ämg9£l§ÉlGÕgmKğ«lp y l×£p-øWAı zGw~ zlCºp;zmìQ¸Ş„¢AAzlq= 7sDA~ zlŸ@o`zm{®·+àTA½$zmwYYl»MÜUló¿_UmkAipls%Ôg z lìQ¸¶Ç¤Aı {G}½{l#¬E0mô,lo9ƒ<{l®G!i…@A{mq= çç2A½${mı5%l# .l˞&mû±¡)lã–2; { l×£p×DrAı |G¼½|lPÔ@m«§r ¾ |jj|m= ×£0¥A½|mÃÎ@lÿ#|j½| mõ-$AloBŞlÛ­» ı }Gæ¾}jkjj~ }mľ}kjjkj ~ } lÄı ~G±½$~lû°Amk¾lˋ&l×{PmsY~mš™™™>A~lq= ×Bà@½~lSتm/èRl«¶l£ª ı G½l…SmÓè€ lߎ»lÂõ(`#A½*mGÚ«mƒŠ[l÷)l—-Ú mï1¿ lõl l333ãè´ZA×Dxlz@pFp†š†fpˆNpnPRL|rptZœf|fšˆ€P|€    ‚  ƒ  „  …  †  ‡  ˆ  ‰  Š  ‹  Œ    Ž      ‘  ’  “  ”  •  –  —  ˜  ™  š  ›  œ    ž  Ÿ  ı €G€½<€lK¼p!mã®"lcnı(lÓòW,mSh&m“‚!l×¢õ$l[Ô'mϯ0 € l®G¡<BA€ l333ËSpAı Gœ½0lqQmgl÷aì lïõmß) mƒzS lóž l= ×#ŠÈ A½ m7ÔlŸDõ  lÃõ(ÜÏPAı ‚G²½*‚lÙ) Am ï@l*l¼¨ø@m'&'m G)A‚lÂõ(´¥ñ@½‚l÷ĞÇm/¾lç‰J l}Å$ ı ƒGü~ ƒlòJA¾ƒkjjkkjjkj ~ ƒ lòJAı „Gн„lG‚m¸ëó@l?°<„j~ „mO9*„k~ „l`œâ@„lìQ¸…ìã@„ k„ l®Gá™" A~ „ l/ÂWı …G”½H…lû‡{mƒ£l·Ažl‡¡Ï mwøƒmxrl¶ l#*ImËş:l¤,lSDêy ı †Gy½B†lëS*m§Û.lw՗BlÃìöEmóUyDm—^õSl·«9l7:ôCm+â9lÊ P † l= ×K}yAı ‡G½‡j½0‡mÛ0<l9P_Al,“@m2 mı°l—±²l#ğ ‡ k½‡ lC¢[l›$ ı ˆGܾ ˆjk~ ˆl/”¤ˆj~ ˆmOc6ˆkˆlq= ׳İñ@ˆj~ ˆ mëòĈ j~ ˆ ló^ı ‰GཉlòUm9ş:Al§BE‰lš™™™ ×Ğ@~ ‰mw•Ó‰m®GáÒ@‰l®GáŠlÑ@½‰l>;Am?(B ‰ lš™™™YÇñ@~ ‰ lË#ı ŠG¨½Šl+‡ÒmER$AlãŸùŠlš™™™ ‰A½0Šm+¼mîªl'e¢l3Žm‡Â;l¯ ñl;5’/ ı ‹Gë¾ ‹jk~ ‹lïö°¾‹jkkj~ ‹l@cÛ@‹ k½‹ l¤ñ@lO5 ı ŒG̽Œl#†Ímğ)¾ Œjj½Œm9Ó4AmsœŒj½ŒlãE­mrl=óEAlc@¶ ı Gˆ½Bl?>fmGv; lç#lïæÃmό¤mkÔlËà2l“Xmdl'?µ  l= ×[ÖAcAı ŽG¾Žjkjjkkjj~ Ž m¸6AŽ j~ Ž l¸6Aı GÀ½lâ@m'nj½6lD«@mXˆAmÿÀÍl«Ê¥l‹ûŽm€oú@lCClkÊú ı G¾jkjjkkjj~  m9ó9A j~  l9ó9Aı ‘G’½B‘lû m«™lƒ» l_ºT mPêm›*ƒ lSn· lÜ2(Amƒù€lwÃÈ4 ‘ lHázÄ®Ï]Aı ’G¾~ ’lü"A’k’lÃõ(\+ ò@’j~ ’mQ®%A¾’kjjkj ~ ’ l¿àyı “Gş¾ “jk~ “l!Ş A¾ “jk~ “mÅ[>A¾“jjkj ~ “ lS+›ı ”Gƽ”l9#m¹DA¾ ”jj½”m·0»m۔^”lìQ¸-&ò@½”l+İwmÙŞ%Al# ‡ ” lq= ×D?$Aı •G¡½H•ló`? m˜ç÷@lK-l@yä@m¶Xm¥UAlIÆ@l…'QAmێ™ lû¢l?ÚĞK ı –GÑ~ –ls%—–k~ –l‹Ž¾–jkkjjkj ~ – lû8%ı —Gı—j~ —mߛ®¾—jjkkjjkj ~ — lߛ®ı ˜GÁ~ ˜ló˜mìQ¸… ’@½˜l¡ AlSû9˜k½*˜më\ lë¥lϨmOd›l³.‡l_­æ ı ™G½B™lëÈÅ3m£Vı&l£Ù2lCÄÛ,mŸ´?+mÇ)(lç~#lÛ-mo^Ì+l>ÿ+ ™ lÃõ(8íJpAı šG‡½$šlWĞÆm‡³¹ lsQ³l3·­mãé%šmÃõ(œ0A~ šlÇ šlfffflŒ3A½š mù@lKäİ š l×£pÅòEcAı ›Gv½›lgæS]m·µ;lóû"›lÃõ(ì×QA½*›m?2mm3?klÔql½¤Vm»Ì WlﯔT › l…ëQ²¨Aı œG¹~ œlo*»œk½œl×֊lÀnAmG:#m€É Aœlq= ×ØA½œl€û@mpç@læªl#T- ı GlÃõ(\ŸŠ#A½*móğCláIlƒòn mã2Ç mñUAlûg l= ×#$A mÂõ¨¾%@A~  lçìO  láz^ŒâWAı žG‰½0žl£<¿mW—l³ÁÒ l¯ôzmKÂ6mç&SlCäížlfffæ]1A½ž m;l¯,D ž l ×£°Ûí_Aı ŸG‘½$ŸlcmÏ0l[&&lÇáŽmÿº± ŸmìQ¸”x$A½Ÿl_Ü lÛٜmWÀ lkx7 Ÿ l…ëQèQÓYA×DŒlr|pF–ZflŽ¤pjtfNhNfrfˆZZN|f||’|   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  © €B#ª ı  GQ l= ×#G RA½ m‡ËRUl±¬R lÃõ(Œ3 PA½$ m§Ïò^mۍalkÍOl_Ú;LmóeâJ   lq= wıbRA  lR¸ÙMf‚Aı ¡GR¡l®Gé¸aA¡m×£p XcA¡lÃõ(¬85bA¡l333SŽ;aA¡m)\²e†_A¡m\Â­6¶bA¡l…ëQÀtaA¡lÃõ(L„Š[A¡ m®G1² \A¡ lfff†JÓRA¡ l…ëv4”Aı ¢G ¾¢jkjjk~ ¢mõØA¾¢jjkj ~ ¢ lõØAı £G‚½B£lç9{,mŸl›Ä l?,ŠmKßmg¶q%l÷‚V-lóÁã)m#àd+lãÑs# £ lHázY€lAı ¤Gz¤lš™™ùK¥BA½¤m ¹)*l?$Í-l§¬±?¤mš™™ÙgD@A~ ¤m»hD¤lq= ·ÕcCA~ ¤ls;ãS¤ mÃõ(üªv@A~ ¤ l“ä‘M¤ lq= gWxAı ¥G¥lš™™É!hA¥m= ׳¬UeA¥lÂõĞÛ*hA¥lÂõí¦nA¥m{®PÙiA¥mHázô&ºhA¥lR¸¤İdA¥lö(\bA¥ mR¸UĞùeA¥ lÍÌÌ<žAı ¦G¦j½¦mÁùş@l¥jAl¡„AmɚA¾¦kjjk ½¦ li AlyÂ5A ı §Gñ¾ §jkj½§lÀ-Æ@mct’m€O·@¾§jjkj ~ § l“/üı ¨G¯½H¨là mO>tlŸ? l/ˆlmñ2m×yl |Ñl30m—‹àlg,lïõ™ ı ©n©C\B„q¤A©D)\EÏÙ¢A©CìQ8y엣A©C®GáßÏ¥A©D…ëƒ+¥A©D= W €¤A©CÍÌLá6Ë¥A©CìQ¸ğ&¢¥A© DìQ¸Ö|¤¤A© CHáútª§A© oÍ̼`3ÚAı ªZ¾ª[[[[[â\\\\] ×”ȔÔPf®ÔbZZÔ>¶@[‹‹Z© ©© ï7ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?M\\USER01PC\EBIRLIKMAKBUZÜ$Cï€ š 4dxHA4ÿÿÿÿDINU"è$‚ZòèSMTJØEPSON LX-300+InputBinMANUALRESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITResolutionOption2PaperSizeA4PrintQualityOption1ColorModeColorHalftoneHT_PATSIZE_AUTO¡" dşÿXà?à?œ&œU} ¶ –} $ ©} $ –} ¶ –} $ –} $–} $ –} ¶ –} ¶ –} ¶–} ¶ –} m–} ¶–} ’ –} $ –?ÿ ÿ J J J J J J J J J J ,@ ,@ ,@ ,@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿı k"¾ kk––————––––– ¾"˜¨˜––————––––– –ı §*ı ™[ı '¾–—ššı µ%ı ¶(ı ¶#ı ¶*ı ·$ı ¸#–~ §nK§.§š™:F¤ADÀ¾–—šš¹GGGHI ı ´o¤p½: r¨Ao\B„q¤A-±c~”ñå1ÀDÀDÀDÀd¾ÈÈ››ı F M¤p½: r¨A% ®—kı(%@D ÀD @d M\B„q¤A, ¯c~”ñå1ÀD ÀD ÀD Àd% ®¾2„:'#@D ÀD @dı ´p×£ğÒ¢ ¥Ap)\EÏÙ¢A-²ò¾•å;%ÀDÀDÀDÀd¾ÉÊ››ı F M×£ğÒ¢ ¥A% ®žq]MI"@D ÀD @d M)\EÏÙ¢A, ¯ò¾•å;%ÀD ÀD ÀD Àd% ®ò&áçü!@D ÀD @dı ´o×£pƒDÕ¦AoìQ8y엣A-²'ÿgh`,ÀDÀDÀDÀd¾ÈË››ı F M×£pƒDÕ¦A% ® öä—7Ã#@D ÀD @d MìQ8y엣A, ¯'ÿgh`,ÀD ÀD ÀD Àd% ®›mV9Q²"@D ÀD @dı ´oÍÌÌ ¨Ao®GáßÏ¥A-²¦‰e¸±%#ÀDÀDÀDÀd¾ÈÈ››ı F MÍÌÌ ¨A% ® E·,¦à$@D ÀD @d M®GáßÏ¥A, ¯¦‰e¸±%#ÀD ÀD ÀD Àd% ®`™¼WDĞ$@D ÀD @dı ´pÍÌL*’§A~ p W*-²ì ”6‹%ÀDÀDÀDÀd¾ÈÈ››ı F MÍÌL*’§A% ® ã@)¶f$@D ÀD @d~ M W*, ¯ì ”6‹%ÀD ÀD ÀD Àd% ®$ö´$@D ÀD @dı ´ o Z,¦A~ o)- ²ƒÀƒ.ÀD ÀD ÀD Àd¾ ÉÉ››ı F M Z,¦A% ®5Š†81#@D ÀD @d~ M), ¯ƒÀƒ.ÀD ÀD ÀD Àd% ®'~€¡Ğ#@D ÀD @dı ´ oR¸ž:Õ]§A~ oÆm–+- ²C!ô™9ìÀD ÀD ÀD Àd¾ ÈÈ››ı F MR¸ž:Õ]§A% ®õZëj9$@D ÀD @d~ MÆm–+, ¯C!ô™9ìÀD ÀD ÀD Àd% ®ø‹ò±ÒË$@D ÀD @dı ´ pš™™o'-¦A~ pâMD+- ²–kåi–ÀD ÀD ÀD Àd¾ ÈÈ››ı F Mš™™o'-¦A% ®  ‹üµ1#@D ÀD @d~ MâMD+, ¯–kåi–ÀD ÀD ÀD Àd% ®,É|ğ£¤$@D ÀD @dı ´ offf^-Ž§A~ o®ùH)- ²𡳶_»(ÀD ÀD ÀD Àd¾ ÈÈ››ı F Mfff^-Ž§A% ®éõgÂBc$@D ÀD @d~ M®ùH), ¯𡳶_»(ÀD ÀD ÀD Àd% ®¥Ş‰i–²#@D ÀD @dı ´½ oR_g/EêT/- ²lÔt‡eÄ¿D ÀD ÀD Àd¾ ÉÉ››ı F~ MR_g/% ®xØŃ$@D ÀD @d~ EêT/, ¯lÔt‡eÄ¿D ÀD ÀD Àd% ®`öeµ”&@D ÀD @dı ´ Õ\Bİ?â¦A°-²YÀDÀDÀDÀd¾ÈÈ››ı F N% ®D ÀD @d °, ¯¯ÿÿ(D ÀD ÀD Àd% ®D ÀD @dı ´!Ôš™:F¤A°-³YÀDÀDÀDÀd¾Èœ››ı F! N% ®D ÀD @d °, ¯¯ÿÿ(D ÀD ÀD Àd% ®D ÀD @d¾œ–————ı º# JHáÚ,^âÜA % À ÀD % KY@D ÀD @d# J¤p}`3ÚA % À À , KÉBe»X—"ÀD ÀD ÀD Àd% LY@D ÀD @d¾"œ–————žŸ Ÿ   ¾"–©–––––——————— ¾"–©–––––——————— ¾"–©–––––——————— ¾"–©–––––——Ã×—— ¾"–©–––––——ÄÄ——— ¾"–©–––––——ÄÄ——— ¾"–©–––––ÅÅÄÄÅÅÅ ¾"–©–––––——ÄÄ——— ¾"–©–––––—ÄÄ——— ¾"–©–––––—ÄÄ——— ¾"–©–––––——ÄÄ——— ¾"–©–––––——ÄÄ——— ¾"–©–––––——ÄÄ——— ¾"–©–––––——ÄÄ——— ×Dyl2&šW))))!!!!!ø&&&&&&&&&&&&&& ÿ!ÿ"ÿ4ÿ5ÿ6ÿ7ÿ8ÿ9ÿ:ÿ;ÿ<ÿ=ÿ>ÿ¾ ——ÆÆ——— ¾!ÁÁÁÁÁÁÁ ¾"——————— 456789:;<=>× Î ìÈğÀ ğğ¨ğ( ğ ğğp’ ğ c ğ6忁N¿€Ã¿Grafik 1ğKÒ µğ]@ T8ÍÁÀPPPZaajk¦&A Sayfa &Pƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡" ,,à?à?3œ&œìPğHPğ ğ0ğ( ğ ğ @a€»3 d23 ÿÿ ÿÿÿ MR R R R¤9¤*i+ó! S S4 3Q: 2014 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM €€ dR R R Rÿÿ¤¤áutğ žž "#S S4ES S 4 3Q: 2015 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM ÿÿÿÿ!!dR R R Rÿÿ¤¤uÛÍgî žž "#S S4ES S 4D$% Õÿÿÿ­ÿÿÿ0@53O&6Q4$% Õÿÿÿ­ÿÿÿ±@53O&6Q4FA÷ < ¤3O*jj Ì 3 boR RR RV Vd˜ÿ Z&J! ÿÿ¤¤¾J¨í žž .S S43*eÍ­A„ׇAĞcAÿ &K! ÿÿR R¤¤¾J¨í S S4% ÿrJC Z3Ouÿÿÿìÿÿÿ&&aQ 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤ϤÁ]¬· S S4'<˜W“+ˆÉ…?$“(QCÚ?žž /S S4523 ÿÿM ÿÿÿ foã ğ€‚ƒ „…ô†Ái‡Áˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—Á˜™š›œ@¿€zğa™3xü!tVÃ$ΠŽdì»Ì( ‰ ‰ ÿÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿ³"ñBžÿÿÿÿŸÿÿÿÿ  ¡Á¢ÿÿÿÿ£ÿÿÿÿ¤ ¥Á¦ÿÿÿÿ§ÿÿÿÿ¿`R R¤Â¤MII⪠S S43" Ó ©i3O Ó Q% ÿÕÿÿÿ­ÿÿÿ0 3O&LQ423 ÿÿ ÿÿÿ MR RR R R R¤9¤*i+ó! S S4<“ 5­ãÍ %Š?ç1< ê?¯]~¤û Ï?¸ »Yæúî?¥½¥5¾?© žž /S S 4S S4S S4§D§*jj Ì VÓ:ŞœĞ?Ç';r°‰Ë?9dìµËä?·WŞ’PCÚ?% ÿ#CÌ› ê?3O=ïÿÿÿæ(&bQ €>DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 AYLIK 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤Ϥ0Á]¬· S S4'<Óÿÿÿ(ÑÀ-zĞ?deïsıe¤?¦¦å{à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxžž /xS S4žž [S S 4 eeež*žvtr-TR°Gžž >¶@à‹‹à å ï7ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁ=&L&8Uygulama ^b./DEN0B&R&P/&Nƒ„&¬ÕjµZ­Ö?'M&“Éd2É?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Thu Oct 01 14:37:31:750 2015wº`KKwº`¡" _X, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} $ •} $ “} $ •} $ “} $ •} $ “} $ •>¶@d‹‹ÿ?ÿï7 ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁ=&LUYGULAMA ^B. / DEN0B&R&P/&Nƒ„&'(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Tue Sep 01 17:10:03:85 2015wº`KKwº`¡" Uşÿ, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} m$İ} ’ İ} ’ Â} ’Â} ’ İ} ’ Â} IÂ} ¶Â} Û İ} Û Â} ’ İ} Û İ} Û Â} ¶Â} ¶Â} I$İ'ğ@ğ@ Ş@ Ş@ Ş@ ğÀÂ!ğÀÂğ@ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ğ@ğÀÂğÀÂ!ğÀÂ!ğÀÂğÀÂğÀÂğÀÂğÀÂğÀÂğ@ğÀÂğ@ğ@ğÀÂğ@ğ@ğÀÂı ob¾"pppppppppppppqı r-¾"ssssssssssssstı uı {T¾ |}ı lU¾ mn~ ç|Ÿ@ı {T¾ |} ı lU¾ mn ~ ç|Ÿ@vı x¾ yzı ~¾ €ı ÜVı x1¾ yz ı ~1¾ € ı ÜVw½@xŸ@A|Ÿ@ı ß$½@xŸ@A|Ÿ@ı Ş$ı ç^½@xŸ@A|Ÿ@ ı ß$½ BxŸ@A|Ÿ@ ı Ş$ı ç^ı ”.