İnovasyon Yönetimi, Cömert Liderlik ve Doğaçlama Yenilikçilik