İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Kalite Politikamız

Denizli İhracatçılar Birliği - DENİB, ihracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, "5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde, demir -çelik hariç tüm sektörlerde faaliyetlerini sürdüren üretici - ihracatçı firmaların üye olduğu, özel bütçeye sahip bir İhracatçı Birliğidir.

DENİB'in ana amacı, iştigal sahası içerisindeki sektörlerde; Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve yurtiçinde-yurtdışında fuar organizasyonları gerçekleştirip, alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonları yapmak suretiyle ihracatçılarımızın yurt dışında tanıtılmasına katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir.

DENİB bu amaca ulaşmak için çok sayıda görev ve faaliyet icra etmektedir. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilmektedir:

- Ticareti geliştirme faaliyetleri,

- İhracata yönelik devlet yardımları,

- Eğitim, seminer ve konferans faaliyetleri,

- Dahilde İşleme Rejimi ve ihracatın desteklenmesi

konusunda hizmet ve görevler.

DENİB bu amaç, görev ve faaliyetler çerçevesinde ihracatın geliştirilmesi için üyelerini desteklemektedir.

Misyonumuz;

  • Ülkemiz ihracatının artırılması ve geliştirilmesine yönelik dış ticaret politikalarına hizmetlerimizle katma değer sağlamak,
  • Ülkemizin dış ticaret politikalarının uygulanması konusunda üyelerimize destek ve kaliteli hizmetler sunmak,
  • Dış ticarette yaşanan gelişme ve değişimleri üyelerimize duyurmak, bilgilendirmek ve bununla ilgili eğitim seminerleri, tanıtım, fuar vb. desteği sağlamak,

Vizyonumuz;

  • Üyelerimizi dünya ihracatında gelişmiş ülkelerin ihracatçıları seviyesine yükseltmek,

Kalite Politikamız;

  • Ülkemiz ve Birliğimiz ihracatını artırmak amacıyla üyelerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini ilke edinen,
  • Kalite yönetim sisteminin gereklerini yerine getiren ve sürekli iyileşmesini sağlayan,
  • Çağdaş teknolojiyi kullanarak, etkin ve aynı zamanda güvenilir hizmet sunan,
  • İhracata giden yolda kaliteli hizmetler sunan, itibarlı, örnek bir kurum olmak.