DENİB AKADEMİ' den Süreç ve Süreç Performans Yönetimi Eğitimi

DENİB AKADEMİ, “Süreç ve Süreç Performans Yönetimi Eğitimi”ni 27 Şubat 2020 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

Bor Eğitim ve Danışmanlık'tan Hülya Gülenay Bor tarafından gerçekleştirilen eğitim programında; işletmeler için süreç yönetiminin faydası, fonksiyonel yönetimden süreç odaklı yönetime geçişin önemi, süreçlerin birbiri ile ilişkisi, süreçsel ilişki yönetiminin önemi, kurum stratejilerine hizmet eden süreçleri belirleme esasları, müşteri ve sürecin sesi, süreç ölçüt dökümanları, ölçme, izleme araçlarının hazırlanması ve süreç iyileştirme yöntemleri ile KAIZEN yaklaşımı gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Eğitmen Hülya Gülenay Bor, her süreç müşteri gereksinimini/ihtiyacını karşılamak için icra edilir. Müşteri, süreç sonundaki çıktıyı ürünü ya da hizmeti bekler ve temel seviyede süreç performans göstergesinin müşteri memnuniyeti olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Süreç Yönetimi birçok iyileştirme metodolojisinden farklı olarak dışarıdan içeriye bir iyileştirme öngörmektedir. Süreçlerin veya aktivitelerin kritikliği, ölçülmesi gereken noktalar, performans göstergelerinin neyi ölçmesi gerektiği, ölçüm sonrası iyileştirmelerin hangi odak noktasında olması gerektiği müşterinin sesi dinlenerek tespit edilir.

Müşteri beklentilerinin hızlı, kaliteli ve uygun bir fiyatla karşılanabilmesi için herhangi bir organizasyonun bütün bölümlerinin uyum içinde çalışması, bölümler arası bilgi akışının verimli hale getirilmesi ve tekrarlarının azaltılması gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak için geleneksel yönetim anlayışını terk etmek ve müşteri odaklı süreç anlayışını getirmek yararlı olacaktır.”

Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

DENİB Akademi Eğitimlerine, 7-8 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan “İleri Excel Uygulamaları” ile devam edecek.

 

İlgili Fotoğraflar