Elektronik Uygulamalar ve Bilgi Güvenliği Semineri

E-FATURA ( ELEKTRONİK FATURA )

1. Faturanın tanımı?

2. E-Faturanın tanımı?

3. E-Fatura iş akışı

4. E-Fatura mevzuatı

a. Tebliğler ve yönetmelikler,

b. Türk Ticaret Kanununda E-Faturanın yeri,

5. E-Fatura uygulaması ve kapsamı

a. Uyulama hangi mükellefleri ( kobileri ) kapsıyor ?

b. Kapsama dahil miyiz?

c. Kapsama dahil olma şartları, kriterleri nelerdir?

d. Kapsam dışında kalan kobiler ne zaman ve nasıl kapsama dahil olabilir,

e. Uygulamanın avantajları,

f. E-Faturaya geçiş neler getirecek

6. Uygulama ne zaman başladı?

7. Başvuru esnasında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler nelerdir?

8. Yükümlülükler ve sorumluluklar nelerdir?

9. E-Fatura uygulamasında yöntemler nelerdir?

10. GİB ve E fatura portalı yönetimi?

11. E-Fatura portalı nedir?

12. Sertifika ve Mali Mühür tanımı?

13. E-Faturada Mali Mühür?

14. E-Faturada Entegrasyon Yöntemi

a. Entegratör tanımı

b. Özel entegrasyon yöntemi

15. E-Fatura düzenleme, gönderme, alma, kabulü, reddi ve arşivleme süreçleri nelerdir ?

a. E-faturanın muhafazası ve ibraz yükümlülüğü

b. Sorumluluklar ve cezai yaptırımlar

 

E-DEFTER ( ELEKTRONİK DEFTER )

1. E-Defter uygulamasının tanımı

2. E-Defter Mevzuatı

a. Tebliğler ve yönetmelikler,

b. Türk Ticaret Kanununda E-Defterin yeri,

3. E-Defter de kayıt süreci

4. Uygulamada tutulacak defterler ve defterlerin tanımı

5. E-Defter için uyumlu yazılım programları

6. E-Defter uygulaması ve kapsamı nelerdir?

a. Uygulama usul ve esasları

b. Uyulama hangi mükellefleri ( kobileri ) kapsıyor?

c. Kapsama dahil miyiz ?

d. Gönüllü olarak uygulamaya geçilebilir mi?

e. E-fatura kullanıcı olmadan E-defter kullanıcısı olunabilir mi?

f. Kapsama dahil olma şartları, kriterleri

g. Kapsam dışında kalan kobiler ne zaman ve nasıl kapsama dahil olabilir,

h. Unvan ve adres değişikliklerinde yapılması gerekenler nelerdir?

i. Uygulamanın avantajları,

7. Uygulama ne zaman başladı?

8. Başvuru esnasında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler nelerdir?

a. Başvuru formlarında doldurulması zorunlu bilgiler

9. Yükümlülükler ve sorumluluklar nelerdir?

10. E-Defterde izin alma süreci?

b. E-Defterin oluşturulması, kullanılması

c. E-defter oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar

d. E-Defterde Mali Mühür önemi

e. Mali Mühür tanımı

f. Açılış ve kapanış onayları

g. E-Defterlerin muhafazası ve ibrazı

h. Sorumluluk ve cezai yaptırımlar

i. Zorunlu olduğu halde defter tutmayanların durumları

j. E-Defterden faydalanabilecek taraflar

11. E-Defterde berat uygulaması

a. Berat alma süreci

b. Zaman damgası tanımı

c. Zaman damgasının temini

 

E-ARŞİV, - E SAKLAMA ( ELEKTRONİK ARŞİV VE SAKLAMA )

1. E-Arşiv uygulamasının tanımı

2. E-Saklama tanımı

3. E-Arşiv Mevzuatı

a. Tebliğler ve yönetmelikler,

b. Türk Ticaret Kanununda E-Defterin yeri,

4. E-Arşiv Başvuru süreci

5. E-Arşiv hizmeti veren entegratörler

6. E-Arşiv uygulamasında uyulması zorunlu hükümler

7. Belgelerin alıcılara teslimi

8. E-Arşiv raporu

9. Elektronik belgelerin muhafazası ve ibrazı

10. Sorumluluklar ve cezai yaptırımlar

 

MALİ MÜHÜR

1. Mali mühür nedir?

2. Neden mali mühür?

3. Mali Mührün kullanım alanları nelerdir?

4. E-faturada iş akışı

5. E-faturadan yararlanma yöntemleri

6. E-faturada mali mühür kullanım alanları

7. E-defter iş akışı

8. E-defterde mali mühür kullanım alanları

9. E-Bilet uygulaması

10. E-Arşiv uygulaması

11. Mali Mühür temini

 

