Devlet Desteği Dosya İnceleme Ücretlerinin Banka Aracılığı İle Ödenmesi için Banka Bilgileri

2017/4 Sayılı Fuar desteği İçin : 30 TL

2010/6 Sayılı Tebliğ İçin : İlk Başvuru 50 TL, Devam Başvurusu 20 TL

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Desteği İçin : Belge-Sertifika Başvurusu 30 TL, Her bir Test -Analiz Raporu İçin 5'er TL

2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ- Her bir Harcama İçin : 5'er TL

 

TL Banka Bilgisi :

Alıcı Adı : DENİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Banka/Şube : Vakıflar Bankası Denizli Şubesi
IBAN : TR930001500158007294317952