Hazırgiyim Sektör Çalıştayı İzmir'de Düzenlendi...

27.12.2014 Cumartesi günü, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Ekonomi Bakanlığı bürokratlarının katılımıyla düzenlenen "Hazırgiyim Sektör Çalıştayı”nda sektörün öne çıkan sorunları çözüm önerileri ve geleceğe ilişkin beklentileri ortaya kondu. Aralarında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman KOCASERT, Osman BENZEŞ, Süleyman ORAKÇIOĞLU, Şenol ŞANKAYA, Mesut TOPRAK, Sami KARİYO, Sabri ÜNLÜTÜRK gibi sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı oturumlarda belirlenen 32 madde içinde öne çıkan 8 başlık Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile paylaşıldı.

İtalya'nın 20-25 yıl öncesinde yaşadıklarını Türkiye'nin yeni yaşadığını vurgulayan Nihat ZEYBEKCİ, şöyle devam etti:
"Herkes hizmet sektörüne herkes işin kolayına, herkes ağacın gölgesine kaçmak istiyor. Memur alımı için açılan KPSS sınavına 4 milyonun üzerinde insan sınavına giriyor. Senden 5 bin lira alırken, KPSS'ye girip oradaki 2500 TL'lik maaşa razı olur. Bizim farklı şeyler yapmamız lazım. Yoksa İtalya'nın Yunanistan'ın yaşadığı sıkıntıları aynen yaşarız. Herkes, işletme iktisat veya mühendislik mezunu olma düşüncesinde. Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa pozisyonunda bir ülke oluruz. İnek sağacak, iş yapacak insan yok. Bizim başka bir boyuta geçmemiz lazım. Türkiye olarak marka ve tasarım ülkesi haline dönüşmemiz gerekiyor. Bir yandan sırtımızdaki o kaba yük ile koştururken, diğer yandan da moda marka ve tasarıma yönelmek zorundayız. Türkiye olarak bu işe başlamak için en doğru zamandayız.” dedi.

TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman KOCASERT ise Çalıştay ile ilgili Denizli'de yaptığı açıklamada; "Birgün boyunca Ekonomi Bakanlığı bürokratları ile sorunları ele alıp çözümler üretmeye çalıştık, sonucu da Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Bakan Yardımcısı Adnan YILDIRIM ile paylaşmamızın, çözüme ulaşımda daha hızlı ve sağlam yol almamıza yardımcı olacağı düşüncesindeyim" dedi.

Kaya İzmir Thermal & Convention Otel'de tüm gün süren çalıştayda ele alınan 8 ana öneri ise şu şekilde;

1.İhracatçılarımızın çok sayıda Bakanlık ile olan işlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanması amacıyla Ekonomi Bakanlığımız başkanlığında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı katılımı ile "Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracat Koordinasyon Kurulu” kurulması

2.Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörlerinde mevcut çalışan firmalar ve onlara bağlı çalışan fason atölyelerin bulundukları yerlerde "sürdürülebilirliği” için "çalışan sayısı” ve "çalışan sayısı artışı” kriterlerine bağlı olarak istihdam yükleri konusunda desteklenmesi, bu amaçla SSK primi ve gelir vergisi oranlarının çalışan sayısı arttıkça kademeli olarak düşürülmesi

3.Yeni Yatırım Teşvik uygulamalarında iyileştirmeler yapılması;
a)Asgari geçim indirimi ödemelerinin kamu desteği kapsamına alınması
b)İlk yatırım sonrası yapılan ilave yatırımlarda orijinal teşvik unsurlarının uygulanması
c)Makine ve işgücü dengesinde 1 makine : 2,3 - 2,5 çalışan sayısının standart haline getirilerek kullanılması
d)Mevcut tesislerdeki makinelerin yeni yatırımlar da teşvik uygulama kapsamına alınması
e)1. ve 2. Bölgelerdeki modernizasyon yatırımlarının da bölgesel teşvik kapsamına alınması

4.Nitelikli tedarikçi üreticilerin uluslar arası kabul görecek şekilde belgelendirilecek bir program - sistem kurulması. Bakanlığın bu programın kurulmasında koordinasyon rolü üstlenmesi. Belirlenecek kriterleri yerine getiren nitelikli tedarikçilerin akredite bir kurum tarafından belgelenmesi. Bu belgelerin tüm alıcılar nezdinde kabul görmesi ile çok sayıdaki kamu teşvik uygulamalarından öncelikle ve ayrıcalıklı olarak tek kapı hizmeti ile yararlanması

5.DİR kapsamındaki ürünlerin gümrük giriş ve çıkış işlemleri esnasında kırmızı hat uygulamasının doğurduğu sıkıntılara çözüm bulunması ile kumaş karışım oranlarına ilişkin olarak gümrüklerce yapılan laboratuar analizlerinin (ayniyat tespiti) kaldırılması veya artı-eksi tespit edilecek yaklaşık bir oranda tolerans tanınması. DİR Kapatma işlemlerinde e-devlet belgelerinin resmi olarak kabul edilmesi

6.Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Desteğine ilişkin uygulama usul ve esasları genelgesinin hazırlanmasında sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınması, tasarım desteklerinin mevcut tasarım kapasitesini kurmuş olup geliştirecek olan firmalar için nasıl uygulanacağının detaylandırılması, tasarımcı ve sanayi işbirliğinin arttırılmasına dönük tedbirlerin alınması

7.Turquality ve marka destek programı kapsamındaki ve diğer devlet yardımları kapsamındaki ödemelere ilişkin süreçlerin iyileştirilmesi için İhracatçı Birlikleri'ndeki ilgili uzman sayısının yurtdışındaki Ticaret Müşavirlikleri kadrolarının artırılması ve şirketlerde teşvik dosyalarını hazırlayan kişilerin yetkinliklerinin artırılması.

8.Sanayi üretiminde istihdamın sanayi dışı sektörlere göre pozitif ayrımcılık ile desteklenmesi.

 

 

İlgili Fotoğraflar