İhracat Destekleri...

Ülkemiz ihracatı geçtiğimiz yıl 144 milyar dolar olarak gerçekleşerek, 2009 yılından beri ilk kez azalmıştı. Son yıllarda 150 milyar dolar civarında seyreden ihracatımızda, dünya ticaretinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, belli oranlarda artış veya azalışlar yaşanıyor. Özellikle son dönemde Rusya, Irak, Suriye, Libya gibi ülkelerde yaşanan krizler, emtia ve hammadde fiyatlarındaki gerilemeler, jeopolitik riskler, paritenin değişkenliği gibi başlıca sebepler ihracatımızı da olumsuz yönde etkilemekte.

İhracatımızda yaşanan yavaşlamanın önlenmesi ve ihracatımızın artışa geçmesi için, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri olarak hükümetimize birtakım önerilerde bulunmuştuk. Son aylarda ihracatımızı artıracak ve ihracatçılarımızın yüzlerini güldürecek birçok gelişme yaşanıyor. Sanayimiz ve ihracatımız adına çok olumlu sonuçlar doğuracağına inandığımız pek çok adım atılıyor. Yaşanan son gelişmeler ile ilgili Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci, 21 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen "DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” nde bizlere bazı müjdeler verdi.

Yeşil Pasaport İhracatçılarımız İçin Çok Büyük Bir Fırsat…

Bu müjdelerin başında şüphesiz yeşil pasaport konusu geliyor. Sayın Bakanımızın açıkladığı üzere, en az 1 milyon dolar ihracat yapan 15000 ihracatçımıza gerçekleştirdikleri ihracat tutarları göz önünde bulundurularak 5 adete kadar yeşil pasaport verilecek. Bu gelişmenin, ihracatçılarımızın yeni pazarlar keşfetmeleri, müşterileriyle diledikleri anda veya görüşmelerinin tıkandığı zamanlarda yüz yüze konuşma fırsatı yakalayabilmeleri adına oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.

Eximbank'ın Destek Bütçesi Artırılıyor…

Sayın Bakanımızın müjdelediği bir diğer önemli gelişme de Eximbank kredileri ile ilgili. Eximbank'ın destek bütçesi genişletilecek. Bu da, ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçları için ciddi kolaylıklar sağlayacak. Ayrıca, eskiden ihracatçılara %100 teminat ile kredi veren Eximbank, artık bu teminat oranlarını azaltacak. Kurulacak Türkiye Varlık ve Yatırım Fonu ve Kredi Garanti Fonları, şüphesiz ki küçük ve orta ölçekli ihracatçılarımız için çok büyük avantajlar sağlayacak.

İhracatçılarımıza Verilecek Destekler 3 Katına Çıkıyor…

Önümüzdeki seneden itibaren, 2016 yılındaki destekleri bile gölgede bırakacak çok daha büyük desteklerin geleceğini görüyoruz. 2017 yılı bizim için bu açıdan da çok büyük anlam ifade ediyor. Önümüzdeki yıl, ihracatçılara verilecek destekler 1 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkarılacak. Bu tutar ek desteklerle birlikte yaklaşık 4,5 milyar TL'ye ulaşmış olacak.

İhracatımız Ar-Ge ve İnovasyon Sayesinde Artacak…

İhracat hedeflerimiz kapsamında 2017 yılı bütçesinde Ar-Ge ve inovasyona da 5,8 milyar TL bütçe ayrılmasını sevinçle karşılıyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi, ihracatımızı ancak Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma sayesinde daha üst noktalara taşıyacağız. Bugün yaklaşık 10 bin dolar olan kişi başı milli gelirimizi, daha üst noktalara taşımak ancak bu dörtlü formülü kullanmaktan geçiyor.

Navlun Desteği ve Nakdi Destek Geliyor…

Önümüzdeki yıldan itibaren ihracat primlerinin yürürlükte olması da ihracatçılarımız için oldukça önemli. Öte yandan, hedef ülkelerde taşıma maliyetleri de destekleniyor olacak.

Yine çok önemli gördüğüm gelişmelerden birisi ihracatçılara sağlanacak nakdi destekler. Sayın Bakanımızın belirttiği gibi, ihracatını bir önceki yıla göre artıran firmalar, artış oranı kadar destek alacak. Örneğin; 2016 yılında toplam 20 milyon dolar ihracat gerçekleştiren bir firma, ertesi sene bu rakamını 25 milyon dolara taşırsa, artış tutarı olan 5 milyon TL için nakdi destek alacak. 2018 yılında 25 milyon doları geçtiği takdirde, yine aradaki fark kadar destek alacak. Bu konulardaki düzenlemelerin tamamlanarak bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Üreterek Büyüyen Bir Türkiye İçin Yatırım Desteği Sağlanacak…

İhracatçılarımızı ve sanayicilerimizi yakından ilgilendiren, onların yüzlerini güldürecek bir diğer gelişme de Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili yapılan çalışmalar. Belirlenecek 8 sektörde uygulanması planlanan bu sistem sayesinde; sanayicilerimize, kapasitelerine bağlı olarak gerektiği kadar bedelsiz arazi, uygun görülecek yıl kadar kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj vergisinde düzenlemeler, enerji ücretlerini sabitleme, uzman personel maaşlarının 20 asgari ücrete kadar desteklenmesi, kredi faizlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından ödenmesi gibi birçok avantaj sağlanacak. Tüm bunların, üreterek, yatırım yaparak büyümesini hedeflediğimiz bir Türkiye için ne denli önemli olduğu aşikâr.

Ülkemizin tıpkı markasındaki gibi potansiyelini keşfederek büyümesi, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi, son yıllarda 150 milyar dolar seviyelerinde seyreden ihracatını artırabilmesi adına, bu gelişmeler bizler için çok büyük önem arz ediyor.

İhracat hedeflerimiz kapsamında, bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, attığımız her adımda kendisini yanımızda hissettiğimiz Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Yukarıda belirtilen desteklerin her biri çok önemli ve bizim uzun zamandır beklediğimiz destekler. Orta ve uzun vadede bu desteklerin ihracatımıza olumlu yansımalarını hep beraber göreceğiz.

 

Saygılarımla,

 

Süleyman KOCASERT

TİM Başkan Vekili

DENİB Başkanı