Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi (Fark Yaratan Yönetici)

                                                    Organizasyon Kavramı ve İşletme Fonksiyonları

                                                                               Yönetim ve Yöneticilik

                                                    Organize Etme, Yönetme, Koordinasyon, Kontrol

 

                                                                   Etkinlik, Verimlilik ve Başarı İlişkisi

                                                         21. Yüzyılda Yöneticilik: İş ve İnsan Yönetimi

                                            Yönetim Kademelerine Göre Yönetsel Becerilerin Dağılımı

                                                Teknik Beceriler, Beşeri Beceriler, Kurumsal Beceriler

 

                                                                      Durumsal Yönetim Yaklaşımları

                                          Koçluk Becerisi (Motivasyon ve Geliştirme) ve Model Olma

                                                   Yönetsel İletişim Becerisi ve Olumlu Beşeri İlişkiler

                                                    Performansa Yönelik Olumlu Geri Bildirim Verme

                                                          Problem Çözme / Karar Verme ve İnisiyatif

 

                                                                 Adil Davranma ve Güven Oluşturma

                                                                 Yetki Delegasyonu ve Yetkilendirme

                                                   Ekip Ruhu Yaratma ve Yüksek Performanslı Ekipler

                                                                                 Hedeflerle Yönetim

                                                           Kuşak Farklılıkları ve Y Kuşağına Yöneticilik

 

EĞİTMEN
Sevtap Yasin
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü

TARİH/SAAT
8 Ekim 2020 / Perşembe
10:00 - 17:00

YER
Denizli İhracatçılar Birliği

 

Bu programın katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

 

KAYIT OL