¾š›œžŸ%՝ÿÿ(DÀDÀd¾Ğ›œž  %'ÿÿ(D ÀD Àdı Ù/¾µ¬®­¸»%Ö­ÿÿ(DÀDÀd¾Ñ¬®­¸¾ %–­ÿÿ(D ÀD Àdı ãO¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ã0¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ã1¾ ¶¯±°¹¼% ×°ÿÿ(D ÀD Àd¾ Ò¯±°¹¿ % —°ÿÿ(D ÀD Àdı ã2¾ ¶¯±°¹¼% ×°ÿÿ(D ÀD Àd¾ Ò¯±°¹¿ % —°ÿÿ(D ÀD Àdı ã3¾ ¶¯±°¹¼% ×°ÿÿ(D ÀD Àd¾ Ò¯±°¹¿ % —°ÿÿ(D ÀD Àdı ã4¾ ¶¯±°¹¼~ ×¾ Ò¯±°¹¿ % —°ÿÿ(D ÀD Àdı ã5¾ ¶¯±°¹¼~ ×¾ Ò¯±°¹¿ ~ —ı ã6¾¶¯±°¹¼~ ×¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ÚM¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı Û7¾·²´³º½%سÿÿ(DÀDÀd¾Ó²´³ºÀ %˜³ÿÿ(D ÀD Àdı ”8¾š›œž§%՝ÿÿ(DÀDÀd¾Ğ›œž  %'ÿÿ(D ÀD Àdı Ù9¾µ¬®­¸»%Ö­ÿÿ(DÀDÀd¾Ñ¬®­¸¾ %–­ÿÿ(D ÀD Àdı ã:¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ã;¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ã<¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı Ú=¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı Ú>¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ã?¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ã@¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ãA¾¶¯±°¹¼~ ×¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ãB¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ãC¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ãD¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ãE¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àdı ãF¾¶¯±°¹¼%×°ÿÿ(DÀDÀd¾Ò¯±°¹¿ %—°ÿÿ(D ÀD Àd×D l44š–¶ŒŒŒŒŒŒŒqVqŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒqŒŒŒŒ ğÀÂ!ğ@"ğÀÂ#ğÀÂ!$ğÀÂ!%ğÀÂ!& €2ı ãG¾ ¶¯±°¹¼% ×°ÿÿ(D ÀD Àd¾ Ò¯±°¹¿ % —°ÿÿ(D ÀD Àdı !ãH¾!¶¯±°¹¼~ !×¾!Ò¯±°¹¿ ~ !—ı "ãI¾"¶¯±°¹¼%"×°ÿÿ D"ÀD"Àd¾"Ò¯±°¹¿ %"—°ÿÿ D" ÀD" Àdı #äJ¾#·²´³º½%#سÿÿ D#ÀD#Àd¾#Ó²´³ºÀ %#˜³ÿÿ D# ÀD# Àdı $”K¾$š›œž§%$՝ÿÿ D$ÀD$Àd¾$Ğ›œž  %$'ÿÿ D$ ÀD$ Àdı %•¾%¨©Úª«Û%%Ùªÿÿ D%ÀD%Àd¾%Ô©Úª«Ü %%™ªÿÿ D% ÀD% Àd¾$&22ØØ2ØØØ2Ø22ØØØ×ÆxŒVŒŒŒŒ>¶@dØ‹‹Ú™I$åZ   ï7 ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&¬ÕjµZ­æ?'¬ÕjµZ­æ?(üı~¿ßïç?)üı~¿ßïç?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Fri Sep 04 11:03:18:915 2015wº`KKwº`¡" SXX …B¡P(Ô? …B¡P(Ô?œ&œ\(U} m$İ} ¶ İ} ¶ Â} ¶İ} ’ İ} ’ Â} ’İ} İ} ’ İ} ¶ Â} ¶İ} Û İ} Û Â} ’ İ} İ} $ İ(ğ@ğ@ ŞÀÌ!Ş@ Ş@ ğÀÂ!ğÀÂğ@ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ğ@ğÀÂğÀÂ!ğÀÂ!ğÀÂğÀÂğ@ğ@ğÀÂğÀÂğÀÂğ@ğ@ğ@ğ@ğ@ğ@ğ@ı oa¾"pppppppppppppqı r-¾"ssssssssssssstı ‡ı W¾ ‚ƒı „X¾ …†~ -|Ÿ@ı W¾ ‚ƒ ı „X¾ …† ~ -|Ÿ@‡ı x¾ yzı ˆ¾ ‰Šı -Yı xg¾ yz ı ˆg¾ ‰Š ı -Y‡½ÍxŸ@Î|Ÿ@ı æ_½ÍxŸ@Î|Ÿ@ı ç_ı å`½ÍxŸ@Î|Ÿ@ ı æ_½ ÍxŸ@Î|Ÿ@ ı ç_ı å`ı Á.¾ÂÄÅÂÄÅ%ÆÂÿÿ(DÀDÀd¾ÂÄÅÂÄÅ %ÆÂÿÿ(D ÀD Àdı (/¾Î¡¢µ¬®%ǵÿÿ(DÀDÀd¾Î¡¢µ¬® %ǵÿÿ(D ÀD Àdı )O¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı )0¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı )1¾ 㤶¯±% ȶÿÿ(D ÀD Àd¾ 㤶¯± % ȶÿÿ(D ÀD Àdı )2¾ 㤶¯±% ȶÿÿ(D ÀD Àd¾ 㤶¯± % ȶÿÿ(D ÀD Àdı )3¾ 㤶¯±% ȶÿÿ(D ÀD Àd¾ 㤶¯± % ȶÿÿ(D ÀD Àdı )4¾ 㤶¯±% ȶÿÿ(D ÀD Àd¾ 㤶¯± % ȶÿÿ(D ÀD Àdı )5¾ 㤶¯±% ȶÿÿ(D ÀD Àd¾ 㤶¯± % ȶÿÿ(D ÀD Àdı )6¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı *M¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı +7¾Ï¥¦·²´%É·ÿÿ(DÀDÀd¾Ï¥¦·²´ %É·ÿÿ(D ÀD Àdı Á8¾ÂÄÅÂÄÅ%ÆÂÿÿ(DÀDÀd¾ÂÄÅÂÄÅ %ÆÂÿÿ(D ÀD Àdı (9¾Î¡¢µ¬®%ǵÿÿ(DÀDÀd¾Î¡¢µ¬® %ǵÿÿ(D ÀD Àdı ):¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı );¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı )<¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı *=¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı *>¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı )?¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı )@¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı )A¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı )B¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı )C¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı )D¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı )E¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àdı )F¾Ã£¤¶¯±%ȶÿÿ(DÀDÀd¾Ã£¤¶¯± %ȶÿÿ(D ÀD Àd×D’l44š–¶ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ ğ@!