Çevre Yönetimi (ISO 14001)

· Çevre Yönetimi Nedir?

· Kurum ve Kuruluşların Sorumlulukları

· Çevre ile ilgili kanun ve diğer şartlar

*Çevre Kanunu

*GSM Yönetmeliği

*Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

*Gürültü Kontrol Yönetmeliği

*Toprak Kirliliği Yönetmeliği

· Çevre Hedefleri ve Çevre Politikası

· Dökümantasyon

  

Eğitimci : Dr. Bahattin TAYLAN (Onore Akademi)

Tarihi/Günü : 2 Şubat 2016

Saati/Süresi : 10.00 – 16:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat ZEYBEKCİ Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu