Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi

MEVZUAT

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesine İlişkin 2018/12 Sayılı Karar

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para Kredi- Koordinasyon Kurulu Kararı'nın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge

 

GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

1-) Temlikname (EK-3) – ( Her başvuruda )

2-) Temlikname (EK-6a , EK-6b) – ( İmalatçı başvurusu olmasında durumunda )

3-) Taahhütname (EK:5, EK:7, EK:8, EK:9, EK:10) - ( DİİB irtibatlı beyanname olması durumunda )

4-) Taahhütname (EK-14, EK-15) - ( Serbest bölgeye ihracat olması durumunda )

5-) Başvuru Ödeme Dekontu

 

NOT : Başvuruda ayrıca istenilen excel tablolar mail üzerinden iletilmelidir.

Mail : uygulama@denib.gov.tr