Birliğimiz Hakkında

İhracatçı Birlikleri Hakkında

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır.

İhracatçı Birliklerinin statüsü ve çalışma prensiplerini düzenleyen 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Karara istinaden çıkarılmış olan 14/8/1993 tarihli İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği 2009 yılında yürürlükten kalkmış ve İhracatçı Birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin kuruluşu, işleyişi, görevleri, organları, gelirleri, harcamaları ve denetimleri ile üyelerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 3 Temmuz 2009 tarihli 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren 27 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 İhracatçı Birliği vardır. Türkiye çapında faaliyet gösteren Birlikler, 14 Genel Sekreterlik halinde örgütlenmiştir.

 

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

Ülkemizde 1980 yılları sonrası hızla artış gösteren Türk tekstil ürünleri ihracatına paralel olarak, Denizli ve çevresinde de tekstil ve konfeksiyon üretim ve ihracatıyla uğraşan ihracatçıların sayılarının hızla artması sonucunda iş hacmine bağlı olarak iş akışının da hızlandırılması amacına yönelik olarak 1993 yılında 107 üye ihracatçı firma ile kurulan Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, kurulduğu yıldan bu yana, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatçıların sesi olmuş, hem ilimiz ekonomisine katkı sağlamış, hem de Denizli için bir değer olarak varlığını sürdürmüştür.

Denizlimizin ihracat performansının daha doğru bir şekilde kamuoyuna yansıtılması, hem diğer sektörlerde faaliyet göstermekte olan Denizlili ihracatçı firmalara kendi şehirlerinde hizmet alabilme kolaylığının sağlanması, hem de tüm Denizli ihracatını temsil edebilecek bir İhracatçılar Birliği'nin daha güçlü ve daha aktif olabileceği düşüncesinden hareketle, Birliğimizin, Denizli İhracatçılar Birliği olarak yeni bir kimlik kazanması amacıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde yaptığımız girişimler olumlu sonuçlanmış ve 4 Ağustos 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak, Birliğimizin ismi Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) olarak hayata geçirilmiştir.

DENİB, 2023 yılı itibariyle 4.662 üyesine 37 kişilik kadrosuyla hizmet veren Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile koordineli çalışan, ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan, üyelerinin çıkan ve çıkabilecek sorunlarına çözüm bulma yönünde faaliyet gösteren Türkiye'deki 61 İhracatçı Birliklerinden biridir.

5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince, 4 yılda bir yapılan Genel Kurul ile üyeleri arasından seçimle işbaşına gelen 1 Başkan , 10 kişilik Yönetim Kurulu ve 3 kişilik Denetim Kurulu üyelerinden oluşan sektör temsilcileri tarafından yönetilmektedir.

Birliğimiz teşkilat yapısı ise şöyledir;