“İnovasyon Yönetimi, Cömert Liderlik ve Doğaçlama Yenilikçilik” Toplantısı Yapıldı…

27 Eylül 2016 Salı günü DENİB Konferans Salonunda "İnovasyon Yönetimi, Cömert Liderlik ve Doğaçlama Yenilikçilik" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, İnovasyon Yönetimi, İnovatif Fikirlerin Önünü Açmak, Beynin Yapısı, İşlevleri, Zeka, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Değişime Açıklık, Trendleri Yakalamak, Etkili Bir Şirket Tasarlamak, Üretme ve 2023 Ulusal İnovasyon Stratejisi konularında Türkiye İhracatçılar Meclisi Strateji ve İnovasyon Şubesinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Metin TABALU tarafından sunum yapıldı.

Sayın TABALU tarafından, inovasyondan sorumlu bir birimin nasıl olması gerektiği, inovasyon biriminin asli görevinin tüm inovasyonları hayata geçirmek değil; inovasyon için "facilitator” olmak, birimler arası koordinasyonu sağlamak, inovasyonun şirketin tüm birimlerince içselleştirilmesini sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirmek, inovasyon programlarını takip etmek ve kurum içinde bir nebze elçi görevini üstlenmek, inovasyon birimi için oluşturulacak bölümün gönüllülük unsuru barındırmasının önemi, inovasyondan sorumlu bu birimin başarılı olması, üst yönetim ve CEO seviyesinde destek görmesi ile doğrudan orantılı olduğu, bu nedenle de CEO'nun asıl inovasyon lideri olması gerektiği hususlarında ayrıntılı bilgiler verildi.

Öte yandan, kurum içi inovasyonu artırmaya yönelik olarak, çalışanlara "serbest zaman yaratma”, yaratıcı düşünceye teşvik etme gibi süreçlerin de tasarlanmasının öneminden bahsedildi.

ABD Stanford Üniversitesinde Strateji Planlama ve Proje Yönetimi eğitimi alan ve Stanford Üniversitesi İşletme Okulu Sloan Yönetim Bilimi Master Programını tamamlayan TİM Genel Sekreter Yardımcısı Metin TABALU' nun kapanış konuşmasında; iş yönetimi konusunda dünyada ünlü bir guru olan Prof. Peter Drucker'dan bir alıntısı oldukça önemliydi: "Culture eats strategy for breakfast” (Kültür, stratejiyi kahvaltıda yer!) Yani, strateji ne olursa olsun, başarılı olması için kurum içi bir kültür yaratmanın önemini anlayıp, bu doğrultuda değişimi yönetmek gerekiyor…

Toplantıya, sektör temsilcileri, öğretim görevlileri, mali müşavirler, banka müdürlerinin ilgisi yoğundu.

 

 

 

İlgili Fotoğraflar