“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” Bilgilendirme Semineri Yapıldı...

28 Eylül 2016 Çarşamba günü DENİB Nihat Zeybekci Toplantı Salonu'nda "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen seminerde, borçluların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitle ödeme imkanı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletmede kayıtların fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlayan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla ilgili Borçların yeniden nasıl yapılandırılacağı, yeni kanunun nasıl uygulanacağı, Kanunun Kapsamı, Alacaklı İdare Açısından, Alacak Türleri Açısından, Kapsamına Girmeyen Alacaklar, Belediye Alacakları, SGK Alacakları, Diğer Kurum Alacakları, Meslek Kuruluşlarının Alacakları, Vergilerde Dönem, Cezalarda Dönem, Diğer Alacaklarda Dönem gibi birçok konularda firma temsilcilerine bilgiler verildi.

TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman KOCASERT'in yaptığı açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen seminerde, Denizli Vergi Dairesi Başkan V. Hasan ÖZTAŞ ile Grup Müdürü V. Yusuf MALKOÇ tarafından yapılan sunum ve örneklerle açıklamalar yapıldı. Toplantının ardından katılımcıların konuya ilişkin soruları cevaplandırıldı.

 

 


İlgili Fotoğraflar