Birleşmiş Milletler Satın Alma Birimi Bilgilendirme ve Tedarikçi Kayıt Semineri Gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler kuruluşlarının mal ve hizmet satın alımlarında ülkemizin payının artırılabilmesini teminen, ülkemiz firmalarının bilgilendirilmesini sağlamak üzere, 16- 18 Eylül 2015 tarihlerinde sırasıyla Denizli, İstanbul ve Gaziantep şehirlerinde yapılması planlanan seminerlerin ilki 16 Eylül 2015 Çarşamba günü Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü koordinasyonu , Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Denizli İhracatçılar Birliği organizasyonunda Birliğimiz Toplantı Salonu'nda 09.30- 17.30 arasında tam gün olarak gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletlerin en çok alım yaptığı ülkelerle kıyaslandığında ülkemiz payının az oluşunun firmalarımızın BM'nin mal ve hizmet satın alımları konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları ve ihalelere katılıp teklif verebilmek için önceden belli usul ve esaslar dahilinde BM Sistemi'ne kayıt olarak akredite olmaları gerektiği, satın alma, ihale başvuru süreci ve tedarikçilerin kayıt zorunluluğu konularında "BM Satın Alma Hizmetleri Birimi” (UNPD) yetkililerinden Satın Alma Asistanı Cem SAVAŞLI ve Satın Alma Uyum Görevlisi Mr.George HENEIN tarafından katılımcı firmalar bilgilendirildi. Başvuruda bulunan 27 katılımcı firmadan 19 tanesi Seminerin "Tedarikçi Kayıt Desteği” kısmında ihalelere katılabilmek için tescil işlemlerini gerçekleştirdiler. Diğer katılımcı firmalar ise evraklarını tamamlayaraksisteme kayıt yaptırmak üzere görüşme sürecindeler. Sözkonusu seminere, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürülüğü Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesinden Dış Ticaret Uzmanı Ayşe Ferdağ TEKİN gözlemci olarak katıldı.

Denizli İhracatçılar Birliği'nin eğitim birimi DENİB Akademi tarafından gerçekleştirilen seminer, Denizli'de bir ilk olma özelliği taşıyor.


İlgili Fotoğraflar