ğ@"ğ@#ğ@ $ğÀÂ!%ğÀÂ!' ı )G¾ 㤶¯±% ȶÿÿ(D ÀD Àd¾ 㤶¯± % ȶÿÿ(D ÀD Àdı !)H¾!㤶¯±%!ȶÿÿ(D!ÀD!Àd¾!㤶¯± %!ȶÿÿ(D! ÀD! Àdı ")I¾"㤶¯±%"ȶÿÿ(D"ÀD"Àd¾"㤶¯± %"ȶÿÿ(D" ÀD" Àdı #,J¾#Ï¥¦·²´%#É·ÿÿ(D#ÀD#Àd¾#Ï¥¦·²´ %#É·ÿÿ(D# ÀD# Àdı $ÁK¾$ÂÄÅÂÄÅ%$ÆÂÿÿ(D$ÀD$Àd¾$ÂÄÅÂÄÅ %$ÆÂÿÿ(D$ ÀD$ Àdı %ÊL¾%ËÌÚ¨©œ%%ͨÿÿ(D%ÀD%Àd¾%ËÌÚ¨©œ %%ͨÿÿ(D% ÀD% Àd¾$'İİØİİÂİİİÂİİÂİİ×üxŒŒŒŒŒŒ>¶@İ‹‹ÚåZ   ggÿÿÿÿD ½ïÏóÁË@µå?ÑşÿÕÍ՜.“—+,ù®0¬ PXd lt|„ Œ hæ sektörel ham DENİB sekt ülke ham ÜLKE TABLO mal Gr hamMAL GR. ve SEKTÖR TABLOABAY2014AY2015 2015 GRAFİK DENİZLİ sektDENİZLİ-DENİB TR-DENİZLİGrafik1 Çalışma Sayfaları Grafiklerşÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0x˜¤°ÄĞä ü ( 4 @ LX`hpæT uyg-ortak Normal.dotmGülden Şensöz2Microsoft Office Word@FÃ#@RÇ­I†Ğ@ô™ôgÑ@ô™ôgÑ­©   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@AşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}şÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿğb² ğ c ğ$€A?¿ ÿ?3"ñ¿`¿€?ğ€"ğÖ'Yç/h„­b £™-G\ÿ²'!@=ğª'Yç/h„­b £™-G\ø‹úy^0$x'şxí] `Õ¹>›=6›ÍfóŞ<™<Ğ\1j”!!á¡‚¢ EA >0^D«¬¶öÖ¶ø¸ª¶Q´—ÛK[¨¨ô¡â ±¨E¥1(ûı³s6³³;³ ,{àËyÿç?Ïïœ3³»6ÆØ\@˜;Û#<°o™Â؅%ŒÉgŒ؍y;›jg ÿƒŒ’ÈØm¬BşÓmAQlӃ6|#gÀ†2qClŠÀíÕÏ»£”îöD4Óûáeú6,Ââ@2ÉëÚY/o°¹õ}|‡Â8µ3•Më ,Z·ZÇ?c!J5ƒ•î>€ªa׺hæÆá2¡¾Ԝdô~[ÖíѦМ© šGȤšĞyd֞fÜàPL֗„À¼;Jé֟ô=´ô·'@=Vˆõ±U44ƍI2¦öéܕŞ–áÈiZ°î´ä´şÌ¨c›ê]¦2L׀iHS Pz²É›¥Û´uĞ®ÿ+æå;ğİ:ûSŠ4žˆ97 î¡ÀcÀIÀïÿ¨ڝmIíÎûJmI"•#äÁÙ"ÜàÖÕs$â4̱åk#ÍùÅx`äØ*åÈG…ÛoC;44¾¨mTÓr´6žŽÓlò'ä'~öIêWmò?«ùÉ&ÿ}šŸlòÏĞü°‰D´Y ¬3v®ëǃ:^ÅØ1ŽËó¡ÃràQ€Æåÿ4."@2A¸i‡Šö¤&'a1ĞèØ¡b–£ÉIhÊìPQ= ÉI(¶J;TtJMNÂV`%ß¡b-orVÍö*ZíMNB³=úˆ1-ꄠ^ύLTÔ®sãp™Ãq=1ZF®5î±1”ÃîµÌöñö 4&GN{:{‚‚Wb¯Ô'{ª¶´ZÚ[õ7/MB½Ä~i1Üõ .±_Z®™ŽsÑô²ö¤åàžƒÅ ^”éWNèí¡ıÇ~±Scy°U£î¿³±/¢}x0 ?Ùä¿Ró“ ÿšV¿_µáWî÷ûU›üË4?Ùä_­ùɦü¯úıªMş÷4?Ùäß®ùɆ:Æ>ª ¿œä÷«6üêG¼jÃ؝…¸Ø¡¸_kDŸĞ9â—Í‹¥°S€‘¶0=ÆJçô¤•ÎœA䞞´ÑEèHZ«ÂïïtOOêtw$mUAîéIŞ4BG’C…ß_—1=©.£#©Z¹§'ÍÊ"t$5ªğû[s¦'µæt$5« 7ÊÎ%@~ÿÆ|”Ÿ]Te ‹ ¿ß+£|º¨ 7Ê.!@~ÿ¬2”_]T{úA[Cd\žg‡ëß_`B̑³¿ˆ÷{ Óáˆ÷;(琺SŒÏøødŞÈ¤GdL &?r(tw"ÎÂx2‡çŒÜ~bn(œöÈL¦?0¥?TGÎ{®‘ë[~etÅíWÖ³¤SGo³¤ñ£ª7<_ÏNTÅíÛá¿wôš;’ÇP¾­c¾wô–‡OCñ®Y£É?ªjèùc(?=£lÙ¸s4³é ³Ïå(›î2IÿbÀН+µÏ2 Ï©İ¨ãiªep“ ñ\ƒÜ”—Œ°Yr„AëèÌ ¸…⹆1­HCáºôÃàvù€x{İUÜ—Lş²dƇ¿î*@õA/şĞ=ó‰ÉíüŒä|tòó¼>ù_ü´äOøäOùÄùëìÏ%òPı(ş g'·’û€ó;şç—|‘s_è|™ÿÂùÔ¹ŠSêu~:> Ó¹qW«\wòZׯø(W;¯s­âÃ\/òÁ®—-u¦øǓ߱Ôù¾äM|Qòz¾0ù~{ò“üçÉÿÍN~ Dç¥Ğñ&ÎÏÁ½¦s¹¿¹Ô¿¢Íìğ½èjæë\×óºşÓZϔ_ñÁ€UÛKy€×¦<ÉG¤<ÃOMy—§lä9)T¹få?ëú3ŵ’?æZm)û×®gøB×øí®6şc×Ïø=®|©ë¦6xzµ® ŠÜŒmŽĞoǹ·òSÜßñÜNéXw¾Tà$%»JVcâž²ÇR疔]üº”ÍüƔ×ù-)kø/RşÌIY¢ób蘄C:•gÖN ©ƒ¥¯İÇH<õ(ɪ²RK¥£R“ŽIU¤¡©gKrê )5õb˺Pü~÷,U®Yù{ܳ¥]Àv÷¥=ò·CïQĞÛJŸk܊4Ç}œÔä.’æ»S¤V·]ZìN’ŒóíÖTȄ,!› Ø¡ßÒ<»y‰'AäɐÊ=ƒ¤BωR²§: ßݐyVınLmæ¤Ž’f¥ž(]Œ¶›—š!İšê Ñïfèó¡n\í…ÿÕú¥¤½Ä‹ÒŞâÅiŸğ²´Nž›–$ HsYöÅ/ò”Xöq3êz©'OšéqHy¾å—{>æ7{> W7¥υ½ğ?Agwú2^˜¾’L‰—¤¿Ë³Ò?çöô/¸è—Û coW§íç?JûŠ_”ÖÁ§¥­ãsҞå7¥…ŽûÒ[¢kÓïà¿'‚lWÆOyAÆı¼(ã .g<Í32^å ¯Y®]ÿãô÷,çê¼ô~Qú|ZúßøéËùeéKù éKBÚtˆînÎ]ğßAç´Ì_ò¢ÌGxaæŸxAæZž’ù&ÿ>ã KoÌx…¬æÖe/ó©«ùËø´Œûøwñw‡êœÉ؃zá8‚Ξ¬GxQÖÿñ¬çxAÖ¿xJÖş}懖:Sü ™›,užùŸšù2¿ ó/üÂÌv~yæ|Aæƒ!:ߒ…÷!ô:ÿ&‚ÎiÙç…Ùx~öîÍŞÍÙ Òî¬.K)¾9ë K/ÉúœŸ—õ.¿ ëE>-k%¿2k¿%ë÷!:ߜÍØ?u:ïƒKİ9Ÿğüœo¹7Ç!eçäIRÎQÒ®ì²Àv-d¤EXÃff§J“³»øyÙ_ğ©Ù›øåÙëùÍÙÿ ÑïÆÆvC+ž¹;g¿ø*g›e›pïg<Ó»›g{’×›+%{‘¾ËĞû.”U­émÆ)‹rN‘·åt¯ÙW#ßIê{QÎ Ò¹9¥Òäœ4é¼&]–³‹ß˜³;¤¾Wyû·®?v¿.B$ä¾ÂÓs7òÌÜÏxvî÷ܙ›,uzSõº2 "èw©·Hjô¦K“¼L:Ç»O÷¾Ï¯òş;D¿¦\¼1¢ÓïQøiŸÜn-„Ñï×~—»’?<‘»*°&ïF¾¿F¨—#ïï<+oOÏûˆ{ò0 òìÒö\›ÊEfe=šÛ‰r:ùu¹û-ÇÂ%3)wŸ˜»™7ä¾Î/Ìı+oÊ}6¤¾óñ°h½®¾ßÀÿ~½ó?àù;yZ¾]JÍϔºòŠ¥/ò¬÷fEžÇ’C§æ¹¥ yûyCŞ6>1ï]>3oŸŸ·>Dçkpˆù:Z͙Wò÷ğŸçmÙN{QWÁ>žZà–Ò dI*¨våŸ[¯¢¬Hsæ¥üS¤€çò»çÌ\ä;6˜Ë/-|:DçÙ8Ô?ªÓùSø—FĞù»¢¥x?'XµÑwïãIòï¸S^¼Ì÷|›6ğËzPüœÖ{¸)ˆ3p=ğ,¯ø$Ÿ<ğ!>0ž5æʌµéÚ~ü‘ÆË>ùIî,^͓Š×ñÅïóoåmücùsK)şù}˶8W~×Éëx½ü4+/ãçÉñ¹r[ˆÎsŠû“NçÏᏴæï-ş;O*ÙÀ%[xbÉn¾»Ø.}Tl ¬7Cí¬újbñ.>ºø#^W¼)şŸRüG>§øO!ú]^‚ë3~ŸÁ¿3‚ìïK¾á‰¥¤„R¯´¿ä鋒*éİ’Š€~Ó #=ºvf‰[ò•ìã£K¶ñ±%ïò©%ëùå%o„èwi)c©uæ¨øş¡dï*­ºJGJߗ6HߖΔ>.½Bz³ô²€~1>‚ŒÑ¥õÒğÒjI)=Zª-͒Î-M–.-M œ/‡C0ğˀQ@ Išg8^ôÉ»hJU­ÁåšE¨eÕÁ1 çуÿšMº0“÷Ά ®–Tcöùšª 4İŸ™‹F~O?kӛϹ ‚žÔCU5z¿ !