Denizlili İhracatçılara Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmelikleri Anlatıldı…

10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna İlişkin uygulama yönetmelikleri konusunda değerlendirmelerin yapılması, uygulama süreçlerinin ayrıntılı olarak ortaya konulması, yeni düzenlemelere ilişkin mali uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla, 26 Ağustos 2016 tarihinde yarım günlük AR-GE Yönetmeliğindeki Son İyileştirmelerin İnovatif Sanayiciler ve Yazılımcılar Üzerindeki Pozitif Etkileri konulu seminer gerçekleştirildi.

DENİB Toplantı Salonu'nda düzenlenen sözkonusu seminerde, Türkiye'deki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşviklere yönelik uygulama ve denetim usul ve esaslarını kapsayan yönetmelik ve uygulama esasları ile Yönetmelikte yer alan TÜBİTAK projeleri ile buna bağlı teknoyatırım, teknopazar, Endüstriyel Uygulama, Patent istisnası, TÜR belgesi, 5.Bölge destekleri vb. destek programları konusunda özet yol haritası çıktıları hakkındaki bilgiler, Prof. Dr. Atilla BAĞRIAÇIK (Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM) ve Selim KÜRTÜNLÜ (Makine Mühendisi) tarafından katılımcılara sunuldu.

Birliğimiz üyesi farklı sektörlerden (tekstil, demir çelik, kağıt, makine, enerji, kimya vb.) firma temsilcileri ile PAÜ, Pamukkale Teknokent A.Ş - Teknoloji Transfer Ofisi ve Denizli TİM-TEB Girişim Evi, Denizli Sanayi Odası vb. kurum/kuruluşlardan temsilcilerin katıldıkları seminere ilgi yoğundu.

İlgili Fotoğraflar