İkinci Tekstil URGE Başlıyor...

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığımızın destekleri ve Denizli İhracatçılar Birliğimizce yürütülen "Denizli Tekstil Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi” ile ilgili Tekstil UR-GE Projesinin ilk adımı olan İhtiyaç Analizinin Sonuç Toplantısı 31 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirildi. İhtiyaç analizi sonuçlarına göre , projede yer alan katılımcı firmalara eğitimler verilecek.

Proje ile Denizli tekstil sektöründeki kümelenme çalışması ile uluslararası ve hedef pazarlarda ihracatın arttırılması amaçlanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda da ilki düzenlenen bu proje ile hedef pazarlarda başarılar elde edilmiş, bu duruma istinaden ikincisinin yapılmasına karar verilmiştir. Bu proje tekstil sektörü için DENİB'in organize ettiği ikinci URGE projesi olma özelliği taşıyor.

İlgili Fotoğraflar