Öú¶)XI ïøåcl\M¸ûm³ö4{/ì½·P”µ(è2õžXØTrûM÷½71¯C‘ìQ нw2%Rh¼Mf¯b؁Oç¤ÛÎcU¶sØ$Û¹ìzÛdöÜOp'$ŒÇËñİ&K‘íf‡¨r€Æµ–•>»·&yÕaëßÇïòGş‚Kèq4Ü^@´‰H+ÒP¸˜_ä8l§Ôº=†{ë:Ìoš‡U€0bC|ÿ¢«QÚë¾OúÈI»^J*3’,ïÒND|u†C:6ɦ5@!›ô8/ëéΜzévàÑÜ$im¾CÚ[X/m/#¥Ê[òŠ,?Ê+åßó“ågùpy=ܛy±üIàÌ`Ã~c!êֈrÊEá°EùÔ§û [¥=…‹¤o`“žféÖæ×IOäÖIwå´ZÖûNÄ·æ,™Ï/oh˜rixOΚ%œQ'¦­´”Yˆø kûw¸—Ü¡n{Üo£Ï6JßT·²0ºĞ˜XëZ,µ;ıõ2¿B|«óz`–´È9IZ쬓ľƒú—úS¿Æ×Ã?L‡-Æ õA_˜¿¿^‚L”—úúŠÜ$SNܲûĞ“÷ŽR‚×É!ğkzâó«á?céPM>£Ô¾7kw4:ôF~eĞsË6ԘúŞGèsK¯½ô9I³µ?š:8”&íØıóŞÔ3¶ü*İçåvY½‘í˜0ö÷e§y}ó~Wd9&DŽQ&æ–àÒæ_CÆÂF´úùT,qLhŽ<…ôŸÓÖûió¯uÁŸ)e' ¾ãçô·\ïõ=V?Ğ'd˜Åó>’Ñ9M¨Õík¬i°f5)ÊØoPVÉHv›Í.R¿KbäÈlA†Ì:ޔ٧ÒÂÉ_/vT¯šş–Ì6֕æv؆ær¸gMÖèxµo‚mIb»`L8€ƒÅ·¢lZ+Íøö·Gÿ¥¦dq²)ߊx,ƒ}"£rš°ØÒzûCò-ŠS÷$uÛ¦å¦Ã]ıÁV/­óÄ]ž…›CøvÂIKÍøv¹“ŸLwCX¾u…GË·­ ¦ä·ß¾%·߶ø6HÔ¯7|ۊü €6্!£ÁՅ)ßNG܉`Ücú'lâ_ó4žÈ-ü´q¡páïkŽsa°çh43¸µûû ٌr=+?QÃØ[qŽ¦Ž‡‰å¾7rt…sYíí/-û^¤éŽeÓújÆÑ%g.«9ùÕí5eHC0ž‰E<­©}!£rú“£å¶No:t(©<÷@9ú+¯#Ž¾3,G»ƒÂ£åèÜÑ3Ž6ž‰ƒtAızÃÑ÷ ÿ$`Ğü'@cÈhhccv&ž‰¸ãƒØY°t7Ó¸¼Îß×\-æDœ«Ñğ0±¼^‡çêå–뵿Uâçiº·"Í<9ïRÂquÂC/Xö=­ ”¦¿¸šÊŽÄÕ—­µäjŠÄÕÑÊèw®ş…Ÿ«×ü¬ğ€¹÷וÄÕ÷…åjGPx´\íøiϸÚxžÒs¬/¸z2ä´—ÆÕáNÔÖÜläîƒÁՑæ,ª«šXº3Œ¥ºTöê\İj¹^k]¿ûÖ"–¸:íGm–}O\Miú‹«©ìH\í°Ô’«)>WG+£ß¹ú7½çjÜ}#®nËÕî ğh¹zÜ/{ÆÕÆsu.˜g}ÁÕµÓœWW¢çêHsÕUM,ñ[,Õ¥²W\]k¹^k]çj­!b‰«GN¸Ê²ï‰«)Mq5•‰«íuW[r5ÅGâêheô7Ww,î=Wã|qõŸÃrµ#(¼uhù^‘Öõq®ÖâpåêÊãï.Ã=ø³tNîëÿp¶ïô´à¾7KóCpµYÙz®®Ÿ}w~ƒíYz.ı³¿Ş]ö¼Ôà[ı΁wÊÌâõ\m–£>ó6‹'z®Ş¥¾Ó%f¾›ÆO¿Aº’îw¸e¼Wu-ŞèÆ;NrŞá–™}şØy$ÊõlU[†}ÃucçÑ;m¾qҒÄ}À8„zÊ7Ož¼$ñ6¸eę½S†;𓈫ŸËÕî ğh¹ú‡{ÆÕÆsu.н7\=ùÿ´o/ €ÑPû™=¯žˆ¸³˜ß7=V}_> ~‚èí½¶Ù8f]‰%Ί¥ºT0ÿÎÿŽó/æ™X~ÿÀ8ï¯ûöjßîôà¾7KÓü+ô£µS¼ëeäƋ¯ñİ·y¬)ÿŠxZkûBFäˆ÷ÅWşÅ½öâß7Ãò¯#(îkşã<οh\˜#ŠÙ¯Á¿£ãüëïú˜î{#·şEyçàà¾7KÓü+ô³âßWn~Ğwë{£MÏÁ"ž¸Óì,Ò÷Œü+âIF,ğ/î¡O%şı:,ÿ:‚£åß²U=ã_ã98H´soø—ÎÁC4ş= ö‹ğÓ2šHçà3Y¾µn$;“Õûˆ퀺<Ü×<,Æ{œ‡ı=u$ñ0޶ôíë ^‹éya÷˜ívQº¿gÂì;Ó—Ï{ÇR]*£|aäØS~ô¤¯ıéà¾7KÓ<,ô³âá¼ö'}›ՙò°ˆ·âa‘ÆŒ‡E|¬ğ0î£}Äà 9á¿ÓK-×®éÏÁú2iíé-×xx:ì— ï@x˜ÎÁSX½úž¶ş,,ø¸¯yXŒ÷8Ó8²Îà lxxrü<ìïú#ê<¼òög|[Ÿ î{#‹4ıÁâl+¾ôõg|7.n4åaoÅÃ"‹øXáaÜGO$N ËΠğhyxæ =ãaãy8HÌÅŞğp3ò_©ñğ­°ß?Ó³]³çÂSW>gâõL|›z&¦ó0¸˜ÎÈä&»¯9YŒıÁŠÿŽÆ‹2âç#µØárÖ«Œò|d|FœÀ^'OŒs²¿»(N>¹ı5ß/RÏ ê{#'‹4ıÁÉ¢l+Nşãw¯ùæ~z®)'‹x+NiÌ8YÄÇ 'ãŽútâd9,'»ƒÂ£åä{ÖõŒ“gã ]0{ÃÉMÈÿs“ı/øÃqr"ÂÍ8¹qÙl<ş f&ş&ş¥3²8'SX_s±óq.FãÂI÷Ô¬å]¾96h=ŽïÃüã ÖöaFžıÓK¾öÌà¾7KÓ\,ô³âℲ|+v_`ÊÅ"ŞŠ‹E3.ñ±ÂŸ§M\|\X.v…GËÅ+ŞìÏÇAº`úõ†‹›‘…ÆÅ/À~şp\é|<’áÍésÀÉg©wÕt ^¦üâŒÜל,Æ~œ“ÑÈ0G'o'×Ç9Ùßõ1İ÷F¾=ñ‹¾ßg÷½Yšşàd¡Ÿ'Oÿ•oôæzSNñVœ,Ҙq²ˆNƝu#qòéa9Ù-'wlê'ÏÇAº`.ö†“é®·4NşöËğ‡ãd áVçã3ğäxÛ¤¦!ÖóğÁ8‹ñça46̑ÅÃûÀÃJœ‡ı]Ó}oäØwÚj·?5"¨ïÍÒô ı¬xø¬§lµ{(¦<,â­xX¤1ãa+<Œ{êâáñayØ-³-=ãaãÙ8HÌÅŞğğLäïÔx8ƒçoğ‡ãaêO3žˆ¸3ğ}¶ñçÃô¼˜î¨ûú,ÆyœѸ0Gÿ*jñ–BĞ¿›öƒX¿›ÎÍuÖŞIpßùW¤éşe[ñï7g9ko9Áü,âi­-dÀøY%‘¦ q³x’ÑÄÀwzŒ%ş–İAáÑò¯÷óžñ¯ñ¤ Ú¸7üKçà| š6ØÇÂ>ĞsğX¼³uŞ¡9âšÎÂ4‹ñça40ÌÅÃÌS‹oq‹ó°¿ëcºï;åñôÚÓӂûŞ,Mğ°Ğϊ‡ܒ^»{ËY¦ç`Ok§‹4eHC0ò°ˆ'±ÀøžJ<<',;‚£åáê¯zÆÃÆsp.hçŞğpòŸ¦ñğدÃOcÈh`vnD}£ÇH¤¨×¾ß’8˜ø˜î¢i,?Ú3q# œ1~Ô=ϚÍ7}šø¹ kç"ã»Ó/v9€½gù»ş–ˆÿÖ¢KkˆhæÉ¡ø[‹¡¿³9Ï#šFFSŸ!Jü3åÔıÑ´Õ¡Ø÷Æõüì֓};†n³ì{‘æ‡Ø‡™éG*öPÆß¼>åõ“}sŠ¾)öPfñě}!£rÄ}È×õ;ƯƼd ×êÚâ VµAfͷ͹®ÚvksŸK`lI¢gáfúyg†:R5Uӌ´_Ÿÿ|²ÇN½>İ®Ÿû¦;¦ a î ùıeP¦Z¤Í`n¶â ¾ç_ûއìG)ßâá×Îo=mJ.Slª>£kë}$£yvíü©{üû0Úkt"Œ±kç“{"{OՍê±K ‡:ïCZô{B¤èÍ>Œm%d¤?ƒ[†MÌöa­ˆ«E›Ñ÷»œ‡T6r*luêŞŒ¾{|"¾³­1´[£¸Ä6¨)‹l6qB6u íİ:·]sS¼”Nän‘†ò‰8²…LºŸ¡r¢İNGƒLŒûBfø>1ÿ+ñÏÔ¡yY,ßфöı ¾æìJË}áÙ­ş4ıÃş²in›­í¿v‚璘Tšş^”ˆ§¹Ó2 §Éæ_S6?L°-I,£òöû×Xr¯|kZn:ìÖ_žœ‰¥»ËÈ/I<•±S'œ´$Ñì7(ğ.÷YtN_¤_“×ï»bÁŽ ğhÏé.ûy¹Ä´æ~ ·?ÏéAº@Şòà Ȑ%è«ã`C•‰èGü§t#3€sÁ ô}$Q æÉ?^c‹z„‰µ[¬ßä—‡ä6‚Ò‰wÃE^JKá ÙôDº'äPڞ¼Ë¶í²ˆÌ‘×­š!J육.ԊڕŒŞf‹pFhS°S*ƒ>ëŒLª‘kñIü¨îŋ‰‰ó¨¾m k)ƒ,/@kéÃج‘¬…~O*Ȭ)Gå¥q_ ĞX™P¥§üpÂiªepS¾£*ƒÜdÔå¶ØƒP¸pC~Ë$ø+7ğğà €Æ}kru°5n“@î&—È;y…IÕºiº„_3-7•; hf4†Š=A» Hğ¬ykåô—LËQa«aZ:$èJVìL†# ö±jÏ2Ä ôí¦!¶ òÈ&#l–nSǖ?4ø¯hÊ'Ú߯Ow:‘†Â3ÑÏÃàF?°|ÀlšÙ»†Æ ;6²¹®Mlúc–ë$ø=l6gEȗåœåò:çM|^ä[ƒÎ·*Ïë|Νå\‹1°Ö-Êë@™k#äۄÙsÀ75ºõÜ 7•;v5 Œ¿–]]_+QæJ·ãϝ=ÎfÔ¹Ùµ-$ä G:’;ğԮϏÛÑÖÔî¢à Œ]Ǻ±1qš »å%ÙÔÇ4Ž7Aàz€Æq‘’¤Æ!÷’ ÷QJ÷zDåëı”V¿>îßX´n¶)´–‚Íkëfè]׸ÆÎöÑZ0m‚Lµ`5™7î•K &?r(úu¡ ë‚Cq؇"Fh]ñ§ƒG3JñCu]] F0›í–,Åà š[¢Ÿ©hݸˆ¸fPújM¾°Y‚M[—(šéŒ‹”O¬İzúӊ4.Æ1¹‡@Ì¥r(މÁ)ææ,Í߈4U€0bn%"`ž½ÓÕlg)Ív–2ÏîM™$ӛâ_ÌdÈHïE^/dx!K†Ìr@ÌM¡_»A¿­Qè·r:!³²;QÆN”µU§Ɍ¤_Ò/FŞÅ±²Ú ³=Œ~åÜĞ~šß²ı8ڏ£ı8ڏ£ı8Ú´dDÒOFz/òz!à Y2d–!ígĞokú턜NÈì„ìN”±emÕé×…~mH¿yCÆbÈjƒÌö0ú•KÁíW§ù­Úïl©ÓÕ(±”Fɤ¥œ-ySê€@ûAFÄöCz/òz!à Y2d–¢ı†cœÓ<x à5`2ğ`Ú¨sTÌ5x˜h.—h2i®‚{Ú¹ˆ´gGRÕDà %‰S}Hw±oÂtğTéxHÏIƒÿZFyh­T-ƒû‡¼¦ŽUJ¢Z?RóP®KåóŞòÜtFu¦ˆ¥öŠ¥ºDÛ÷Æ9·ğ·ËkŠ¯m°ì{‘†+şyŽi8ÀíÆ P`¹d2@kÁPál¾ ã/CÁL?d3½[±mÿ́qç޵1>ãñXúúDFä4¡bT·=X[aLøߑźÂäÈ=üÙ«}áîğœù楣DçN«±U²û ˆã YÕí”@wxà›ánv‡‡wmfĞŞÒ°wxî ğhïğš3ıwxÄ1âÜfwxÆg)h1C1†)Ÿ8R™dDZ‘†ÂÅ>–Ò‡;zqÏ"öÕ´7'#ÒVˆù—ˆìÅݍ’ ”ǻϖªİu€QŽ XA†l¯v{íÇå€ìÆYÑ]XíÍ;P6éõ1 êDõu…ó€÷æÔ6%õÕu C=®şΑ°—f¹ŸAs«&º5r€ÚO”áPŞûÇR]*f+@{{Z»ı½¿£õSM¢şiAü87ñb˾i8¤Òü#S 8*“샹—%ıhş—2n¯úë[îe)ž(¦/d4@N6Òé‡ÜËΚç6]—7BİËÒ:¨õg T!0ԑ‹çÑOg~3ßl/‹ÏO§½ìÿšìeõáÑîeŸèßËҚ,ö²äŽv/«/“êbÜËR{g4½@ºæ&Ž!¿lv%L„»h:ÚË'Q~£‰n/{"Æ]ßìeI‡€t<¶X D³—4WEıbim¬tïݍÏ®`Ëí)«Pùr@ìi Éû.S}ş@n'ž38íÃá¨ĞÂ1w‚̯žY5†Èö^àTݪ­>wpö×âõpÜÔ·4&Ë4`jØÏ<Έ='áÆÖ°eüC҉° væºMÀ?¥œP‘:U¤Š|O¸‘¬E§÷Hø5cı<­ ©î"aMØúìl ) †}'ÚdOÿ1ìq]h0Oê"Â:KJı.ætÜ€Ú#Ak“ÿÙc&½ïI}¤ÏKã—äĞøч'Áïn™‚߉GD1Ü$CŸ†Ö2 L¸4£YP9&}Ղ(@­¿ê¦666666666666666666666666666¨6666666666¸666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö2(Øè&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–8XøV~_HmHnHsHtH8`ñÿ8 Normal_HmHsHtHL@L Ba_l1k 1$@&5CJOJQJ\^JaJR@R Ba_l1k 2$$@&a$5CJOJQJ\^JaJD@D Ba_l1k 3$@&6OJQJ]^JN@N Ba_l1k 4$$@&a$5CJOJQJ\^JR@R Ba_l1k 5$$@&a$5CJOJQJ\^JaJ`@` Ba_l1k 6&$$ Æ}„ª„Ä@&^„ª`„Äa$5CJ OJQJ®A`òÿ¡® _KVarsay1lan Paragraf Yaz1 Tipi, Char Char Char Char Char Char Char Char CharVi@óÿ³V Normal Tablo :V ö4Ö4Ö laö ,k ôÿÁ, Liste Yok 8@ò8 Üstbilgi Ƹp#tR@t Gövde Metni Girintisi 2 $ ÆŒ$Á„ª„Ä^„ª`„Äa$ CJOJQJZT@Z Öbek Metni $„„ª„Ä]„^„ª`„Äa$ CJOJQJ8 @"8 Altbilgi Ƹp#4)@¢14 Sayfa Numaras1F™@BF Balon MetniCJOJQJ^JaJtC@Rt Gövde Metni Girintisi$„ª„Ä^„ª`„Äa$@ˆCJOJQJ^JaJ¢şOb¢ xl24e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şOr¨ xl25k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO‚¨ xl26k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJşO’ xl27T¤d¤d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™OÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¢şO¢¢ xl28e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şO²¨ xl29k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¢şO¢ xl30e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¢şOÒ¢ xl31e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¢şO⢠xl32e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¢şOò¢ xl33e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şO¨ xl34k $¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJzşOz xl35C!¤d¤d%d&d'dOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$CJOJQJ^JaJ–şO"– xl36Z"$¤d¤d%d&d'd-DMÆ ÿÿÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠşO2Š xl37T#¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$CJOJQJ^JaJ–şOB– xl38e$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJ\aJ–şOR– xl39Z%$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–şOb– xl40e&¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJ\aJ¢şOr¢ xl41e'¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şO‚¨ xl42k($¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–şO’– xl43Z)$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO¢¨ xl44k*$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–şO²– xl45Z+$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJşO xl46T,¤d¤d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™OÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¨şOÒ¨ xl47k-$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO⨠xl48k.$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şOò¨ xl49k/$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO¨ xl50k0$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ€şO€ xl51I1$¤d¤d%d&d'dOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$CJOJQJ^JaJşO" xl52Z2$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$CJOJQJ^JaJŽşO2Ž xl53^3$¤d¤d$d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJ~şOB~ xl54M4$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJŽşORŽ xl55^5$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJŠşObŠ xl56Z6$¤d¤d$d%d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿ[$\$a$5CJ\aJzşOrz xl57I7$¤d¤d$d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿ[$\$a$5CJ\aJŠşO‚Š xl58Z8$¤d¤d$d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJšşO’š xl59^9$¤d¤d$d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšşO¢š xl60^:$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJLşO²L font5;¤d¤d[$\$56OJQJ\]^JŠşOŠ xl61M<$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšşOÒš xl62^=$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠşO⊠xl63M>$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšşOòš xl64^?$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠşOŠ xl65M@$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ|şO| xl66<A$¤d¤d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽşO"Ž xl67MB$¤d¤d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽşO2Ž xl68MC$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJžşOBž xl69^D$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽşORŽ xl70ME$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşObl xl712F¤d¤d%d'dOÆÿQÆÿ[$\$CJOJPJQJ^JaJŠşOrŠ xl72IG$¤d¤d$d%d'dNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşO‚Š xl73IH$¤d¤d$d%d'dNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ„şO’„ xl74CI¤d¤d$d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJ|şO¢| xl75<J$¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşO²l xl76+K$¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşOŠ xl77IL$¤d¤d$d%d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşOÒx xl788M$¤d¤d$d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşO⊠xl79IN$¤d¤d$d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ|şOò| xl80<O$¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşOl xl81+P$¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ|şO| xl82<Q$¤d¤d$d%d9DNÆÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşO"l xl83+R$¤d¤d%d9DOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšşO2š xl84ZS$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšşOBš xl85ZT$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJvşORv xl866U¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJfşObf xl87%V¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJšşOrš xl88ZW$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšşO‚š xl89ZX$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşO’x xl908Y$¤d¤d%d-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJhşO¢h xl91'Z$¤d¤d-D`MÆ ÿÌÿÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşO²x xl928[$¤d¤d'd-D`MÆ ÿÌÿÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşOŠ xl93I\$¤d¤d%d&d-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşOÒx xl948]$¤d¤d&d-D`MÆ ÿÌÿÿPÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşO⊠xl95I^$¤d¤d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşOòŠ DU( Char Char Char Char Char Char Char Char _dÿ¤ OJQJmH sH tH h>@h aҊ  Konu Ba_l11`$¤ğ¤<@&a$"5CJ KHOJPJQJ\^JaJ \şoòÿ\ `Ҋ Konu Ba_l11 Char"5CJ KHOJPJQJ\^JaJ PJ@P cҊ°Altyaz1b$¤<@&a$CJOJPJQJ^JaJHşoòÿ1H bҊ° Altyaz1 CharCJOJPJQJ^JaJPK!éŞ¿ÿ[Content_Types].xml¬‘ËNÃ0E÷Hüƒå-Jœ²@%é‚ÇŽÇ¢|Àș$Éز§Uû÷LÒTB¨ l,Ù3÷ž;ãr½µÃ˜œ§J¯òB+$ëG]¥ß7OÙ­V‰$»3¿yÿߛ7³—¯Ü‹Ú'BRžt¼Æź‡Hâó€&aÇ»5\XõT8 0ã éx3"½+ëï¾s¯©ˆÄÁúD®áŽ)•®Õj҇a,/ò”$07á"Æ ^EX >º1«-Õë+µÓÄC ŽìÍ •h¤şüƒ·žï3à(©|&†š4)­0È`¯¡çåLö˜@û˜u<àğƒ¹§<Ä°T0ÑñêæçÕÖ/×ğZ¶ˆ©cÖ–Ö Ì/[—-ö– OŽ ¦A³}i³ oL-âúı~¯ß(èö}ĞÓÊR¦Ù¬6º9ÍÈ>.ÒîÕ[õ¦‹/Ñ_^¹İív[íLKԀìcs¿Z_in,9x²øÖ¾ÙİèõV¼YüÊ~p©½Òtñ1šì- µCƒŒz™p¶U _øj=ƒÏQ Eliž¨êH‹ñ].0­a +š 5KÉûÁ=Ś<^#¸4c‡|¹0¤9!é šªŽ÷~Š!æô^>ûöå³'èğşÓÃû?>xpxÿ{KÈYµ…“°¼êÅןüùèCôǓ¯^<ü¬/Ëø_¿û藟>­BòÌÅyşùãߞ>~şÅÇ¿ó°¾!ğ¸ јHtƒ ]ƒbÆ*®äd,ζbaZ^±‘„'Xs© ßW‘ƒ¾1Ã,óŽ#G—¸¼- xT¯Nï:#1U´‚óµ(v€Ûœ³.•V¸¦y•Ì<š&a5s1-ãv1ޯâİÉãßş4…š™‡¥£x/"Ž˜; ' ‡$! é9¾GH…vw(uìºM}Á%Ÿ(t‡¢.¦•&ѱMóE[4¿Ìªt;¶Ù¾ºœUi½Iö]$dfsÌxOŽ«HŽpÌÊ¿ŽUT%äp&ü2®/x:$Œ£~@¤¬ZsS€¾%§_ÃP¯*ݾÍf±‹ŠîUѼŽ9/#7ù^/ÂqZ…Ò$*cߓ{¢ípUßæn†èwğNŽu÷mJwŸ\ nÑĞi zf**|y•p'~‡36ÁĔ(éN­Žiòw…›Q¨Ü–Ãùn(•Ï¿|T!