İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Girişimcilik Çalıştayından Önemli Sonuçlar Çıktı...

TİM, TOBB, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Eximbank gibi birçok kamu kurumu ve sivil toplum örgütünün yanısıra özel ve devlet üniversiteleri ile Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve 2 gün süren Girişimcilik Çalıştayında önemli değerlendirmeler, tespitler ve öneriler masaya yatırıldı.

16-17 Ekim 2015 tarihlerinde yapılan, TİM Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert' in de katılımcılar arasında yer aldığı çalıştayda özellike "Born Global" - "Küresel Doğan" olarak tanımlanan ve gruplandırılan firmaların sayısının artmasına zemin hazırlayacak yasal düzenlemelerin ve altyapının sağlanmasının çok önemli olduğunu vurgulandı. Born Global terimi, faaliyetlerine başlar başlamaz uluslarası iş modelini benimseyen firmalar için kullanılıyor.

Girişimcilik Çalıştayında oluşan değerlendirmeler ve öneriler önünüzdeki günlerde kamunun, akademik çevrelerin, sivil toplum kuruluşlarının, yatırımcıların ve girişimcilerin çalışmalarına yardımcı olacak bir rapor halinde ilgili taraflar ile paylaşılacak.

TİM Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Kocasert, ülkemizde girişimciliği özendirici iklimin oluşturulmaya çalışıldığını ama diğer taraftan daha atılması gereken adımlar olduğunu vurguladı. Yapılan çalıştayın da bu anlamda önemli bir adım olduğunu belirten Kocasert, çalıştay raporundaki hususların dikkatle ele alınması gerektiğini ve üretilecek politikalarla olumlu somut sonuçlara ulaşılabileceğini ifade etti.

 

 


İlgili Resimler