Denizli Gıda Kümesi İlk Eğitimini Gerçekleştirdi...

2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Birliğimizce yürütülen "Denizli Gıda Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 27- 28 Ağustos 2015 tarihlerinde düzenlenen "Pazarlama ve Ticari İstihbarat Eğitimi” 20 iştirakçi firmamızın 20 kişilik katılımı ile Birliğimiz binasında gerçekleştirilmiştir. Hedef pazar seçimi, ticari bilginin nasıl ticari istihbarata dönüştürüleceği ve Trademap, Numbeo gibi sitelerin kullanımı gibi konuları kapsayan eğitim, Zobu Danışmanlık'tan Mustafa Hakan ZOBU' nun sunumu ve uygulamalı anlatımı ile gerçekleştirilmiştir.


İlgili Fotoğraflar