E-İMZA ve MOBİL İMZA ( ELEKTRONİK İMZA )

1. E-imza uygulamasının tanımı

2. Mobil imza uygulamasının tanımı

3. Zaman Damgası uygulamasının tanımı

4. E-İmza Mevzuatı

a. Tebliğler ve yönetmelikler,

b. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

5. E-imza uygulaması ne zaman başladı

6. Elektronik imza uygulama alanları

7. Elektronik imzanın geçerliliği

8. E-imza kurulumu

9. Elektronik imza kullanan kurum ve kullanışlar

10. Gelecekte elektronik imzanın yeri ve önemi

11. HASH değerleri

12. Pangram özet testi uygulaması

13. E-imza uygulamasının avantajları

14. E-İmza oluşturma aracı

15. E-imzaya zaman damgası eklenmesi

16. İmza oluşturma – imza doğrulama

17. Elektronik sertifikanın geçerlilik kontrolü

16. E-imza- Mobil İmza- Zaman damgası temini?

17. E-imza başvuru süreçleri?

a. Gerçek Kişiler,

b. Tüzel Kişiler,

18. Başvuru esnasında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler nelerdir?

19. Yükümlülükler ve sorumluluklar nelerdir?

 

KEP ( KAYITLI ELEKTRONİK POSTA) ve E-Tebligat

1. KEP nedir?

2. Neden KEP?

3. KEP'in kullanım alanları

4. E-Tebligat uygulaması

5. KEP uygulaması

6. KEP sisteminin çalışması

7. KEP kullanım alanları

8. KEP başvuru süreci

9. E-Mutabakat Sistemi

10. KEP ileti yönetim sistemi işlevleri

11. KEP Mevzuatı

a. KEP yönetmeliği

b. KEP Tebliği

c. Türk Ticaret Kanununda KEP'in yeri,

d. Tebligat Kanunu

e. Tebligat yönetmeliği

12. KEP kullanım avantajları

13. KEP delilleri

14. KEP adres formatları

15. KEP temini?

16. Kep başvuru süreçleri?

a. Gerçek Kişiler,

b. Tüzel Kişiler,

17. Başvuru esnasında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler nelerdir?

18. Yükümlülükler ve sorumluluklar nelerdir?

  

SİBER GÜVENLİK

1. Siber güvenliğin önemi

2. Siber güvenlik mevzuatı

a. Kanunlar,

b. Yönetmelikler,

c. Tebliğler

3. Siber güvenlik kuruluşu

a. Siber güvenlik kuruluşunun görevleri ve yetkileri

b. Siber güvenlik kuruluşu üyeleri

c. Siber güvenlik kuruluşunca alınan önemli kararlar

d. Siber güvenlik çalışmalarının yönetimi ve yürütülmesi

4. Kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişiliklerin ( kobilerin ) yükümlülükleri

5. Kobilerde bilgilerin önemi

6. Kobi olarak dikkat edilmesi gereken hususlar

7. Bilgilerinizin elektronik ortamda başkalarının eline geçmesi

8. Çalışanlarınızın siber eğitimleri

9. Sıkça yapılan hatalar

10. Siber güvenlik stratejisi ve eylem planı

11. Strateji ve eylem planının amacı

12. Strateji ve eylem planının kapsamı

13. Eylem planları

14. Eylem planlarında adı geçen kurum ve kuruluşlar

15. Eylem maddeleri

a. Yasal düzenlemelerin yapılması

b. Ulusal siber olaylara müdahale organizasyonunun oluşturulması

c. Siber güvenlik alt yapısının güçlendirilmesi

d. Siber güvenlik alanında insan kaynağının yetiştirilmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri

e. Siber güvenlikte yerli teknolojilerin geliştirilmesi

f. Ulusal güvenlik mekanizmalarının kapsamının genişletilmesi

g. Müşterek siber savunma mükemmeliyet merkezi

h. Türkiye'nin siber güvenlik stratejisinin ana ekseni

16. Siber Güvenlik Farkındalık

 

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ

Soru-Cevap veya Sunum

1. TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ

a. TEYDEB 1xxx

2. Destek Aşamaları Nelerdir?

3. Diğer Konular

 

Eğitimciler : Hasan Hüseyin SUBAŞI (Genel Müdür)

Mesut ŞENEL (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

Tarihi/Günü : 25 Ağustos 2015 Salı

Süresi/Saati: 3 Saat (14:00 -17:00)

Yer : Denizli Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu