Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Destek Yönetim Sistemi (DYS)

İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB, Belgesiz İhracat Kredileri programlarına yönelik süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) yürürlüğe girmiştir.

İhracata yönelik devlet destekleri başvurularının online olarak alınması ve sonuçlandırılmasını sağlayan Destek Yönetim Sistemi (DYS) kullanacak yararlanıcıların sisteme tanımlanması, kullanıcıların yetkilendirilmesi ve sistemin işleyişine ilişkin işlemleri kapsar.

Yararlanıcıların(Firmaların) Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvurularını iletebilmesi için sisteme tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.

Firmaların sisteme tanımlama başvurularında aşağıda istenen her bir belge türünün ayrı ayrı taranarak pdf dosyası olacak şekilde KEP adresi üzerinden göndermesi gerekmektedir.(Örn, imza sirkülerinin tüm sayfalarının tek pdf, kapasite raporunun tüm sayfalarının tek pdf gönderilmesi)

 

 

MEVZUAT

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat 2019/7)287 KB Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi219 KB Destek Yönetim Sistemi Eğitim Sunumu1.705 KB Destek Yönetim Sistemine Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar371 KB

 

GEREKLİ BELGELER VE FORMLAR

DENİB - DYS Başvuru Dilekçesi31 KB EK A - DYS Sistem Kullanım Taahhütnamesi450 KB EK B1 - DYS Yararlanıcı Bilgi Formu (Firmalar Tarafından Doldurulması Gereken Form)40 KB EK B2 - DYS Yararlanıcı Bilgi Formu36,20 KB EK B3 - DYS Yararlanıcı Bilgi Formu36,90 KB EK C - DYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu38,40 KB EK D - DYS Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu36,40 KB