÷›Z²7`÷ªÊ™­#…ú8ÜÑòÜã" o~uŞÄÓd‡@B,nQo‹óÛâìıç‹óqù|ş%y^…¡@ë^Ķ٦鎏é¹'”±¡š1r]š¶[ÂÎ `P¯2gMRœÀÒuy lÖ ÁÕTEçв7€Øº!±Úæ^ÖÃù9£ c¤ ÍQ6g´¬ œ–Ùò¥Œ(èö*ÌZ¨SskÑLIt¸*k›ã8˜¼P kBKƒ +¯Ài_³†£f$Ğv·>Êİb¼pž.’Hæ#­÷¢ÆIy¬,(¢õ°Á 'X­Ä­­É¾·Ó8©Ì®y »Ü{¯ã¥<‚ç^jGӑ%åäd :èxíÖRËC>N;ŞNÉğ§àu©»HÌB¸fò•°ab2›,Ÿ{³+æ&A®=¬İvê@*¤ÚÄ2²¡a¦²`‰ædå_jYÏKŠjt:)–W!ş5)ÀŽ®kÉdB|UvviDÛξf¥”OÃ(8@c6»ܯCô ¨„ËSô ÜËik›)·8gIW¾ 38;ŽYá¬ÜêÍ3ÙÂMA*d0o%ñ@·JٍrgWŤü9©Rãÿ™*z?»‡å@{À‡Ka‘ΔŽÇ…Š8T¡4¢ş@@Û`jD ÜíÂ4\M›ÿ‚ìëÿ6ç, “Öp„T»4D‚Â~¤"AÈ”%}'kd{—%É2B&¢JâÊԊ=&û„t \Ñ{»‡"uSM²2`pGãÏ}Ï2hê&§œoN%+ö^›ÿtçc“”rë°ihrû"íÁ|WµëÍò|ï-+¢'æmV3Ï `VÚ ÚYÚ¿¢gÜjmÅZĞx©• ^\Ô‹†(…$¤ÿÀşG…ψ c½¡Žø.ÔV.41ˆê ¶ñ@º@ÚÁ14NvĞ“&eM›µNÚjùf}ΝnÁ÷ˆ±µd§ñ÷]4g.;'ÏÓؙ…[Û±cM ž=š¢04ɏ1Æ1æYùßGoƒ)SÒ|£zè¡ÉH~ËÑ,]ÿ ÿÿPK! ѐŸ¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„M Â0„÷‚wooÓº‘&݈ЭÔ„ä5 6?$Qìí ®,.‡a¾™i»—Éc2Ş1hª:é•qšÁm¸ìŽ@RN‰Ù;d°`‚Žo7íg‘K(M&$R(.1˜r'J“œĞŠTù€®8£Vä"£¦AÈ»ĞH÷u} ñ›|Å$½b{Õ–Pšÿ³ı8‰g/]şQAsم(¢ÆÌà#›ªLÊ[ººÄßÿÿPK-!éŞ¿ÿ[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 0_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!{­áªžÖtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐŸ¶'´ theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]¯ aD!Øÿÿÿÿ<Øÿÿÿÿ XXXXXcìììïèL „  X ôDºÚ$*„´r$Ö "°$†&Ô'„(|—¬ªˆ® !"#()*,012345678<?BCD^jŽ 2š¨:‚RÔ ‚ @AEFXYZ[\]_`abcdefghikB[]D!:”ÿ•€ DKMOZ\X_ÑØÚÜçéï!•!ÿ•€ÿ•€!•!ÿ•€ÿ•€ğ8ğ@ñÿÿÿ€€€÷ğ:ğğØğ( ğ ğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğB ğS ğ¿Ëÿ ?ğƒş @D!ÿÿÿ‚é'st,ÿÿÿ(İ táşÿÿ+÷'Êt¥şÿÿÔÖ'¨tÿÿ _1507961163[E!@[E!ÿÿ·ú€B¸ú€B¹ú€Bºú€B»ú€B¼ú€B½ú€B¾ú€BûnÔÒY @ ’ E!uÛÙ` G ™ E!>*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags €PersonName€ è‡ ²¼B^êív€UVXY[\^_abjš¤¥³® ¶ '!1!2!@!B!E!B^UVbjš¤¥³® ¶ '!1!2!@!E!ÕØŽŽ’>?B^aa¾¿ùNUVVXYY[\^_abllmmnuwxš¤¥³¬ ­ ­ ¹ ¹ º &!&!'!1!2!@!A!B!E!ÕØŽŽ’>?B^aa¾¿ùNUVVXYY[\^_abnuwxB!E!Û5\‘ÅN?‚Ußö^ã/’°{¢ö \+_ÀP…Àq±‘UÈø*×j¥æ%› ·ª ˜Q­ ®É S3× rz: ;8" 8E §Ê  &3 _^f ŒÏ •û Da5 ÿ~Z"«%["4@²"nß"<#×;A#ù(Ä$SC%¨+k%j@É%_~&Ï“&PYS'm/Ò(D.¡)­D¤)1,®)ªQÔ)M!"*òVŒ?›)o@•A?‹A1îA=wABJhªDÙPuEä‰Gg,²Gş<4HF-ÇHÉ6Iü$IÚ&ÑI’c_J)œJ^'ÈJİóJÂeLÉv-M^SNOoOÊPt>IPÛ9ÂQÑÊQžÕQà ØQe]RÇ)[RËíRB3S©cdS| pT›RŒTœ4ÁTëdèUG;ŠVž)YŒ âY¢óYÏe.ÙeÖ g4.Bg?xŽgôl×g%hrX&hÒJ}h¡[Ûh†6i…TiT2€i¦'áiQ*òi„J9j” kHN‡lñ0ÆlİÍm_ønùZ oà>Óo >qƒqÂqàzNrN“}+›*7YØxH àZ'Ş'äOtøv¡ê,ï8¿_àw³- Ò@ W œi ¼ ‡ RI —R »V $ øt p " I Ób S+Z· Ím-Ò3ÒKcf~«ø'g:ÇG»L&OPŸT'œ#-ëbKœ…Ë£”5LbgiÚë1 ÀÅ6Â8çh,&6D'œ( (0#(aR(¤f(G), ))M)[H)44M4«`45ä53A5ƒU5oW5!a5Õ6ü/6]66 96¤W69m6jy6Õ7â+737I7Ei7ô#8Ž&8C9¬9-29?59¼69¶t9Z:t:š5: V:ï;B7<@<N==Ì=,3=˜8=/H=E->r2>Zn>š.?:>?nX?žk? w?ÉF@rU@-}@û%Aá-A1AÙYAdeA)fA¡qAR9B4]BFaB4oBK&CL5CND&,D“kDÀ E EÙ,EqHEÍfEÆhEötEıF}F°cFfGó'G¯lGmH HEDHÊSHvVHRIŸIÜ&I}VI¾ Jü!J7?J\JÂcJr;K½BK³FK˜bK˜KLiLonLirLBM°HM»WMÇYMÏnM…!N£7NºHN\bN%yNwO4.OA8O·FOÌhO÷jON Pá!PıOPQP~XPž}PäVQ’uQR×RRnw/FxfxúyT9yHZy4ey¢z2z[#z|$z +z›?zD@z {Ó"{¯({cD{F"|5)|ß=}@u}ÂK~ {~` ¢”k†mŽw€$!qqrí ‚v‚n‚’‚8,‚ ;‚ˆL‚ `ƒ°jƒ½„†1„˜>„Îb„|„¥…¾<…éD…F/†b9†íU†`k†jr†µr† *‡œ5‡zB‡0N‡_‡Kf‡OGˆ!‰E‰ºE‰£I‰U‰‹]‰-j‰ÒŠŸŠ{Š·0‹õMŒ¸ZŒ²$p(ò0O¡p2Ž] Ž pŽ{ŽE1½B‚Jel‘¹A‘ˆz’8“ß*“}T“£”!”a#”º:”­•Ÿ!•W-•>•—R•é–…!–ÖWVÖ¯×~×½#ר4×p3ض4ØqYؑZØ4i؟2ÙÔ<مNÙhÙJ Ûğ ÛıÛ0&Ûá)ۑ?Û¤ܦܟ/ÜıLÜdÜYİÖAİ!lİDuİÂŞx"ß7EßÄ à®à3àKcà\áÚá¶eáäfá â»0â·2â¶>âL@âJ ã|1ãòpãU ä|äEäËLäH]ä˜päêsä«åPCå¼Såææ3ærDæ¹^æç4 çö!è“Cè4LèQé(é;é©EéGéWén^é©vé±êS ê ê!ê;êŸëŸëR%ë¤BëUeë1uë0wëaxëÅMìÈhì(jìöwì¶ íMíZ,ícíß>îÁnîoîHpî‚rîïMïK(ïø>ïÔGğ9bğ' ññ#ñ*ñ}*ñ®3ñäwñ¯|ñ4GòÿKò1Zòÿ{óåô{OôTõ§$õ=Yõ¸+öÔ4öKPö*Zö¬B÷\S÷”X÷pøIø³RøñùÜiùâúH`úm6û½Cûªü=üÓPüD4ıE8ıkBışlı9şÅ"şN1şU8şHşuJşÙ~şæ!ÿºlÿVXÿ@ €¬ D!            " $ & ( ŽÿÿUnknownÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ G¢‡* €ÿTimes New Roman5€Symbol3.¢ ‡* €ÿArialK¢‡à@ŸPalatino Linotype;.¢ ‡* €ÿArial TUR5.¢ ‡*a€ÿTahomaI.€ ÿ¯ÿ÷ÿÿßé?ÿ?Arial Unicode MS7.¢ ‡ ŸVerdanaS.,¢{ @ŸCalibri LightCalibriA¢ÿàÿ$BŸCambria Math"1ˆğÄ©Ž;'Ž;'Ç"5'­©8­©8!ğ²x£‚€4FF2ƒqğÜÿıHPğÿ?æÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&62! xx  ÜÿÿT uyg-ortak Gülden ^ensöz