DENİB Gıda Sektöründe İhracatı Arttırmayı Hedefliyor...

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığının destekleri ve Denizli İhracatçılar Birliğince yürütülen "Denizli Gıda Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi” ile ilgili Gıda UR-GE Projesinin ilk adımı olan İhtiyaç Analizinin Sonuç Toplantısı 28.07.2015 Salı günü gerçekleştirildi. İhtiyaç analizi sonuçlarına göre, projede yer alan katılımcı firmalara eğitimler verilecek.

Proje ile Denizli gıda sektöründeki kümelenme çalışması ile uluslararası ve hedef pazarlarda ihracatın arttırılması amaçlanmaktadır.


İlgili Fotoğraflar