2012 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı

Değerli Basın Mensupları,

Öncelikle yeni yılınızı kutlar, 2013 yılının hepimiz için güzel bir yıl olması temennilerimi sizlerle paylaşmak isterim.

2012 yılında Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekoru bir kez daha kırıldı. 151,9 Milyar Dolarlık ihracata imza atıldı. Küresel krizin ortaya çıktığı zamandan bu yana ihracatçılar alternatif pazar arayışına devam ediyorlar. 2012 yılında Avrupa Birliği yine en fazla ihracat yapılan ülke oldu fakat AB'ye ihracatımız 2012 yılında % 7 oranında düştü. Türkiye ihracatı içerisindeki payı ise % 46'dan % 38'e geriledi. AB pazarındaki kayıp, diğer ülkelere yapılan ihracat ile telafi edilmiş oldu.

2012 dış ticaret performansı hem ihracat hem de ithalat anlamında Orta Vadeli Programda öngörülenden daha üst bir düzeyde gerçekleşti. 2012 yılı ithalat rakamları açıklandığında öngörülen 239,5 Milyar doların altında gerçekleştiğini göreceğiz. 2012 yılı sonu itibariyle cari açığın 50 milyar dolar düzeyinde kalması bekleniyor. 2011'de bu değer 77 milyar dolar idi.

Bilindiği gibi Türkiye ekonomisi son yıllarda tüm dünyanın dikkatini çeken başarılı bir performans sergiliyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk dokuz ayında % 2,6 oranında büyüdü. 2012 yılında cari açıkta da bazı olumlu gelişmeleri hep birlikte gözlemledik. Ülke ekonomisinin başarısında en önemli payın ihracattaki başarı olduğunun altını çizmek gerekiyor. 2013 yılına ilişkin beklentilerde de ihracatın büyümeye sağlayacağı katkının en az 2 puan olacağı öngörülüyor.

Değerli Basın Mensupları,

İhracatçının başarısı reel sektörün bir başarısıdır. Bu başarının finansal olarak da desteklenmesi şüphesiz daha büyük başarıları da beraberinde getirecektir. Başta beklentimiz Merkez Bankasının faiz oranlarını düşürme trendinin sürmesidir. Diğer bir beklentimiz de düşen faiz oranlarının piyasa faiz oranlarına da daha kısa sürede yansımasıdır.

Türkiye son yıllarda gösterdiği performans ile ve cazibe merkezi haline gelmesi ile eksi değer faiz uygulamasını uygulayabilecek bir ülke haline geldi. Bu bağlamda 2013 yılında eksi değer faiz görebileceğimizi ifade etmek isterim.

2013 yılı küresel ekonomi de olumlu sinyaller görmeye başlayabileceğimiz bir yıl olabilir. 2013 yılında Avrupa Birliğinin % 0,2 büyümesi bekleniyor. Gerçekleşmesi durumunda bu gelişme şüphesiz bizim ihracatımızı da olumlu etkileyecektir. Diğer taraftan AB'de özellikle İspanya, Yunanistan, Portekiz, İrlanda ve İtalya'nın Avrupa Bankalarına olan borçları tehdit unsuru olmaya devam ediyor. ABD'de ılımlı büyümenin devam etmesi beklentiler arasında. Gelişen ülkeler ise dünya ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edecekler. Bu ekonomilerin % 5,6 oranında büyümesi bekleniyor. Çin'i ayrıca değerlendirmek gerekirse; yüksek oranlı büyümesini devam ettiren Çin'in büyüme oranlarında bir yavaşlama var. Aslına bakarsanız Çin'in kontrolsüz büyümesi ve sürekli fazla vererek yatırımlara yönelmesinin orta vadede Japonya'dakine benzer bir durgunluğa sebep olabileceğine dair uzman yorumları da mevcut.

Değerli Basın Mensupları,

Denizli'yi değerlendirecek olursak; 2012 yılının 3. Çeyreğinden itibaren özellikle Eylül ayından itibaren hissedilen bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Denizli İhracatçılar Birliği tarafından kayda alınan ihracat önce Eylül ayında, sonra da Kasım ayında aylık ihracat kaydı rekorlarını kırdı. Kasım ayında Denizli İhracatçılar Birliği tarafından 187 Milyon Dolarlık ihracat kayda alındı. Denizli İhracatçılar Birliği tarafından kayda alınan ihracat ise % 6 oranında artış ile 1 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu performans da Birlik tarihimizde gerçekleştirilen en yüksek yıllık ihracata karşılık gelmektedir.

Ülke ihracatındaki gelişmelere paralel olarak bizim ihracatımızda da AB'nin payı bu sene geriledi. DENİB tarafından AB'ye gerçekleştirilen ihracat % 3 oranında gerileyerek 1 Milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti ve payı % 66'ya geriledi. Diğer pazarlara ihracatımız ise gelişiyor. Örneğin Libya'ya ihracatımız yaklaşık beş katına çıkarak 6,7 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. Irak'a ihracatımız ise %84 oranında artış ile 73 milyon dolar oldu. Yine Rusya'ya ihracatımız %37 artış ile 41 Milyon Dolara ulaştı.

TİM verilerine göre Denizli ihracatının 2011 yılı ile benzer bir düzeyde kaldığını ve 2 Milyar 739 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini görüyoruz. Geçen sene bu değer 2 Milyar 755 Milyon Dolar düzeyinde idi. Bu da yaklaşık % 0,6 oranında bir gerileme anlamına geliyor. Dolar değeri olarak bir artışın yaşanmamasında 2012 yılında başta pamuk olmak üzere emtia fiyatlarının geri gelmesinin nihai mamul fiyatlarını gerilettiğini vurgulamakta fayda var. Zira özellikle tekstil ve konfeksiyon bir önceki yıla göre hareketliydi ve kg. bazında yapılan ihracat %8 - %9 oranında artış göstermişti.

2012 yılında TİM verilerine göre Denizli ihracatında tekstil ve konfeksiyonun payı % 44 olarak gerçekleşti. Öne çıkan diğer sektörler ise demir, çelik, kablo ve maden sektörleri oldu.

Değerli Basın Mensupları,

2013 yılında hem Denizli toplam ihracatında hem de DENİB tarafından kayda alınan ihracatta olumlu gelişmelerin sürmesini öngörüyoruz.

Bu değerlendirme toplantımız vesilesi ile bir kez daha 2013 yılının herkes için güzel bir yıl olması temennilerimi sizlerle paylaşmak isterim.

 

Saygılarımla,

Süleyman KOCASERT

DENİB Başkanı