Denizli' nin E-ticaret ve Online Pazarlardaki Performans Yolculuğu Eğitim Programı Projesi

2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamından yararlanmak üzere 31/10/2018 tarihinde T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı'na sunulan "Denizli'nin E-Ticaret ve Online Pazarlardaki Performans Yolculuğu” isimli proje, yapılan değerlendirmeler neticesinde GEKA tarafından başarılı bulunmuş olup, projenin Teknik Sözleşmesi DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından 17 Aralık 2018 tarihinde imzalanmıştır.

Projenin imzalanmasının ardından GEKA ve DENİB tarafından faaliyet takvimi çalışmaları yapılacaktır. Proje kapsamında 60 kişiden oluşacak iki gruba, marka vaadini ve kurumsal tanıtım malzemelerini doğru oluşturma, geliştirme, marka konumlandırma, e-ticaret, uluslararası pazar ve e-ticaret, dijital pazarlama, online pazarlama teknikleri, B2B portalları ve kullanımı konu başlıklarını içeren, 5 gün sürecek toplam 30 saatlik eğitimin Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Günümüzün rekabetçi dünyasında, hızla gelişen teknolojilerin neticesinde elektronik ticaretin önemi ve hacmi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu bilinçten hareketle T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Teknik Destek kapsamında yürütülecek olan eğitim programı ile Denizli İhracatçılar Birliği'ne üye firmaların elektronik piyasalara entegrasyonu açısından; uluslararası pazarlarda kurumsal tanıtımın yapılabilmesi, dijital ve online pazarlama stratejilerinin belirlenerek mevcut potansiyellerinin maksimum seviyeye çıkarılması, farkındalığın yükseltilmesi, yetkinliklerin geliştirilmesi, uygulanabilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca Denizli İhracatçılar Birliği çalışanlarının bu kapsamda yetkinliğinin artırılması, ayrıntılı bilgiye ve donanıma sahip olması ve DENİB bünyesinde gerçekleştirilecek olan faaliyetler kapsamında görevlendirilmesi planlanmaktadır.

Rekabet odaklı marka konumlandırma, e-ticaret ve online pazarlama stratejileri belirleme ve geliştirmeyi içeren projenin faaliyet çalışmaları GEKA ve DENİB tarafından tamamlandıktan sonra eğitim faaliyet planı, tarih, gün, saat ve yer bilgilerini içeren duyuru yapılarak başvurular alınacaktır.

 


İlgili Fotoğraflar