İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Uygulamalarda Akreditifler ve BPO (Banka Ödeme Yükümlülükleri)

Konuşmacı: Hasan Apaydın
(Aktif Bank Genel Müdürü / ICC Milli Komite Üyesi)

Konuşmacı: Abdurrahman Özalp
(TEB Dış Ticaret Merkezleri Danışmanı / ICC Milli Komite Üyesi)

Ek: Online Başvuru Formu ve Program