DENİB Akademi Genel Gümrük Uygulamaları Eğitimi...

Denizli İhracatçılar Birliği'nin eğitim faaliyetlerini yürüten DENİB Akademi, 15 Kasım 2017 Çarşamba günü Genel Gümrük Uygulamaları Eğitimi'ni gerçekleştirdi.

Eğitimde katılımcılara Gümrük Mevzuatı, Tarife, Tarife Mevzuatı, Tarife Dili, Tarife Uygulaması, Tercihsiz Menşe, Tercihli Menşe, Kıymet, Kıymet Belirleme Yöntemleri, Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanımı, Özel Önlemler, Rejim Beyanı, Muayene ve Tahlil, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, İhracat Rejimi, Serbest Bölgeler, Yeniden İhracat, İmha, Terk, Muafiyet, Gümrük Yükümlülüğü, Vergi Kaybına Neden Olan İşlemler, Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar, İtirazlar, Uzlaşma, Kaçakçılık Fiilleri, İhracat, İhracatçı Birliklerine Üyelik, İhracat Prosedürleri, İhracat İşleminde Kullanılan Belgeler, İthalat, İthali Yasaklı Mallar, İthalatta Tahsil Edilen Vergi ve Fonlar, Gümrük Vergisi, İthalatta Kullanılan Belgeler, İthalat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar konularında, Özdemir Gümrük Müşavirliği Genel Müdür Yardımcısı ve Gümrük Müşaviri Engin GÜNEŞ ile Kamu İlişkileri ve Dış Ticaret Direktörü Şaban Kaan ÖZDEMİR tarafından bilgi verildi.

Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, firmaların Dış Ticaret departmanlarında görev yapmakta olan yöneticiler, müdürler ile uzmanlar katıldı.

DENİB AKADEMİ eğitimlerine, 28 Kasım 2017 tarihinde Denizli'de, 30 Kasım 2017 tarihinde ise Uşak ilinde DENİB ve UTSO işbirliğinde yapılacak olan "İhracatta Teslim Şekilleri - İhracatta Kullanılan Evraklar (Vesaik)” eğitimi ile devam edecek.

 

 

 


İlgili Fotoğraflar