İhracat Rakamları (Bin USD)
English

DENİB İNOVATİF FİKİRLER YARIŞMASI

İlkokul - ortaokul ve lise eğitimi görmekte olan öğrencilerde proje ve inovasyon kültürünün daha küçük yaşlarda tesis edilmesi amacıyla,

23 Ocak 2017 tarihinde Denizli ihracatçılar Birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında

Birliğimizce İnovatif Fikirler Yarışması düzenlenmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin : Sanem YILMAZ  Tel: 0258 274 66 88  E-mail: sanemyilmaz@denib.gov.tr 

 

Yarışmaya Başvuru İçin Gerekli Formlar

1- Şartname

2- Başvuru Formu

3- Taahütname

4- Proje Sunum

 

*** Yarışma Davetiyesi


*** Yarışma Sonuçları 

 

*** Yarışma Afişi