TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ'NDEN KONKUR ÇAĞRISI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ'NDENKONKUR ÇAĞRISI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi stratejisi çerçevesinde Türk markaları ve katma değerli Türk ürünlerini temsil edecek bir kavram/slogan /logo oluşturulması amacıyla ajansların katılımına açık iki aşamalı bir KONKUR gerçekleştirecektir.

1- Kavram/Slogan/Logo ile kompozit bir yapıda oluşturulmuş Logotype, Görsel Kimlik ve Logo Uygulama Kılavuzu

2- Kavram-Logonun tanıtıldığı, yurt içi ve yurt dışı lansman kampanyası

BAŞVURU KOŞULLARI

İstekli ajansların; Reklamcılar Derneği (RD) üyesi ya da aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1- Son iki yıllık (2010-2011) faaliyetleri sonunda en az 1.000.000 TL ciro sağlamış olmaları

2- Yukarıdaki taleplere benzer çalışmaları daha önce gerçekleştirmiş olmaları.

BAŞVURU SÜRECİ

Yukarıdaki şartları taşıyan ajanslar, KONKUR'a katılım için "Niyet Bildirim Mektuplarını” 20.04.2012 Cuma günü saat 12.00'ye kadar "Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cd. B Blok Kat:9 Yenibosna-İstanbul” adresindeki Genel Sekreterlik birimine teslim etmesi gerekmektedir.

Niyet Bildirim Mektubu gönderen ajanslar daha sonra detaylı brifing için davet edilecektir.

Konkur ile ilgili Taslak Teknik Şartnameye http://goo.gl/uQKGI web adresinden ulaşılabilir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, hizmet alımlarında Kamu İhale Kanunu'na tabi değildir.

Bilgi için İletişim:

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği

Dış Ticaret Kompleksi

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cd. B Blok Kat:9

Yenibosna-İstanbul

Tel: 0212 454 04 90 / 454 04 91

Faks: 0212 454 04 13 / 454 04 83

e-posta: tim@tim.org.tr