Sirküler No: 2021/85 - 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2021/161-665

Denizli, 16/03/2021

Konu

:

2019 ve 2020  Yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları

                                                                                 ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

S İ R K Ü L E R

 (ARGE / 2021–85)

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 15.00’de, bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmaksızın 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 15.00’de Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Gündem ve toplantı tarihleri aşağıda sunulmuş olup, toplantıya katılım için Birliğe evrak teslim son tarihi 6 Nisan 2021 Salı günüdür.

Bilgileriniz  ve teşrifleriniz önemle rica olunur.

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

Denizli İhracatçılar Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı

DENİB

1.Toplantı

Tarihi ve Saati

2.Toplantı

Tarihi ve Saati

(1.Toplantıda Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Yapılacaktır)

Temsilci Görevlendirme/ Katılım Bildirim Yazısının Genel Sekreterliğe İletilmesi İçin

Son Gün

Cari Yıl İtibariyle Birliğe  Olan Borcun Ödenmesi İçin

Son Gün

 

10.04.2021

Cumartesi

15.00

12.04.2021

Pazartesi

15.00

06.04.2021

Salı

saat 18.00’e kadar

06.04.2021

Salı

saat 18.00’e kadar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLANTININ YERİ:

DENİB–Denizli İhracatçılar Birliği Konferans Salonu

Akhan Mah. 246 Sok. No:8 20140 Pamukkale – DENİZLİ

 

G Ü N D E M

1.   Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

2.   Başkanlık Divanının seçilmesi.

3.   2019 yılı yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi.

4.   2020 yılı yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi.

5.   2019 yılı bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi.

6.   2020 yılı bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi.

7.   2019 yılı denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi.

8.   2020 yılı denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi.

9.   Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2019 yılı iş ve işlemleri için ibrası.

10. Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2020 yılı iş ve işlemleri için ibrası.

11. Yıllık aidatın “0” (sıfır) TL olarak belirlenmesi.

12. 2021 yılı bütçe ve iş programının görüşülmesi ve oylanması.

13. Dilekler.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgiye:  http://www.denib.gov.tr internet adresimizden ulaşabilir.

 

Ek-1 : Bilgi Notu.

Ek-2 : Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (Tüzel Kişi Üyeler İçin)                                    

Ek-3 : Katılım Bildirim Yazısı Örneği (Gerçek Kişi Üyeler İçin)

Ek-4 : Olağan Genel Kurul Takvimi

Denizli İhracatçılar Birliği 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurullarına Katılabilecek Firma Listesi !