İhracat Rakamları (Bin USD)
English

DENİB Hizmet Algı Anketi

Sayın DENİB Ailesi,

DENİB' in üyelerimiz nezdinde algısının nasıl olduğunu ölçmek adına, % 94' lük bir kısmı yüz yüze olmak üzere bir anket uygulaması yapılmıştır.

Anket genel sonucuna göre firmalarımızın DENİB' den genel memnuniyet oranı % 80 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir.

Söz konusu anket hakkında detaylı bilgi sahibi olunabilmesini teminen anketi uygulayan profesyonel şirket tarafından hazırlanan özet rapor sunumu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

DENİB Hizmet Algı Anketi Özet Raporu