Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri ve Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği Bilgilendirme Toplantısı

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri ve Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği Bilgilendirme Toplantısı 26 Mayıs Salı günü saat 09:30 - 13:00 arası geçekleştirildi.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri ile ilgili Ekonomi Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı Başak ÇEÇEN, Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği ile ilgili ise Ekonomi Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı Gözde İNANERİ, Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen İhracat yapan firmalarımızda tasarım departmanlarının kurulması ve geliştirilmesinin hızlandırılması Gelişen tasarım ve inovasyon yetkinliği ile ihracatta yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurt dışı pazarlara yönelik yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin nasıl ve ne kadarının destekleneceğine ilişkin uygulama hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

Yapılan bilgilendirme toplantısına katılım oldukça yoğundu.

 

Ek: Toplantı Sunumu 

 

 

 


İlgili Fotoğraflar