DENİB AKADEMİ Proje Yönetimi Eğitimi...

DENİB Akademi, 3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde Denizli İhracatçılar Birliği ve T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliği ile Proje Yönetimi Eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitimde T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Uzmanı Songül MERCİK, " Proje Nedir? Program Nedir? Projenin konusu, Proje fikrinin belirlenmesi, Proje Döngüsü Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Mevcut Durum Analizi, Sorun Analizi, Sorun Ağacı, Paydaş Analizi, Hedef Kitle, Nihai Yararlanıcılar, Hedef Analizi, Strateji Analizi, Mantıksal Çerçeve Matrisi Hazırlanması, Hedef Ağacı-Mantıksal Çerçeve, Faaliyetler, Faaliyet Planlaması, Beklenen Sonuçlar, Başarı Göstergeleri, Doğrulama Kaynakları, Projenin Riskleri, Varsayımları, Kaynak Planlaması, Bütçe, Maliyetler” konularında Uzman Emrah BALKAN ise Proje başvurusu için KAYS Sitemi kullanımı ve KAYS Sisteminde başvuru işlemleri ve adımları konularında katılımcıları bilgilendirdiler.

İki gün süren eğitimde 5 ayrı grup oluşturuldu ve her bir grup projelerini hazırlayıp sunumlarını yaptılar. Uygulamalı olarak yapılan eğitim keyifli ve başarılı olarak tamamlandı.

DENİB AKADEMİ programlarına, 23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde "Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri” eğitim programı ile devam edecektir…


 


İlgili Fotoğraflar